Saksan alkeiskurssi 2, ryhmä C, 4 op

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

3715102C Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 11.01.2021 - 08.03.2021

Paikka: Etäopetus

Opettaja: Huk Marjo Leiniitty-Tuomainen

Oppitunteja: 50

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
11.1.–3.3.2021 ma ja ke klo 17.00–19.30
Loppukoe 8.3.2021 ma klo 17.00–18.30

Uusinta 19.4.2021 ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lähtötaso: A1

Sisältö: Kurssi on tarkoitettu saksan perustiedot hallitseville, esim. kesäyliopiston alkeiskurssin I suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille. Kurssin aiheita ovat mm. ravintolassa ja ostoksilla käynti, puhelinkeskustelut ja kirjalliset viestit. Kielioppi: datiivi, omistuspronominit ja verbin perfekti. Tämä intensiivisesti etenevä kurssi sisältää runsaasti kotitehtäviä. Saksan alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa Kielikeskuksen saksan alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 vastaa saksan alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen, kotitehtävät ja loppukoe. Opintopistesuoritukseen vaaditaan hyväksytyn loppukokeen lisäksi 75 % läsnäolo opetuksessa.

Kirja: Freut mich 1, kpl 7–12

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot