bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Viron alkeiskurssi, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

38901010 Kurssimaksu: 120,00 €, opiskelijalle 95,00 €

Aika: 21.05.2018 - 14.06.2018

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FM Klarika Sander-Komulainen

Oppitunteja: 60

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 21.5.–12.6. ma–to klo 16.30–19.45
Loppukoe 14.6. to klo 16.30–19.30
Opetuspaikka Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukion tilat)
Uusinta 30.7. ma klo 17.00–20.00
Uusintakokeen paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helian tilat)

Tavoite ja sisältö: Viron alkeiskurssi on kommunikatiivinen kielikurssi, jossa pääpaino on suullisen kielitaidon opettelussa ja kehittämisessä. Perehdymme myös peruskielioppiin ja sanastoon sekä maantuntemukseen ja tapakulttuuriin. Tiiviisti etenevän kurssin ajalle kannattaa varata aikaa myös kotitehtävien tekoon. Opintopistesuoritus edellyttää hyväksytyn kokeen lisäksi 75 % läsnäoloa.

Lähtötaso: -

Kirja: Kohtume Eestis! (2018 uudistettu painos)

Korvaavuus: Kielikeskuksen viron alkeiskurssit 1 ja 2 (Helsingin yliopisto)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Viron intensiivialkeet talvella

38901030 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 18.02.2019 - 22.02.2019

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FM Klarika Sander-Komulainen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.02.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 18.–22.2.2019 ma–pe klo 16.30–19.45

Tavoite ja sisältö: Tiivistahtisella alkeiskurssilla opitaan selviytymään suullisesti erilaisissa kielenkäyttötilanteissa, joita tarvitset esim. Virossa matkaillessa. Myös peruskielioppia käsitellään puhetilanteiden ja sanaston lomassa. Kotitehtäviin kannattaa myös varata aikaa. Tule mukaan oppimaan viron kieltä innostavalla tavalla! Kurssi sopii myös alkeita joskus opiskelleille, jotka ovat unohtaneet paljon. Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: -

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Viron keskustelukurssi

Tämä kurssi on peruutettu

38901050 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 05.09.2018 - 07.11.2018

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FM Klarika Sander-Komulainen

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 5.9.–7.11. ke klo 16.30–18.00

Tavoite ja sisältö: Keskustelukurssilla puhumme ajankohtaisista aiheista lehtiartikkeleita ja tv-ohjelmia apuna käyttäen. Kurssin tavoitteena on kartoittaa sanavarastoa ja kehittää keskusteluvalmiuksia erilaisista aihepiireistä.

Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: A1/A2, edeltävinä opintoina suositellaan Viron jatkokurssia tai muualla hankitut vastaavat tiedot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Viron jatkokurssi, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

38901070 Kurssimaksu: 120,00 €, opiskelijalle 95,00 €

Aika: 06.08.2018 - 30.08.2018

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FM Klarika Sander-Komulainen

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

6.–28.8. ma–to klo 16.30–19.45
Loppukoe 30.8. to klo 16.30–19.30
Opetuspaikka Iso-Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Uusinta 1.10. ma klo 17.00–20.00
Uusinnan paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu, kulku Mäkelänkadun puolelta)

Tavoite ja sisältö: Jatkokurssilla jatkamme alkeiskurssilla opittujen taitojen kehittämistä, syvennämme kieliopin tuntemusta ja laajennamme sanavarastoa puhumalla ajankohtaisista aiheista. Tutustumme virolaiseen yhteiskuntaan ja maan historiaan. Myös kotitehtäville kannattaa varata aikaa.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi tai muualla hankitut vastaavat taidot

Kirja: Jälle Eestis!

Korvaavuus: Kielikeskuksen viron jatkokurssit 1 ja 2 (Helsingin yliopisto). Opintopistesuoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot