Miimi, 6 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

11901050

Aika: 08.01.2021 - 23.05.2021

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Sirkustaiteilija, klovni Thom Monckton; FIA Reetta Honkakoski; TeM, näyttelijä Marc Gassot; PhD Radim Vizvary ja FT, tutkija Anna Thuring

Oppitunteja: 86

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
Aika: 8.–10.1.2021, 12.–14.2.2021, 6.–7.3.2021, 23.–25.4.2021 ja 21.–23.5.2021 pe klo 17.00–20.00 ja la–su klo 10.15–16.30
Huom. viikolla 9 opetusta vain la–su

Paikka:
Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6

Sisältö:
Miimi-jaksolla käydään läpi erilaisiin metodeihin perustuvia miimin lajeja. Jakson työpajoissa tutustutaan miimisen ilmaisun perusteisiin, tehdään artikulaatiota ja tarkkuutta vaativia liikeharjoituksia ja lähestytään fyysistä komiikkaa klovnerian, miimin ja slapstickin keinoin sekä keskitytään kunkin yksilölliseen (koomiseen) läsnäoloon miimin, liiketekniikan ja esinemanipulaation keinoin.

Corporeal Mime -osuudessa tutkitaan mielen liikkeiden ja mielikuvien fyysistä ilmaisua. Corporeal Mime on ranskalaisen teatterinuudistaja Etienne Decroux’n (1898–1991) kehittämä fyysinen näyttelijäntyön tekniikka sekä elävä ja kehittyvä näyttämötaidemuoto. Sen keskiössä on miiminäyttelijän ”ajatteleva keho”: taito ilmaista kehollisesti koko ihmisyyden rikas kirjo, konkreettisesta fyysisestä työstä aina abstraktien unelmien ja ajatusten kehollistamiseen asti.

Radim Vizváry’s training method is based on his many years of scientific research. It is an all-inclusive and very systematic movement technique which analyzes movement to prepare students for performing various movement forms of mime theater. It represents the necessary foundation for studio work with the body on stage in this field. At the same time, it can also open avenues to other theatrical forms.

Huom! Osalla opetuskerroista opetuskieli on englanti

Lisätiedot:
Katso myös Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Klovneria, 6 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

11901060

Aika: 22.01.2021 - 09.05.2021

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: FM Taina Mäki-Iso ja TeM Soile Mäkelä

Oppitunteja: 86

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
22.–24.1.2021, 6.–7.2.2021, 19.–21.3.2021, 9.–11.4.2021 ja 7.–9.5.2021 pe klo 17.00–20.00 ja la–su klo 10.15–16.30
Huom. viikolla 5 opetusta vain la–su

Paikka:
Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6

Sisältö:
Tavoitteena on perehtyä klovnerian perusteisiin ja kunkin opiskelijan henkilökohtaiseen tapaan olla naurettava ja liikuttava, eli klovni.  Klovnille moka on lahja ja olennainen osa työskentelyä; kun sen hyväksyy voi klovnileikki jatkua. Suhtautumisemme epäonnistumiseen paljastaa aina jotain olennaista klovnistamme. Kunkin klovnin ainutlaatuinen naurettavuus ja samalla haavoittuvuus korostuvat.  Ihmettelevä läsnäolo, jakamisen ilo ja heittäytyminen leikkiin ovat klovnille tärkeitä. Työpajoissa vahvistetaan myös opiskelijan/klovnin kontaktia ja vuorovaikutusta suhteessa sekä yleisöön että toisiin klovneihin.

Myöhemmin työpajojen tavoitteena on kehittää ja syventää opiskelijan klovnerian tuntemusta ja osaamista.  Opetuksessa jatketaan oman klovnihahmon kehittämistä eri näkökulmista. Holy Clown -työpajassa oma henkilökohtainen klovni viedään impromatkalle pyhään tietämättömyyden maahan. Tarkastellaan miten klovnileikki improvisaatiossa syntyy sekä edetään improvisaatiosta kohti klovninumeroa ja sen vaatimuksia.

Jakson lopuksi bouffonissa teksti ja erilaiset yhdistyvät vahvaan fyysiseen ilmaisuun.  Bouffon on teatterin ja klovnerian erityislaji, jossa groteskit hahmot ruotivat rohkeasti kaikkia elämänalueita tai vaikkapa yhteiskunnallisia epäkohtia. Laji haastaa kokonaisvaltaiseen esittämiseen - ja ajatteluun - hauskalla tavalla. Ja tarjoaa tähän aikaan hyvinkin sopivaa klovneriaa!

Opetus tapahtuu improvisoinnin, liike- ja ääni-ilmaisun harjoitusten sekä leikin avulla.

Lisätiedot:
Katso myös Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Lopputyöpaja, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

11901140

Aika: 07.06.2021 - 11.06.2021

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: FM Taina Mäki-Iso, FT Anna Thuring ja TeM Soile Mäkelä

Oppitunteja: 35

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
7.–11.6.2021 ma–pe klo 10.00–16.15

Paikka:
Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6

Sisältö:
Lopputyöpajassa kerrataan ja sovelletaan kurssilla aiemmin opittua valmistamalla lyhyet demoesitykset. Opiskelijat esittelevät kurssin aikana tekemänsä portfolion. Yhdessä analysoidaan ja keskustellaan kurssin aikana tehdyistä havainnoista. Työtapoina erilaiset liikeharjoitukset, keskustelu sekä ryhmätyöskentely.

Lisätiedot:
Katso myös Fyysinen teatterityö -opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot