Kuvataiteen perusopinnot 25 op, lv. 2019 – 2020

Uutta 2019!

14070000 Kurssimaksu: 1295,00 €

Aika: 04.09.2019 - 31.12.2020

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.08.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Kuvataiteen perusopinnot 25 op järjestetään Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintojaksojen suoritustavat ja päivitetyt tiedot löytyvät kesäyliopiston verkkosivuilta. Muutokset ovat mahdollisia. Opinnot alkavat syksyllä 2019 ja ne jakautuvat kolmelle lukukaudelle.

Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää Kuvataiteen perusopinnot 25 op yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Tavoite ja sisältö: Perusopinnoissa perehdytään taiteelliseen ajatteluun sekä tutustutaan kuvataiteen eri menetelmiin. Kuvataiteen perusopinnot ovat Lapin yliopiston kuvataiteiden tiedekunnan opintoja. Opinnot soveltuvat oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä kiinnostuneille. Opiskelijat voivat olla työtaitojensa syventäjiä, alalle tulevaisuudessa pyrkiviä tai harrastajia. Opintoihin ovat tervetulleita kaikki, jotka omaavat riittävät kuvalliset valmiudet. 

Kuvataiteen perusopinnot 25 op

Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
Plastinen sommittelu 4 op
Värioppi 4 op
Havaintopiirustus 4 op
Maalaus 4 op
Kokeellinen grafiikka 4 op
Portfolio 1 op

Edellä mainittujen jaksojen lisäksi opintoihin sisältyy yhteensä 6 oppitunnin verran opintojen ohjausta ja portfoliotyöskentelyä ryhmässä.

Ilmoittautuminen: ke 6.3. alkaen. Opintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 15 opiskelijaa.

Kurssimaksu: 1295 euroa. Kesäyliopiston opintomaksu 1260 euroa ja Lapin Yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 35 euroa /opintokokonaisuus. Kesäyliopiston opintomaksun voi maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon. Lapin yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35 euroa maksetaan LY:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä (ILPA-ohjeet lähetetään erikseen ilmoittautuneille).

Kurssimaksu ei sisällä kursseilla tarvittavien materiaalien maksuja, vaan ne maksetaan suoraan Helsingin taiteilijaseuralle ennen jokaisen jakson alkua. Materiaalimaksu on n. 25–35 euroa/jakso/opiskelija.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdatus taiteelliseen ajatteluun, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

14071010

Aika: 04.09.2019 - 20.11.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: TaT Riikka Mäkikoskela

Oppitunteja: 44

Kurssin tiedot

Aika:
4.9.–20.11. ke klo 17.30–20.45

Huom. ei opetusta viikolla 42

Tavoite ja sisältö: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla, soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan, tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa sekä osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta. Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä eri työpajoissa: pima, plastinen, grafiikka, valokuvaus. Työpajoissa työskennellään sisältölähtöisesti yhteisen tehtävän parissa eri menetelmin. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa. Kurssilla aloitetaan perusopintokokonaisuuden portfolion työstäminen.

Suoritustapa:
Luennot 20 t, luentoihin perustuvat harjoitustyöt 24 t, itsenäinen työskentely 64 t.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Havaintopiirustus, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

14071020

Aika: 06.09.2019 - 29.11.2019

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: KuM, kuvataiteilija Eija Keskinen

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika:
6.9.–29.11. pe klo 17.30–20.45

Huom. ei opetusta viikolla 42

Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa ympäröivää maailmaa ja esittää havaintonsa piirtäen, tunnistaa ja käyttää hyväkseen erilaisia perspektiivioppiin kuuluvia keinoja kuvata tilaa, esittää ideoitaan ja ajatuksiaan visuaalisessa muodossa sekä käyttää piirustusta taiteen ilmaisukielenä. Jaksolla opiskellaan havaintoon pohjautuvaa piirtämistä sisä- ja ulkotiloissa, elävän mallin piirtämistä sekä käydään läpi ajankohtaisia, kaksiulotteiseen kuvantekemiseen liittyviä asioita ja ilmiöitä erilaisten harjoitusten ja tehtävien kautta. Tutustutaan erilaisiin piirustusvälineisiin; piirtimiin ja papereihin.

Suoritustapa:
Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 t, itsenäinen työskentely 60 t.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Maalaus, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

14071030

Aika: 22.01.2020 - 15.04.2020

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: FT, kuvataiteilija Päivi Eskelinen

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika:
22.1.–15.4.2020 ke klo 17.30–20.45
Huom. ei opetusta viikolla 8

Huom. poikkeustilan takia pitämättä jääneet kerrat korvataan syys- ja lokakuussa seuraavasti:
2. - 23.9. sekä 7.10. ke klo 17.30–20.45

Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää erilaisia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa toteuttamiseksi, käyttää maalauksen sekatekniikoita ja ymmärtää niiden vaatiman materiaalituntemuksen sekä osaa valita omaan ilmaisuunsa sopivia maalausmateriaaleja ja tekotapoja. Jaksolla harjoitellaan maalaamisen perustekniikoita ja tutustutaan erilaisiin materiaaleihin. Lisäksi kehitetään omaa ilmaisua maalauksen keinoin.

Suoritustapa:
Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 t, itsenäinen työskentely 60 t.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Värioppi, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

14071040

Aika: 24.01.2020 - 24.04.2020

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: FT, kuvataiteilija Päivi Eskelinen

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika:
24.1.–24.4.2020 pe klo 17.30–20.45
Huom. ei opetusta 21.2. ja 10.4.2020

Tavoite ja sisältö:
Opiskelija oppii väriopin peruskäsitteet, soveltamaan eri väriteorioita omassa ilmaisussa taiteen kontekstissa sekä käyttämään värejä eri yhteyksissä ja ymmärtämään niiden vaikutuksia. Opiskelija tutustuu väri-ilmiöiden tutkimiseen erilaisten teorioiden pohjalta. Jakson aikana tehdään värien sekoitusharjoituksia, erilaisia väririnnastuksia sekä harjoitellaan käyttämään kuultavuutta, peittävyyttä ja muita värin ominaisuuksia ilmaisun keinoina.

Suoritustapa:
Luentoja ja ohjattuja harjoituksia 48 t, itsenäinen työskentely 60 t.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kokeellinen grafiikka, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

14071050

Aika: 01.06.2020 - 12.06.2020

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: TaT, Kuvataiteilija Tuula Moilanen ja kuvataiteilija, taidegraafikko Anna-Maija Mattila-Selin

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika:

I Japanilainen vesiväripuupiirros
1.-5.6. ma-pe klo 17.15-21.00
TaT, Kuvataiteilija Tuula Moilanen

II Metalligrafiikka
8.-12.6. ma-pe klo 17.15-21.00 
Kuvataiteilija Anna-Maija Mattila-Selin

Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja, yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti, tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä sekä käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä. Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen.

Suoritustapa:
Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 t, itsenäinen työskentely 60 t.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Plastinen sommittelu, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14071060

Aika: 04.09.2020 - 27.11.2020

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: TaT Riikka Mäkikoskela ja TaM Ville Mäkikoskela

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika:
4.9.–4.12.2020 pe klo 17.30–20.45

Huom. ei opetusta viikoilla 42 ja 48

Tavoite ja sisältö:
Opiskelija oppii soveltamaan materiaalin, muodon ja sisällön keskinäisiä suhteita kolmiulotteisessa ilmaisussa sekä hyödyntämään ja soveltamaan kolmiulotteisen työskentelyn perustekniikoita ja ilmaisukeinoja. Opiskelija tutustuu kuvanveiston materiaaleihin ja oppii havainnoimaan ja työstämään kolmiulotteista muotoa ja rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita. Savi, kipsi ja puu perusmateriaaleina.

Suoritustapa:
Luennot 4 t, ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 44 t, itsenäinen työskentely 60 t.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Portfolio, 1 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14071070

Aika: 22.04.2020 - 09.12.2020

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: TaT Riikka Mäkikoskela

Oppitunteja: 7

Kurssin tiedot

Aika:
ke 22.4.2020 klo 18.00–20.30 opintojen ohjaus
30.9.2020 ke klo 17.30–19.00 luento
4.11.2020 ke klo 17.30–20.45 kritiikki sekä opintojen ohjaus ja portfolioiden valmistelu
9.12.2020 ke klo 17.30–20.45 kritiikki

Tavoite ja sisältö: 
Opiskelija kokoaa kuvataiteen opintojaksoillaan tekemistään töistä portfolion, joka arvioidaan osana perusopintoja.

Suoritustapa:
Luento 2 t ja kritiikkitilaisuus 5 t, itsenäinen työskentely 20 t.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot