bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Persian peruskurssi 2, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

36101020 Kurssimaksu: 120,00 €, opiskelijalle 95,00 €

Aika: 19.08.2019 - 02.10.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: M.A. Abbas Bahmanpour

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 19.8.–2.10. ma–ke
klo 18.00–20.30
Loppukoe 11.10. pe klo 17.00–20.00
Uusinta 11.11. ma klo 17.00–20.00

Kirja: Farzad, M. (2010) Teach Yourself Complete Persian (Modern Persian/Farsi) + CD
Edeltävät opinnot: Peruskurssin 1 oppimäärän hallinta

Tavoite ja sisältö: Opiskelija ymmärtää persian kielen perusrakenteen, hallitsee persian peruskieliopin ja osaa hyödyntää näitä tietoja omassa kirjallisessa ja suullisessa ilmaisussaan. Opiskelija hallitsee naskh-kirjoituksen, osaa ääntää persiaa ottaen huomioon sen prosodiset ominaisuudet, selviää arkipäiväisissä kommunikaatiotilanteissa ja kykenee lukemaan ja kääntämään helppoja persiankielisiä tekstejä. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä suullisesti että kirjallisesti) taustaansa, lähiympäristöään, yksinkertaisia tapahtumakulkuja sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Korvaavuus: Persian peruskurssit 1-3 vastaavat yhdessä Kielten kandiohjelman kurssia KIK-FA101 Persian peruskurssi, 15 op (Helsingin yliopisto)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Persian peruskurssi 3, 5 op

36101030 Kurssimaksu: 120,00 €, opiskelijalle 95,00 €

Aika: 14.10.2019 - 27.11.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: M.A. Abbas Bahmanpour

Oppitunteja: 63

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.10.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 14.10.–27.11. ma–ke klo 18.00–20.30
Loppukoe 29.11. pe klo 17.00–20.00
Uusinta 9.12. ma klo 17.00–20.00

Kirja: Farzad, M. (2010) Teach Yourself Complete Persian (Modern Persian/Farsi) + CD
Edeltävät opinnot: Peruskurssin 2 oppimäärän hallinta

Tavoite ja sisältö: Opiskelija ymmärtää persian kielen perusrakenteen, hallitsee persian peruskieliopin ja osaa hyödyntää näitä tietoja omassa kirjallisessa ja suullisessa ilmaisussaan. Opiskelija hallitsee naskh-kirjoituksen, osaa ääntää persiaa ottaen huomioon sen prosodiset ominaisuudet, selviää arkipäiväisissä kommunikaatiotilanteissa ja kykenee lukemaan ja kääntämään helppoja persiankielisiä tekstejä. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä suullisesti että kirjallisesti) taustaansa, lähiympäristöään, yksinkertaisia tapahtumakulkuja sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Korvaavuus: Persian peruskurssit 1-3 vastaavat yhdessä Kielten kandiohjelman kurssia KIK-FA101 Persian peruskurssi, 15 op (Helsingin yliopisto)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot