Persian jatkokurssi

Tämä kurssi on peruutettu

36101020 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 10.08.2020 - 18.09.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: M.A. Abbas Bahmanpour

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö: Opiskelija ymmärtää persian kielen perusrakenteen, hallitsee persian peruskieliopin ja osaa hyödyntää näitä tietoja omassa kirjallisessa ja suullisessa ilmaisussaan. Opiskelija hallitsee naskh-kirjoituksen, osaa ääntää persiaa ottaen huomioon sen prosodiset ominaisuudet, selviää arkipäiväisissä kommunikaatiotilanteissa ja kykenee lukemaan ja kääntämään helppoja persiankielisiä tekstejä. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä suullisesti että kirjallisesti) taustaansa, lähiympäristöään, yksinkertaisia tapahtumakulkuja sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Persian jatkokurssi

Aika: 10.8.–7.9. ma, ti ja ke

klo 18.00–20.30

Loppukoe 18.9. pe klo 17.00–20.00

Kirja: Farzad, M. (2010) Teach Yourself Complete Persian (Modern Persian/Farsi) + CD

Edeltävät opinnot: Alkeiskurssin oppimäärän hallinta

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot