Kiinan alkeiskurssi, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

33901010 Kurssimaksu: 130,00 €, opiskelija 105,00 €

Aika: 18.05.2020 - 02.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Hai Guo

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Lähiopetus järjestetään poikkeuksellisesti verkossa! 

Aika: 18.5.–2.6. ma–ti klo 17.45–21.00

Loppukoe viimeisellä kerralla

Tavoite ja sisältö: Kiina on yksi YK:n kuudesta virallisesta kielestä. Se on myös maailman puhutuin kieli, jota käytetään Manner-Kiinassa, Hongkongissa, Taiwanissa, Singaporessa, laajasti Malesiassa ja Kaakkois-Aasian liikemaailmassa. Kurssi perehdyttää kiinan pinyin-translitterointijärjestelmään, peruskielioppiin ja peruskirjoitusmerkkeihin, joita alkeiskurssin aikana käsitellään noin 300. Kurssilla käsitellään mm. tervehtiminen ja nimien kysely, perhe ja ystävät, maa ja kieli, teehuone ja kahvila, ruoka ja ravintola, kiinan adjektiivien erikoisuus, olla-verbi, verbin perfekti ja imperfekti, eri kysymyslauseiden rakenteet ja mittasanat.

Suoritustapa: Osa opinnoista suoritetaan verkkoavusteisena opiskeluna. Lähiopetusta on 24 t ja verkko-opetusta on 28 t. Lisäksi itsenäisen työn määräksi arvioidaan 83 t.

Opettaja: FM Hai Guo

Lähtötaso:

Korvaavuus: Elementary Chinese 1 ja 2,  2 op + 3 op (Helsingin yliopisto)

Kirja: Guo, H. 2005. Kiinaa matkailijoille, kpl 1–6. Lisäksi opettajan materiaalit ja tehtävät. Oppikirjan digiversion voi hankkia opettajalta ensimmäisellä tapaamisella.

Ilmoittautuminen: ke 11.3. alkaen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kiinan jatkokurssi, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

33902010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 17.08.2020 - 31.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Hai Guo

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.08.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 17.8.–31.8. ma–ti klo 17.30–20.30

Loppukoe viimeisellä kerralla

Tavoite ja sisältö: Kurssi on jatkokurssi alkeiskurssin suorittaneille tai muille vastaavan tason hallitseville. Kurssilla harjoitellaan kiinan pinyinin ja toonien eri osa-alueet, opitaan lisää kielioppia ja noin sata yleisintä kirjoitusmerkkiä aiemmin opittujen lisäksi. Kurssilla käsitellään mm. itsensä esittely, omasta päivärutiinista kertominen, harrastuksista kertominen, perheestä kertominen, numerot ja ostoksilla käyminen, tien kysyminen ja suunnat, bussilipun ja junalipun ostaminen, hotellihuoneen varaaminen ja polkupyörän vuokraaminen, vapaa-ajan vietto ja päiväykset, lemmikkieläimet, terveys, sää, lukusanoja, kellonajat; erikoiskysymyslauseet, sivulauseiden rakenteet.   

Suoritustapa: Osa opinnoista suoritetaan verkkoavusteisena opiskeluna. Verkkovälitteiset luennot 18 t ja verkko-opetusta 12 t. Lisäksi itsenäisen työn määräksi arvioitu 28 t.

Opettaja: FM Hai Guo

Lähtötaso: A1

Korvaavuus: Elementary Chinese 3, 2 op (Helsingin yliopisto)

Kirja: Guo, H. 2005. Kiinaa matkailijoille, kpl 6-10. Lisäksi opettajan materiaalit ja tehtävät. Oppikirjan voi hankkia opettajalta ensimmäisellä tapaamisella.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kiinan kuvakirjoitus -verkkokurssi

Tämä kurssi on peruutettu

33905010 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 25.05.2020 - 12.06.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FM Hai Guo

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 25.5.–12.6.

Tavoite ja sisältö: Noin 4000 vuotta sitten Kiinassa keksittiin piirustuksiin perustuva kirjoitusjärjestelmä, joka on maapallon sivilisaatiossa vanhin yhä aktiivisesti käytössä oleva kuvakirjoitusjärjestelmä. Kiinan kirjoitusmerkkejä pidetään Itä-Aasian kulttuurin sieluna. Kurssilla opiskelet noin 60 hyödyllistä kirjoitusmerkkiä ja kuulet niiden taustoja ja tarinoita. Samalla tutustut ihmiskunnan tapaan hahmottaa ja ymmärtää maailmaa piirustuskielen kautta. Kurssin tarkoitus on kielen opiskelun lisäksi tutustua myös Kiinan sekä Itä-Aasian ikivanhan sivilisaation maailmankatsomukseen ja ajatustapoihin. Kurssi sopii erinomaisesti myös japanin, korean ja vietnamin kielen opiskelijoille.

Lähtötaso: –

Materiaali: Opettajan verkkomateriaali Moodlessa

Ilmoittautuminen: ke 11.3. alkaen

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot