bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus 25 op, lv. 2018 – 2019

Tämä kurssi on päättynyt Jätä hakemuksesi 31.5. mennessä!

11901000 Kurssimaksu: 1300,00 €

Aika: 06.08.2018 - 14.06.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 13.06.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.07.2018 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Fyysinen teatterityö -perusopinnot 25 op järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti. Opintojaksojen aikatauluihin saattaa tulla muutoksia.

Mitä fyysisen teatterityön opinnot ovat?
Opinnoissa tutustutaan erilaisiin fyysisen teatterityön perusteisiin ja liiketekniikoihin (mm. Lecoq ja Decroux). Opetus keskittyy lähinnä kolmeen fyysisen teatterin osa-alueeseen; naamiotyöskentelyyn, miimiin ja klovneriaan. Tarkoituksena on antaa opiskelijalle työkaluja syventää ja kehittää omaa fyysistä ilmaisuaan, keinoja liikelähtöiseen näyttelijäntyöhön sekä ideoita fyysiseen teatterin tekemiseen. Läsnäoloa lähestytään useasta eri näkökulmasta. Opiskelija oppii kehon- ja tilanhallintaa ja saa kokemuksellista tietoa sekä omasta erityisestä tavastaan liikkua että ainutlaatuisesta tavastaan olla koominen. Fyysinen teatterityö -kurssi sopii aiheesta kiinnostuneille esiintymisen ammattilaisille, opiskelijoille sekä harrastajille. Koulutukseen otetaan maksimissaan 20 opiskelijaa. 

Suoritustapa:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsenäinen työskentely ja alan kirjallisuuteen tutustuminen. Opetus sisältää historiaan ja teoriaan perehdyttäviä luentoja ja liiketekniikoiden perusteisiin tutustuttavia käytännön jaksoja, harjoituksia ja työpajoja sekä itsenäistä työskentelyä. Opiskelija tekee myös opintoihin liittyvän vapaamuotoisen portfolion. Opetuskielinä suomi ja englanti.

Kirjallisuus:
Lecoq, Jacques: The Moving Body
Wright, John: Why Is That So Funny? A Practical Exploration of Physical Comedy
Decroux, Etienne: Words on Mime sekä muu opetuksen aikana annettu kirjallisuus.

Opettajat:

 • FM, ohjaaja, klovni Taina Mäki-Iso (opintojen vetäjä)
 • TeM, näyttelijä Marc Gassot
 • näyttelijä-miimikko (FIA) Reetta Honkakoski
 • sirkustaiteilija, klovni Thom Monckton
 • TeM, teatteriopettaja Soile Mäkelä
 • FT, tutkija Anna Thuring
 • PhD, miimikko, ohjaaja Radim Vizváry

Opetuspaikka:
Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6

Ennakkotehtävä:

 • Katso videotaltioinnit Leandre Riberan esityksestä Rien a rire (osia) https://youtu.be/UlPjxxwAbWI ja otteita Mummenschanzin naamiotyöskentelystä  (Mummenschanz 2)  https://www.youtube.com/watch?v=k7YFCbbVWGs&t=330s
 • Mitä fyysisen teatterin elementtejä tunnistat niistä? Miten naamiotyöskentely, miimi ja klovneria ilmenevät taltioinneissa? Kirjoita vapaasti havainnoistasi. Kerro myös lyhyesti aiempi kokemuksesi ja miksi haluat tälle kurssille. Max. 3 sivua.
 • Ennakkotehtävään tulee merkitä nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Ilmoittautuminen ja kurssimaksut

 • Osallistujat valitaan ennakkotehtävän ja valintatilaisuuden perusteella. Ennakkotehtävät toimitetaan kesäyliopistoon sähköpostitse info@kesayliopistohki.fi tai postitse toimistolle os. Kaisaniemenkatu 4 A, 00100 Helsinki 31.5. mennessä.
 • Valinta- ja kurssinesittelytilaisuus, johon kutsutaan ennakkotehtävän perusteella, järjestetään la 9.6. Paikka ja kellonaika ilmoitetaan valintatilaisuuteen kutsutuille. Osallistujat valitaan hakemuksen ja valintatilaisuuden perusteella. Valintojen tuloksista ilmoitetaan mahdollisimman pian valintatilaisuuden jälkeen. Valinnan jälkeen ilmoittautuminen on sitova.
 • Kokonaisuuden maksu on 1300 € (sisältää Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun perimän maksun 50 €). 
 • Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.
Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Liikkeelle!, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

11901010

Aika: 06.08.2018 - 10.08.2018

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: FM Taina Mäki-Iso ja FT Anna Thuring

Oppitunteja: 35

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
6.–10.8. ma–pe klo 10.00–16.15

Paikka:
TeaK, Haapaniemenkatu 6, sali 525

Sisältö:
Johdantotyöpajassa heittäydytään leikkiin ja liikkeeseen. Leikin kautta vahvistetaan läsnä olevaa vuorovaikutusta. Miten voit käyttää leikin luomaa olotilaa esiintymisen lähtökohtana? Työpajassa keskitytään myös fyysisen teatterin ja ilmaisun peruskäsitteiden esittelyyn ja harjoitteluun. Miten voimme käyttää hyväksemme ilmaisun eri energiatasoja, rytmin ja intensiteetin vaihtelua?  Miten saada haluttu asia liikkeellä näkyväksi? Mikä liikkuu, mikä ei? Työpajan luennolla (3 t) luodaan katsaus fyysisen teatterin, erityisesti miimin ja klovnerian, historiaan, ominaislaatuun ja mahdollisuuksiin ilmaisukeinoina.

Lisätiedot:
Katso myös Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
Ma 06.08.2018 10.00–16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Ti 07.08.2018 10.00–16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Ke 08.08.2018 10.00–16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
To 09.08.2018 10.00–16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Pe 10.08.2018 10.00–16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Kurssin tiedot

Naamio, 6 op

Tämä kurssi on päättynyt

11901020

Aika: 31.08.2018 - 25.11.2018

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeM Soile Mäkelä ja FM Taina Mäki-Iso

Oppitunteja: 88

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta: 
31.8., 1.–2.9. 29.–30.9., 6.–7.10., 27.–28.10., 10.–11.11. ja 24.–25.11.
pe klo 17.00–20.00 ja la–su klo 10.00–16.15

Sali: 525, paitsi 31.8.-2.9. ajalla sali 709

Sisältö:
Naamio-jaksolla perehdytään neljään erilaiseen fyysisen teatterin naamiotyyliin ja niiden erityispiirteisiin.

Neutraalinaamio: Neutraalinaamio on ranskalaisesta Lecoq-pedagogiikasta peräisin oleva teatterikoulutuksen työväline, jonka avulla kehitetään mm. esiintyjän tietoista kehon- ja tilankäyttöä. Naamio vie kohti ergonomista ja taloudellista liikettä ja antaa esiintyjälle tilaa ja valmiuksia tehdä ilmaisullisia valintoja.

Larval-naamio: Larval (tai larvaire)-naamiolla työskennellessä korostuu koko kehon käyttö tilassa. Opiskelija oppii käyttämään mm. muotoa ja rytmiä ilmaisun ja naamiohahmon lähtökohtina. Tavoitteena on myös tutustua naamioteatterin ja sanattoman tarinnankerronnan perusteisiin tekemällä yksinkertaisia kohtauksia larval-naamioilla.

Ekspressiivinen naamio: Työpajat antavat esiintyjille eväitä fyysiseen roolinrakennukseen ja valmiuksia fiktiivisen hahmon kokonaisvaltaiseen muodonmuutokseen. Pyrkimyksenä on jatkaa naamion ehdottamaa liikelaatua kehonkieleen ja luoda kokonainen naamiohahmo, jonka liikelaatu ja rytmi ovat tietoisesti rakennettuja. Kehollisen transformaation lisäksi tunneilla tutkitaan sitä, miten tehdä näkyväksi abstrakteja asioita, kuten vaikka roolihahmojen tunteet tai hahmojen väliset jännitteet.

Commedia dell’arte – perinteen naamiot: Kurssilla tutustutaan käytännön harjoittein italialaisen commedia dell’arte perinteen tyyppigalleriaan ja esiintymisen konventioihin. Tyylilajissa käytettävät puolinaamiot ovat näyttelijälle kuin kokonaisvaltainen muodonmuutosmankeli; kehon kieli, ääni ja naamiotyyppien logiikka viedään kohti liioiteltua eläimellistä ilmaisua. Naamiot kannustavat esiintyjää nopeaan, jännitetasoltaan korkeaan ja ilmaisultaan artikuloituun tarinankerrontaan.

Lisätiedot:
Katso myös Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
Pe 31.08.2018 17.00–20.00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 01.09.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 02.09.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 29.09.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 30.09.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 06.10.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 07.10.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 27.10.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 28.10.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 10.11.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 11.11.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 24.11.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 25.11.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Kurssin tiedot

Miimi, 6 op

Tämä kurssi on päättynyt

11901050

Aika: 07.12.2018 - 02.06.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Sirkustaiteilija, klovni Thom Monckton; FIA Reetta Honkakoski; TeM, näyttelijä Marc Gassot; PhD Radim Vizvary ja FT, tutkija Anna Thuring

Oppitunteja: 86

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
7.–9.12.2018, 11.–13.1.2019, 26.–27.1., 1.–3.3. ja 31.5.–2.6.
pe klo 17.00–20.00, la–su klo 10.00–16.15
Huom. viikolla 4 opetusta vain la-su 

Paikka:
Sali 709 ajalla 7.-9.12.2018 (TeaK, Haapaniemenkatu 6)
Sali 522 ajalla 11.-27.1.2019 (TeaK, Haapaniemenkatu 6)
Sali 709 ajalla 1.-3.3.2019 (TeaK, Haapaniemenkatu 6)
Sali 709 ajalla 31.5.2019 (TeaK, Haapaniemenkatu 6)
Sali 1 ajalla 1.-2.6.2019 (Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs, Aikuisopiston/Joogakoulun sali)

Sisältö:
Miimi-jaksolla käydään läpi erilaisiin metodeihin perustuvia miimin lajeja. Jakson työpajoissa tutustutaan miimisen ilmaisun perusteisiin, tehdään artikulaatiota ja tarkkuutta vaativia liikeharjoituksia ja lähestytään fyysistä komiikkaa klovnerian, miimin ja slapstickin keinoin sekä keskitytään kunkin yksilölliseen (koomiseen) läsnäoloon miimin, liiketekniikan ja esinemanipulaation keinon.

Corporeal mime –osuudessa tutkitaan mielen liikkeiden ja mielikuvien fyysistä ilmaisua. Corporeal Mime on ranskalaisen teatterinuudistaja Etienne Decroux’n (1898–1991) kehittämä fyysinen näyttelijäntyön tekniikka, sekä elävä ja kehittyvä näyttämötaidemuoto. Sen keskiössä on miimi-näyttelijän ”ajatteleva keho”: taito ilmaista kehollisesti koko ihmisyyden rikas kirjo, konkreettisesta fyysisestä työstä aina abstraktien unelmien ja ajatusten kehollistamiseen asti.

Radim Vizváry’s training method is based on his many years of scientific research. It is an all-inclusive and very systematic movement technique which analyzes movement to prepare students for performing various movement forms of mime theater. It represents the necessary foundation for studio work with the body on stage in this field. At the same time, it can also open avenues to other theatrical forms.

Huom! Osalla opetuskerroista opetuskieli on englanti.

Lisätiedot:
Katso myös Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
Pe 07.12.2018 17.00-20.00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 08.12.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 09.12.2018 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Pe 11.01.2019 17.00-20.00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 12.01.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 13.01.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 26.01.2019 17.00-20.00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 27.01.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Pe 01.03.2019 17.00-20.00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 02.03.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 03.03.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Pe 31.05.2019 17.00-20.00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 01.06.2019 10.00-16.15, Nervanderinkatu 13 (Sibelius-Akatemia)
Su 02.06.2019 10.00-16.15, Nervanderinkatu 13 (Sibelius-Akatemia)

Kurssin tiedot

Klovneria, 6 op

Tämä kurssi on päättynyt

11901060

Aika: 02.02.2019 - 12.05.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: FM Taina Mäki-Iso ja TeM Soile Mäkelä

Oppitunteja: 84

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
2.–3.2.2019, 16.–17.2., 23.–24.3., 6.–7.4., 27.–28.4. ja 11.–12.5.
la–su klo 10.00–16.15

Paikka:
TeaK, Haapaniemenkatu 6
Sali 525 ajalla 2.-17.2.
Sali 531 ajalla 23.-24.3.
Sali 525 ajalla 6.-7.4.
Sali 531 ja 709 ajalla 27.4.-12.5.

Sisältö:
Tavoitteena on perehtyä klovnerian perusteisiin ja kunkin opiskelijan henkilökohtaiseen tapaan olla naurettava ja liikuttava. Eli klovni. Klovnille moka on lahja ja olennainen osa työskentelyä; kun sen hyväksyy, voi taas jatkaa. Suhtautumisemme epäonnistumiseen paljastaa aina jotain olennaista klovnistamme. Kunkin klovnin ainutlaatuinen naurettavuus ja samalla haavoittuvuus korostuvat. Ihmettelevä läsnäolo, jakamisen ilo ja heittäytyminen leikkiin ovat klovnille tärkeitä. Työpajoissa vahvistetaan myös opiskelijan/klovnin kontaktia ja vuorovaikutusta suhteessa sekä yleisöön että toisiin klovneihin.

Myöhemmin työpajojen tavoitteena on kehittää ja syventää opiskelijan klovnerian tuntemusta ja osaamista.  Opetuksessa jatketaan oman klovnihahmon kehittämistä eri näkökulmista. Holy Clown -työpajassa oma henkilökohtainen klovni viedään impromatkalle pyhään tietämättömyyden maahan. Tarkastellaan myös klovni-improvisaation teemoja sekä edetään improvisaatiosta kohti klovninumeroa ja sen vaatimuksia.

Jakson lopuksi bouffonissa teksti ja erilaiset liikkeet yhdistyvät vahvaan fyysiseen ilmaisuun. Bouffon on teatterin ja klovnerian erityislaji, jossa groteskit hahmot ruotivat rohkeasti kaikkia elämänalueita tai vaikkapa yhteiskunnallisia epäkohtia. Laji haastaa kokonaisvaltaiseen esittämiseen – ja ajatteluun - hauskalla tavalla. Ja tarjoaa tähän aikaan hyvinkin sopivaa klovneriaa!

Opetus tapahtuu improvisoinnin, liike- ja ääni-ilmaisun harjoitusten sekä leikin avulla.

Lisätiedot:
Katso myös Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
La 02.02.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 03.02.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 16.02.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 17.02.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 23.02.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 24.02.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 06.04.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 07.04.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 27.04.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 28.04.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 11.05.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 12.05.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Kurssin tiedot

Lopputyöpaja, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

11901140

Aika: 10.06.2019 - 14.06.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: FM Taina Mäki-Iso, FT Anna Thuring ja TeM Soile Mäkelä

Oppitunteja: 35

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
10.–14.6.2019 ma–pe klo 10.00–16.15

Paikka:
TeaK, Haapaniemenkatu 6
Studio 3, Liikuntatila 615, Harjoitussali 532

Sisältö:
Lopputyöpajassa kerrataan ja sovelletaan kurssilla aiemmin opittua valmistamalla lyhyet demoesitykset. Opiskelijat esittelevät kurssin aikana tekemänsä portfolion. Yhdessä analysoidaan ja keskustellaan kurssin aikana tehdyistä havainnoista. Työtapoina erilaiset liikeharjoitukset, keskustelu sekä ryhmätyöskentely.

Lisätiedot:
Katso myös Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
Ma 10.06.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Ti 11.06.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Ke 12.06.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
To 13.06.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Pe 14.06.2019 10.00-16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Kurssin tiedot