Kuvanveisto

Tämä kurssi on päättynyt

51005310 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 22.07.2019 - 26.07.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: TaM, kuvanveistäjä Ville Mäkikoskela

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
22.–26.7. ma–pe klo 10.00–15.30

Paikka:
Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura

Sisältö ja tavoite:                            
Kuvanveiston intensiivikurssi, joka sopii sekä vasta-alkajille että harrastuksessaan pidemmälle ennättäneille. Kurssin aihepiireinä ovat hahmo (figuuri), maisema ja asetelma. Työtapoja ovat muovailu, veistäminen sekä rakentaminen. Kokeilemme myös muottiin ottamista ja muottiin valamista. Materiaaleina käytetään pääsääntöisesti savea ja kipsiä. Kurssi järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Taiteillaan yhdessä: Lapsi–vanhempi-kuvataidekurssi, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt

5100951A Kurssimaksu: 195,00 €

Aika: 22.07.2019 - 26.07.2019

Paikka: Suomenlinna B 20 F (Taidekoulu Maa)

Opettaja: TaM, kuvataiteilija Sirkku Ala-Harja

Oppitunteja: 26

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:                    
22.–26.7. ma–pe klo 10.00–14.00

Paikka:
Suomenlinna, Taidekoulu Maa

Sisältö ja tavoite:                            
Piirrämme, maalaamme, rakentelemme ja muovailemme ohjatusti yhdessä oman tai hoitolapsen kanssa Suomenlinna lumoavilla saarilla. Harjoitamme aisteja ja mielikuvitusta, kokeilemme erilaisia tekniikoita ja materiaaleja. Lopputulosta tärkeämpää on värien, muotojen ja materiaalien tutkimisesta sekä yhdessä tekemisestä saatu ilo ja nautinto. Opetus tapahtuu sekä sisä- että ulkotiloissa. Lapset ovat vanhempien/hoitajien vastuulla kurssin aikana. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun ja opettaja tuo tarvittavat materiaalit mukanaan. Ryhmä soveltuu noin 7–12-vuotiaille lapsille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa. 

Kurssimaksu:
195€ / pari

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä sekä ohje kurssipaikan sijainnista Suomenlinnassa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Taiteillaan yhdessä: Lapsi–vanhempi-kuvataidekurssi, ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt

5100951B Kurssimaksu: 195,00 €

Aika: 29.07.2019 - 02.08.2019

Paikka: Suomenlinna B 20 F (Taidekoulu Maa)

Opettaja: KuM, kuvataiteilija Salla Järvinen

Oppitunteja: 26

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:                    
29.7.–2.8. ma–pe klo 10.00–14.00

Paikka:
Suomenlinna, Taidekoulu Maa

Sisältö ja tavoite: 
Piirrämme, maalaamme, rakentelemme ja muovailemme ohjatusti yhdessä oman tai hoitolapsen kanssa Suomenlinna lumoavilla saarilla. Harjoitamme aisteja ja mielikuvitusta, kokeilemme erilaisia tekniikoita ja materiaaleja. Lopputulosta tärkeämpää on värien, muotojen ja materiaalien tutkimisesta sekä yhdessä tekemisestä saatu ilo ja nautinto. Opetus tapahtuu sekä sisä- että ulkotiloissa. Lapset ovat vanhempien/hoitajien vastuulla kurssin aikana. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun ja opettaja tuo tarvittavat materiaalit mukanaan. Ryhmä soveltuu noin 5–12-vuotiaille lapsille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Kurssimaksu:
195 € / pari 

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä sekä ohje kurssipaikan sijainnista Suomenlinnassa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Mosaiikkikurssi

Tämä kurssi on päättynyt

51020050 Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 24.06.2019 - 28.06.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: FT, kuvataiteilija Päivi Eskelinen

Oppitunteja: 26

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
24.–28.6. ma–pe klo 17.00–21.00

Paikka:
Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura

Sisältö ja tavoite:                            
Kurssilla tutustumme mosaiikkitekniikan taiteellisiin ilmaisumahdollisuuksiin. Mosaiikki yhdistetään usein koristetaiteeseen, mutta sillä on takanaan pitkä historia myös itsenäisenä taidemuotona. Luodaan katsaus etenkin roomalaiseen ja bysanttilaiseen traditioon sekä mosaiikin käyttöön nykytaiteessa. Teemme pienimuotoisia mosaiikkiteoksia käyttämällä erilaisia materiaaleja, esimerkiksi rikottuja astioita. Esitellään keskeiset tekniikat ja mosaiikin erilaiset käyttömahdollisuudet, mutta pääpaino on luovassa kokeilussa. Sopii sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran mosaiikin tekoon perehtyneille. Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa. 

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Värioppi

Tämä kurssi on päättynyt

51020100 Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 08.07.2019 - 12.07.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: FT, kuvataiteilija Päivi Eskelinen

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
8.–12.7. ma–pe klo 10.00–15.30

Paikka:
Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura

Sisältö ja tavoite:
Mistä puhumme kun puhumme väreistä? Mitä tarkoitetaan käsitteillä värin sävy, valööri ja kylläisyys? Miten sekoittaa haluttu värisävy? Tule kurssille etsimään vastauksia näihin kysymyksiin. Käytännön harjoitusten pohjana ovat monipuoliset alustukset. Aloitamme tutustumalla Ittenin, Albersin ja Goethen värioppien perusteisiin. Tutkimme värien suhteellisuutta, väriharmonian perusteita, värien tilallisia ulottuvuuksia ja väriaineiden ominaisuuksia. Luomme myös katsauksen värijärjestelmien historiaan. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että niille, jotka haluavat syventää tuntemustaan väreihin.Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kiinalainen tussimaalaus ja sivellintekniikka

Tämä kurssi on päättynyt

51021050 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 05.08.2019 - 09.08.2019

Paikka: Suomenlinna B 20 F (Taidekoulu Maa)

Opettaja: TaM, kuvataiteilija Sirkku Ala-Harja

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
5.–9.8. ma–pe klo 10.00–15.30

Paikka:
Suomenlinna, Taidekoulu Maa

Sisältö ja tavoite:                            
Kiinalaisella tussimaalauksella ja taiteella on monituhatvuotiset perinteet. Kurssilla tutustumme itämaisen taidehistorian kautta kuvan tekemiseen liittyvään filosofiaan ja tekniikkaan. Maalausharjoituksissa opiskelemme siveltimen, musteen ja värien käyttöön liittyvää tekniikkaa erityisesti liikkeen kautta.  Maalausaiheet ovat monipuolisesti maisema-, lintu- ja kukka-aiheita, joita sovellamme vapaammin zen-tyyppisen tyylin kautta. Maalaamme myös Suomenlinnan kiehtovaa maisemaa havainnon pohjalta. Kukin tussimaalauspäivä alkaa n. 10-15 min. kestävällä Chi kung harjoituksella, jonka opettelemme kurssilla. Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa. 

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä sekä ohje kurssipaikan sijainnista Suomenlinnassa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Akvarellimaalauksen perusteita merellisessä Suomenlinnassa, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt

5105101A Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 03.06.2019 - 13.06.2019

Paikka: Suomenlinna B 20 F (Taidekoulu Maa)

Opettaja: Kuvataiteilija Heidi Göransson

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 
3.–13.6. ma–to klo 17.30–20.30

Paikka:
Suomenlinna, Taidekoulu Maa

Sisältö ja tavoite:                            
Perehdymme akvarellitekniikan monipuolisiin ilmaisumahdollisuuksiin käyttäen hyväksi Suomenlinnan kiehtovaa ympäristöä. Työmuotoina yhteiset harjoitukset, keskustelut sekä itsenäistä, yksilöllisesti ohjattua työskentelyä maisemassa. Sopii vasta-alkajille tai vähän akvarellimaalausta harrastaneille. Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä sekä ohje kurssipaikan sijainnista Suomenlinnassa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Akvarellimaalauksen perusteita merellisessä Suomenlinnassa, ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt

5105101B Kurssimaksu: 105,00 €

Aika: 29.07.2019 - 02.08.2019

Paikka: Suomenlinna B 20 F (Taidekoulu Maa)

Opettaja: TaM, kuvataiteilija Sirkku Ala-Harja

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
29.7.–2.8. ma–pe klo 10.00–15.30 

Paikka:
Suomenlinna, Taidekoulu Maa

Sisältö ja tavoite:                            
Perehdymme akvarellitekniikan monipuolisiin ilmaisumahdollisuuksiin käyttäen hyväksi Suomenlinnan kiehtovaa ympäristöä. Työmuotoina yhteiset harjoitukset, keskustelut sekä itsenäistä, yksilöllisesti ohjattua työskentelyä maisemassa. Sopii vasta-alkajille tai vähän akvarellimaalausta harrastaneille. Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa. 

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä sekä ohje kurssipaikan sijainnista Suomenlinnassa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanilainen vesiväripuupiirroskurssi

Tämä kurssi on päättynyt

51051020 Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 29.07.2019 - 02.08.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: TaT, Kuvataiteilija Tuula Moilanen

Oppitunteja: 26

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
29.7.–2.8. ma–pe klo 17.00–21.00 

Paikka:
Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura

Sisältö ja tavoite:                            
Japanilainen vesiväripuupiirros on mukaansa tempaava, myrkytön painomenetelmä, joka mahdollistaa monipuolisen työskentelyn niin viivoilla kuin pinnoillakin. Ilmaisukeinona se murtaa kaikki ennakkokäsitykset puupiirroksesta. Vapaa värien käyttö ja kiinnostavat pintaefektit laatoilta tekevät vedostamisesta seikkailun. Käydään läpi puupiirroksen valmistuksen eri vaiheet aina kuvan suunnittelusta laattojen kaiverrukseen ja lopulta moniväripainantaan. Saat tietoa puupiirrosmateriaaleista ja välineistä, sekä niiden huollosta. Kurssin ohjaaja Tuula Moilanen on asunut Japanissa yli 20 vuotta perehtyen sinä aikana syvällisesti perinteisen japanilaisen puupiirroksen ja paperinvalmistuksen salaisuuksiin. Kurssi järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa. 

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kesäinen Helsinki piirtäjän silmin

Tämä kurssi on päättynyt

51051040 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 01.07.2019 - 05.07.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: FT, kuvataiteilija Päivi Eskelinen

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 
1.–5.7. ma–pe klo 10.00–15.30

Paikka:
Ensimmäinen kokoontuminen Kaapelitehtaalla, HelsinginTaiteilijaseuran tiloissa

Sisältö ja tavoite:                            
Kurssilla tarkastelemme ja havainnoimme kesäistä kaupunkia piirtäen. Tarkoitus on työskennellä mahdollisimman paljon ulkona kaupungilla, kohteiden äärellä. Työskentelypaikat on valittu kuva-aiheiden kirjoa ja työskentelymukavuutta ajatellen. Käytämme piirustusvälineinä mm. lyijykyniä. Teemme ahkerasti töitä, mutta tunnelma on avoin. Kurssilla on myös henkilökohtaista ohjausta ja yhteistä keskustelua töistä ja työskentelystä. Toimintamme tukikohtana on Kaapelitehdas. Kaikki piirtämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita! Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Klassinen piirustus ja maalaus

Tämä kurssi on päättynyt

51051120 Kurssimaksu: 105,00 €

Aika: 05.08.2019 - 09.08.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: TaM, taidemaalari Ninni Heldt

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
5.–9.8. ma–pe klo 10.00–15.30 

Paikka:
Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura

Sisältö ja tavoite:                            
Oletko miettinyt miten kultakauden taiteilijat ja renessanssiajan taiteilijat saivat oppinsa? Sight-size-metodi on klassis-realistinen piirustus- ja maalausmetodi, joka pohjautuu 1800-luvun akateemiseen traditioon ja sen juuret ovat aina renessanssissa asti. Useimmat Suomen kultakauden taiteilijoista opiskelivat tätä metodia Pariisin taideakatemioissa ja yksityisissä ateljeissa. Tutustumme sight-size-metodin historiaan ja sen käyttöön havaintopiirustuksen/maalauksen kautta. Opetus koostuu akateemisen tradition mukaisesti asteittain vaikeutuvista havaintoon pohjautuvista piirustus- ja maalausharjoituksista. Kurssi järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Urbaaneja ihmisiä kaupunkimaisemassa – miljööhenkilökuvausta kevyellä kalustolla

Tämä kurssi on peruutettu

51051300 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 11.05.2019 - 12.05.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: valokuvakouluttaja, valokuvaaja, tietokirjailija KM, Tiina Puputti

Ilmoittautuminen alkaa: 21.12.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 11. – 12.5.2019

La 10 – 18, illalla vapaaehtoinen työpajatyöskentely

Su 9 – 15

Miten sinä teet urbaanin ihmiskuvan kaupunkimaisemassa? Valokuvauskurssilla kurssilla pääset jakamaan näkemyksesi muiden kanssa ja oppimaan uutta muilta kurssilaisilta. Kurssi koostuu ohjaajan vetämistä käytännönläheisistä kuvausdemonstraatioista, työpajatyöskentelystä ja yhteisestä kuvapalautteesta. Kuvausdemoissa käydään läpi mm. kuinka valita kuvauspaikka, kuinka hyödyntää vallitsevaa valoa, ja kuinka muokata sitä tarvittaessa erilaisilla lisävalonlähteillä. Ja tietenkin – kuinka ohjata malleja kuvaustilanteessa. Kuvaustyöpajoissa kuvataan miljööhenkilökuvia kaupunkimaisemissa ja kuvapalautteessa keskustellaan mm. mallien ohjaamisesta ja muusta kuvaustyöskentelystä. Lisäksi saat myös palautetta omistasi kuvistasi ohjaajalta.

Kenelle:
Kurssi soveltuu niille kuvaajille:
- jotka hallitsevat kameransa käytön ja haluavat oppia uusia asioita vallitsevasta valosta,valaisusta ja henkilökuvauksesta
- tai haluavat vahvistaa osaamistaan em. asioissa

Kalustoluettelo kurssille osallistuville (kursivoitu ”pakolliset”):
- järjestelmäkamera ja objektiivit
- tietokone tai kannettava tietokone kuvien siirtämistä, karsimista ja käsittelyä varten
- kuvankäsittelyohjelma, esim. Photoshop tai Lightroom

- mahdollisia valonmuokkaajia: heijastimia, varjostimia jne.
- mahdolliset lisävalonlähteet, kuten käsisalama, jokin jatkuva valonlähde jne.
- kameran jalusta, jalustat lisävalonlähteille
- vettä kestävä retkipatja, jotta voi kuvata tarvittaessa mahallaan maassa
Lisäksi riittävä määrä erilaisia vaatteita, jotta voi olla ulkona erilaisissa sääolosuhteissa.

HUOM – voit osallistua kurssille, vaikkei sinulla vielä olisikaan mitään erillisiä lisävalonlähteitä. Kurssin aikana näet käytössä erilaisia keinoja vallitsevan valon muokkaukseen ja saat siitä kenties ideoita ja vinkkejä siihen, millaisia lisävalonlähteitä ehkä kannattaa tulevaisuudessa hankkia.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Valo ja valaisu – Studiohenkilökuvauksen kurssi

51051300 Kurssimaksu: 340,00 €

Aika: 22.02.2020 - 07.05.2020

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: valokuvakouluttaja, valokuvaaja, tietokirjailija KM, Tiina Puputti

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 23.12.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.02.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu:

Helmikuu

Studiohenkilövalaisun perusteet ja pehmeän valon sovelluksia

 • Lähijakso: lauantai 22.2.2020
  • Opetusta klo 10.00 – 17.00
   Etäjakson kuvapalaute viikolla 10 

Maaliskuu

Valolla koristelua ja kovan valon sovelluksia 

 • Lähijakso: lauantai 28.3.2020
  • Opetusta klo 10.00 – 17.00
   Etäjakson kuvapalaute viikolla 15 

Huhtikuu

Erilaisia valaisutyylejä ja sovelluksia

 • Lähijakso: lauantai 25.4.2020
  • Opetusta klo 10.00 – 17.00
  • Kuvapalaute 7.5. to klo 17-21

 

Sisältö ja tavoite: pääset perehtymään studiohenkilökuvaukseen mm. valaisun, kuvan tarinan, tyylin, muun valokuvailmaisun ja mallin ohjaamisen viitekehyksestä. Kurssilla käydään läpi mm. valon näkemistä ja rakentamista, valon luonteita, erilaisia valaisutapoja ja keinoja rakentaa valoa erilaisilla valonmuokkaajilla. Lisäksi kurssilla käydään läpi kuvaamisen kokonaisprosessia.

Kurssi koostuu kolmesta kurssipäivästä, etätehtävistä ja kuvapalautteesta. Kurssipäivät ovat kuvausdemonstraatioita yhdistettynä teorialuentoihin. Kurssipäiviin ei kuulu itsenäistä työpajatyöskentelyä. Kuvapalautteet ovat kurssipäivien välillä yhteisesti sovittuina arki-iltoina (1 krt/etäjakso). Viimeinen kuvapalaute pidetään yhdessä kesäyliopiston tiloissa ja tällöin kuvat katsotaan lopullisina paperikopioina.

Osallistujilla olisi hyvä olla etäjaksojen aikana mahdollisuus käyttää studiota etätehtävien tekemiseen.

Huomioithan myös, että kurssimaksun lisäksi tulee materiaalikulu lopullisten kuvien tulostuksesta (max. 5kpl kuvia ja voivat olla 10x15 cm -kokoisia).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Miljööhenkilökuvausta vaihtuvilla teemoilla

51051301 Kurssimaksu: 320,00 €

Aika: 20.07.2020 - 23.07.2020

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: valokuvakouluttaja, valokuvaaja, tietokirjailija KM, Tiina Puputti

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 28.01.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 20.–23.7. ma–to klo 9.00–17.00

Jos tavoitteesi on kuvata valokuvauksellisempia ja eri tyylisiä kuvia ihmisistä visuaalisesti erilaisissa ympäristöissä, on tämä valokuvauksen kesäkurssi sinua varten.

Kurssilla läpikäydyt teemat perustuvat viitteellisesti muutamiin valokuva- ja taidehistorian eri vuosikymmenillä vallinneisiin tyylisuuntiin, joissa näkyvät myös sen hetkisen maailman tila ja tapahtumat. Kurssi sisältää luentoja ja demonstraatioita eri teemoista sekä työpajatyöskentelyä. Lisäksi kurssiin kuuluvat yhteiset kuvapalautekeskustelut. Luennoilla käydään läpi kuvaesimerkein kutakin teemaa ja käytännönläheisissä kuvausdemonstraatioissa havainnollistetaan, kuinka mm. vallitsevan valon näkemisellä ja ymmärtämisellä, erilaisilla valokuvailmaisun keinoilla ja omien lisävalonlähteiden käytöllä luodaan teemallisia valokuvia, joissa valittu tyylisuunta näkyy.

Kurssi soveltuu valokuvausharrastuksessaan jo hieman pidemmälle ehtineelle, joka haluaa päivittää tietojaan ja oppia uusia asioita kehittyäkseen. Oletuksena on, että kurssilaiset hallitsevat kameran käytön ja valokuvauksen perusteet sekä ovat mahdollisesti käyttäneet lisävalonlähteitä miljöövalokuvauksessa. 

Kurssilaisilla tulee olla mukanaan oma kuvauskalusto:
• kuvauskalusto
• valaisukalusto
• kannettava tietokone ja jokin kuvankäsittelyohjelma kuvien viimeistelyyn

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Mallipiirustus

Tämä kurssi on päättynyt

51051410 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 24.06.2019 - 28.06.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: Kuvataiteilija Bambu Hellstedt

Oppitunteja: 26

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 
24.–28.6. ma–pe klo 17.00–21.00

Paikka:
Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura

Sisältö ja tavoite:                            
Kurssilla piirrämme elävää mallia, mikä sisältää mallista piirtämisen perusteet, hiilipiirustuksen tekniikan, vaihtelevasti hitaaseen ja nopeaan hahmotukseen perustuvia tehtäviä, ihmisen anatomiaa pääpiirteittäin piirtäjän kannalta ja joitakin ihmisen liikkumiseen liittyviä tehtäviä. Soveltuu vasta-alkajille mutta myös jonkin verran piirustusta harrastaneille. Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Maalaa ihminen

Tämä kurssi on päättynyt

51051490 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 01.07.2019 - 05.07.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: Kuvataiteilija Bambu Hellstedt

Oppitunteja: 26

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
1.–5.7. ma–pe klo 17.00–21.00

Paikka:
Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura

Sisältö ja tavoite:                            
Kurssilla piirrämme ja maalaamme elävää mallia vesiliukoisilla tekniikoilla (akryyli, akvarelli, vesiliukoiset öljy- tai guassivärit). Piirtäen tutkimme muodon rakennetta, mallin suhteita, asennon rytmiä ja liikettä. Maalatessa rakennamme kokonaisuutta valon ja värin havainnoinnin kautta. Kurssi soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa. 

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Mokulito – Japanilainen puupiirros -litografia

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2019!

51051565 Kurssimaksu: 120,00 €

Aika: 22.07.2019 - 26.07.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: TaT, Kuvataiteilija Tuula Moilanen

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
22.–26.7. ma–pe klo 17.30–20.30 

Paikka:
Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura

Sisältö ja tavoite:                            
Puupiirros-litografia, ”mokulito” on japanilaisen taidegraafikon Seishi Ozakun 2000-luvun alussa kehittämä planografian muoto. Tekniikka yhdistää puupiirroksen leikkuujäljen litografian liitupiirrokseen, ja siihen voidaan lisätä myös maalauksellisia pintoja vesiväreillä. Puun syykuvio ja vuosilustot tulevat kevyesti esiin vedoksissa, mikä antaa kuville ilmeikkyyttä. Puupiirros-litografia voidaan painaa joko käsin hiertämällä tai syväpainoprässillä. Käytännön työskentelyn lisäksi kurssiohjelmaan kuuluu myös demonstraatio vedosten suoristamisesta urauchi-taustauksella. Osallistuminen ei vaadi aiempaa litografian tai puupiirroksen opiskelua. Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Paratiisi! – Värillinen piirustus

Tämä kurssi on päättynyt

51051580 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 17.06.2019 - 20.06.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: KuM, kuvataiteilija Eija Keskinen

Oppitunteja: 22

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
17.–20.6. ma–to klo 16.45–21.00

Paikka:
Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura

Sisältö ja tavoite:
Kurssi on suunnattu sinulle, joka haluat keskittyä rauhassa oman piirustusjälkesi etsimiseen ja teknisten asioiden vahvistamiseen. Keskitymme työskentelemään värillisen piirustuksen keinoin. Tutkimme sekatekniikan mahdollisuuksia ilmaista värejä herkullisesti terävillä piirtimillä; keskikesäisiä tunnelmia, kasvua, taivasta, ilmavuutta, valoa. Materiaalina käytämme pääsääntöisesti puuvärejä ja pastelliliituja, sekä niiden apulaisina vesiliukoisia maaleja, esim. vesivärejä. Työskentelemme ensin muutaman pienemmän materiaalitehtäväkokeilun parissa, jonka jälkeen keskitytään työstämään suurempaan kokoon (esim. 55X70) Omaa Paratiisia, sitä visuaalista maisemaa, joka tuottaa sekä valmistettaessa, että valmiina katsottaessa, itselle mielihyvää, esteettistä nautintoa. Voit tulla valmistamaan myös aiempia, keskeneräisiä teoksia kollegiaalisessa ilmapiirissä. Tule sellaisilla taidoilla kuin sinulla on, vasta-alkajana tai pidempään työskennelleenä. Kurssi painottuu teosten osalta mielekkään sisällön tuottamiseen, ei tekniikkaan. Kurssia voi pitää myös Viivan Lumo 1 ja Viivan Lumo 2 -kurssien itsenäisenä jatkona. Piirtäminen on rauhoittavaa ja meditatiivista, se tuottaa iloa ja oivalluksia. Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa. Ks. lisää opettajasta Instagram-tililtä.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Paratiisi! – Värillinen piirustus 2

Tämä kurssi on päättynyt

51051581 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 05.08.2019 - 09.08.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: KuM, kuvataiteilija Eija Keskinen

Oppitunteja: 22

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 
5.–9.8. ma–to klo 16.45–21.00

Paikka:
Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura

Sisältö ja tavoite:
Kurssi on suunnattu sinulle, joka nautit piirtämisestä yhtenä käsillä tekemisen muotona ja haluat keskittyä oman piirustusjälkesi vahvistamiseen. Keskitymme työskentelemään värillisen piirustuksen keinoin. Tutkimme sekatekniikan mahdollisuuksia ilmaista värejä herkullisesti terävillä piirtimillä; innoitumme syyskesän hehkusta, voimakkaista väreistä ja annamme kesän kasvulle kaksiulotteisen, visuaalisen muodon. Käytämme pääsääntöisesti puuvärejä ja pastelliliituja, sekä niiden apulaisina vesiliukoisia maaleja, esim. vesivärejä. Työskentelemme sekä muutaman pienemmän tehtäväkokeilun parissa, että työstämme väljän teeman puitteissa yhden tai kaksi työtä suurempaan kokoon. Voit tulla valmistamaan myös aiempia, keskeneräisiä teoksia kollegiaalisessa ilmapiirissä. Tule sellaisilla taidoilla kuin sinulla on, vasta-alkajana tai pidempään työskennelleenä. Kurssi on jatkoa Paratiisi! -Värillinen piirustus 1 -kurssille, ja sitä voi pitää myös Viivan Lumo 1  ja Viivan Lumo 2 -kurssien itsenäisenä jatkona. Osallistuminen ei kuitenkaan edellytä aiemmilla kursseilla olemista. Piirtäminen on rauhoittavaa ja meditatiivista, se tuottaa iloa ja oivalluksia. Tervetuloa piirtämään! Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa. Ks. lisää opettajasta Instagram-tililtä.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Piirustuksen perusteita Suomenlinnassa

Tämä kurssi on peruutettu

51051600 Kurssimaksu: 105,00 €

Aika: 22.07.2019 - 26.07.2019

Paikka: Suomenlinna B 20 F (Taidekoulu Maa)

Opettaja: TaM, kuvataiteilija Pirjetta Brander

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
22.–26.7. ma–pe klo 10.00–15.30

Paikka:
Suomenlinna, Taidekoulu Maa

Sisältö ja tavoite:                            
Suomenlinna on runsas ja monia näkökulmia tarjoava piirustusretkien kohde pienistä kujista avaraan horisonttiin tai tuulessa kasvaneista puista puutarhojen rehevyyteen. Maailmaa voi katsella kallion korkeudesta tai hämärästä luolan sisältä. Tarkoitus on katsoa maisemaa piirtämällä ja oppia tärkeimmät piirustustaidon kehittämiseen liittyvät harjoitustavat. Tehtävät perustuvat piirtämiseen näkökyvyn ja käden taitojen harjoittajana, muistiin merkitsemisen välineenä ja taiteellisena ilmaisuna. Työskentelemme pääasiassa piirustushiilellä, lyijykynällä ja tussilla. Soveltuu kaikille kiinnostuneille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä sekä ohje kurssipaikan sijainnista Suomenlinnassa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Sadut, tarut, myytit – akvarellimaalauskurssi

Tämä kurssi on päättynyt

51051640 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 01.07.2019 - 05.07.2019

Paikka: Suomenlinna B 20 F (Taidekoulu Maa)

Opettaja: kuvataiteilija Leonora Fredriksson

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
1.–5.7. ma–pe klo 10.00–15.30

Paikka:
Suomenlinna, Taidekoulu Maa

Sisältö ja tavoite:                            
Kurssilla lähestymme vaihtelevien tehtävien avulla omia sisäisiä satukuvia. Kurssi ei ole kuvituskurssi vaan akvarellimaalauskurssi, jonka lähtökohta on satujen ja myyttien maailmassa sekä Suomenlinnan kiehtovassa ympäristössä. Ota mukaan itsellesi tärkeä runo sekä satu/myytti, tekstit voivat olla myös omaa tuotantoa. Tekniikoina akvarellimaalaus sekä sekatekniikat (kokeilemme akvarellin yhdistämistä musteen, puukynän ja pastelliliitujen kanssa). Soveltuu sekä aloittelijoille että pidempään kuvantekoa harrastaneille. Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa. 

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä sekä ohje kurssipaikan sijainnista Suomenlinnassa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Öljypastellin valmistus- ja maalauskurssi

Tämä kurssi on päättynyt

51051800 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 29.07.2019 - 02.08.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: Kuvataiteilija, arkkitehti Inkeri Makkonen

Oppitunteja: 38.4

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 
29.7.–2.8. ma–pe klo 10.00–15.30

Paikka: 
Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura

Sisältö ja tavoite:                            
Tällä kurssilla valmistat öljypastelliliidut öljyistä, vahoista ja pigmenteistä ja kokeilet erilaisia pohjustuksia.  Tutustut öljypastellimaalauksen perustekniikoihin, öljypastellien riemulliseen ilmaisuvoimaan ja monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin mm. sekatekniikoissa. Työskentely on itsenäistä, yksilöllisesti ohjattua. Kurssi sisältää harjoituksia ja keskustelua. Maalataan mahdollisuuksien mukaan ulkona. Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin pidempään maalausta harrastaneille.Kurssi järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa. 

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Viivan lumo 1 – johdanto piirtämiseen

Tämä kurssi on peruutettu

51052100 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 03.06.2019 - 07.06.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: KuM, kuvataiteilija Eija Keskinen

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 
3.–7.6. ma–pe klo 17.00–21.00

Paikka:
Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura

Sisältö ja tavoite:                            
Viivan Lumo 1 -kurssi on suunnattu sinulle, joka haluat muistella ja vahvistaa piirtämistä, kokeilla rauhassa oman käsialan syntymistä ja saada innoitusta piirtimien käyttöön ja niiden monipuolisiin mahdollisuuksiin. Harjoittelemme havaintoa hiilen ja terävämpien piirtimien (lyijykynä, puuvärit) keinoin ja työskentelemme valmiista aiheista, asetelmista ja elävästä mallista. Sopii kaikille kaksiulotteisesta visuaalisesta ilmaisusta kiinnostuneille. Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa. Ks. lisää opettajasta Instagram-tililtä.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Viivan lumo 2

Tämä kurssi on peruutettu

51052101 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 10.06.2019 - 14.06.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: KuM, kuvataiteilija Eija Keskinen

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
10.–14.6. ma–pe klo 17.00–21.00

Paikka:
Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura

Sisältö ja tavoite:                            
Työskentelemme keskeisillä piirtimillä sekä mustavalkoisen että värillisen ilmaisun parissa. Kokeilemme sekatekniikan hyödyntämistä piirtämisessä. Sisältö painottuu sekä havaintolähtöiseen että omia muistoja ja mielikuvia hyödyntävään työskentelyyn, jonka tavoitteena on oman persoonallisen ilmaisun voimistaminen. Matkalle viivojen maailmaan toivotetaan tervetulleiksi kaikki piirtämisestä kiinnostuneet, niin vasta-alkajat kuin jo pidempäänkin työskennelleet. Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa. Ks. lisää opettajasta Instagram-tililtä.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Väri, valo ja tila – vesiliukoiset tekniikat

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2019!

51052109 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 29.07.2019 - 02.08.2019

Paikka: Suomenlinna B 20 F (Taidekoulu Maa)

Opettaja: FT, kuvataiteilija Päivi Eskelinen

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
29.7.–2.8. ma–pe klo 10.00–15.30

Paikka:
Suomenlinna, Taidekoulu Maa

Sisältö ja tavoite:                            
Kurssilla perehdymme vesiliukoisten maalaustekniikoiden perusteisiin ympäröivän maiseman havaitsemisen ja kokemisen kautta. Työmuotoina ovat itsenäinen, yksilöllisesti ohjattu työskentely Suomenlinnan kesäisessä maisemassa, luennot, harjoitukset ja keskustelut. Opetuksessa painotetaan värien käyttöä tilan ja valon rakentajana sekä värisävyjen löytämistä värejä sekoittamalla. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran maalausta harrastaneille. Järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa. 

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Väri ja valo maisemassa – öljyvärimaalauksen perusteita

Tämä kurssi on päättynyt

51052110 Kurssimaksu: 105,00 €

Aika: 22.07.2019 - 26.07.2019

Paikka: Suomenlinna B 20 F (Taidekoulu Maa)

Opettaja: kuvataiteilija Mika Hytti

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
22.–26.7. ma–pe klo 10.00–15.30

Paikka:
Suomenlinna, Taidekoulu Maa

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla perehdymme öljyväritekniikan perusteisiin ympäröivän maiseman havaitsemisen ja kokemisen kautta. Työmuotoina itsenäinen, yksilöllisesti ohjattu työskentely Suomenlinnan kesäisessä maisemassa, luennot, harjoitukset ja keskustelut. Opetuksessa painotetaan värien käyttöä tilan ja valon rakentajana sekä värisävyjen löytämistä värejä sekoittamalla. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran öljymaalausta harrastaneille.Kurssi järjestetään yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä sekä ohje kurssipaikan sijainnista Suomenlinnassa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ebru – paperin marmorointia

Tämä kurssi on päättynyt

59001040 Kurssimaksu: 40,00 €

Aika: 08.06.2019 - 08.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Taiteilija Anna Kervinen

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 
8.6. la klo 10.30–15.30

Tavoite ja sisältö:
Marmorointi eli turkkilainen Ebru-taide on kuviointimenetelmä, joka on syntynyt 500–700-luvuilla. Marmoroimalla saadaan paperiin marmorin pintaa muistuttava kuviointi. Prosessi perustuu siihen, että marmoroinnissa värit ja vesi eivät sekoitu toisiinsa. Väreillä veden pintaan tehty kuvio ”imeytyy” paperiin. Päivän alussa tutustumme Ebrun historiaan, perinteisiin ja moderneihin kuvioihin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa taiteellista kokemusta, sillä luovuus ei ole riippuvainen tekniikasta. Marmorointi on kuitenkin hauskaa ja jo ensimmäisissä kokeiluissa syntyy tyylikkäitä kuvioita. Päivä antaa valmiudet itsenäiseen työskentelyyn. Huom! Mukaan tulee varata vähintään 10 € liisteriä, värejä ja paperia varten. Opettajan värit sopivat erittäin hyvin paperin marmorointiin ja tekevät kirkkaat sekä värikkäät kuviot.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot