Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt

3625101A Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 27.05.2019 - 25.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 27.5.–19.6. ma–ke klo 17.15–20.00
Loppukoe 25.6. ti klo 17.15–18.45
Uusinta 1.8. to klo 17.00–18.30

Sisältö ja tavoite:  Tutustumme portugalin ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen. Harjoittelemme kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen). Aihepiireinä ovat mm. tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumiset, itsestä kertominen, opiskelu ja työ, puhelinkäyttäytyminen, kellon-ajat, viikonpäivät, kuukaudet ym. ajanilmaisuja. Kieliopissa perehdymme mm. artikkeleihin, substantiivien ja adjektiivien taipumiseen, persoonapronomineihin, possessiivipronomineihin, lukusanoihin, verbien indikatiivin preesensiin, prepositioihin ja kysymysten muodostamiseen. Sisältää suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä. 

Lähtötaso:

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 1, kpl 1–5

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op, 999150 (Helsingin yliopisto)

 

ALKEISKURSSIT 1 ja 2
Alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat lyhyessä ajassa käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin.

 

Asiasanat: portugali, alkeiskurssi, kielikurssi, Brasilia, Latinalainen Amerikka, Eurooppa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op, ryhmä B

Tämä kurssi on peruutettu

3625101B Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 10.09.2019 - 24.10.2019

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 10.9.–22.10. ti ja to klo 17.15–20.00, 
Huom. ei opetusta 15.10. eikä 17.10.
Loppukoe 24.10. to klo 17.15–18.45
Uusinta 2.12. ma klo 17.00–18.30

Sisältö ja tavoite:  Tutustumme portugalin ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen. Harjoittelemme kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen). Aihepiireinä ovat mm. tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumiset, itsestä kertominen, opiskelu ja työ, puhelinkäyttäytyminen, kellon-ajat, viikonpäivät, kuukaudet ym. ajanilmaisuja. Kieliopissa perehdymme mm. artikkeleihin, substantiivien ja adjektiivien taipumiseen, persoonapronomineihin, possessiivipronomineihin, lukusanoihin, verbien indikatiivin preesensiin, prepositioihin ja kysymysten muodostamiseen. Sisältää suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä. 

Lähtötaso:

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 1, kpl 1–5

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op, 999150 (Helsingin yliopisto)

 

ALKEISKURSSIT 1 ja 2
Alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat lyhyessä ajassa käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin.

 

Asiasanat: portugali, alkeiskurssi, kielikurssi, Brasilia, Latinalainen Amerikka, Eurooppa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Portugalin alkeiskurssi 2, 2 op, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt

3625102A Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 05.08.2019 - 03.09.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:  5.–28.8. ma–ke klo 17.15–20.00
Loppukoe 3.9. ti klo 17.15–18.45
Uusinta 21.10. ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö ja tavoite: Jatkamme siitä mihin alkeiskurssi 1:llä jäimme ja harjoittelemme edelleen kaikkia kielitaidon osa-alueita: lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista.  Aihepiireinä ovat mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asuminen, ostosten teko, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kieliopissa perehdymme mm. persoonapronominien taivutukseen, demonstratiivipronomineihin, paikan adverbeihin, tavan adverbeihin, vertailumuotoihin, refleksiiviverbeihin, persoonattomaan ilmaisuun ja  indikatiivin yksinkertaiseen perfektiin. Sisältää suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä.

Lähtötaso: A1

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 1, kpl 6–10

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 2, 2 op, 999151 (Helsingin yliopisto)

 

ALKEISKURSSIT 1 ja 2

Alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat lyhyessä ajassa käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin.

 

 

Asiasanat: portugali, alkeiskurssi, kielikurssi, Brasilia, Latinalainen Amerikka, Eurooppa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Portugalin alkeiskurssi 2, 2 op, ryhmä B

Tämä kurssi on peruutettu

3625102B Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 29.10.2019 - 10.12.2019

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 29.10.–3.12. ti ja to klo 17.15–20.00 
Loppukoe 10.12. ti klo 17.15–18.45
Uusinta 7.1. ti klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö ja tavoite: Jatkamme siitä mihin alkeiskurssi 1:llä jäimme ja harjoittelemme edelleen kaikkia kielitaidon osa-alueita: lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista.  Aihepiireinä ovat mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asuminen, ostosten teko, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kieliopissa perehdymme mm. persoonapronominien taivutukseen, demonstratiivipronomineihin, paikan adverbeihin, tavan adverbeihin, vertailumuotoihin, refleksiiviverbeihin, persoonattomaan ilmaisuun ja  indikatiivin yksinkertaiseen perfektiin. Sisältää suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä.

Lähtötaso: A1

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 1, kpl 6–10

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 2, 2 op, 999151 (Helsingin yliopisto)

 

ALKEISKURSSIT 1 ja 2

Alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat lyhyessä ajassa käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin.

 

 

Asiasanat: portugali, alkeiskurssi, kielikurssi, Brasilia, Latinalainen Amerikka, Eurooppa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Portugalin jatkokurssi 1, 3 op

36252010 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 21.01.2020 - 05.03.2020

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.01.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 21.1.–3.3.2020 ti ja to klo 17.15–20.00
Huom. ei opetusta 18.2., eikä 20.2.
Loppukoe 5.3.2020 to klo 17.15–18.45
Paikka Isonnevantie 8 (SYK)
Uusinta 27.4.2020 ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Sisältö ja tavoite: Vahvistamme edelleen alkeiskursseilla opittuja taitoja suullisten paritehtävien, kirjallisten harjoitusten ja kuunteluharjoitusten avulla sekä opettelemme uutta ripeään tahtiin. Aihepiireinä ovat mm. viestien (kirjeet, kortit, sähköposti ym.) kirjoittaminen, tekniikka ja media, matkustaminen ja majoituksen varaaminen, sää, vapaa-aika ja harrasteet, lääkärissä ja apteekissa asiointi, ruumiinosat, terveys ja sairaudet, sekä muistoista kertominen. Kieliopissa perehdymme mm. indikatiivin menneisiin aikamuotoihin, futuuriin ja konditionaaliin, imperatiiviin ja konjunktiiviin, sekä relatiivipronomineihin. Sisältää suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina portugalin alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 2, kpl 11–15

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin jatkokurssi 1, 999160 (Helsingin yliopisto)

JATKOKURSSIT 1 ja 2 
Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään alkeiskurssilla tai muutoin hankittuja perustaitoja ja saavutetaan yleiskäsitys portugalin peruskieliopista. Keskitymme portugalinportugaliin. 

Asiasanat: portugali, alkeiskurssi, kielikurssi, Brasilia, Latinalainen Amerikka, Eurooppa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Portugalin jatkokurssi 2, 2 op

36252020 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 10.03.2020 - 21.04.2020

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.03.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 10.3.–16.4.2020 ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe: 21.4.2020 ti klo 17.15–18.45
Paikka Isonnevantie 8 (SYK)
Uusinta 25.5.2020 ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Sisältö ja tavoite: Vahvistamme edelleen kielitaidon eri osa-alueita suullisten paritehtävien, kirjallisten harjoitusten ja kuunteluharjoitusten avulla sekä opettelemme uutta ripeään tahtiin. Aihepiireinä ovat  mm. tulevaisuudensuunnitelmat, yhteiskunta ja ajankohtaisaiheet, luonto, ympäristö ja maantiede, sekä taiteet. Kieliopissa perehdymme mm. gerundiin, persoonalliseen infinitiiviin, indikatiivin pluskvamperfektiin, konjunktiivin loppuihin aikamuotoihin (futuuri, imperfekti ja pluskvamperfekti) sekä passiiviin. Sisältää suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Lähtötaso: A2/B1, edeltävinä opintoina portugalin jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot 

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 2, kpl 16–20

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin jatkokurssi 2, 2 op, 999161 (Helsingin yliopisto)

JATKOKURSSIT 1 ja 2 

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään alkeiskurssilla tai muutoin hankittuja perustaitoja ja saavutetaan yleiskäsitys portugalin peruskieliopista. Keskitymme portugalinportugaliin.

Asiasanat: portugali, alkeiskurssi, kielikurssi, Brasilia, Latinalainen Amerikka, Eurooppa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Portugalin keskustelukurssi 1

Tämä kurssi on päättynyt

36255010 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 08.08.2019 - 05.09.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 15

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 8.8.–5.9. to klo 17.15–19.45
 
Sisältö ja tavoite: Lähdemme liikkeelle helpoista arkipäivän keskusteluista ja aktivoimme peruskielitaitoa. Pääset myös kartuttamaan sanavarastoasi ja lisäämään ymmärtämystäsi portugalin ilmaisumahdollisuuksista. Luemme tekstejä ja katselemme lyhyitä videoita erilaisista portugalinkieliseen maailmaan liittyvistä tai ajankohtaisista aiheista, ja jatkamme keskustelua niiden pohjalta. Tavoitteena on saada puhumiseen lisää varmuutta, luontevuutta ja rohkeutta. Rakenteita palautellaan mieleen tarpeen mukaan. Työskentelemme pääosin pareittain ja pienryhmissä, jotta jokainen pääsee puhumaan mahdollisimman paljon.

Lähtötaso: A2/B1, soveltuu Kesäyliopiston jatkokurssit 1 ja 2 suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille.

Materiaali: Jaetaan tunnilla

 

Asiasanat: portugali, alkeiskurssi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot