Tuppisuusta suupaltiksi – suomen puhekielen kurssi / How to be chatty in Finnish

Tämä kurssi on päättynyt

70401000 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 10.06.2019 - 18.06.2019

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FM Hanna Paloneva

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 10.–13.6. ma–to ja 17.–18.6. ma–ti klo 17.00–19.45

Hauska kesäkurssi, jolla keskitytään suulliseen kielitaitoon ja keskusteluun. Kurssilla harjoitellaan sujuvan keskustelun kannalta tärkeitä taitoja ja samalla kerrataan peruskurssien teemoja. Tunnit rakentuvat tutun teeman ympärille, esim. ravintola tai kauppa, johon kaikki oppitunnin harjoitukset linkittyvät. Myös opiskelijoiden omia toiveteemoja on mahdollista huomioida. Muistelemme, minkälaisia keskusteluja esim. ravintolassa käydään ja minkälaiset repliikit ovat siellä tyypillisiä. Ääntämistä harjoitellaan jonkin verran, ja puhumme puhekielen ja kirjoitetun kielen eroista. Opiskelemme myös lyhyitä ilmaisuja, joita suomalaiset käyttävät reagoidessaan keskustelussa (esim. aijaa, kiitos tiedosta!). Puhumme myös vähän työelämästä, työhaastatteluista ja suomalaisesta kulttuurista ylipäätään. Kurssilla luonnollisesti puhutaan paljon suomea ja tehdään pari- ja ryhmätöitä. Oppikirjaa ei ole, vaan kurssilla käytetään opettajan materiaaleja, pelataan pelejä ja keksitään omia dialogeja. Päätavoitteena on rohkaista opiskelijoita käyttämään jo hankittua kielitaitoa ja keskittymään nyt näihin suullisen kielitaidon alueisiin, joihin ei tavallisilla kursseilla ehditä syvällisesti paneutua.

Lähtötaso: A2

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Suomen kielen perusteiden kertauskurssi / Basic Brush-up course

Tämä kurssi on päättynyt

70402000 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 24.06.2019 - 11.07.2019

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FL Inkeri Jääskeläinen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu:24.6.–11.7. ma–to klo 9.00–12.45

Tämä kurssi on tarkoitettu kesäyliopistossa perustason kurssit opiskelleille tai vastaavat suomen kielen perustaidot muualla hankkineille, joiden opinnoista on jo aikaa tai jotka muuten vain haluavat kerrata ja vahvistaa aiemmin opittuja asioita. Kurssilla kerrataan mm. aikamuodot, passiivi, partisiipit adjektiiveina, konditionaalin aikamuodot, nominien monikkotaivutus ja objekti sekä kartutetaan sanavarastoa. Lisäksi kurssilla käydään läpi mm. relatiivipronomineja ja lausetyyppejä sekä puhekielelle tyypillisiä sanoja. Kurssiin sisältyy runsaasti kotitehtäviä. Opettajan materiaali.

Lähtötaso: A2.2

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Suomen kielioppitreenit / Grammar Practice

Tämä kurssi on päättynyt

70404000 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 22.07.2019 - 08.08.2019

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FT Susanna Virtanen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu:

22.7.–8.8. ma–to klo 9.00–12.45

 

Kurssilla käydään reippaassa tahdissa läpi suomen kielen peruskielioppi (pohjatietona kesäyliopiston peruskurssit 1 - 5 tai vastaavat tiedot), harjoitellaan paljon ja luetaan erilaisia tekstejä kuten sanomalehtiartikkeleita ja satuja. Kurssi sopii esim. kertauskurssiksi. Ne, jotka ymmärtävät ja puhuvat suomea (esimerkiksi toinen vanhemmista on suomalainen), mutta jotka tarvitsevat harjoitusta kielioppiasioissa ovat myös tervetulleita. Kurssiin sisältyy runsaasti kotitehtäviä. 

Oppikirja: Saunela, Harjoitus tekee mestarin 1

Lähtötaso: A2.2/B1.1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tukea YKI-testiin, Ryhmä A / Getting ready for YKI test, Group A

Tämä kurssi on päättynyt

70408000A Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 26.04.2019 - 04.05.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FL Inkeri Jääskeläinen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.04.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 26.–27.4. ja 3.–4.5.  
pe klo 16.30- 20.00 ja  la klo 10.00 -15.30 

Kurssilla harjoittelemme YKI-kielitutkinnon eri osa-alueita: puhumista, kirjoittamista, tekstien lukemista ja niiden ymmärtämistä. Harjoittelemme myös kuullun ymmärtämistä. Kurssilla on lisäksi paljon etätehtäviä, jotka tehdään itsenäisesti viikonlopputapaamisten välillä. Kurssi sopii erityisesti henkilöille, jotka kaipaavat lisäharjoitusta ja varmuutta testiin valmistautumisessa. Kurssi tähtää YKI-kielitutkinnon keskitason kokeeseen.

Lähtötaso: B1.1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tukea YKI-testiin, Ryhmä B / Getting ready for YKI test, Group B

70408000B Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 18.10.2019 - 26.10.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FL Inkeri Jääskeläinen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.10.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 18.–19.10. ja 25.–26.10  pe klo 16.30- 20.00 ja  la klo 10.00 -15.30 

 

Kurssilla harjoittelemme YKI-kielitutkinnon eri osa-alueita: puhumista, kirjoittamista, tekstien lukemista ja niiden ymmärtämistä. Harjoittelemme myös kuullun ymmärtämistä. Kurssilla on lisäksi paljon etätehtäviä, jotka tehdään itsenäisesti viikonlopputapaamisten välillä. Kurssi sopii erityisesti henkilöille, jotka kaipaavat lisäharjoitusta ja varmuutta testiin valmistautumisessa. Kurssi tähtää YKI-kielitutkinnon keskitason kokeeseen.

Lähtötaso: B1.1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot