Venäjän aakkoset tutuiksi, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt

38600102 Kurssimaksu: 30,00 €

Aika: 06.05.2020 - 07.05.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 6.–7.5. ke–to klo 9.00–12.15

Sisältö: Tällä lyhytkurssilla tutustutaan venäjän kielen kirjoitusjärjestelmään, opitaan kyrilliset aakkoset ja harjoitellaan niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Suositellaan erityisesti alkeiskurssin aloittaville opiskelijoille helpottamaan kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu myös niille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Venäjällä. Materiaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: -

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän aakkoset tutuiksi, ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt

38600104 Kurssimaksu: 30,00 €

Aika: 17.08.2020 - 18.08.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.08.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 17.–18.8. ma–ti klo 16.30–19.45

Sisältö: Tällä lyhytkurssilla tutustut venäjän kielen kirjoitusjärjestelmään, opit kyrilliset aakkoset ja harjoittelet niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Suositellaan erityisesti alkeiskurssin aloittaville opiskelijoille helpottamaan kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu myös niille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Venäjällä. Materiaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: –

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän aakkoset tutuiksi, ryhmä C

38600106 Kurssimaksu: 30,00 €

Aika: 13.01.2021 - 14.01.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 13.–14.1.2021 ke–to klo 16.30–19.45

Sisältö: Tällä lyhytkurssilla tutustut venäjän kielen kirjoitusjärjestelmään, opit kyrilliset aakkoset ja harjoittelet niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Suositellaan erityisesti alkeiskurssin aloittaville opiskelijoille helpottamaan kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu myös niille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Venäjällä. Materiaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: –

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä A, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

38601012 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 11.05.2020 - 08.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. On suositeltavaa osallistua kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään varsin nopeasti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 11.5.–2.6. ma–to klo 16.30–20.00
Huom. 1.–2.6. ma–ti klo 17.30–20.00
Huom. ei opetusta 21.5.
Loppukoe 8.6. ma klo 16.30–18.00
Uusinta: 13.7. ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Ratapihantie 13, Haaga-Helia, sali ilmoitetaan ala-aulassa

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskellaan aiheisiin liittyvää sanastoa, rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua.

Lähtötaso: -

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 4–10 (uusin painos)

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä B, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

38601014 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 24.08.2020 - 05.10.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla.

Aika: 24.8.–30.9. ma ja ke klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 1.10. to klo 16.30–18.00
Loppukoe 5.10. ma klo 16.30–18.00
Uusinta: 16.11. ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Hattulantie 2, Mäkelän Koulu, sali ilmoitetaan ala-aulassa

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskelemme aiheisiin liittyvää sanastoa, rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua.

Lähtötaso:

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 4–10 (uusin painos), kurssilla käytetään ainoastaan Kafe Piter 1 uusinta 2020 painosta.

Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä C, 4 op

38601016 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 18.01.2021 - 01.03.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.08.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla.

Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Aika: 18.1.–25.2.2021 ma ja to klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 19.1.2020 ti klo 16.30–18.00
Loppukoe 1.3.2021 ma klo 16.30–18.00
Uusinta: 7.4.2021 ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Ilmoitetaan myöhemmin

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskelemme aiheisiin liittyvää sanastoa, rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua.

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 4–10

Lähtötaso:

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä A, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt Huom. Kurssilla käytetään Kafe Piter 1 uusinta 2020 painosta!

38601022 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 15.06.2020 - 06.07.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.06.2020 00:08

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla.

Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Aika: 15.6.–2.7. ma–to klo 9.00–12.15
Huom. 15.–16.6. ma–ti opetus klo 9.00–13.15
Loppukoe 6.7. ma klo 9.00–10.30
Uusinta: 17.8. ma ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Hattulantie 2, Mäkelän Koulu, sali ilmoitetaan ala-aulassa

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18 (uusin painos), kurssilla käytetään ainoastaan Kafe Piter 1 uusinta 2020 painosta.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä B, 4 op

38601024 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 19.10.2020 - 30.11.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.10.2020 08:00

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla.

Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Aika: 19.10.–25.11. ma ja ke klo 16.30–20.00
Huom. opetusta 26.11. to klo 16.30–18.00
Loppukoe 30.11. ma klo 16.30–18.00
Uusinta: 11.1.2021 ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Ilmoitetaan myöhemmin

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18 (uusin painos), kurssilla käytetään ainoastaan Kafe Piter 1 uusinta 2020 painosta.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä C, 4 op

38601026 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 08.03.2021 - 22.04.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Huk Leila Lindqvist-Häkkinen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.03.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla.

Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Aika: 8.3.–19.4.2021 ma ja to klo 16.30–20.00
ja ti 10.3.2021 klo 16.30–18.30
HUOM: ei opetusta 5.4. ma
Loppukoe 22.4.2021 to klo 16.30–18.00
Uusinta: 7.6.2021 ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Ilmoitetaan myöhemmin

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä C, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt Kevät 2020

38601026 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 09.03.2020 - 04.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.03.2020 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Huom. Kurssin aikatulu on siirtynyt myöhempään ajankohtaan

Aika: 4.5.-4.6. ma ja to klo 16.30 -20.00
Loppukoe 8.6. ma klo 16.30–18.00
Huom.ei opetusta 21.5. to
Uusinta 13.7. ma klo 17.00–18.30
KURSSIN LOPPUOSA PIDETÄÄN ETÄOPETUKSENA.

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 1, ryhmä A, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

38602012 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 13.07.2020 - 03.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.07.2020 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennämme em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.
Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 13.7.–30.7. ma–to klo 9.00–12.15
Huom. 13.–14.7. ma–ti opetus klo 9.00–13.15
Loppukoe 3.8. ma klo 9.00–10.30
Uusinta: 16.9. ke klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Hattulantie 2, Mäkelän Koulu, sali ilmoitetaan ala-aulassa

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. asuminen, pukeutuminen ja ulkonäkö. Kielioppirakenteista käsittelemme: monikon sijamuodot, adjektiivin taivutus, komparatiivi ja superlatiivi, verbin aspektit, konditionaali.

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 1–8 (uusin painos)

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 1, ryhmä B, 4 op

38602014 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 12.01.2021 - 18.02.2021

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennämme em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 12.1.–16.2.2021 ti 16.30–20.00 ja to klo 16.45–20.15
Huom. opetusta 13.1. ke klo 16.30–19.00 ja ke 20.1. klo 16.30–19.00
Loppukoe 18.2.2021 to klo 16.45–18.15
Uusinta: 29.3.2021 ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Ilmoitetaan myöhemmin

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. asuminen, pukeutuminen ja ulkonäkö. Kielioppirakenteista käsittelemme: monikon sijamuodot, adjektiivin taivutus, komparatiivi ja superlatiivi, verbin aspektit, konditionaali.

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 1–8

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 2, ryhmä A, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

38602022 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 10.08.2020 - 31.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Irina Rautio

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennämme em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 10.8.–27.8. ma–to klo 16.30–20.00
Huom. 10.–11.8. ma–ti opetus 16.30–21.00
Loppukoe 31.8. ma klo 16.30–18.00
Uusinta: 5.10. ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Hattulantie 2, Mäkelän Koulu, sali ilmoitetaan ala-aulassa

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. liikkuminen kaupungilla, elämäntavat, kotityöt, juhlat. Kielioppirakenteista käsittelemme mm. liikeverbejä; etuliitteettömiä ja etuliitteisiä, imperatiivi, pronominien käyttö ja taivutus.

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 9–16 (uusin painos)

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 2, ryhmä B, 4 op

38602024 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 09.03.2021 - 20.04.2021

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.03.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennämme em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 9.3.–15.4.2021 ti 16.30–20.00 ja to klo 16.45–20.15
Huom. opetusta 10.3. ke klo 16.30–18.00
Huom. ei opetusta 1.4. to. Korvaava kerta 31.3.
Loppukoe 20.4.2021 ti klo 16.30–18.00
Uusinta: 7.6.2021 ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Ilmoitetaan myöhemmin

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. liikkuminen kaupungilla, elämäntavat, kotityöt, juhlat. Kielioppirakenteista käsittelemme mm. liikeverbejä; etuliitteettömiä ja etuliitteisiä, imperatiivi, pronominien käyttö ja taivutus.

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 9–16

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 3, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

38602030 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 27.04.2020 - 08.06.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FM Jelena Kark

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.04.2020 23:59

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Aika: 27.4.–8.6.2020 ma ja ke klo 17.00–20.30
Loppukoe viimeisellä kerralla
Uusinta 3.8.2020 ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Ratapihantie 13, Haaga-Helia, sali ilmoitetaan ala-aulassa

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Tavoitteena on syventää rakenteiden, sanaston, venäläisen kulttuurin ja nykyelämän tuntemusta sekä harjoittaa monipuolisesti sekä suullista että kirjallista kielitaitoa. Kertaamme ja täydennämme jo opittuja asioita: pronominien, lyhyiden adjektiivien, aspektien ja liikeverbien käyttöä, opitaan passiivin, partisiippien ja gerundin muodostus.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 3, kpl 1–8

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Ma 27.04.2020 17.00-20.30, Paikasta riippumaton
Ke 29.04.2020 17.00-20.30, Paikasta riippumaton
Ma 04.05.2020 17.00-20.30, Paikasta riippumaton
Ke 06.05.2020 17.00-20.30, Paikasta riippumaton
Ma 11.05.2020 17.00-20.30, Paikasta riippumaton
Ke 13.05.2020 17.00-20.30, Paikasta riippumaton
Ma 18.05.2020 17.00-20.30, Paikasta riippumaton
Ke 20.05.2020 17.00-20.30, Paikasta riippumaton
Ma 25.05.2020 17.00-20.30, Paikasta riippumaton
Ke 27.05.2020 17.00-20.30, Paikasta riippumaton
Ma 01.06.2020 17.00-20.30, Paikasta riippumaton
Ke 03.06.2020 17.00-20.30, Paikasta riippumaton
Ma 08.06.2020 17.00-20.30, Paikasta riippumaton

Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssi 3, 4 op

38602030 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 26.04.2021 - 07.06.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Jelena Kark

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennämme em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Aika: 26.4.–7.6.2021 ma ja ke klo 17.00–20.30
Loppukoe viimeisellä kerralla
Uusinta: 12.7.2021 ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Ilmoitetaan myöhemmin

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Syventää rakenteiden, sanaston, venäläisen kulttuurin ja nykyelämän tuntemusta sekä harjoittaa monipuolisesti sekä suullista että kirjallista kielitaitoa. Kertaamme ja täydennämme jo opittuja asioita: pronominien, lyhyiden adjektiivien, aspektien ja liikeverbien käyttöä, opitaan passiivin, partisiippien ja gerundin muodostus.

Kirja: Kafe Piter 3, kpl 1–8

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Venäjän suggestopedinen jatkokurssi

Tämä kurssi on päättynyt

38604020 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.08.2020 - 07.08.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FM Natalia Zolotuhina

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.08.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 3.–7.8. ma–pe klo 9.00–12.30

Tavoite ja sisältö: Tällä suggestopedisellä kurssilla näet ja kuulet saman asian kahdella kielellä ja puhut venäjää heti alusta lähtien. Kaksikieliset dialogit tarjoavat malleja erilaisista asioista puhumiseen. Keskustelemme arkielämästä ja juhlista sekä kulttuurista ja matkoista Venäjällä. Kiinnität huomiota sanapainoon, intonaatioon sekä rytmiin, ja harjoitat oikeaa ääntämistä. Samalla otat vaikeasti avautuvat etulliitteet omiksesi.

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: A2/B1, soveltuu lyhyen oppimäärän suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Helppoa suullista venäjää 1 – Давайте поговорим!

Tämä kurssi on peruutettu

38605020 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.08.2020 - 11.08.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM, KM Heidi Mäkäläinen

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.07.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 3.–11.8. ma–to ja ma–ti klo 16.30–19.45

Sisältö: Kertaamme ja aktivoimme suullisesti venäjän perustaitoja. Aihepiirejä ovat esittäytyminen, perhe, asuinympäristö, vapaa-aika ja arjen rutiinit sekä koulunkäynti ja opiskelu ryhmän valinnan mukaan.

Lähtötaso: A1/A2, venäjän perustiedot omaaville esim. jatkokurssin 1 jälkeen.

Oppikirja: Konetshno! (valikoiden)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Virkistä venäjääsi verkossa

38606031 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 25.01.2021 - 15.02.2021

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Natalia Iho

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 15.09.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.01.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 25.1.–15.2. ma ja ke klo 17.30–20.00

Sisältö ja tavoite: Kurssi on tarkoitettu venäjän alkeis- ja jatkokurssit suorittaneille sekä muutoin vastaavat taidot hankkineille, jotka kokevat venäjän kielen taitonsa ruostuvan vähäisen käytön takia. Kurssi sopii myös niille, jotka kokevat venäjän kielen käyttämisen vaikeaksi aikaisempien opintojen aikana ilmenneiden kielioppivaikeuksien takia. Kurssilla kerrataan kielioppiasiat, jotka tukevat suullisen taidon kehittämistä.

Materiaali: Jaetaan kurssilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Harjoittele venäjää etänä silloin, kun sinulle sopii!

38607007 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 03.08.2020 - 31.12.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Georgi Shurupov

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 27.07.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.11.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 4 x 45 min, 2 kk:n aikana tai tarvittaessa nopeammassa tahdissa. Opiskeluaika käynnistyy ensimmäisestä tapaamisajankohdasta, jonka sovit opettajan kanssa.

Tavoite ja sisältö: Haluatko saada nopeasti ja tehokkaasti kieltä haltuun yksityisopetuksena? Etäkurssilla saat yksilöllistä tukea kielen suulliseen käyttöön oman lähtötasosi ja tavoitteesi mukaan. Voit valita tietyn teeman tai keskustella mistä vaan, laidasta laitaan. Puheharjoittelun lisäksi voit myös selvittää sinua kiinnostavia kielioppiseikkoja jne. Halutessasi voit tehdä tapaamisten välillä kirjoittamiseen liittyviä harjoituksia, harjoitella kirjakieltä jne. Sovit opiskelun alussa sisällöstä opettajan kanssa. Keskustelukielenä on venäjä ja tarvittaessa apukielenä suomi. Oppitunnit pidetään Teams-etäyhteysalustalla. Tarvitset opiskeluun tietokoneen, jossa on äänikortti ja jonkinlainen kaiutin (tietokoneen oma riittää) sekä nettiyhteys. Kesäyliopisto välittää yhteystietosi opettajalle, jotta voitte sopia oppituntien ajankohdasta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lukukerho – venäjän lukemiseen painottuva kurssi

Tämä kurssi on peruutettu

38607050 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 29.09.2020 - 27.10.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Natalia Iho

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.09.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 29.9.–27.10. ti ja to klo 17.00–19.30
Huom. ei opetusta to 1.10.

Sisältö: Kurssi on tarkoitettu lukemisesta kiinnostuneille, jotka käyttävät lukutekstit kieliopinnoissaan sanaston laajentamiseksi. Kurssilla luetaan lyhyitä tekstejä ja tekstikatkelmia eri aiheista, perehdytään eri kielimuodoille tyypillisiin ominaisuuksiin sekä eri alojen sanastoon. Kurssin lopussa opiskelijoita pyydetään kirjoittamaan lyhyet esseet luetusta tekstistä. Opettajan materiaali.

Lähtötaso: A2/B1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän kielen keskusteluetiketin sanasto ja fraasit

Tämä kurssi on peruutettu

38607075 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 17.08.2020 - 31.08.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FM Jelena Kark

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 17.–20.8. ma–to, 24.–26.8. ma ja ke, 31.8.ma klo 17.00–19.30

Sisältö: Kurssilla perehdytään venäjän kielen keskusteluetikettiin. Opit kommunikoimaan sopivalla tavalla erilaisissa arkielämän tilanteissa, työmatkoilla, virallisissa tilanteissa ja vierailuilla. Oikeiden sanojen ja fraasien käyttö sekä etiketin tuntemus osoittavat perehtyneisyyttä ja kunnioitusta maan tapoja ja traditioita kohtaan. Kurssin aiheina ovat tervehdys, tutustuminen, puhuttelu, puhekontaktin saavuttaminen, kiitollisuus, anteeksipyyntö, neuvo, pyyntö, ehdotus, kutsu, mielipiteen ilmaisu, onnittelu, hyvästely.

Kurssin tavoitteena on kehittää ja vahvistaa venäjän kielen suullista ilmaisua keskusteluetiketin sanaston ja fraasien avulla. Opettajan materiaali.

Lähtötaso: A2/B1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Venäjän verbiviikonloppu

Tämä kurssi on päättynyt Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta

38607077 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 15.06.2020 - 17.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM, KM Heidi Mäkäläinen

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.06.2020 00:08

Kurssin tiedot

Aika: 15.–17.6. ma–ke klo 17.00–20.00

Sisältö: Perehdymme venäjän verbeihin tavoitteena osata käyttää kielenkäyttötilanteessa oikeita verbimuotoja. Harjoittelemme verbien aikamuotoja, verbin rektiota, aspektin käyttöä, liikeverbejä sekä verbien partisiippi- ja gerundimuotoja. Kaikkia teemoja harjoittelemme niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Opettajan materiaali.

Lähtötaso: A2/ B1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 2 tai 3 tai vastaavat tiedot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot