Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

3625101A Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 25.05.2020 - 23.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 25.5.–17.6. ma–ke klo 17.15–20.00
Loppukoe 23.6. ti klo 17.15–18.45
Uusinta 30.7. to klo 17.00–18.30
Toteutetaan etäopetuksena Zoomin kautta.

Sisältö ja tavoite: Tutustumme portugalin ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen. Harjoittelemme kielitaidon keskeisiä alueita: lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen. Aihepiireinä mm. tervehtiminen ja esittäytyminen, kuulumiset ja itsestä kertominen, opiskelu ja työ, puhelinkäyttäytyminen, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ym. ajanilmaisuja. Kielioppiasioina mm. artikkelit, substantiivit, adjektiivien taipuminen, persoona- ja possessiivipronominit, lukusanat, verbien indikatiivin preesens, prepositiot ja kysymysten muodostaminen.

Lähtötaso:

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 1, kpl 1–5

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op, 999150 (Helsingin yliopisto)

 

ALKEISKURSSIT 1 ja 2
Alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

 

Asiasanat: portugali, alkeiskurssi, kielikurssi, Brasilia, Latinalainen Amerikka, Eurooppa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op, ryhmä B

Tämä kurssi on peruutettu

3625101B Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 08.09.2020 - 20.10.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 8.9.–15.10. ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 20.10. to klo 17.15–18.45
Uusinta 23.11. ma klo 17.00–18.30

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä!

Sisältö ja tavoite: Tutustumme portugalin ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen. Harjoittelemme kielitaidon keskeisiä alueita: lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen. Aihepiireinä mm. tervehtiminen ja esittäytyminen, kuulumiset ja itsestä kertominen, opiskelu ja työ, puhelinkäyttäytyminen, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ym. ajanilmaisuja. Kielioppiasioina mm. artikkelit, substantiivit, adjektiivien taipuminen, persoona- ja possessiivipronominit, lukusanat, verbien indikatiivin preesens, prepositiot ja kysymysten muodostaminen.

Lähtötaso:

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 1, kpl 1–5

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op, 999150 tai KK-POR001 (Helsingin yliopisto)

ALKEISKURSSIT 1 JA 2

Alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Portugalin alkeiskurssi 2, 2 op, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

3625102A Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 03.08.2020 - 01.09.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.08.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 3.–26.8. ma–ke klo 17.15–20.00
Loppukoe 1.9. ti klo 17.15–18.45
Uusinta 5.10. ma klo 17.00–18.30
Huom. Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä.

Sisältö ja tavoite: Jatkamme kielitaidon osa-alueiden harjoittelua: lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista.  Aihepiireinä mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asuminen, ostokset, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kielioppiasioina mm. persoonapronominien taivutus, demonstratiivipronominit, paikan ja tavan adverbit, vertailumuodot, refleksiiviverbit, persoonaton ilmaisu ja indikatiivin yksinkertainen perfekti.

Lähtötaso: A1

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 1, kpl 6–10

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 2, 2 op (CEFR A1), 999151 (Helsingin yliopisto)

ALKEISKURSSIT 1 JA 2
Alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Portugalin alkeiskurssi 2, 3 op, ryhmä B

Tämä kurssi on peruutettu

3625102B Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 27.10.2020 - 08.12.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.10.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 27.10.–3.12. ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 8.12. ti klo 17.15–18.45
Uusinta 11.1.2021 ma klo 17.00–18.30

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä!

Sisältö ja tavoite: Jatkamme kielitaidon osa-alueiden harjoittelua: lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista.  Aihepiireinä mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asuminen, ostokset, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kielioppiasioina mm. persoonapronominien taivutus, demonstratiivipronominit, paikan ja tavan adverbit, vertailumuodot, refleksiiviverbit, persoonaton ilmaisu ja indikatiivin yksinkertainen perfekti.

Lähtötaso: A1

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 1, kpl 6–10

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 2, 3 op (CEFR A1), KK-POR101 (Helsingin yliopisto)

ALKEISKURSSIT 1 JA 2
Alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Portugalin jatkokurssi 1, 3 op

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

36252010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 19.01.2021 - 02.03.2021

Paikka: Etäopetus

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 24.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.01.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 19.1.–25.2.2021 ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 2.3.2021 ti klo 17.15–18.45
Uusinta 7.4. ke klo 17.00–18.30

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä! Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Sisältö ja tavoite: Vahvistamme alkeiskursseilla opittuja taitoja suullisten paritehtävien, kirjallisten harjoitusten ja kuuntelujen avulla sekä opettelemme uutta ripeään tahtiin. Aihepiireinä mm. erilaiset viestit (kirjeet, sähköposti ym.), tekniikka ja media, matkustaminen ja majoitus, sää, vapaa-aika ja harrasteet, lääkärissä ja apteekissa asiointi, ruumiinosat, terveys ja sairaudet, sekä muistoista kertominen. Kielioppiasioista mm. indikatiivin menneet aikamuodot, futuuri ja konditionaali, imperatiivi ja konjunktiivi, sekä relatiivipronominit.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina portugalin alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 2, kpl 1–5

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin jatkokurssi 1, 3 op (CEFR A1), KK-POR102 (Helsingin yliopisto)

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään alkeiskurssilla tai muutoin hankittuja perustaitoja ja saavutetaan yleiskäsitys portugalin peruskieliopista. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Portugalin jatkokurssi 2, 3 op

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

36252020 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelija 70,00 €

Aika: 04.03.2021 - 20.04.2021

Paikka: Etäopetus

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 24.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.03.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 4.3.–15.4.2021 ti ja to klo 17.15–20.00
Huom. ei opetusta to 1.4.
Loppukoe: 20.4.2021 ti klo 17.15–18.45
Uusinta 17.5. ma klo 17.00–18.30

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä! Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Sisältö ja tavoite: Vahvistamme edelleen kielitaitoa suullisten paritehtävien, kirjallisten harjoitusten ja kuuntelujen avulla sekä opettelemme uutta ripeään tahtiin. Aihepiireinä mm. tulevaisuudensuunnitelmat, yhteiskunta ja ajankohtaisaiheet, luonto, ympäristö ja maantiede, sekä taiteet. Kielioppiasioina mm. gerundi, persoonallinen infinitiivi, indikatiivin pluskvamperfekti, konjunktiivin loput aikamuodot (futuuri, imperfekti ja pluskvamperfekti) sekä passiivi.

Lähtötaso: A2/B1, edeltävinä opintoina portugalin jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 2, kpl 6–10

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin jatkokurssi 2, 3 op (CEFR A2), KK-POR201 (Helsingin yliopisto)

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään alkeiskurssilla tai muutoin hankittuja perustaitoja ja saavutetaan yleiskäsitys portugalin peruskieliopista. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Portugalin keskustelukurssi, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

36255010 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 28.05.2020 - 02.07.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 15

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.05.2020 10:00

Kurssin tiedot

Aika: 28.5.–2.7. to klo 17.15–19.45
Huom. ei opetusta  to 18.6.
Toteutetaan etäopetuksena Zoomin kautta.

 Sisältö ja tavoite: Aloitamme helpoista arkipäivän keskusteluista ja aktivoimme peruskielitaitoa. Pääset myös kartuttamaan sanavarastoasi ja lisäämään ymmärtämystäsi ilmaisumahdollisuuksista. Luemme tekstejä ja katselemme lyhyitä videoita erilaisista portugalinkieliseen maailmaan liittyvistä tai ajankohtaisista aiheista, ja jatkamme keskustelua niiden pohjalta. Tavoitteena on saada puhumiseen lisää varmuutta, luontevuutta ja rohkeutta. Rakenteita palautellaan mieleen tarpeen mukaan. Työskentelemme pääosin pareittain ja pienryhmissä, jotta jokainen pääsee puhumaan mahdollisimman paljon.

Huom. portugalin keskustelukurssien ryhmissä A ja B on eri sisältö, joten voit halutessasi osallistua molempiin ryhmiin.

Lähtötaso: A2/B1, soveltuu Kesäyliopiston jatkokurssit 1 ja 2 suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille.

Materiaali: Jaetaan tunnilla

 

Asiasanat: portugali, alkeiskurssi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Portugalin keskustelukurssi, ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

3625501B Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 06.08.2020 - 03.09.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 15

Ilmoittautuminen alkaa: 24.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.08.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 6.8.–3.9. to klo 17.15–19.45
Huom. Järjestetään etäopetuksena Zoomin kautta.

Sisältö ja tavoite: Aloitamme helpoista arkipäivän keskusteluista ja aktivoimme peruskielitaitoa. Pääset myös kartuttamaan sanavarastoasi ja lisäämään ymmärtämystäsi ilmaisumahdollisuuksista. Luemme tekstejä ja katselemme lyhyitä videoita erilaisista portugalinkieliseen maailmaan liittyvistä tai ajankohtaisista aiheista, ja jatkamme keskustelua niiden pohjalta. Tavoitteena on saada puhumiseen lisää varmuutta, luontevuutta ja rohkeutta. Rakenteita palautellaan mieleen tarpeen mukaan. Työskentelemme pääosin pareittain ja pienryhmissä, jotta jokainen pääsee puhumaan mahdollisimman paljon.
Huom. Kummassakin ryhmässä on eri sisältö, joten voit halutessasi osallistua molempiin ryhmiin.

Lähtötaso: A2/B1, soveltuu Kesäyliopiston jatkokurssit 1 ja 2 suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille.

Materiaali: Jaetaan tunnilla

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot