Plastinen sommittelu, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14071060

Aika: 04.09.2020 - 27.11.2020

Paikka: Tallberginkatu 1 A (Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura)

Opettaja: TaT Riikka Mäkikoskela ja TaM Ville Mäkikoskela

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika:
4.9.–27.11.2020 pe klo 17.30–20.45

Huom. ei opetusta viikolla 42

Tavoite ja sisältö:
Opiskelija oppii soveltamaan materiaalin, muodon ja sisällön keskinäisiä suhteita kolmiulotteisessa ilmaisussa sekä hyödyntämään ja soveltamaan kolmiulotteisen työskentelyn perustekniikoita ja ilmaisukeinoja. Opiskelija tutustuu kuvanveiston materiaaleihin ja oppii havainnoimaan ja työstämään kolmiulotteista muotoa ja rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita. Savi, kipsi ja puu perusmateriaaleina.

Suoritustapa:
Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 t, itsenäinen työskentely 60 t.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot