Viittomakielinen ilmaisu, 5 op (alkeiskurssi)

29150045 Kurssimaksu: 125,00 €, opiskelija 95,00 €

Aika: 14.09.2020 - 19.10.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Aino Laiho

Oppitunteja: 50

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 14.9.–19.10. ma–ke klo 17.30–20.00 sekä 20.10. klo 17.30–19.00

Tavoitteet: Opiskelija
-    osaa viittomakielisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen perustaitoja
-    osaa viittomakielen kieliopin fonologisia ja morfologisia prosesseja
-    osaa asettua keskustelussa eri osapuolien rooleihin
-    osaa kuvata viittomakielisen dialogin periaatteita
-    motivoituu uuden kielen oppimiseen

Sisältö:
-    viittomakielinen vuorovaikutus
-    viittoman rakenne, lausetyypit ja tilankäyttö
-    erilaiset viittojat
-    keskustelutilanteiden viestintä
-    luova kielenoppiminen

Lähtötaso: –

Suoritustapa: Lähiopetus ja tehtävät. Korvaavuus: 5 op KIK0205A19H, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Opettaja: Aino Laiho

Kesto ja kurssimaksu: 50 t, 125 / 95 €

Lähtötaso: Kurssi lähtee alkeista. Se sopii myös nopeaksi kertauskurssiksi viittomakielen alkeita joskus opiskelleille, jotka ovat ehtineet unohtaa paljon.

Suoritustapa: Lähiopetus ja tehtävät.

Korvaavuus: 5 op KIK0205A19H, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot