bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Viittomakielen taidon perusteet, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

29150040 Kurssimaksu: 115,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 01.10.2018 - 15.11.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Aino Laiho

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.10.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 1.10.–15.11.2018 maanantai ja torstai klo 17.30–20.00
HUOM. Aikataulumuutos: 15.11. tilalla ma 19.11.

Tavoitteet: Opiskelija tuntee viittomakielen rakenteen peruspiirteet, ymmärtää viittoman rakenteen, tuntee uusien viittomien luomisen periaatteet ja osaa käyttää viittomakielen peruslausetyyppejä omassa ilmaisussaan.

Sisältö: Viittomakielen aihepiirit: koti, huoneet ja huonekalut, ruuat ja juhlapäivät, ympäristö sekä luonto. Viittomakielen kielioppi: ajanilmaisut ja aikalinjat, numeraalien käyttö ja kellonajat, verbit ja adjektiivit. Uusien viittomien luominen (johtaminen, yhdistäminen, inkorporointi, keksiminen/uudisviittomien luominen). Visuaalisen kuvan erilaiset klassifikaattorit, toimintaa kuvaavat verbit, viittomanimet ja sanakirjojen käyttö.

Suoritustapa: Lähiopetus ja tehtävät.

Oppimateriaali: jaetaan kurssilla

Korvaavuus: Kurssi vastaa Diakonia-ammattikorkeakoulun opetusta. Kurssin osallistujien tiedot lähetetään kesäyliopistosta Diakiin opintorekisteriin kirjaamista varten.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Suomalaisen viittomakielen alkeiskurssi

Tämä kurssi on päättynyt

38701005 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 04.06.2018 - 08.06.2018

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Opettaja: KM, Viittomakielentulkki AMK Essi Tikanoja ja Gavin Lilley BA (Hons)

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
4.–8.6. ma–pe klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla tutustutaan suomalaiseen viittomakieleen, sen peruspiirteisiin ja ilmaisukeinoihin. Oppitunneilla tehdään paljon vuorovaikutuksellisia pari- ja ryhmätehtäviä sekä keskusteluharjoituksia, joiden tavoitteena on saavuttaa perustaidot arkipäivän kommunikointiin kuuron kanssa. Kielitieteellinen näkökulma nivoutuu kurssilla käytännön harjoitusten lomaan ja tavoitteena on edetä oppimisessa ilon kautta. Kurssia opettavat yhteistyössä viittomakielentulkki sekä äidinkieleltään viittomakielinen kuuro, jolloin viittomakielen saloihin päästään tutustumaan useammasta näkökulmasta.

Lähtötaso:

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Ma 04.06.2018 17.00-20.15, Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)
Ti 05.06.2018 17.00-20.15, Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)
Ke 06.06.2018 17.00-20.15, Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)
To 07.06.2018 17.00-20.15, Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)
Pe 08.06.2018 17.00-20.15, Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Kurssin tiedot

Suomalaisen viittomakielen jatkokurssi

Tämä kurssi on päättynyt

38701007 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 23.07.2018 - 27.07.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: KM, Viittomakielentulkki AMK Essi Tikanoja ja Gavin Lilley BA (Hons)

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
23.–27.7. ma–pe klo 17.00–20.15 

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla jatketaan viittomakielen opiskelua. Tavoitteena on saavuttaa yksityiskohtaisemmat taidot arkipäivän kommunikointiin kuuron kanssa. Oppitunneilla tehdään paljon vuorovaikutuksellisia pari- ja ryhmätyöharjoituksia, joiden tavoitteena on saavuttaa entistä laajemmat valmiudet käyttää viittomakieltä jokapäiväisissä keskusteluissa. Keskustelujen aihepiirejä ovat mm. arkiset asiat (perhe, työ, tervehdykset, sää), ruokailu ja asioiminen kaupassa (omien mieltymysten esiin tuominen ja numerot eri yhteyksissä) sekä matkailu ja lomailu (viittomakielen käyttö muistelussa ja aikomuksen kerronnassa). Kurssia opettavat yhteistyössä viittomakielentulkki sekä äidinkieleltään viittomakielinen kuuro, jolloin viittomakielen saloihin päästään tutustumaan kurssilla useammasta näkökulmasta.

 

Kurssin kalenteri:
Ma 23.07.2018 17.00-20.15, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 24.07.2018 17.00-20.15, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 25.07.2018 17.00-20.15, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 26.07.2018 17.00-20.15, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Pe 27.07.2018 17.00-20.15, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Kurssin tiedot