bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Jazzlauluohjelmisto: jazzstandardit, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

15001150 Kurssimaksu: 115,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 11.06.2018 - 15.06.2018

Paikka: Töölönlahdenkatu 16 C (Sibelius-Akatemia, M-talo)

Opettaja: MuM Jenny Robson

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
11.–15.6. ma–pe klo 10.00–15.30
Töölönlahdenkatu 16 C, kokoontuminen Sibelius-Akatemian aulassa, josta opettaja ohjaa luokkaan

Sisältö ja tavoite:                            
Opintojaksolla tutustutaan jazzstandardien kautta jazzlauluilmaisuun, sekä kuunnellaan paljon erilaisia levyesimerkkejä jazzstandardeista. Kurssilla tutustutaan myös sävellysten historiaan ja tunnettuihin versioihin. Kurssilla harjoitellaan jazzlaulufraseerausta, jossa yhdistetään tekstintulkinta ja rytmiikka. Kurssilla harjoitellaan myös improvisointia työstettävien kappaleiden kautta. Pohdimme yhdessä, mitä erilaisia mahdollisuuksia kappaleet tarjoavat. Kurssin tavoite on, että oppilas suunnittelee monipuolisen ohjelmistokokonaisuuden, joka toimii jatkossa oman harjoittelun pohjana. Kurssi sisältää ryhmäopetusta enintään 30 t ja opiskelijan omakohtaista työtä vähintään 48 t. Kurssimaksuun sisältyy SibAn opintomaksu 20 €. Tavoitteena on, että opintojakson myötä opiskelija kykenee

  • ymmärtämään jazzlaulun perinnettä
  • harjoittelemaan teksti-ilmaisun osa-alueita itsenäisesti
  • hahmottamaan jazzfraseeraukseen liittyviä musiikillisia ja ääni-ilmaisullisia osa-alueita ja osaa itse jäsentää kuulemastaan näitä osa-alueita
  • suunnittelemaan monipuolisen ohjelmistokokonaisuuden sekä syventää jazzlauluhistorian tuntemustaan

Esitietovaatimukset:
Osallistujilta edellytetään laulu-/musiikkiharrastustaustaa.

Suoritustapa:
Osallistuminen opetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen sekä loppukuulustelu. Huom. kurssin suorittaakseen on oltava läsnä vähintään 4 kerralla 5:stä.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vahvistamaa opetusta a2086.

Ilmoittautuminen:                            
Ilmoittautumisen yhteydessä täytetään lisäksi erillinen taustatietolomake. Lomake tulee täyttää 2 päivän kuluessa ilmoittautumisesta.  Ilmoittautuneille lähetetään tieto hyväksynnästä mahdollisimman pian. Jos sinua ei hyväksytä osallistujaksi kurssille, olet oikeutettu koko kurssimaksun palautukseen. Ks. lisätietoja kesäyliopiston verkkosivuilta www.kesayliopistohki.fiKurssille voidaan ottaa maksimissaan 15 osallistujaa. Hakemukset käsitellään ilmoittautumisjärjestyksessä ja paikat täytetään sitä mukaa, kunnes kurssi on täynnä.

HUOM! Kurssi on täynnä. Kurssille hyväksytyille on lähetetty sähköpostiviesti 17.5.2018. 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ääni ja keho, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt Kurssille ilmoittautuminen 14.3. alkaen

15009020 Kurssimaksu: 115,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 11.06.2018 - 14.06.2018

Paikka: Lehtikuusentie 6 (Helsingin Rudolf Steiner -koulu)

Opettaja: MuT, äänitaiteilija Outi Pulkkinen

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
11.–14.6. ma–to klo 10.00–15.30

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla keskitytään äänen kehollisuuteen. Teemme äänenkäytön ja äänenhuollon harjoituksia, kehollisia harjoituksia, tutkimme äänen kokemista kehossa sekä äänen ja liikkeen yhteyttä ja vuorovaikutusta. Improvisatorisissa harjoituksissa yhdistyvät ääni, liike, puhe ja musiikki. Rentous-, aivojen aktivointi- ja tietoisuusharjoitukset vahvistavat uuden oppimista. Kurssi on erinomainen sekä laulajille että muille äänenkäyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita luontevasta ja kokonaisvaltaisesta ilmaisusta. Päälle joustavat vaatteet. Kurssimaksuun sisältyy SibAn opintomaksu 20 €.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vahvistamaa opetusta 4pa1.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Avaa ovi laulun maailmaan

Tämä kurssi on päättynyt Kurssille ilmoittautuminen 14.3. alkaen

5200101A Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 28.05.2018 - 01.06.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuM Päivi Kannisto

Oppitunteja: 6.5

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:                    
28.5.–1.6. ma klo 17.00–20.15, ti–to klo 16.20–20.00 ja pe 17.00–19.30

Paikka:
Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Sisältö ja tavoite:
Tule tutustumaan terveellisen ja toimivan lauluäänenkäytön perusteisiin! Kurssilla tutustutaan lauluääneen soittimena ja lauluinstrumentin eri osatekijöihin sekä siihen, miten laulun opiskelu ja harjoittelu vaikuttavat niihin. Kurssilla opetellaan laulutekniikan perusasioita käytännönläheisten hengitys- ja ääniharjoitusten kautta sekä sovelletaan niitä helppojen laulujen parissa. Kurssi alkaa ma yhteisellä luennolla ja harjoitustunnilla sekä lyhyillä henkilökohtaisilla opetustuokioilla. Ti, ke ja to jokaisella on 20 minuutin henkilökohtainen laulutunti klo 16.20–20.00 välisenä aikana. Kurssi päättyy pe yhteiseen luentoon ja harjoitustuntiin. Soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran laulua harrastaneille. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä. Materiaali jaetaan kurssilla. Kurssilaiset voivat halutessaan tuoda mukanaan myös omia laulunuotteja.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Biisipaja

Tämä kurssi on päättynyt

52002000 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 06.08.2018 - 17.08.2018

Paikka: Art Soppi

Opettaja: MuM Asta Levy

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
6.–17.8. ma, ke ja pe klo 17.00–20.00

Sisältö ja tavoite:
Biisipajassa tehdään biisejä. Panostamme määrään laatua enemmän. Harjoittelemme biisinkirjoitustekniikoita ja analysoimme musiikkia. Äänitämme demoja. Keskustelemme tuotoksistamme ja verkostoidumme muiden harrastajien kanssa. Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta säveltämisestä tai tekstittämisestä. Alkeellinen kitaran tai pianon soittotaito on eduksi ja auttaa kurssilla. Kurssiin sisältyy myös itsenäistä työskentelyä.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä sekä kurssipaikan sijainnista. 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Gregoriaaninen laulu – löytöretki muinaisiin säveliin

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

52002800 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 13.08.2018 - 15.08.2018

Paikka: Helsingin Diakonissalaitoksen kirkko (Alppikatu 2)

Opettaja: laulupedagogi, laulaja, MuM Pia Skibdahl

Oppitunteja: 15

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
13.–15.8. ma–ke klo 10.00–14.30

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla lauletaan yksinkertaisia keskiaikaisia lauluja latinaksi ja suomeksi ja tutustutaan gregoriaanisen laulun erityispiirteisiin: kehoresonanssiin, yläsävellauluun sekä muinaisiin asteikkoihin, moodeihin. Gregoriaaninen laulu on hyvin kokonaisvaltaista: opetellaan tuntemaan äänen värähtelyä kehossa. Lauluja opiskellaan korvakuulolla. Kurssilla opitaan myös luonnollista ja tervettä äänenkäyttöä. Kurssi tapahtuu kirkkotilassa, jossa akustiikka kannattelee laulua ja tuo gregoriaanisen laulun kauneuden ja mystisyyden esille. Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet äänen ja laulun mahdollisuuksista. Laulutaito ei ole välttämätön. 

 

Kurssin kalenteri:
Ma 13.08.2018 10.00–14.30, Helsingin Diakonissalaitoksen kirkko (Alppikatu 2)
Ti 14.08.2018 10.00–14.30, Helsingin Diakonissalaitoksen kirkko (Alppikatu 2)
Ke 15.08.2018 10.00–14.30, Helsingin Diakonissalaitoksen kirkko (Alppikatu 2)

Kurssin tiedot

Irlantilaisen laulun helmiä

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

52003000 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 30.07.2018 - 15.08.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: MuT Hanni Autere

Oppitunteja: 18

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
30.7.–15.8. ma–ke klo 18.45–20.15

Paikka:
30.7.-8.8. ma-ke Tieteidentalo, Kirkkokatu 6
13.-15.8. ma-ke Mäkelän koulu, Hattulantie 2

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla tutustutaan irlantilaisen kansanlauluperinteen ohjelmistoon ja tyylipiirteisiin. Pääosin laulut ovat englanninkielisiä, mutta kurssilaisten kiinnostuksen mukaan voidaan ohjelmaan ottaa myös iirinkielisiä lauluja. Ohjelmistoa työstetään sekä yksi- että moniäänisesti. Tavoitteena on tutustua lauluihin, kehittää äänellistä ilmaisua sekä opetella irlantilaisen kansanlaulun tyylipiirteitä, kuten melodioita rikastuttavien korusävelten tuottamista.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Irlantilaisen laulun helmiä, lisäryhmä

Tämä kurssi on päättynyt

5200300L Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 30.07.2018 - 15.08.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: MuT Hanni Autere

Oppitunteja: 18

Ilmoittautuminen alkaa: 18.07.2018 15:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
30.7.–15.8. ma–ke klo 17.00 - 18.30

Paikka:
30.7.-8.8. ma-ke Tieteidentalo, Kirkkokatu 6
13.-15.8. ma-ke Mäkelän koulu, Hattulantie 

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla tutustutaan irlantilaisen kansanlauluperinteen ohjelmistoon ja tyylipiirteisiin. Pääosin laulut ovat englanninkielisiä, mutta kurssilaisten kiinnostuksen mukaan voidaan ohjelmaan ottaa myös iirinkielisiä lauluja. Ohjelmistoa työstetään sekä yksi- että moniäänisesti. Tavoitteena on tutustua lauluihin, kehittää äänellistä ilmaisua sekä opetella irlantilaisen kansanlaulun tyylipiirteitä, kuten melodioita rikastuttavien korusävelten tuottamista.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Singing for Larks – Laulun ilosta

Tämä kurssi on päättynyt

52003501 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 01.08.2018 - 02.08.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Kuoronjohtaja Faith Watson

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 
1.–2.8. ke–to klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite:
Muiden kanssa laulaminen on riemastuttava ja vapauttava kokemus, josta kuka tahansa voi nauttia. Tällä kurssilla ei lauleta yksin eikä tarvitse osata laulutekniikkaa, vaan ryhmä oppii laulamaan yhdessä erilaisia lauluja. Tavoitteena on kokea rennossa ilmapiirissä yhdessä laulamisen ilo. Mikäli olet kokeneempi laulaja, kurssi kehittää kuulemisen ja harmonian taitoja ja uudenlaista lähestymistapaa laulamiseen. Brittiläinen opettaja Faith Watson uskoo, että jokainen osaa laulaa. Hän on valinnut kurssille lauluja, jotka ovat helposti lähestyttäviä. Laulut ovat kooste kansainvälistä populaarimusiikkia, tuttua jazzia, kansanmusiikkia ja soulia. Faith on säveltänyt ja sovittanut lauluja myös itse ja työskennellyt yli 20 vuoden ajan erilaisten ihmisten kanssa tavoitteena innostaa ihmisiä löytämään korvakuulolta laulamisen ilo. Opetuskielenä on helposti ymmärrettävä englanti.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Laulun yksityistunnit

Huomaa ajanvarauslomake!

52003600 Kurssimaksu: 255,00 €

Aika: 16.01.2019 - 29.03.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuM Päivi Kannisto

Oppitunteja: 6.7

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.01.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Henkilökohtaiset laulutunnit:
16.1.–29.3.2019 ke tai pe
Huom. ei opetusta viikolla 8

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla opiskellaan laulutekniikkaa sekä laulujen tulkintaa opiskelijoiden yksilöllisistä lähtökohdista. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran laulua harrastaneille. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä. Harjoiteltavista lauluista sovitaan yksilöllisesti. Jokaisella opiskelijalla on viikoittain 30 minuutin henkilökohtainen laulutunti, yhteensä 10 kertaa. Henkilökohtaisen laulutunnin aika varataan ilmoittautumisen yhteydessä. Vaihtoehtoina on joko ke klo 17.15–20.30 välisenä aikana tai pe klo 16.45–20.00 välisenä aikana.

Kun olet ilmoittautunut kurssille ja maksanut osallistumisesi, voit sen jälkeen varata itsellesi sopivan lauluajan täällä: Laulun yksityistunnit ajanvaraus.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Sointumerkeistä soittaminen ja vapaa säestys (piano)

Tämä kurssi on päättynyt

52005010 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 04.06.2018 - 08.06.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Musiikinopettaja Heikki Ruismäki

Oppitunteja: 15

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
4.–8.6. ma–pe klo 9.00–10.30 sekä yksi soittotunti pareittain joka päivä
Paikka Töölönkatu 28, Ackté-sali (ja harjoitusluokka T-409)

Sisältö ja tavoite:
Sisältö painottuu erilaisten melodioiden soinnuttamiseen sointumerkeistä. Perehdymme mm. perussointuihin, nelisointuihin, sointufunktioihin ja erilaisiin mahdollisuuksiin säestää lauluja. Tutustumme uusiin lauluihin ja niiden soittotyyleihin sekä internetin ja mobiiliteknologian mahdollisuuksiin soitonopiskelussa. Osallistujien toivotaan hallitsevan nuottienlukutaidon alkeet. Yhteiset luennot alkavat klo 9.00.  Luentojen jälkeen pidetään soittoharjoitukset pareittain, ajoista sovitaan ensimmäisellä kerralla. Soittotunnit järjestetään klo 10.30–16.00 välisenä aikana. Kurssi soveltuu esimerkiksi peruskoulunopettajille, lastentarhan- ja musiikkileikkikoulun opettajille, em. alojen opiskelijoille sekä muille sointumerkeistä ja vapaan säestyksen soittamisesta kiinnostuneille.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Yksinlaulu

Tämä kurssi on päättynyt Huomaa ajanvarauslomake!

52007080 Kurssimaksu: 230,00 €

Aika: 12.09.2018 - 21.11.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuM Päivi Kannisto

Oppitunteja: 10.7

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.09.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Yhteiset luennot:
ke 12.9. ja ke 21.11. klo 18.00–20.00
Henkilökohtaiset laulutunnit:
19.9.–16.11. ke tai pe
Huom. ei opetusta viikolla 42

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla opiskellaan laulutekniikan perusasioita sekä laulujen tulkintaa opiskelijoiden yksilöllisistä lähtökohdista. Perehdytään terveelliseen ja toimivaan lauluäänen käyttöön, lauluääneen soittimena ja lauluinstrumentin eri osatekijöihin sekä siihen, miten laulun opiskelu ja harjoittelu vaikuttavat niihin. Kurssi alkaa ke 12.9. yhteisellä luennolla ja harjoitustunnilla. 19.9.–16.11. jokaisella opiskelijalla on viikoittain 30 min henkilökohtainen laulutunti, yhteensä 8 kertaa. Henkilökohtaisen laulutunnin aika (ke klo 17.15–20.30 tai pe klo 16.45–20.00 välillä) varataan ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssin päätteeksi ke 21.11. on yhteinen luento ja harjoitustunti. Soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran laulua harrastaneille. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä. Harjoiteltavista lauluista sovitaan yksilöllisesti, lisäksi käytetään jonkin verran yhteistä oppimateriaalia, joka jaetaan kurssin aikana.

Kun olet ilmoittautunut kurssille ja maksanut osallistumisesi, voit sen jälkeen varata itsellesi sopivan lauluajan täällä: Yksinlaulun ajanvaraus.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot