Kokeellinen grafiikka, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14071050

Aika: 01.06.2020 - 12.06.2020

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: TaT, Kuvataiteilija Tuula Moilanen ja kuvataiteilija, taidegraafikko Anna-Maija Mattila-Selin

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika:

I Japanilainen vesiväripuupiirros
1.-5.6. ma-pe klo 17.15-21.00 
TaT, Kuvataiteilija Tuula Moilanen

II Metalligrafiikka
8.-12.6. ma-pe klo 17.15-21.00 
Kuvataiteilija Anna-Maija Mattila-Selin

Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja, yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti, tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä sekä käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä. Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen.

Suoritustapa:
Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 t, itsenäinen työskentely 60 t.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Plastinen sommittelu, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14071060

Aika: 04.09.2020 - 27.11.2020

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: TaT Riikka Mäkikoskela ja TaM Ville Mäkikoskela

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika:
4.9.–27.11.2020 pe klo 17.30–20.45

Huom. ei opetusta viikolla 42

Tavoite ja sisältö:
Opiskelija oppii soveltamaan materiaalin, muodon ja sisällön keskinäisiä suhteita kolmiulotteisessa ilmaisussa sekä hyödyntämään ja soveltamaan kolmiulotteisen työskentelyn perustekniikoita ja ilmaisukeinoja. Opiskelija tutustuu kuvanveiston materiaaleihin ja oppii havainnoimaan ja työstämään kolmiulotteista muotoa ja rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita. Savi, kipsi ja puu perusmateriaaleina.

Suoritustapa:
Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 t, itsenäinen työskentely 60 t.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Portfolio, 1 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14071070

Aika: 22.04.2020 - 09.12.2020

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: TaT Riikka Mäkikoskela

Oppitunteja: 7

Kurssin tiedot

Aika:
ke 22.4.2020 klo 18.00–20.30 opintojen ohjaus
30.9.2020 ke klo 17.30–19.00 luento
4.11.2020 ke klo 17.30–20.45 kritiikki sekä opintojen ohjaus ja portfolioiden valmistelu
9.12.2020 ke klo 17.30–20.45 kritiikki

Tavoite ja sisältö: 
Opiskelija kokoaa kuvataiteen opintojaksoillaan tekemistään töistä portfolion, joka arvioidaan osana perusopintoja.

Suoritustapa:
Luento 2 t ja kritiikkitilaisuus 5 t, itsenäinen työskentely 20 t.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot