Pohjoissaamen alkeiskurssi 1

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

37061010 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 01.06.2020 - 22.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: Dos. Pigga Keskitalo

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.06.2020 10:00

Kurssin tiedot

Aika: Kurssi opetetaan etäyhteydellä seuraavina ajankohtina:
1.6. klo 18-20.30,
3.6. klo 18-20.30
8.6. klo 18-20.30
10.6. klo 18-20.30
15.6. klo 18-20.30,
17.6. klo 18-20.30
22.6. klo 18-20.30
Oppitunnit tallennetaan verkkoon, joten ne voi katsoa myös omalla aikataulullaan ja tehdä verkossa olevat tehtävät.

Tavoite ja sisältö: Pohjoissaame on yhdeksästä saamen kielestä puhujamäärältään suurin. Alkeiskurssilla tutustumme pohjoissaameen käytännönläheisesti: käymme läpi arkipäivän aiheita ja sanastoa sekä opimme ääntämistä. Tutustumme myös kieliopin perusteisiin, jossa keskeisiä opittavia asioita ovat parillistavuisten verbien ja substantiivien taivutus. Buresboahtin!

Lähtötaso: –

Materiaali: Kurssilla jaettavat monisteet ja Länsman, Helmi 2016: Cealkke dearvvuoðaid 1.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Pohjoissaamen alkeiskurssi 2

Tämä kurssi on peruutettu

37061020 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 10.08.2020 - 20.08.2020

Paikka: Kaisaniemenkatu 13 A (Suomen teol. instituutti, 4. krs)

Opettaja: Milla Pulska

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Kurssin tiedot

Aika: 10.–20.8. ma–to klo 17.00–19.30
Paikka Kaisaniemenkatu 13 A, 4. kerros (Suomen teologisen instituutin koulutustila)

Tavoite ja sisältö: Tällä kurssilla jatkamme syventymistä pohjoissaamen kieleen, pääpaino kurssilla on arkipäivän kommunikaatiossa, peruskielioppia unohtamatta. Kurssi sopii hyvin saamen alkeisiin kesäyliopiston kurssilla tai muualla tutustuneisiin sekä unohtuneiden kielitaitojen kertaamiseen.

Lähtötaso: – / A1 (pohjatietoina alkeistaso 1 tai vastaava)

Materiaali: Länsman, Helmi 2016: Cealkke dearvvuođaid 1 ja CD (loppuosa kirjasta)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot