Venäjän aakkoset tutuiksi, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta

38600102 Kurssimaksu: 30,00 €

Aika: 21.05.2019 - 22.05.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 21.–22.5. ti–ke klo 9.00–12.15

Sisältö: Tällä lyhytkurssilla tutustutaan venäjän kielen kirjoitusjärjestelmään, opitaan kyrilliset aakkoset ja harjoitellaan niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Suositellaan erityisesti alkeiskurssin aloittaville opiskelijoille helpottamaan kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu myös niille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Venäjällä. Materiaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: -

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän aakkoset tutuiksi, ryhmä A

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

38600102 Kurssimaksu: 30,00 €

Aika: 06.05.2020 - 07.05.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.04.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 6.–7.5. ke–to klo 9.00–12.15

Sisältö: Tällä lyhytkurssilla tutustutaan venäjän kielen kirjoitusjärjestelmään, opitaan kyrilliset aakkoset ja harjoitellaan niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Suositellaan erityisesti alkeiskurssin aloittaville opiskelijoille helpottamaan kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu myös niille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Venäjällä. Materiaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: -

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän aakkoset tutuiksi, ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt

38600104 Kurssimaksu: 30,00 €

Aika: 19.08.2019 - 20.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 19.–20.8. ma–ti klo 16.30–19.45

Sisältö: Tällä lyhytkurssilla tutustutaan venäjän kielen kirjoitusjärjestelmään, opitaan kyrilliset aakkoset ja harjoitellaan niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Suositellaan erityisesti alkeiskurssin aloittaville opiskelijoille helpottamaan kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu myös niille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Venäjällä. Kurssilla keskitytään tekstauskirjaimiin. Kaunomerkit esitellään, mutta pääpaino on tekstauksessa. Materiaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: -

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän aakkoset tutuiksi, ryhmä B

38600104 Kurssimaksu: 30,00 €

Aika: 17.08.2020 - 18.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 17.–18.8. ma–ti klo 16.30–19.45

Sisältö: Tällä lyhytkurssilla tutustut venäjän kielen kirjoitusjärjestelmään, opit kyrilliset aakkoset ja harjoittelet niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Suositellaan erityisesti alkeiskurssin aloittaville opiskelijoille helpottamaan kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu myös niille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Venäjällä. Materiaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: –

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän aakkoset tutuiksi, ryhmä C

Tämä kurssi on päättynyt Talvi 2020

38600106 Kurssimaksu: 30,00 €

Aika: 08.01.2020 - 09.01.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.01.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 8.–9.1.2020 ke–to klo 16.30–19.45

Sisältö: Tällä lyhytkurssilla tutustutaan venäjän kielen kirjoitusjärjestelmään, opitaan kyrilliset aakkoset ja harjoitellaan niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Suositellaan erityisesti alkeiskurssin aloittaville opiskelijoille helpottamaan kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu myös niille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Venäjällä. Kurssilla keskitytään tekstauskirjaimiin. Kaunomerkit esitellään, mutta pääpaino on tekstauksessa. Materiaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: -

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän aakkoset tutuiksi, ryhmä C

38600106 Kurssimaksu: 30,00 €

Aika: 13.01.2021 - 14.01.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 13.–14.1.2021 ke–to klo 16.30–19.45

Sisältö: Tällä lyhytkurssilla tutustut venäjän kielen kirjoitusjärjestelmään, opit kyrilliset aakkoset ja harjoittelet niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Suositellaan erityisesti alkeiskurssin aloittaville opiskelijoille helpottamaan kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu myös niille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Venäjällä. Materiaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: –

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä A, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

38601012 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 27.05.2019 - 20.06.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. On suositeltavaa osallistua kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään varsin nopeasti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 27.5.–17.6. ma–to klo 9.00–12.15
Huom. ei opetusta to 30.5. ja ma–ti 27.–28.5. opetus klo 9.00–13.15
Loppukoe 20.6. to klo 9.00–10.30
Uusinta 5.8. ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Haaga-Helia, Ratapihantie 13, sali ilmoitetaan ala-aulassa

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskellaan aiheisiin liittyvää sanastoa, rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua.

Lähtötaso: -

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 4–10

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä A, 4 op

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

38601012 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 11.05.2020 - 08.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.05.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. On suositeltavaa osallistua kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään varsin nopeasti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 11.5.–2.6. ma–to klo 16.30–20.00
Huom. 1.–2.6. ma–ti klo 17.30–20.00
Huom. ei opetusta 21.5.
Loppukoe 8.6. ma klo 16.30–18.00
Uusinta: 13.7. ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskellaan aiheisiin liittyvää sanastoa, rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua.

Lähtötaso: -

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 4–10

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä B, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

38601014 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 26.08.2019 - 07.10.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. On suositeltavaa osallistua kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään varsin nopeasti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 26.8.–2.10. ma ja ke klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 3.10. to klo 16.30–18.00
Loppukoe 7.10. ma klo 16.30–18.00
Uusinta 25.11. ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskellaan aiheisiin liittyvää sanastoa, rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua.

Lähtötaso: -

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 4–10

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä B, 4 op

38601014 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 24.08.2020 - 05.10.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla.

Aika: 24.8.–30.9. ma ja ke klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 1.10. to klo 16.30–18.00
Loppukoe 5.10. ma klo 16.30–18.00
Uusinta: 16.11. ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskelemme aiheisiin liittyvää sanastoa, rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua.

Lähtötaso:

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 4–10

Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä C, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt Talvi 2020

38601016 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 13.01.2020 - 24.02.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.01.2020 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. On suositeltavaa osallistua kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään varsin nopeasti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja  ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 13.1.–20.2.2020 ma ja to klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 14.1.2020 ti klo 16.30–18.00
Loppukoe 24.2.2020 ma klo 16.30–18.00
Uusinta 6.4.2020 ma klo 17.00–18.30, peruttu
Opetus- ja koepaikat Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskellaan aiheisiin liittyvää sanastoa, rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua.

Lähtötaso: -

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 4–10

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä C, 4 op

38601016 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 18.01.2021 - 01.03.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.08.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla.

Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Aika: 18.1.–25.2.2021 ma ja to klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 19.1.2020 ti klo 16.30–18.00
Loppukoe 1.3.2021 ma klo 16.30–18.00
Uusinta: 7.4.2021 ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskelemme aiheisiin liittyvää sanastoa, rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua.

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 4–10

Lähtötaso:

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä A, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

38601022 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 15.07.2019 - 05.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 15.7.–1.8. ma–to klo 9.00–12.15
Huom. 15.–16.7. ma–ti opetus klo 9.00–13.15
Loppukoe 5.8. ma klo 9.00–10.30
Uusinta 9.10. ke klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä A, 4 op

38601022 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 15.06.2020 - 06.07.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.06.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla.

Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Aika: 15.6.–2.7. ma–to klo 9.00–12.15
Huom. 15.–16.6. ma–ti opetus klo 9.00–13.15
Loppukoe 6.7. ma klo 9.00–10.30
Uusinta: 17.8. ma ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä B, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt Syksy 2019

38601024 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 21.10.2019 - 02.12.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 21.10.–27.11. ma ja ke klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 28.11. to klo 16.30–18.00
Loppukoe 2.12. ma klo 16.30–18.00
Uusinta 3.2.2020 ma klo 16.00–17.30
Uusinnan paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä B, 4 op

38601024 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 19.10.2020 - 30.11.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.10.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla.

Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Aika: 19.10.–25.11. ma ja ke klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 26.11. to klo 16.30–18.00
Loppukoe 30.11. ma klo 16.30–18.00
Uusinta: 11.1.2021 ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä C, 4 op

Kevät 2020

38601026 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 09.03.2020 - 04.06.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.03.2020 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Huom. Kurssin aikatulu on siirtynyt myöhempään ajankohtaan

Aika: 4.5.-4.6. ma ja to klo 16.30 -20.00
Loppukoe 8.6. ma klo 16.30–18.00
Huom.ei opetusta 21.5. to
Uusinta 13.7. ma klo 17.00–18.30
Opetus- ja koepaikat Hattulantie 2

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä C, 4 op

38601026 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 08.03.2021 - 22.04.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.03.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla.

Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Aika: 8.3.–19.4.2021 ma ja to klo 16.30–20.00
ja ti 10.3.2021 klo 16.30–18.30
HUOM: ei opetusta 5.4. ma
Loppukoe 22.4.2021 to klo 16.30–18.00
Uusinta: 7.6.2021 ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 1, ryhmä A, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

38602012 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 12.08.2019 - 02.09.2019

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Aika: 12.8.–29.8. ma–to klo 9.00–12.15
Huom. 12.–13.8. ma–ti opetus klo 9.00–13.15
Loppukoe 2.9. ma klo 9.00–10.30
Uusinta 25.11. ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. asuminen, pukeutuminen ja ulkonäkö. Kielioppirakenteista käsitellään: monikon sijamuodot, adjektiivin taivutus, komparatiivi ja superlatiivi, verbin aspektit, konditionaali.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 1–8

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 1, ryhmä A, 4 op

38602012 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 13.07.2020 - 03.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennämme em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.
Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 13.7.–30.7. ma–to klo 9.00–12.15
Huom. 13.–14.7. ma–ti opetus klo 9.00–13.15
Loppukoe 3.8. ma klo 9.00–10.30
Uusinta: 16.9. ke klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. asuminen, pukeutuminen ja ulkonäkö. Kielioppirakenteista käsittelemme: monikon sijamuodot, adjektiivin taivutus, komparatiivi ja superlatiivi, verbin aspektit, konditionaali.

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 1–8

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 1, ryhmä B, 4 op

Tämä kurssi on peruutettu

38602014 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 07.01.2020 - 18.02.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Natalia Iho

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Aika: 7.1.–13.2.2020 ti ja to klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 8.1. ke klo 16.30–18.00
Loppukoe 18.2.2020 ti klo 16.30–18.00
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Uusinta 6.4.2020 ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. asuminen, pukeutuminen ja ulkonäkö. Kielioppirakenteista käsitellään: monikon sijamuodot, adjektiivin taivutus, komparatiivi ja superlatiivi, verbin aspektit, konditionaali.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 1–8

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 1, ryhmä B, 4 op

38602014 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 12.01.2021 - 18.02.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennämme em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 12.1.–16.2.2021 ti 16.30–20.00 ja to klo 16.45–20.15
Huom. opetusta 13.1. ke klo 16.30–19.00 ja ke 20.1. klo 16.30–19.00
Loppukoe 18.2.2021 to klo 16.45–18.15
Uusinta: 29.3.2021 ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. asuminen, pukeutuminen ja ulkonäkö. Kielioppirakenteista käsittelemme: monikon sijamuodot, adjektiivin taivutus, komparatiivi ja superlatiivi, verbin aspektit, konditionaali.

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 1–8

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 2, ryhmä A, 4 op

Tämä kurssi on peruutettu

38602022 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 30.09.2019 - 11.11.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Aika: 30.9.–6.11. ma ja ke klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 1.10. ti klo 16.30–18.00
Loppukoe 11.11. ma klo 17.00–18.30
Uusinta 3.2.2020 ma klo 16.00–17.30

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. liikkuminen kaupungilla, elämäntavat, kotityöt, juhlat. Kielioppirakenteista käsitellään mm. liikeverbejä; etuliitteettömiä ja etuliitteisiä, imperatiivi, pronominien käyttö ja taivutus.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 9–16

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 2, ryhmä A, 4 op

38602022 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 10.08.2020 - 31.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennämme em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 10.8.–27.8. ma–to klo 16.30–20.00
Huom. 10.–11.8. ma–ti opetus 16.30–21.00
Loppukoe 31.8. ma klo 16.30–18.00
Uusinta: 5.10. ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. liikkuminen kaupungilla, elämäntavat, kotityöt, juhlat. Kielioppirakenteista käsittelemme mm. liikeverbejä; etuliitteettömiä ja etuliitteisiä, imperatiivi, pronominien käyttö ja taivutus.

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 9–16

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 2, ryhmä B, 4 op

Tämä kurssi on peruutettu

38602024 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 03.03.2020 - 14.04.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Natalia Iho

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.02.2020 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Huom. aikataulu muuttununut aiemmin ilmoitetusta
Aika: 3.3.–2.4.2020 ti ja to klo 16.30–20.00
sekä 25.3. ja 1.4. ke klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 4.3. ke klo 16.30–18.00
Loppukoe 14.4.2020 ti klo 16.30–18.00
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Uusinta 1.6.2020 ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka vahvistuu myöhemmin

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. liikkuminen kaupungilla, elämäntavat, kotityöt, juhlat. Kielioppirakenteista käsitellään mm. liikeverbejä; etuliitteettömiä ja etuliitteisiä, imperatiivi, pronominien käyttö ja taivutus.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 9–16

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 2, ryhmä B, 4 op

38602024 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 09.03.2021 - 20.04.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.03.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennämme em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 9.3.–15.4.2021 ti 16.30–20.00 ja to klo 16.45–20.15
Huom. opetusta 10.3. ke klo 16.30–18.00
Huom. ei opetusta 1.4. to. Korvaava kerta 31.3.
Loppukoe 20.4.2021 ti klo 16.30–18.00
Uusinta: 7.6.2021 ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. liikkuminen kaupungilla, elämäntavat, kotityöt, juhlat. Kielioppirakenteista käsittelemme mm. liikeverbejä; etuliitteettömiä ja etuliitteisiä, imperatiivi, pronominien käyttö ja taivutus.

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 9–16

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 3, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt Kevät 2019

38602030 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 23.04.2019 - 04.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Jelena Kark

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.04.2019 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Aika: 23.4.–4.6.2019 ti ja to klo 17.00–20.30
Loppukoe viimeisellä kerralla
Uusinta ma 5.8.2019 klo 17.00–18.30

Sisältö: Tavoitteena on syventää rakenteiden, sanaston ja venäläisen kulttuurin tuntemusta sekä harjoittaa monipuolisesti sekä suullista että kirjallista kielitaitoa. Kurssilla kerrataan ja täydennetään jo opittuja asioita: pronominien, lyhyiden adjektiivien ja aspektien käyttöä sekä opitaan kummankin aspektin passiivimuodostus ja aktiivin partisiipin preesens sekä liikeverbien muodostusta ja käyttöä sekä opitaan loput partisiipit ja gerundit.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 3, kpl 1–8

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 3, 4 op

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

38602030 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 27.04.2020 - 08.06.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FM Jelena Kark

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.04.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Aika: 27.4.–8.6.2020 ma ja ke klo 17.00–20.30
Loppukoe viimeisellä kerralla
Paikka Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
Uusinta 3.8.2020 ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Sisältö: Tavoitteena on syventää rakenteiden, sanaston, venäläisen kulttuurin ja nykyelämän tuntemusta sekä harjoittaa monipuolisesti sekä suullista että kirjallista kielitaitoa. Kertaamme ja täydennämme jo opittuja asioita: pronominien, lyhyiden adjektiivien, aspektien ja liikeverbien käyttöä, opitaan passiivin, partisiippien ja gerundin muodostus.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 3, kpl 1–8

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 3, 4 op

38602030 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 26.04.2021 - 07.06.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Jelena Kark

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennämme em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 26.4.–7.6.2021 ma ja ke klo 17.00–20.30
Loppukoe viimeisellä kerralla
Uusinta: 12.7.2021 ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Syventää rakenteiden, sanaston, venäläisen kulttuurin ja nykyelämän tuntemusta sekä harjoittaa monipuolisesti sekä suullista että kirjallista kielitaitoa. Kertaamme ja täydennämme jo opittuja asioita: pronominien, lyhyiden adjektiivien, aspektien ja liikeverbien käyttöä, opitaan passiivin, partisiippien ja gerundin muodostus.

Kirja: Kafe Piter 3, kpl 1–8

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän suggestopedinen peruskurssi

3860401 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 08.06.2020 - 12.06.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Natalia Zolotuhina

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.06.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 8.–12.6. ma–pe klo 9.00–12.30

Tavoite ja sisältö: Tällä suggestopedisella kurssilla näet ja kuulet saman asian kahdella kielellä ja puhut venäjää heti alusta lähtien. Kaksikieliset dialogit tarjoavat malleja erilaisista asioista puhumiseen. Keskustelemme arkielämästä ja juhlista sekä kulttuurista ja matkoista Venäjällä. Kiinnität huomiota sanapainoon, intonaatioon sekä rytmiin, ja harjoitat oikeaa ääntämistä. Samalla otat vaikeasti avautuvat etuliitteet omiksesi.

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: Kurssi soveltuu toimivan kielitaidon hankkimiseen niille, jotka eivät ole opiskelleet kielen alkeita aiemmin ja niille, joiden aiemmin hankkimat taidot ovat unohtuneet.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän suggestopedinen puhekielen kurssi 1

Tämä kurssi on päättynyt

3860401A Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.06.2019 - 07.06.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FM Natalia Zolotuhina

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 3.–7.6. ma–pe klo 9.00–12.30

Tavoite ja sisältö: Tällä suggestopedisella kurssilla näet ja kuulet saman asian kahdella kielellä ja puhut venäjää heti alusta lähtien. Kaksikieliset dialogit tarjoavat malleja erilaisista asioista puhumiseen. Keskustelemme arkielämästä ja juhlista sekä kulttuurista ja matkoista Venäjällä. Kiinnität huomiota sanapainoon, intonaatioon sekä rytmiin, ja harjoitat oikeaa ääntämistä. Samalla otat vaikeasti avautuvat etuliitteet omiksesi.

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: A2/B1, soveltuu lyhyen oppimäärän suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän suggestopedinen puhekielen kurssi 2

Tämä kurssi on päättynyt

38604020 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 05.08.2019 - 09.08.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FM Natalia Zolotuhina

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 5.–9.8. ma–pe klo 9.00–12.30

Tavoite ja sisältö: Tällä suggestopedisellä kurssilla näet ja kuulet saman asian kahdella kielellä ja puhut venäjää heti alusta lähtien. Kaksikieliset dialogit tarjoavat malleja erilaisista asioista puhumiseen. Keskustelemme arkielämästä ja juhlista sekä kulttuurista ja matkoista Venäjällä. Kiinnität huomiota sanapainoon, intonaatioon sekä rytmiin, ja harjoitat oikeaa ääntämistä. Samalla otat vaikeasti avautuvat etulliitteet omiksesi.

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: A2/B1, soveltuu lyhyen oppimäärän suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän suggestopedinen jatkokurssi

38604020 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.08.2020 - 07.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Natalia Zolotuhina

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 3.–7.8. ma–pe klo 9.00–12.30

Tavoite ja sisältö: Tällä suggestopedisellä kurssilla näet ja kuulet saman asian kahdella kielellä ja puhut venäjää heti alusta lähtien. Kaksikieliset dialogit tarjoavat malleja erilaisista asioista puhumiseen. Keskustelemme arkielämästä ja juhlista sekä kulttuurista ja matkoista Venäjällä. Kiinnität huomiota sanapainoon, intonaatioon sekä rytmiin, ja harjoitat oikeaa ääntämistä. Samalla otat vaikeasti avautuvat etulliitteet omiksesi.

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: A2/B1, soveltuu lyhyen oppimäärän suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Helppoa suullista venäjää 1 – Давайте поговорим!

38605020 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.08.2020 - 11.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM, KM Heidi Mäkäläinen

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 3.–11.8. ma–to ja ma–ti klo 16.30–19.45

Sisältö: Kertaamme ja aktivoimme suullisesti venäjän perustaitoja. Aihepiirejä ovat esittäytyminen, perhe, asuinympäristö, vapaa-aika ja arjen rutiinit sekä koulunkäynti ja opiskelu ryhmän valinnan mukaan.

Lähtötaso: A1/A2, venäjän perustiedot omaaville esim. jatkokurssin 1 jälkeen.

Oppikirja: Konetshno! (valikoiden)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ajankohtaista venäjää – Читаем и обсуждаем новости

38605021 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 01.06.2020 - 05.06.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM, KM Heidi Mäkäläinen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.05.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 1.–5.6. ma–pe klo 16.30–19.45

Sisältö: Tervetuloa lukemaan, kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista venäjäksi. Päähuomio on ymmärtämisessä, sanaston hallinnassa ja suullisessa taidossa. Materiaalina käytetään ajankohtaisia uutisia eri teemoista. Opettajan materiaali, opetuskieli venäjä.

Lähtötaso: B1. Kurssi sopii esim. jatkokurssin 3 jälkeen niille, jotka haluavat kehittää sanavarastoaan ja suullista taitoaan.
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Suullista venäjää edistyneille – Читаем и обсуждаем!

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2019!

38605022 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 05.08.2019 - 09.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM, KM Heidi Mäkäläinen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 5.–9.8. ma–pe klo 16.30–19.45

Lähtötaso: B1, esim. jatkokurssin 3 jälkeen niille, jotka haluavat kehittää suullista taitoaan

Sisältö: Tervetuloa lukemaan, kuuntelemaan ja keskustelemaan Venäjästä ja venäläisistä. Päähuomio on sanaston hallinnassa, ymmärtämisessä ja suullisessa taidossa. Teksteinä niin tasolle sovitettu kuin autenttisia tekstejäkin, aiheena esimerkiksi kieli, venäläisyys, historia, politiikka ryhmän kiinnostuksen mukaan.

Opettajan materiaali, opetuskieli venäjä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän kieliopin kertauskurssi

Tämä kurssi on päättynyt Aikataulu ja opettaja muuttunut aiemmin ilmoitetusta

38606020 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 25.06.2019 - 05.07.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 25.6.–27.6. ti–to ja 1.–5.7. ma–pe klo 17.30–20.00

Sisältö ja tavoite: Kertaamme tehokkaasti keskeistä peruskielioppia keskittyen erityisesti verbioppiin: liikeverbeihin, aspekteihin ja verbirektioihin. sekä koulukurssien peruskieliopin kertaamiseen. Kurssiin sisältyy kotitehtäviä.

Lähtötaso: A2, sopii kesäyliopiston alkeis- ja jatkokurssit suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville (lyhyt kieli).

Materiaali: Jaetaan kurssilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Virkistä venäjääsi

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

38606030 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 05.05.2020 - 28.05.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.04.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 5.5.–28.5. ti ja to klo 17.00–19.30
Huom. ei opetusta ti 12.5. Korvaava kerta ma 11.5.
Huom. ei opetusta to 21.5.

Sisältö ja tavoite: Kurssi on tarkoitettu venäjän alkeis- ja jatkokurssit suorittaneille sekä muutoin vastaavat taidot hankkineille, jotka kokevat venäjän kielen taitonsa ruostuvan vähäisen käytön takia. Kurssi sopii myös niille, jotka kokevat venäjän kielen käyttämisen vaikeaksi aikaisempien opintojen aikana ilmenneiden kielioppivaikeuksien takia. Kurssilla kerrataan kielioppiasiat, jotka tukevat suullisen taidon kehittämistä.

Materiaali: Jaetaan kurssilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aakkosmatka Allegrolla Pietariin

Tämä kurssi on peruutettu

38607002 Kurssimaksu: 385,00 €

Aika: 16.09.2019 - 21.09.2019

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: Erja Loukkojärvi-El Kamel

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Aakkoskurssi ma–ke 16.–18.9. klo 17.00–19.30, päivä Pietarissa la 21.9.
Aakkoskurssin opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin, Pietaripäivän aikataulun näet alla

Tavoite ja sisältö: Aakkoskurssi ja päivä Pietarissa. Opi kyrilliset kirjaimet, sanoja ja fraaseja kolmessa illassa ja vietä päivä Pietarissa vahvistamassa taitojasi käytännössä. Tutustumme Pietariin kaupunkikiertoajelulla, nautimme lounaan ja vierailemme Eremitaasissa.

Päivä Pietarissa la 21.9.2019:

  • Lähto Allegro-junalla Helsingistä klo 7.20
  • Saapuminen Pietariin klo 10.47
  • Kaupunkikiertoajelu klo 10.50–14.00
  • Lounas klo 14.00–15.00
  • Eremitaasi klo 15.30–18.00
  • Lähtö Allegro-junalla Helsinkiin klo 20.30

Opiskelija huolehtii itse omasta vakuutusturvastaan. Mikäli osallistujalla ei ole voimassaolevaa viisumia Venäjälle, tulee hänen hankkia se itse elokuun aikana saatuaan kesäyliopistolta vahvistuksen matkan toteutumisesta. Kertaviisumin tulee olla voimassa 21.–22.9.2019. Viisumianomuksen (noin 90 €) voi tehdä esimerkiksi Helsingin Lähialuematkojen kautta alennettuun hintaan varausnumerolla. Viisumia haettaessa tarvitset voimassaolevan passin/passikopion, viisumianomuksen, passivalokuvan x 1 (ei saa olla 6 kuukautta vanhempi) ja matkavakuutuksen.
Lisätietoa viisumeista: https://www.lahialuematkat.fi/viisumit/venaja, Viisumianomuskaavakkeet: https://pdf.lahialuematkat.fi/pdf_doc/40710/file Passin tulee olla voimassa 6 kuukautta viisumin päättymisen jälkeen ja siinä pitää olla vähintään 2 tyhjää sivua. Ruokailut ovat omakustanteiset, joten valuutanvaihto on hyvä hoitaa Suomessa ennen matkaa.

Lähtötaso:

Materiaali: Opettajan materiaali sisältyy maksuun.

Ilmoittautuminen: Sitova ilmoittautuminen 11.8.2019 mennessä, jonka jälkeen saat kutsukirjeen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ajanilmaukset venäjäksi -tiiviskurssi

38607003 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 08.06.2020 - 10.06.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM, KM Heidi Mäkäläinen

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.06.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 8.–10.6. ma-ke klo 17.00–20.15

Sisältö: Tervetuloa perehtymään venäjän monipuolisiin ajanilmauksiin! Harjoittelemme kirjallisesti ja suullisesti kellonaikoja, päivämääriä ja vuosilukuja. Opit myös, miten venäjäksi ilmaistaan esimerkiksi sitä, että jokin tapahtuu tietyssä ajassa tai jonkin ajan kuluttua. Opit myös, mikä ero on sanoilla давно ja долго. Opettajan materiaali.

Lähtötaso: A2/ B1, sopii esimerkiksi kesäyliopiston jatkokurssien 2 tai 3 jälkeen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lukukerho- venäjän lukemiseen painottuva kurssi

38607050 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 29.09.2020 - 27.10.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 29.9.–27.10. ti ja to klo 17.00–19.30
Huom. ei opetusta to 1.10.

Sisältö: Kurssi on tarkoitettu lukemisesta kiinnostuneille, jotka käyttävät lukutekstit kieliopinnoissaan sanaston laajentamiseksi. Kurssilla luetaan lyhyitä tekstejä ja tekstikatkelmia eri aiheista, perehdytään eri kielimuodoille tyypillisiin ominaisuuksiin sekä eri alojen sanastoon. Kurssin lopussa opiskelijoita pyydetään kirjoittamaan lyhyet esseet luetusta tekstistä. Opettajan materiaali.

Lähtötaso: A2/B1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän kielen viikonloppu: käytetyimmät fraasit ja idiomit

Tämä kurssi on päättynyt Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta

38607075 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 16.08.2019 - 24.08.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FM Jelena Kark

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 16.–17.8. ja 23.–24.8. pe klo 17.00–19.15 ja la klo 10.00–12.15

Tavoite ja sisältö: Käsittelemme ulkomaalaisille outoja ja vaikeita fraaseja, ilmauksia ja idiomeja, joita venäläiset käyttävät jokapäiväisissä elämän kommunikaatiotilanteissa. Opettelemme ymmärtämään, mitä venäläiset tarkoittavat kun käyttävät näitä fraaseja. Tarkoitettu, niille, jotka haluavat syventää tietoa venäläisestä keskustelukulttuurista ja keskustelutavoista, ymmärtämään enemmän venäläisen ihmisen mentaliteettia. Opettajan materiaali.

Lähtötaso: A1/A2, perustaidot omaaville esim. jatkokurssien 1 ja 2 jälkeen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän kielen keskusteluetiketin sanasto ja fraasit

38607075 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 17.08.2020 - 31.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Jelena Kark

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 17.–20.8. ma–to, 24.–26.8. ma ja ke, 31.8.ma klo 17.00–19.30

Sisältö: Kurssilla perehdytään venäjän kielen keskusteluetikettiin. Opit kommunikoimaan sopivalla tavalla erilaisissa arkielämän tilanteissa, työmatkoilla, virallisissa tilanteissa ja vierailuilla. Oikeiden sanojen ja fraasien käyttö sekä etiketin tuntemus osoittavat perehtyneisyyttä ja kunnioitusta maan tapoja ja traditioita kohtaan. Kurssin aiheina ovat tervehdys, tutustuminen, puhuttelu, puhekontaktin saavuttaminen, kiitollisuus, anteeksipyyntö, neuvo, pyyntö, ehdotus, kutsu, mielipiteen ilmaisu, onnittelu, hyvästely.

Kurssin tavoitteena on kehittää ja vahvistaa venäjän kielen suullista ilmaisua keskusteluetiketin sanaston ja fraasien avulla. Opettajan materiaali.

Lähtötaso: A2/B1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän verbiviikonloppu

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2019!

38607077 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 02.08.2019 - 03.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM, KM Heidi Mäkäläinen

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 2.–3.8. pe klo 16.30–19.45, la klo 9.30–16.15

Tavoite ja sisältö: Perehdymme venäjän verbeihin tavoitteena osata käyttää kielenkäyttötilanteessa oikeita verbimuotoja. Harjoittelemme verbien aikamuotoja, verbin rektiota, aspektin käyttöä, liikeverbejä sekä verbien partisiippi- ja gerundimuotoja. Kaikkia teemoja harjoittelemme niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Opettajan materiaali.

Lähtötaso: B1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 3 tai vastaavat tiedot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän verbiviikonloppu

38607077 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 12.06.2020 - 13.06.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM, KM Heidi Mäkäläinen

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.06.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 12.–13.6. pe klo 16.30–19.45,
la klo 9.30–16.15

Sisältö: Perehdymme venäjän verbeihin tavoitteena osata käyttää kielenkäyttötilanteessa oikeita verbimuotoja. Harjoittelemme verbien aikamuotoja, verbin rektiota, aspektin käyttöä, liikeverbejä sekä verbien partisiippi- ja gerundimuotoja. Kaikkia teemoja harjoittelemme niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Opettajan materiaali.

Lähtötaso: A2/ B1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 2 tai 3 tai vastaavat tiedot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot