Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op, ryhmä B

Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

3625101B Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 08.09.2020 - 20.10.2020

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 8.9.–15.10. ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 20.10. to klo 17.15–18.45

Uusinta 23.11. ma klo 17.00–18.30
Uusintaan ilmoittaudutaan sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 10 päivää ennen koetta.
Paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Huom. Tilanteen vaatiessa kurssi voidaan järjestää myös etäopetuksena.

Sisältö ja tavoite: Tutustumme portugalin ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen. Harjoittelemme kielitaidon keskeisiä alueita: lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen. Aihepiireinä mm. tervehtiminen ja esittäytyminen, kuulumiset ja itsestä kertominen, opiskelu ja työ, puhelinkäyttäytyminen, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ym. ajanilmaisuja. Kielioppiasioina mm. artikkelit, substantiivit, adjektiivien taipuminen, persoona- ja possessiivipronominit, lukusanat, verbien indikatiivin preesens, prepositiot ja kysymysten muodostaminen.

Lähtötaso:

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 1, kpl 1–5

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op, 999150 tai KK-POR001 (Helsingin yliopisto)

ALKEISKURSSIT 1 JA 2

Alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Portugalin alkeiskurssi 2, 3 op, ryhmä B

Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

3625102B Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 27.10.2020 - 08.12.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.10.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 27.10.–3.12. ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 8.12. ti klo 17.15–18.45

Uusinta 11.1.2021 ma klo 17.00–18.30
Uusintaan ilmoittaudutaan sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 10 päivää ennen koetta.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Huom. Tilanteen vaatiessa kurssi voidaan järjestää myös etäopetuksena.

Sisältö ja tavoite: Jatkamme kielitaidon osa-alueiden harjoittelua: lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista.  Aihepiireinä mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asuminen, ostokset, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kielioppiasioina mm. persoonapronominien taivutus, demonstratiivipronominit, paikan ja tavan adverbit, vertailumuodot, refleksiiviverbit, persoonaton ilmaisu ja indikatiivin yksinkertainen perfekti.

Lähtötaso: A1

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 1, kpl 6–10

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 2, 3 op (CEFR A1), KK-POR101 (Helsingin yliopisto)

ALKEISKURSSIT 1 JA 2
Alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Portugalin jatkokurssi 1, 3 op

Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

36252010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 19.01.2021 - 02.03.2021

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 24.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.01.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 19.1.–25.2.2021 ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 2.3.2021 ti klo 17.15–18.45

Uusinta 7.4. ke klo 17.00–18.30
Uusintaan ilmoittaudutaan sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 10 päivää ennen koetta.
​Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

 

Huom. Tilanteen vaatiessa kurssi voidaan järjestää myös etäopetuksena.

Sisältö ja tavoite: Vahvistamme alkeiskursseilla opittuja taitoja suullisten paritehtävien, kirjallisten harjoitusten ja kuuntelujen avulla sekä opettelemme uutta ripeään tahtiin. Aihepiireinä mm. erilaiset viestit (kirjeet, sähköposti ym.), tekniikka ja media, matkustaminen ja majoitus, sää, vapaa-aika ja harrasteet, lääkärissä ja apteekissa asiointi, ruumiinosat, terveys ja sairaudet, sekä muistoista kertominen. Kielioppiasioista mm. indikatiivin menneet aikamuodot, futuuri ja konditionaali, imperatiivi ja konjunktiivi, sekä relatiivipronominit.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina portugalin alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 2, kpl 1–5

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin jatkokurssi 1, 3 op (CEFR A1), KK-POR102 (Helsingin yliopisto)

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään alkeiskurssilla tai muutoin hankittuja perustaitoja ja saavutetaan yleiskäsitys portugalin peruskieliopista. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Portugalin jatkokurssi 2, 3 op

Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

36252020 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelija 70,00 €

Aika: 04.03.2021 - 20.04.2021

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: HuK Eriikka Reko

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 24.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.03.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 4.3.–15.4.2021 ti ja to klo 17.15–20.00
Huom. ei opetusta to 1.4.
Loppukoe: 20.4.2021 ti klo 17.15–18.45

Uusinta 17.5. ma klo 17.00–18.30
Uusintaan ilmoittaudutaan sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 10 päivää ennen koetta.
​Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Huom. Tilanteen vaatiessa kurssi voidaan järjestää myös etäopetuksena.

Sisältö ja tavoite: Vahvistamme edelleen kielitaitoa suullisten paritehtävien, kirjallisten harjoitusten ja kuuntelujen avulla sekä opettelemme uutta ripeään tahtiin. Aihepiireinä mm. tulevaisuudensuunnitelmat, yhteiskunta ja ajankohtaisaiheet, luonto, ympäristö ja maantiede, sekä taiteet. Kielioppiasioina mm. gerundi, persoonallinen infinitiivi, indikatiivin pluskvamperfekti, konjunktiivin loput aikamuodot (futuuri, imperfekti ja pluskvamperfekti) sekä passiivi.

Lähtötaso: A2/B1, edeltävinä opintoina portugalin jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 2, kpl 6–10

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin jatkokurssi 2, 3 op (CEFR A2), KK-POR201 (Helsingin yliopisto)

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään alkeiskurssilla tai muutoin hankittuja perustaitoja ja saavutetaan yleiskäsitys portugalin peruskieliopista. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot