Viron alkeiskurssi, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

38901010 Kurssimaksu: 120,00 €, opiskelijalle 95,00 €

Aika: 27.05.2019 - 19.06.2019

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FM Klarika Sander-Komulainen

Oppitunteja: 60

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 27.5.–18.6. ma–to 16.30–19.45
Loppukoe 19.6. ke 16.30–19.30
Huom. Ei opetusta to 30.5., tilalla pe 14.6.
Opetuspaikka Iso Roobertinkatu 20-22
Uusinta 29.7. ma klo 17.00–20.00
Uusinnan paikka Ratapihantie 13

Tavoite ja sisältö: Viron alkeiskurssi on kommunikatiivinen kielikurssi, jossa pääpaino on suullisen kielitaidon opettelussa ja kehittämisessä. Perehdymme myös peruskielioppiin ja sanastoon sekä maantuntemukseen ja tapakulttuuriin. Tiiviisti etenevän kurssin ajalle kannattaa varata aikaa myös kotitehtävien tekoon. Opintopistesuoritus edellyttää hyväksytyn kokeen lisäksi 75 % läsnäoloa.

Lähtötaso: -

Kirja: Kohtume Eestis! (2018 uudistettu painos)

Korvaavuus: Kielikeskuksen viron alkeiskurssit 1 ja 2 (Helsingin yliopisto)

Kurssin kalenteri:
Ma 27.05.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ti 28.05.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ke 29.05.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ma 03.06.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ti 04.06.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ke 05.06.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
To 06.06.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ma 10.06.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ti 11.06.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ke 12.06.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
To 13.06.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Pe 14.06.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ma 17.06.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ti 18.06.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ke 19.06.2019 16.30–19.30, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Kurssin tiedot

Viron intensiivialkeet talvella

38901030 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 17.02.2020 - 21.02.2020

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FM Klarika Sander-Komulainen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.02.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 17.–21.2.2020 ma–pe klo 16.30–19.45

Tavoite ja sisältö: Tiivistahtisella alkeiskurssilla opitaan selviytymään suullisesti erilaisissa kielenkäyttötilanteissa, joita tarvitset esim. Virossa matkaillessa. Myös peruskielioppia käsitellään puhetilanteiden ja sanaston lomassa. Kotitehtäviin kannattaa myös varata aikaa. Tule mukaan oppimaan viron kieltä innostavalla tavalla! Kurssi sopii myös alkeita joskus opiskelleille, jotka ovat unohtaneet paljon. Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: -

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Viron jatkokurssi, 3 op

Tämä kurssi on peruutettu

38901070 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 12.08.2019 - 29.08.2019

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FM Klarika Sander-Komulainen

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Kurssin tiedot

12.–27.8. ma–to klo 16.30–19.45
Loppukoe 28.8. ke klo 16.30–19.30
Opetuspaikka Iso Roobertinkatu 20-22
Uusinta 14.10. ma klo 17.00–20.00
Uusinnan paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Tavoite ja sisältö: Jatkokurssilla jatkamme alkeiskurssilla opittujen taitojen kehittämistä, syvennämme kieliopin tuntemusta ja laajennamme sanavarastoa puhumalla ajankohtaisista aiheista. Tutustumme virolaiseen yhteiskuntaan ja maan historiaan. Myös kotitehtäville kannattaa varata aikaa.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi tai muualla hankitut vastaavat taidot

Kirja: Jälle Eestis!

Korvaavuus: Kielikeskuksen viron jatkokurssi 1 (Helsingin yliopisto). Opintopistesuoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

 

Kurssin kalenteri:
Ma 12.08.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ti 13.08.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ke 14.08.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
To 15.08.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ma 19.08.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ti 20.08.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ke 21.08.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
To 22.08.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ma 26.08.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ti 27.08.2019 16.30–19.45, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)
Ke 28.08.2019 16.30–19.30, Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Kurssin tiedot