Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus 25 op, lv. 2020 – 2021

| Voit ilmoittautua, jos Sinut on valittu opintoihin.

11901000 Kurssimaksu: 1320,00 €

Aika: 03.08.2020 - 11.06.2021

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 09.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.06.2020 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Fyysinen teatterityö -perusopinnot 25 op järjestetään kesäyliopistossa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia.

Mitä fyysisen teatterityön opinnot ovat?
Opinnoissa tutustutaan erilaisiin fyysisen teatterityön perusteisiin ja liiketekniikoihin (mm. Lecoq ja Decroux). Opetus keskittyy lähinnä kolmeen fyysisen teatterin osa-alueeseen; naamiotyöskentelyyn, miimiin ja klovneriaan. Tarkoituksena on antaa opiskelijalle työkaluja syventää ja kehittää omaa fyysistä ilmaisuaan, keinoja liikelähtöiseen näyttelijäntyöhön sekä ideoita fyysiseen teatterin tekemiseen. Läsnäoloa lähestytään useasta eri näkökulmasta. Opiskelija oppii kehon- ja tilanhallintaa ja saa kokemuksellista tietoa sekä omasta erityisestä tavastaan liikkua että ainutlaatuisesta tavastaan olla koominen. Koulutukseen otetaan maksimissaan 20 opiskelijaa. 

Suoritustapa:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsenäinen työskentely ja alan kirjallisuuteen tutustuminen. Opetus sisältää historiaan ja teoriaan perehdyttäviä luentoja ja liiketekniikoiden perusteisiin tutustuttavia käytännön jaksoja, harjoituksia ja työpajoja sekä itsenäistä työskentelyä. Opiskelija tekee myös opintoihin liittyvän vapaamuotoisen portfolion. Opetuskielinä suomi ja englanti.

Opettajat:

 • FM, ohjaaja, klovni Taina Mäki-Iso (opintojen vetäjä)
 • TeM, näyttelijä Marc Gassot
 • näyttelijä-miimikko (FIA) Reetta Honkakoski
 • sirkustaiteilija, klovni Thom Monckton
 • TeM, teatteriopettaja Soile Mäkelä
 • FT, tutkija Anna Thuring
 • PhD, miimikko, ohjaaja Radim Vizváry

Opetuspaikka:
Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6

Ennakkotehtävä:

 • Kerro aiemmasta kokemuksestasi ja perustele miksi haluat juuri tälle kurssille. Max. 1 s.
 • Mitä fyysisen teatterin elementtejä tunnistat videopätkistä? Miten klovneria, miimi ja naamiotyöskentely ilmenevät niissä? Max. 2s.

James Thiérrée: Hand
https://www.youtube.com/watch?v=qHR9im_T17E

Familie Flöz: Infinita
https://www.youtube.com/watch?v=gPGEeiZlR1c

Marta Carbayo: Cantaclown
https://www.youtube.com/watch?v=nPeko_SMZdU

 • Ennakkotehtävään tulee merkitä nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Ilmoittautuminen ja kurssimaksut

 • Haku su 3.5. mennessä palauttamalla ennakkotehtävä sähköpostitse osoitteeseen satu.kuitunen@kesayliopistohki.fi. Hyväksytyt tiedostomuodot ovat doc, docx, pdf ja rtf.
 • Valinta- ja opintojen esittelytilaisuus, johon kutsutaan ennakkotehtävän perusteella, järjestetään la 6.6. etäyhteyden avulla verkossa. Kellonaika ilmoitetaan valintatilaisuuteen kutsutuille. Osallistujat valitaan hakemuksen ja valintatilaisuuden perusteella. Valinnan jälkeen ilmoittautuminen on sitova.
 • Valintatilaisuuden perusteella opintokokonaisuuteen valitut osallistujat maksavat kurssimaksun 1320 € (sisältää Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun perimän maksun 50 €). 
 • Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.
Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Liikkeelle!, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

11901010

Aika: 03.08.2020 - 07.08.2020

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Opettaja: FM Taina Mäki-Iso ja FT Anna Thuring

Oppitunteja: 35

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
3.–7.8. ma–pe klo 10.00–16.15

Paikka:
Helsinki Business College, liikuntasali, (SLK Opetustalo,) Rautatieläisenkatu 5. Sisäänkäynti Messuaukiolta.

Sisältö:
Johdantotyöpajassa heittäydytään leikkiin ja liikkeeseen. Leikin kautta vahvistetaan läsnä olevaa vuorovaikutusta. Miten voit käyttää leikin luomaa olotilaa esiintymisen lähtökohtana? Työpajassa keskitytään myös fyysisen teatterin ja ilmaisun peruskäsitteiden esittelyyn ja harjoitteluun. Miten voimme käyttää hyväksemme ilmaisun eri tasoja, rytmin ja intensiteetin vaihtelua? Miten saada haluttu asia liikkeellä näkyväksi? Mikä liikkuu, mikä ei? Työpajan luennolla (3t) luodaan katsaus fyysisen teatterin, erityisesti miimin ja klovnerian, historiaan, ominaislaatuun ja mahdollisuuksiin ilmaisukeinoina.

Lisätiedot:
Katso myös Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
Ma 03.08.2020 10.00–16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Ti 04.08.2020 10.00–16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Ke 05.08.2020 10.00–16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
To 06.08.2020 10.00–16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Pe 07.08.2020 10.00–16.15, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Kurssin tiedot

Naamio, 6 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

11901020

Aika: 21.08.2020 - 13.12.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: TeM Soile Mäkelä ja FM Taina Mäki-Iso

Oppitunteja: 88

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta: 
21.8. pe klo 17.00–20.00 sekä 22.–23.8. la–su klo 10.15–16.30

Opetuspaikka:
Hattulantie 2, Mäkelän koulu

12.–13.9., 3.–4.10., 24.–25.10.,14.–15.11. ja 12.–13.12. la–su klo 10.15–16.30

Opetuspaikka:
Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö:
Naamio-jaksolla perehdytään neljään erilaiseen fyysisen teatterin naamiotyyliin ja niiden erityispiirteisiin.

Neutraalinaamioon: Neutraalinaamio on ranskalaisesta Lecoq-pedagogiikasta peräisin oleva teatterikoulutuksen työväline, jonka avulla kehitetään mm. esiintyjän tietoista kehon- ja tilankäyttöä. Naamio vie kohti ergonomista ja taloudellista liikettä ja antaa esiintyjälle tilaa ja valmiuksia tehdä ilmaisullisia valintoja.

Larval-naamioihin: Larval (tai larvaire)-naamiolla työskennellessä korostuu koko kehon käyttö tilassa. Opiskelija oppii käyttämään mm. muotoa ja rytmiä ilmaisun ja naamiohahmon lähtökohtina. Tavoitteena on myös tutustua naamioteatterin ja sanattoman tarinnankerronnan perusteisiin tekemällä yksinkertaisia kohtauksia larval-naamioilla.

Ekspressiivisiin naamioihin: Työpajat antavat esiintyjille eväitä fyysiseen roolinrakennukseen ja valmiuksia fiktiivisen hahmon kokonaisvaltaiseen muodonmuutokseen. Pyrkimyksenä on jatkaa naamion ehdottamaa liikelaatua kehonkieleen ja luoda kokonainen naamiohahmo, jonka liikelaatu ja rytmi ovat tietoisesti rakennettuja. Kehollisen transformaation lisäksi tunneilla tutkitaan miten tehdä näkyväksi abstrakteja asioita, kuten vaikka roolihahmojen tunteita tai hahmojen välisiä jännitteitä.

Commedia dell’arte -perinteen naamioihin: Kurssilla tutustutaan käytännön harjoittein italialaisen commedia dell’arte -perinteen tyyppigalleriaan ja esiintymisen konventioihin. Tyylilajissa käytettävät puolinaamiot ovat näyttelijälle kuin kokonaisvaltainen muodonmuutosmankeli; kehon kieli, ääni ja naamiotyyppien logiikka viedään kohti liioiteltua eläimellistä ilmaisua. Naamiot kannustavat esiintyjää nopeaan, jännitetasoltaan korkeaan ja ilmaisultaan artikuloituun tarinankerrontaan.

Lisätiedot:
Katso myös Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Miimi, 6 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

11901050

Aika: 08.01.2021 - 23.05.2021

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Sirkustaiteilija, klovni Thom Monckton; FIA Reetta Honkakoski; TeM, näyttelijä Marc Gassot; PhD Radim Vizvary ja FT, tutkija Anna Thuring

Oppitunteja: 86

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
Aika: 8.–10.1.2021, 12.–14.2.2021, 6.–7.3.2021, 23.–25.4.2021 ja 21.–23.5.2021 pe klo 17.00–20.00 ja la–su klo 10.15–16.30
Huom. viikolla 9 opetusta vain la–su

Paikka:
Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6

Sisältö:
Miimi-jaksolla käydään läpi erilaisiin metodeihin perustuvia miimin lajeja. Jakson työpajoissa tutustutaan miimisen ilmaisun perusteisiin, tehdään artikulaatiota ja tarkkuutta vaativia liikeharjoituksia ja lähestytään fyysistä komiikkaa klovnerian, miimin ja slapstickin keinoin sekä keskitytään kunkin yksilölliseen (koomiseen) läsnäoloon miimin, liiketekniikan ja esinemanipulaation keinoin.

Corporeal Mime -osuudessa tutkitaan mielen liikkeiden ja mielikuvien fyysistä ilmaisua. Corporeal Mime on ranskalaisen teatterinuudistaja Etienne Decroux’n (1898–1991) kehittämä fyysinen näyttelijäntyön tekniikka sekä elävä ja kehittyvä näyttämötaidemuoto. Sen keskiössä on miiminäyttelijän ”ajatteleva keho”: taito ilmaista kehollisesti koko ihmisyyden rikas kirjo, konkreettisesta fyysisestä työstä aina abstraktien unelmien ja ajatusten kehollistamiseen asti.

Radim Vizváry’s training method is based on his many years of scientific research. It is an all-inclusive and very systematic movement technique which analyzes movement to prepare students for performing various movement forms of mime theater. It represents the necessary foundation for studio work with the body on stage in this field. At the same time, it can also open avenues to other theatrical forms.

Huom! Osalla opetuskerroista opetuskieli on englanti

Lisätiedot:
Katso myös Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Klovneria, 6 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

11901060

Aika: 22.01.2021 - 09.05.2021

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: FM Taina Mäki-Iso ja TeM Soile Mäkelä

Oppitunteja: 86

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
22.–24.1.2021, 6.–7.2.2021, 19.–21.3.2021, 9.–11.4.2021 ja 7.–9.5.2021 pe klo 17.00–20.00 ja la–su klo 10.15–16.30
Huom. viikolla 5 opetusta vain la–su

Paikka:
Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6

Sisältö:
Tavoitteena on perehtyä klovnerian perusteisiin ja kunkin opiskelijan henkilökohtaiseen tapaan olla naurettava ja liikuttava, eli klovni.  Klovnille moka on lahja ja olennainen osa työskentelyä; kun sen hyväksyy voi klovnileikki jatkua. Suhtautumisemme epäonnistumiseen paljastaa aina jotain olennaista klovnistamme. Kunkin klovnin ainutlaatuinen naurettavuus ja samalla haavoittuvuus korostuvat.  Ihmettelevä läsnäolo, jakamisen ilo ja heittäytyminen leikkiin ovat klovnille tärkeitä. Työpajoissa vahvistetaan myös opiskelijan/klovnin kontaktia ja vuorovaikutusta suhteessa sekä yleisöön että toisiin klovneihin.

Myöhemmin työpajojen tavoitteena on kehittää ja syventää opiskelijan klovnerian tuntemusta ja osaamista.  Opetuksessa jatketaan oman klovnihahmon kehittämistä eri näkökulmista. Holy Clown -työpajassa oma henkilökohtainen klovni viedään impromatkalle pyhään tietämättömyyden maahan. Tarkastellaan miten klovnileikki improvisaatiossa syntyy sekä edetään improvisaatiosta kohti klovninumeroa ja sen vaatimuksia.

Jakson lopuksi bouffonissa teksti ja erilaiset yhdistyvät vahvaan fyysiseen ilmaisuun.  Bouffon on teatterin ja klovnerian erityislaji, jossa groteskit hahmot ruotivat rohkeasti kaikkia elämänalueita tai vaikkapa yhteiskunnallisia epäkohtia. Laji haastaa kokonaisvaltaiseen esittämiseen - ja ajatteluun - hauskalla tavalla. Ja tarjoaa tähän aikaan hyvinkin sopivaa klovneriaa!

Opetus tapahtuu improvisoinnin, liike- ja ääni-ilmaisun harjoitusten sekä leikin avulla.

Lisätiedot:
Katso myös Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Lopputyöpaja, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

11901140

Aika: 07.06.2021 - 11.06.2021

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: FM Taina Mäki-Iso, FT Anna Thuring ja TeM Soile Mäkelä

Oppitunteja: 35

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
7.–11.6.2021 ma–pe klo 10.00–16.15

Paikka:
Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6

Sisältö:
Lopputyöpajassa kerrataan ja sovelletaan kurssilla aiemmin opittua valmistamalla lyhyet demoesitykset. Opiskelijat esittelevät kurssin aikana tekemänsä portfolion. Yhdessä analysoidaan ja keskustellaan kurssin aikana tehdyistä havainnoista. Työtapoina erilaiset liikeharjoitukset, keskustelu sekä ryhmätyöskentely.

Lisätiedot:
Katso myös Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot