Viittomakielinen ilmaisu, 5 op (alkeiskurssi)

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

29150045 Kurssimaksu: 125,00 €, opiskelija 95,00 €

Aika: 14.09.2020 - 20.10.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: Aino Laiho

Oppitunteja: 50

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 14.9.–19.10. ma–ke klo 17.30–20.00 sekä 20.10. klo 17.30–19.00

Kurssi toteutaan etäyhteydellä. Tarvitset osallistumiseen tietokoneen (tai mobiililaitteen) nettiyhteydellä ja kameralla.

Tavoitteet: Opiskelija
-    osaa viittomakielisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen perustaitoja
-    osaa viittomakielen kieliopin fonologisia ja morfologisia prosesseja
-    osaa asettua keskustelussa eri osapuolien rooleihin
-    osaa kuvata viittomakielisen dialogin periaatteita
-    motivoituu uuden kielen oppimiseen

Sisältö:
-    viittomakielinen vuorovaikutus
-    viittoman rakenne, lausetyypit ja tilankäyttö
-    erilaiset viittojat
-    keskustelutilanteiden viestintä
-    luova kielenoppiminen

Lähtötaso: –

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja tehtävät.

Korvaavuus: 5 op KIK0205A19H, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Opettaja: Aino Laiho

Kesto ja kurssimaksu: 50 t, 125 / 95 €

Lähtötaso: Kurssi lähtee alkeista. Se sopii myös nopeaksi kertauskurssiksi viittomakielen alkeita joskus opiskelleille, jotka ovat ehtineet unohtaa paljon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Suomalaisen viittomakielen alkeiskurssi

Tämä kurssi on päättynyt

38701005 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.06.2019 - 07.06.2019

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Opettaja: KM, Viittomakielentulkki AMK Essi Tikanoja ja Gavin Lilley BA (Hons)

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
3.–7.6. ma–pe klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla tutustumme suomalaiseen viittomakieleen, sen peruspiirteisiin ja ilmaisukeinoihin. Oppitunneilla teemme paljon vuorovaikutuksellisia pari- ja ryhmätehtäviä sekä keskusteluharjoituksia, joiden tavoitteena on saavuttaa perustaidot arkipäivän kommunikointiin kuuron kanssa. Kielitieteellinen näkökulma nivoutuu kurssilla käytännön harjoitusten lomaan ja tavoitteena on edetä oppimisessa ilon kautta. Kurssia opettavat yhteistyössä viittomakielentulkki sekä äidinkieleltään viittomakielinen kuuro, jolloin pääsemme tutustumaan viittomakielen saloihin useammasta näkökulmasta.

Lähtötaso:

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Suomalaisen viittomakielen alkeiskurssi

Tämä kurssi on päättynyt

38701005 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 06.07.2020 - 08.07.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KM, Viittomakielentulkki AMK Essi Tikanoja ja Aino Laiho

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.07.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 6.–8.7. ma–ke klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite: Kurssilla tutustumme suomalaiseen viittomakieleen, sen peruspiirteisiin ja ilmaisukeinoihin. Oppitunneilla teemme paljon vuorovaikutuksellisia pari- ja ryhmätehtäviä sekä keskusteluharjoituksia, joiden tavoitteena on saavuttaa perustaitoja arkipäivän kommunikointiin kuuron kanssa. Kielitieteellinen näkökulma nivoutuu kurssilla käytännön harjoitusten lomaan ja tavoitteena on edetä oppimisessa ilon kautta. Kurssia opettavat yhteistyössä viittomakielentulkki sekä äidinkieleltään viittomakielinen kuuro, jolloin pääsemme tutustumaan viittomakielen saloihin useammasta näkökulmasta.

Lähtötaso:

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Suomalaisen viittomakielen jatkokurssi

Tämä kurssi on päättynyt

38701007 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 05.08.2019 - 09.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: KM, Viittomakielentulkki AMK Essi Tikanoja ja Gavin Lilley BA (Hons)

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
5.–9.8. ma–pe klo 17.00–20.15 

Sisältö ja tavoite:
Jatkamme viittomakielen opiskelua. Tavoitteena on saavuttaa yksityiskohtaisemmat taidot arkipäivän kommunikointiin kuuron kanssa. Oppitunneilla teemme paljon vuorovaikutuksellisia pari- ja ryhmätyöharjoituksia, joiden tavoitteena on saavuttaa entistä laajemmat valmiudet käyttää viittomakieltä jokapäiväisissä keskusteluissa. Keskustelujen aihepiirejä ovat mm. arkiset asiat (perhe, työ, tervehdykset, sää), ruokailu ja asioiminen kaupassa (omien mieltymysten esiin tuominen ja numerot eri yhteyksissä) sekä matkailu ja lomailu (viittomakielen käyttö muistelussa ja aikomuksen kerronnassa). Kurssia opettavat yhteistyössä viittomakielentulkki sekä äidinkieleltään viittomakielinen kuuro, jolloin pääsemme tutustumaan viittomakielen saloihin useammasta näkökulmasta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Suomalaisen viittomakielen jatkokurssi

Tämä kurssi on päättynyt

38701007 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.08.2020 - 07.08.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KM, Viittomakielentulkki AMK Essi Tikanoja ja Noora Karjalainen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
3.–7.8. ma–pe klo 17.00–20.15 

Sisältö ja tavoite: Jatkamme viittomakielen opiskelua. Tavoitteena on saavuttaa yksityiskohtaisemmat taidot arkipäivän kommunikointiin kuuron kanssa. Oppitunneilla teemme paljon vuorovaikutuksellisia pari- ja ryhmätyöharjoituksia, joiden tavoitteena on saavuttaa entistä laajemmat valmiudet käyttää viittomakieltä jokapäiväisissä keskusteluissa. Keskustelujen aihepiirejä ovat mm. arkiset asiat (perhe, työ, tervehdykset, sää), ruokailu ja asioiminen kaupassa (omien mieltymysten esiin tuominen ja numerot eri yhteyksissä) sekä matkailu ja lomailu (viittomakielen käyttö muistelussa ja aikomuksen kerronnassa). Kurssia opettavat yhteistyössä viittomakielentulkki sekä äidinkieleltään viittomakielinen kuuro, jolloin pääsemme tutustumaan viittomakielen saloihin useammasta näkökulmasta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot