Japanin alkeiskurssi 2 ja kanji-kurssi 2, 3 op

33351020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 09.06.2020 - 07.07.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Pia Matilainen

Oppitunteja: 34

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.06.2020 00:08

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (puolet alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe).

Sisältää pakollisten kotona suoritettavien tehtävien ja kotona suoritettavan kanji-lopputentin lisäksi tenttitilaisuudessa suoritettavan paperimuotoisen kieliopppitentin, jossa on kanji-osio.

Aika: 9.6.–2.7. ti ja to klo 15.00–18.15
Huom. 30.6. ti ja 2.7. to klo 15.00–17.15
Loppukoe (kielioppi ja kanji-merkit):
7.7. ti klo 16.00–17.30
Uusintakoe ((kielioppi ja kanji-merkit):
17.8. ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua, sillä kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa ja lähiopetuksena opiskeltava alkeiskurssi 2 (2 op) ja Moodlessa omatoimisena opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 2 (1op)’, joka sisältää 55 uutta kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 55 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • keskustella mieltymyksistä ja vahvuuksista/heikkouksista
  • kuvailla esineitä ja asioita
  • kuvailla menneitä tapahtumia ja vaikutelmia niistä
  • esittää kohteliaita pyyntöjä, ymmärtää kieltoja ja pyytää lupaa
  • yhteensä n. 110 merkkiä edeltävän kurssin kanssa yhteenlaskettuna

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 1 ja Kanji-merkit 1 tai vastaavat taidot. Kanji-merkkejä tulee hallita noin 55 kappaletta.

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 6–9.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 6–9.
3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 6–10, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 2, 992996 kurssia varten)
4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)Korvaavuus: Japanin alkeiskurssi 2 (2 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin alkeiskurssi 2 (2 op) ja kanji-kurssi 2 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 2 (1op).

Korvaavuus: Japanin alkeiskurssi 2 (2 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin alkeiskurssi 2 (2 op) ja kanji-kurssi 2 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 2 (1op).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 1 ja kanji-kurssi 3, 4 op

33352010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 23.07.2020 - 17.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 47

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa, oppimistehtävien suorittamista ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanastokoe ja kanji-koe).

Aika: 23. – 24.7. to-pe klo 12.45–16.00
sekä 27.7. – 13.8 ma ja to klo 12.45–16.00
Lisäksi 14.8. pe klo 16.30–18.00
Loppukoe/kanji-merkit: 17.8. ma klo 17.00–18.30
Loppukoe/kielioppi: 24.8. ma klo 17.00–18.30
Uusintakoe/kanji-merkit: 16.9. ke klo 17.00–18.30
Uusintakoe/kielioppi: 28.9. ma 17.00–18.30

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii runsaasti itsenäistä työtä, sillä kurssiin kuuluu 72 uutta kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 110 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunnilla oppikirjan tehtäviä läpikäyden. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu-, kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietouteen oheislukemiston avulla. Osaamistavoitteet: opiskelija osaa:

•  keskustella siitä, mitä tekee ja mitä tapahtuu parhaillaan
•  keskustella statuksestaan (missä on töissä, onko naimisissa) sekä asuinpaikasta
•  ilmaista toiveitaan ja keskustella tulevaisuuden suunnitelmista (esim. opintosuunnitelmista)
•  ohjeistaa ja ymmärtää ohjeita (ruoanlaitto-ohjeet)
•  keskustella mielipiteistä ja perustella näitä sekä kertoa syitä aiemmalle toiminnalleen
•  haastatella ja pitää yksinkertaisen esityksen tuloksista

Lähtötaso: A1/A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot.

Materiaali:

1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 10–14.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 10–14.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 11–16, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Japanin jatkokurssi 1 (3 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin jatkokurssi 1 (3 op) ja kanji-kurssi 3 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 3 (1op).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 2 ja kanji-kurssi 4, 4 op

33352020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 17.08.2020 - 21.09.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 37

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa, oppimistehtävien suorittamista ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanastokoe ja kanji-koe).

Aika: 17.-27.8. ma ja to klo 12.00–16.00 sekä 3.–17.9. to klo 16.00–20.00
Huom. Viimeisellä opetuskerralla lopetus klo 19.15
Loppukoe/kanji-merkit: 21.9. ma klo 17.00–18.30
Loppukoe/kielioppi: 23.9. ke klo 17.00–18.30
Uusintakoe/kanji-merkit:19.10 ma klo 17.00–18.30
Uusintakoe/kielioppi: 26.10. ma 17.00–18.30

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii runsaasti itsenäistä työtä, sillä kurssiin kuuluu 70 uutta kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 182 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunnilla oppikirjan tehtäviä läpikäyden. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu-, kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietoisuuteen oheislukemiston avulla. Osaamistavoitteet: opiskelija osaa:

•  vertailla erilaisia asioita ja ymmärtää asuntoilmoituksia
•  kertoa fyysisestä tilastaan ja toimia lääkärillä
•  ymmärtää työpaikkailmoituksia ja kertoa haastattelussa kyvyistään ja kokemuksestaan
•  esittää ehdotuksia ja kutsuja
•  ymmärtää säätiedotuksia ja välittää kuultua informaatiota sekä esittää olettamuksia/arvauksia

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.

Materiaali:
1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 15–18.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 15–18.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 17–22, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Japanin jatkokurssi 2 (3 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin jatkokurssi 2 (3 op) ja kanji-kurssi 4 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 4 (1op).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 4

33352040 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 28.07.2020 - 28.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 28.7.–28.8. ti klo 16.00–20.00 ja pe klo 12.00–16.00
Tentinpalautustilaisuus:
4.9. pe klo 17.00–18.30

Tavoite ja sisältö: Opiskelemme loput japanin kielen perusrakenteet, mm. keigo, passiivi, kausatiivi, konditionaalit, ja vahvistamme aktiivista japanin taitoa puhe-, kirjoitus-, luku- ja kuullunymmärtämisharjoitusten avulla. Tavoitteenamme on oppia ilmaisemaan eri arkielämän tilanteissa ajatuksia ja tunteita entistä monipuolisemmin, oppia käyttämään masu-tyylin rinnalla puhutun japanin muita tyylitasoja: läheisten kesken käytettävää epämuodollista puhekieltä sekä erityisesti kohteliainta ja muodollisinta keigo-tyyliä; sekä lisätä tapakulttuurin tuntemusta. Aihepiirejä ovat mm. asioimistilanteet, opiskelijaelämä ja työelämä, harrastukset, urheilu, sairaala, matsuri-juhla, anteeksipyyntö, kiitoskirje ja muu sähköpostiviestintä. Vapaaehtoinen kotitentti ja vapaavalintaisesta aiheesta tehtävä projektityö, josta saa henkilökohtaista palautetta

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 3 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Shokyū Nihongo II oppikirja, kpl 27–34 (uusin painos) ja harjoituskirja Bunka Shokyū Nihongo II Renshūmondaishū (uusin painos). Lisäksi Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 2 (uusin painos), kpl 31–40 ja opettajan jakamat monisteet.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 5

33352050 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 31.08.2020 - 22.09.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Raisa Porrasmaa

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 31.8.–21.9. ma, ti ja ke klo 16.00–20.00
sekä 22.9. ti klo 16.00–17.30

Tavoite ja sisältö: Tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat laajentaa japanin viestinnällisiä taitojaan itsenäisen kielenkäyttäjän tasolle (chuukyuu/B1). Tavoitteenamme on oppia eri tilanteisiin sopivia luontevia kielen vivahteita. Itsenäiseen työskentelyyn on hyvä varata aikaa. Pääaihepiirit: tutustuminen ja small talk, kuulumisten vaihto, suositteleminen, vaikutelmien kuvailu, matkailu Japanissa, ruoka ja musiikki, Internetin itseopiskelumahdollisuudet ja opiskelun apuvälineet, uutiset.

Lähtötaso: A2/B1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 4 tai vastaavat taidot.

Kirja: Marugoto Chūkyū 1 sekä Basic Kanji Book vol 2
Marugoto kirjan voi hankkia esim.: https://www.verasia.eu, Amazon tai Adlibris
Lisäksi muita nettikauppoja löytää täältä (Eurooppa melko alhaalta listassa): https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/13/
Linkki kirjaan: https://verasia.eu/marugoto/27-marugoto-nivel-intermedio-1-b1-libro-nico-9784384057591.html

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Online Japanese course 1 (for beginners)

33353010 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 15.09.2020 - 15.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Former professor of US universities Setsuko Konishi

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Online Japanese Courses

Lecturer in the all online courses: Japanese Government Certified Japanese language instructor and former professor of US universities Setsuko Konishi, a Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities and also in online teaching as university programs from Japan.
Required equipment for the all online courses: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection. This course will be provided using an online conference program Zoom, but students will not be required to create an own account.  Instructions will be sent some days before the course starts.

Online Japanese:
Course 1 (for beginners)

Dates and times: Sept. 15–Dec. 15
Tue and Thu 19:00–20:00 (Finland time)
Content and objectives: An intensive online Japanese language course taught in Japanese and English live from Japan. The course includes a lot of photos, videos and articles of real time materials about Japan and its culture.
The goal of study:  After finishing this intensive course, students will be able to obtain the basic language skills to survive in Japan. Students will read and write 46 Hiragana letters. Students will be able to recognize 100 Kanji letters.
Textbook: “Genki I” published by the Japan Times. (via online bookstores e.g. Amazon).
Duration and fee: 36 t, 150 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Online Japanese: Advantageous Japanese course 3

33353018 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 15.09.2020 - 15.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Former professor of US universities Setsuko Konishi

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 04.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Online Japanese Courses
Lecturer in the all online courses: Japanese Government Certified Japanese language instructor and former professor of US universities Setsuko Konishi, a Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities and also in online teaching as university programs from Japan.
Required equipment for the all online courses: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection. This course will be provided using an online conference program Zoom, but students will not be required to create an own account.  Instructions will be sent some days before the course starts.

Online Japanese: Advantageous Japanese course 3
Dates and times: Sept. 15–Dec. 15
Tue and Thu 18:00–19:00 (Finland time)
Content and objectives: These intensive online Japanese language courses are taught live from Japan. The course includes a lot of photos, videos and articles of real time materials about Japan and its culture. The courses will be taught in Japanese and English.
The goal of study: An Integrated Course in Elementary Japanese Genki II is a comprehensive textbook used in Course 3 and 4.  The reading materials in the latter half of the book are very good for advanced beginners or for beginners in the intermediate level.  Those who do not have Genki II book published by Japan Times have to buy one (available via online bookstores e.g. Amazon). Since we have finished learning grammars used in the reading material, you can comprehend paragraphs with summarizing skills.  You will read more than 200 Kanjis. Photos and videos and history of Japan will be included.
Textbook: “Genki II” published by the Japan Times. (via online bookstore e.g. Amazon).
Duration and fee: 36 t, 150 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot