Venäjän aakkoset tutuiksi, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta

38600102 Kurssimaksu: 30,00 €

Aika: 21.05.2019 - 22.05.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 21.–22.5. ti–ke klo 9.00–12.15

Sisältö: Tällä lyhytkurssilla tutustutaan venäjän kielen kirjoitusjärjestelmään, opitaan kyrilliset aakkoset ja harjoitellaan niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Suositellaan erityisesti alkeiskurssin aloittaville opiskelijoille helpottamaan kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu myös niille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Venäjällä. Materiaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: -

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän aakkoset tutuiksi, ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt

38600104 Kurssimaksu: 30,00 €

Aika: 19.08.2019 - 20.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 19.–20.8. ma–ti klo 16.30–19.45

Sisältö: Tällä lyhytkurssilla tutustutaan venäjän kielen kirjoitusjärjestelmään, opitaan kyrilliset aakkoset ja harjoitellaan niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Suositellaan erityisesti alkeiskurssin aloittaville opiskelijoille helpottamaan kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu myös niille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Venäjällä. Kurssilla keskitytään tekstauskirjaimiin. Kaunomerkit esitellään, mutta pääpaino on tekstauksessa. Materiaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: -

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän aakkoset tutuiksi, ryhmä C

Tämä kurssi on päättynyt Talvi 2020

38600106 Kurssimaksu: 30,00 €

Aika: 08.01.2020 - 09.01.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.01.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 8.–9.1.2020 ke–to klo 16.30–19.45

Sisältö: Tällä lyhytkurssilla tutustutaan venäjän kielen kirjoitusjärjestelmään, opitaan kyrilliset aakkoset ja harjoitellaan niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Suositellaan erityisesti alkeiskurssin aloittaville opiskelijoille helpottamaan kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu myös niille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Venäjällä. Kurssilla keskitytään tekstauskirjaimiin. Kaunomerkit esitellään, mutta pääpaino on tekstauksessa. Materiaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: -

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä A, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

38601012 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 27.05.2019 - 20.06.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. On suositeltavaa osallistua kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään varsin nopeasti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 27.5.–17.6. ma–to klo 9.00–12.15
Huom. ei opetusta to 30.5. ja ma–ti 27.–28.5. opetus klo 9.00–13.15
Loppukoe 20.6. to klo 9.00–10.30
Uusinta 5.8. ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Haaga-Helia, Ratapihantie 13, sali ilmoitetaan ala-aulassa

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskellaan aiheisiin liittyvää sanastoa, rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua.

Lähtötaso: -

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 4–10

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä B, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

38601014 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 26.08.2019 - 07.10.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. On suositeltavaa osallistua kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään varsin nopeasti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 26.8.–2.10. ma ja ke klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 3.10. to klo 16.30–18.00
Loppukoe 7.10. ma klo 16.30–18.00
Uusinta 25.11. ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskellaan aiheisiin liittyvää sanastoa, rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua.

Lähtötaso: -

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 4–10

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä C, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt Talvi 2020

38601016 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 13.01.2020 - 24.02.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.01.2020 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. On suositeltavaa osallistua kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään varsin nopeasti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja  ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 13.1.–20.2.2020 ma ja to klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 14.1.2020 ti klo 16.30–18.00
Loppukoe 24.2.2020 ma klo 16.30–18.00
Uusinta 6.4.2020 ma klo 17.00–18.30
Opetus- ja koepaikat Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskellaan aiheisiin liittyvää sanastoa, rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua.

Lähtötaso: -

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 4–10

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä A, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

38601022 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 15.07.2019 - 05.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 15.7.–1.8. ma–to klo 9.00–12.15
Huom. 15.–16.7. ma–ti opetus klo 9.00–13.15
Loppukoe 5.8. ma klo 9.00–10.30
Uusinta 9.10. ke klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä B, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt Syksy 2019

38601024 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 21.10.2019 - 02.12.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 21.10.–27.11. ma ja ke klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 28.11. to klo 16.30–18.00
Loppukoe 2.12. ma klo 16.30–18.00
Uusinta 3.2.2020 ma klo 16.00–17.30
Uusinnan paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä C, 4 op

Kevät 2020

38601026 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 09.03.2020 - 20.04.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.03.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 9.3.–16.4.2020 ma ja to klo 16.30–20.00 ja ti 10.3.2020 klo 16.30–18.30
Loppukoe 20.4.2020 ma klo 16.30–18.00
Uusinta 1.6.2020 ma klo 17.00–18.30
Opetus- ja koepaikat Hattulantie 2

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 1, ryhmä A, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

38602012 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 12.08.2019 - 02.09.2019

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Aika: 12.8.–29.8. ma–to klo 9.00–12.15
Huom. 12.–13.8. ma–ti opetus klo 9.00–13.15
Loppukoe 2.9. ma klo 9.00–10.30
Uusinta 25.11. ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. asuminen, pukeutuminen ja ulkonäkö. Kielioppirakenteista käsitellään: monikon sijamuodot, adjektiivin taivutus, komparatiivi ja superlatiivi, verbin aspektit, konditionaali.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 1–8

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 1, ryhmä B, 4 op

Tämä kurssi on peruutettu

38602014 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 07.01.2020 - 18.02.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Natalia Iho

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Aika: 7.1.–13.2.2020 ti ja to klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 8.1. ke klo 16.30–18.00
Loppukoe 18.2.2020 ti klo 16.30–18.00
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Uusinta 6.4.2020 ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. asuminen, pukeutuminen ja ulkonäkö. Kielioppirakenteista käsitellään: monikon sijamuodot, adjektiivin taivutus, komparatiivi ja superlatiivi, verbin aspektit, konditionaali.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 1–8

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 2, ryhmä A, 4 op

Tämä kurssi on peruutettu

38602022 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 30.09.2019 - 11.11.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Aika: 30.9.–6.11. ma ja ke klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 1.10. ti klo 16.30–18.00
Loppukoe 11.11. ma klo 17.00–18.30
Uusinta 3.2.2020 ma klo 16.00–17.30

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. liikkuminen kaupungilla, elämäntavat, kotityöt, juhlat. Kielioppirakenteista käsitellään mm. liikeverbejä; etuliitteettömiä ja etuliitteisiä, imperatiivi, pronominien käyttö ja taivutus.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 9–16

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 2, ryhmä B, 4 op

Kevät 2020

38602024 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 03.03.2020 - 14.04.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.02.2020 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Huom. aikataulu muuttununut aiemmin ilmoitetusta
Aika: 3.3.–2.4.2020 ti ja to klo 16.30–20.00
sekä 25.3. ja 1.4. ke klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 4.3. ke klo 16.30–18.00
Loppukoe 14.4.2020 ti klo 16.30–18.00
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Uusinta 1.6.2020 ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka vahvistuu myöhemmin

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. liikkuminen kaupungilla, elämäntavat, kotityöt, juhlat. Kielioppirakenteista käsitellään mm. liikeverbejä; etuliitteettömiä ja etuliitteisiä, imperatiivi, pronominien käyttö ja taivutus.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 9–16

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 3, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt Kevät 2019

38602030 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 23.04.2019 - 04.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Jelena Kark

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.04.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Aika: 23.4.–4.6.2019 ti ja to klo 17.00–20.30
Loppukoe viimeisellä kerralla
Uusinta ma 5.8.2019 klo 17.00–18.30

Sisältö: Tavoitteena on syventää rakenteiden, sanaston ja venäläisen kulttuurin tuntemusta sekä harjoittaa monipuolisesti sekä suullista että kirjallista kielitaitoa. Kurssilla kerrataan ja täydennetään jo opittuja asioita: pronominien, lyhyiden adjektiivien ja aspektien käyttöä sekä opitaan kummankin aspektin passiivimuodostus ja aktiivin partisiipin preesens sekä liikeverbien muodostusta ja käyttöä sekä opitaan loput partisiipit ja gerundit.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 3, kpl 1–8

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 3, 4 op

Kevät 2020

38602030 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 27.04.2020 - 08.06.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FM Jelena Kark

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.04.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Aika: 27.4.–8.6.2020 ma ja ke klo 17.00–20.30
Loppukoe viimeisellä kerralla
Paikka Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
Uusinta 3.8.2020 ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Sisältö: Tavoitteena on syventää rakenteiden, sanaston, venäläisen kulttuurin ja nykyelämän tuntemusta sekä harjoittaa monipuolisesti sekä suullista että kirjallista kielitaitoa. Kertaamme ja täydennämme jo opittuja asioita: pronominien, lyhyiden adjektiivien, aspektien ja liikeverbien käyttöä, opitaan passiivin, partisiippien ja gerundin muodostus.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 3, kpl 1–8

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän suggestopedinen puhekielen kurssi 1

Tämä kurssi on päättynyt

3860401A Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.06.2019 - 07.06.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FM Natalia Zolotuhina

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 3.–7.6. ma–pe klo 9.00–12.30

Tavoite ja sisältö: Tällä suggestopedisella kurssilla näet ja kuulet saman asian kahdella kielellä ja puhut venäjää heti alusta lähtien. Kaksikieliset dialogit tarjoavat malleja erilaisista asioista puhumiseen. Keskustelemme arkielämästä ja juhlista sekä kulttuurista ja matkoista Venäjällä. Kiinnität huomiota sanapainoon, intonaatioon sekä rytmiin, ja harjoitat oikeaa ääntämistä. Samalla otat vaikeasti avautuvat etuliitteet omiksesi.

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: A2/B1, soveltuu lyhyen oppimäärän suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän suggestopedinen puhekielen kurssi 2

Tämä kurssi on päättynyt

38604020 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 05.08.2019 - 09.08.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FM Natalia Zolotuhina

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 5.–9.8. ma–pe klo 9.00–12.30

Tavoite ja sisältö: Tällä suggestopedisellä kurssilla näet ja kuulet saman asian kahdella kielellä ja puhut venäjää heti alusta lähtien. Kaksikieliset dialogit tarjoavat malleja erilaisista asioista puhumiseen. Keskustelemme arkielämästä ja juhlista sekä kulttuurista ja matkoista Venäjällä. Kiinnität huomiota sanapainoon, intonaatioon sekä rytmiin, ja harjoitat oikeaa ääntämistä. Samalla otat vaikeasti avautuvat etulliitteet omiksesi.

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: A2/B1, soveltuu lyhyen oppimäärän suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Suullista venäjää edistyneille – Читаем и обсуждаем!

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2019!

38605022 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 05.08.2019 - 09.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM, KM Heidi Mäkäläinen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 5.–9.8. ma–pe klo 16.30–19.45

Lähtötaso: B1, esim. jatkokurssin 3 jälkeen niille, jotka haluavat kehittää suullista taitoaan

Sisältö: Tervetuloa lukemaan, kuuntelemaan ja keskustelemaan Venäjästä ja venäläisistä. Päähuomio on sanaston hallinnassa, ymmärtämisessä ja suullisessa taidossa. Teksteinä niin tasolle sovitettu kuin autenttisia tekstejäkin, aiheena esimerkiksi kieli, venäläisyys, historia, politiikka ryhmän kiinnostuksen mukaan.

Opettajan materiaali, opetuskieli venäjä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän kieliopin kertauskurssi

Tämä kurssi on päättynyt Aikataulu ja opettaja muuttunut aiemmin ilmoitetusta

38606020 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 25.06.2019 - 05.07.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 25.6.–27.6. ti–to ja 1.–5.7. ma–pe klo 17.30–20.00

Sisältö ja tavoite: Kertaamme tehokkaasti keskeistä peruskielioppia keskittyen erityisesti verbioppiin: liikeverbeihin, aspekteihin ja verbirektioihin. sekä koulukurssien peruskieliopin kertaamiseen. Kurssiin sisältyy kotitehtäviä.

Lähtötaso: A2, sopii kesäyliopiston alkeis- ja jatkokurssit suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville (lyhyt kieli).

Materiaali: Jaetaan kurssilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Aakkosmatka Allegrolla Pietariin

Tämä kurssi on peruutettu

38607002 Kurssimaksu: 385,00 €

Aika: 16.09.2019 - 21.09.2019

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: Erja Loukkojärvi-El Kamel

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Aakkoskurssi ma–ke 16.–18.9. klo 17.00–19.30, päivä Pietarissa la 21.9.
Aakkoskurssin opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin, Pietaripäivän aikataulun näet alla

Tavoite ja sisältö: Aakkoskurssi ja päivä Pietarissa. Opi kyrilliset kirjaimet, sanoja ja fraaseja kolmessa illassa ja vietä päivä Pietarissa vahvistamassa taitojasi käytännössä. Tutustumme Pietariin kaupunkikiertoajelulla, nautimme lounaan ja vierailemme Eremitaasissa.

Päivä Pietarissa la 21.9.2019:

  • Lähto Allegro-junalla Helsingistä klo 7.20
  • Saapuminen Pietariin klo 10.47
  • Kaupunkikiertoajelu klo 10.50–14.00
  • Lounas klo 14.00–15.00
  • Eremitaasi klo 15.30–18.00
  • Lähtö Allegro-junalla Helsinkiin klo 20.30

Opiskelija huolehtii itse omasta vakuutusturvastaan. Mikäli osallistujalla ei ole voimassaolevaa viisumia Venäjälle, tulee hänen hankkia se itse elokuun aikana saatuaan kesäyliopistolta vahvistuksen matkan toteutumisesta. Kertaviisumin tulee olla voimassa 21.–22.9.2019. Viisumianomuksen (noin 90 €) voi tehdä esimerkiksi Helsingin Lähialuematkojen kautta alennettuun hintaan varausnumerolla. Viisumia haettaessa tarvitset voimassaolevan passin/passikopion, viisumianomuksen, passivalokuvan x 1 (ei saa olla 6 kuukautta vanhempi) ja matkavakuutuksen.
Lisätietoa viisumeista: https://www.lahialuematkat.fi/viisumit/venaja, Viisumianomuskaavakkeet: https://pdf.lahialuematkat.fi/pdf_doc/40710/file Passin tulee olla voimassa 6 kuukautta viisumin päättymisen jälkeen ja siinä pitää olla vähintään 2 tyhjää sivua. Ruokailut ovat omakustanteiset, joten valuutanvaihto on hyvä hoitaa Suomessa ennen matkaa.

Lähtötaso:

Materiaali: Opettajan materiaali sisältyy maksuun.

Ilmoittautuminen: Sitova ilmoittautuminen 11.8.2019 mennessä, jonka jälkeen saat kutsukirjeen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän kielen viikonloppu: käytetyimmät fraasit ja idiomit

Tämä kurssi on päättynyt Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta

38607075 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 16.08.2019 - 24.08.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FM Jelena Kark

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 16.–17.8. ja 23.–24.8. pe klo 17.00–19.15 ja la klo 10.00–12.15

Tavoite ja sisältö: Käsittelemme ulkomaalaisille outoja ja vaikeita fraaseja, ilmauksia ja idiomeja, joita venäläiset käyttävät jokapäiväisissä elämän kommunikaatiotilanteissa. Opettelemme ymmärtämään, mitä venäläiset tarkoittavat kun käyttävät näitä fraaseja. Tarkoitettu, niille, jotka haluavat syventää tietoa venäläisestä keskustelukulttuurista ja keskustelutavoista, ymmärtämään enemmän venäläisen ihmisen mentaliteettia. Opettajan materiaali.

Lähtötaso: A1/A2, perustaidot omaaville esim. jatkokurssien 1 ja 2 jälkeen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän verbiviikonloppu

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2019!

38607077 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 02.08.2019 - 03.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM, KM Heidi Mäkäläinen

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 2.–3.8. pe klo 16.30–19.45, la klo 9.30–16.15

Tavoite ja sisältö: Perehdymme venäjän verbeihin tavoitteena osata käyttää kielenkäyttötilanteessa oikeita verbimuotoja. Harjoittelemme verbien aikamuotoja, verbin rektiota, aspektin käyttöä, liikeverbejä sekä verbien partisiippi- ja gerundimuotoja. Kaikkia teemoja harjoittelemme niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Opettajan materiaali.

Lähtötaso: B1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 3 tai vastaavat tiedot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot