Jazzlauluohjelmisto: jazzstandardit, 3 op VERKKOKURSSI

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

15001150 Kurssimaksu: 130,00 €, opiskelija 100,00 €

Aika: 25.05.2020 - 17.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: MuM Jenny Robson

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.05.2020 09:30

Kurssin tiedot

Aika:
25.5.–17.6.

Opettaja:
MuM Jenny Robson

Tavoite ja sisältö:
Tutustumme jazzstandardien kautta jazzlauluilmaisuun ja kuuntelemme paljon erilaisia levyesimerkkejä jazzstandardeista. Tutustumme myös sävellysten historiaan ja tunnettuihin versioihin. Harjoittelemme jazzlaulufraseerausta, jossa yhdistetään tekstintulkinta ja rytmiikka. Harjoittelemme myös improvisointia työstettävien kappaleiden kautta. Pohdimme yhdessä, mitä erilaisia mahdollisuuksia kappaleet tarjoavat. Tavoite on, että oppilas suunnittelee monipuolisen ohjelmistokokonaisuuden, joka toimii jatkossa oman harjoittelun pohjana. Sisältää ryhmäopetusta 30 t ja omakohtaista työtä vähintään 48 t. Tavoitteena on, että opintojakson myötä opiskelija

 • kykenee ymmärtämään jazzlaulun perinnettä
 • harjoittelemaan teksti-ilmaisun osa-alueita itsenäisesti
 • hahmottamaan jazzfraseeraukseen liittyviä musiikillisia ja ääni-ilmaisullisia osa-alueita ja osaa itse jäsentää kuulemastaan näitä osa-alueita
 • suunnittelemaan monipuolisen ohjelmistokokonaisuuden sekä syventää jazzlauluhistorian tuntemustaan

Esitietovaatimukset:
Edellytetään laulu-/musiikkiharrastustaustaa.

Suoritustapa: Kurssilaisten tulee toimittaa kurssin Optima-alustan kansioon (omalla nimellä varustettuun oma-kansioon) kirjalliset tehtävät sekä erityisesti omaan lauluharjoitteluun annetut videointiharjoitteet aikataulun mukaan. Tämän lisäksi opiskelijan tulee olla 1-2 kertaa etäyhteydessä opettajaan tarkistaakseen jazzlauluilmaisullisia asioita. Opettaja katsoo osallistujien videotallenteet ja antaa palautetta ja ohjeita omaan harjoitteluun.  

Kurssin suorittamista varten tulee tehdä omia videotallenteita (ohjeistuksen mukaan), joissa näkyy opiskelija itse laulamassa. Videon tason tulee olla sellainen, että äänestä saa selvää (kännykällä otettu videopätkä yleensä riittää hyvin). Osa tehtävistä suoritetaan etäyhteydessä (esim.Whatsapp, Facetime tai tavallinen puhelu).

Kurssin tehtäviä voi suorittaa oman aikataulun mukaan mutta ensimmäisen osion tehtävät tulee olla suoritettuna 8.6. mennessä ja toisen osion tehtävät 17.6. mennessä. Henkilökohtaiset etäohjausajat varataan kurssin alkaessa varauskalenterista Optiman kautta.

Opiskelijan tulee varata viikoittaista harjoittelua ja tehtävien suorittamista varten aikaa 10–15 tuntia. 

Korvaavuus:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vahvistamaa opetusta a2086.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumisen yhteydessä täytetään taustatietolomake. Lomake tulee täyttää 2 päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittautuneille lähetetään tieto hyväksynnästä mahdollisimman pian. Jos sinua ei hyväksytä osallistujaksi kurssille, olet oikeutettu koko kurssimaksun palautukseen. Kurssille voidaan ottaa maksimissaan 15 osallistujaa. Lomakkeet käsitellään ilmoittautumisjärjestyksessä ja paikat täytetään sitä mukaa, kunnes kurssi on täynnä. Kurssimaksuun sisältyy SibAn opintomaksu 20 €.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Lauluääntä kestävämmäksi: Laulun perusopinnot, 1 op

Tämä kurssi on peruutettu

15001253 Kurssimaksu: 130,00 €, opiskelija 100,00 €

Aika: 01.06.2020 - 04.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: MuM Elina Arlin

Ilmoittautuminen alkaa: 07.05.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 
1.–4.6. ma–to klo 10.00–16.00                        

Etäopetus:
Kurssi toteutetaan etänä Zoom-sovelluksella. Opettaja lähettää ohjeet työskentelytapaan sekä linkin appiin (opiskelijoille ilmainen) kurssin alkamista edeltävällä viikolla. Huomaathan, että yhteystietosi välitetään kurssin opettajalle.

Opettaja:
MuM Elina Arlin

Sisältö ja tavoite:
Kurssi on suunnattu erityisesti luokanopettajille, musiikinopettajille ja varhaiskasvattajille sekä muille oman lauluäänenkäytön kehittämisestä kiinnostuneille. Opintojakson tarkoituksena on ennen kaikkea opiskelijan oman lauluäänenkäytön kestävyyden ja ergonomisuuden kehittäminen, ja sitä kautta opiskelija saa valmiuksia tukea luokkatilanteessa myös oppilaiden laulutaitojen kehitystä. Opintojaksolla opiskelija perehtyy terveeseen äänenkäyttöön ja oppii perusteita laulutulkinnasta ja tekstianalyysistä. Kurssilla ei opeteta tyylipiirteitä tai äänellisiä efektejä, joten se sopii monista eri genretaustoista tuleville.  Sisältää ryhmäopetusta 24 t ja omakohtaista työtä vähintään 3–30 t.

Opintojakson suorittanut opiskelija

 • on syventänyt oman lauluinstrumenttinsa tuntemusta ja hahmottaa laulamisen kokonaisvaltaisena kehollisena tapahtumana,
 • ymmärtää terveen ja luontevan äänenkäytön perusteet,
 • on saanut valmiudet kehittää ääntään ergonomisemmaksi, soivemmaksi ja laaja-alaisemmaksi 
 • osaa tehdä havaintoja lauluäänestä ja erilaisista äänenkäyttötavoista sekä antaa havaintojensa pohjalta palautetta,
 • on tutustunut lasten ja nuorten äänenkäytön erityispiirteisiin,
 • tuntee tekstianalyysin ja tulkinnan perusteet,
 • osaa harjoitella itsenäisesti,
 • on saanut valmiudet jatkaa lauluopintojaan.

Opintojaksolla

 • syvennetään oman lauluinstrumentin tuntemusta ja tutustutaan laulamiseen kokonaisvaltaisena kehollisena tapahtumana,
 • tutustutaan terveeseen ja luontevaan äänenkäyttöön,
 • kehitetään ääntä ergonomisemmaksi, soivemmaksi ja laaja-alaisemmaksi
 • tutustutaan lasten ja nuorten äänenkäytön erityispiirteisiin, 
 • tutustutaan eri äänirekistereiden käyttöön ja ylimenoalueen hallintaan,
 • opetellaan havainnoimaan ääntä ja erilaisia äänenkäyttötapoja,
 • tutustutaan tekstianalyysiin ja ilmaisuharjoitteisiin osana laulunopiskelua,
 • harjoitellaan laulun itsenäistä opiskelua.

Suoritustapa:
Osallistuminen opetukseen.

Korvaavuus: 1 op a2095 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia).

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisen yhteydessä täytetään taustatietolomakeLomake tulee täyttää 2 päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittautuneille lähetetään tieto hyväksynnästä mahdollisimman pian. Jos sinua ei hyväksytä osallistujaksi kurssille, olet oikeutettu koko kurssimaksun palautukseen. Kurssille voidaan ottaa maksimissaan 12 osallistujaa. Lomakkeet käsitellään ilmoittautumisjärjestyksessä ja paikat täytetään sitä mukaa, kunnes kurssi on täynnä. Kurssimaksuun sisältyy SibAn opintomaksu 20 €.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Runolaulun perusteet, 2 op

Tämä kurssi on peruutettu

15007090 Kurssimaksu: 115,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 02.10.2020 - 10.10.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuT, äänitaiteilija Outi Pulkkinen

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.09.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 2.–3.10. ja 9.–10.10. pe klo 17.00–20.15 sekä la klo 10.00–17.00

Tavoite ja sisältö: Tutustumme kalevalamittaisiin lauluihin, sävelmiin ja runomittaan laulamalla. Muuntelu ja muut runolaulun tyylipiirteet tulvat tutuiksi. Erilaisten runotyyppien ja sävelmien kautta avautuu jotain vanhasta maailmankuvasta. Opiskelemme myös runolauluimprovisaation alkeita sekä teemme omat mitanmukaiset runot. Kurssimaksuun sisältyy SibAn opintomaksu 20 €.

Korvaavuus: 2 op S-Y28 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ääni ja keho, 2 op

Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta

15009020 Kurssimaksu: 115,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 29.10.2020 - 21.11.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuT, äänitaiteilija Outi Pulkkinen

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.10.2020 08:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 29.–31.10. ja 19.–21.11. to–pe klo 17.00–20.15 sekä la klo 10.30–14.00

Tavoite ja sisältö: Keskitymme äänen kehollisuuteen. Teemme äänenkäytön ja äänenhuollon harjoituksia, kehollisia harjoituksia, tutkimme äänen kokemista kehossa sekä äänen ja liikkeen yhteyttä ja vuorovaikutusta. Improvisatorisissa harjoituksissa yhdistyvät ääni, liike, puhe ja musiikki. Rentous-, aivojen aktivointi- ja tietoisuusharjoitukset vahvistavat uuden oppimista. Kurssi on erinomainen sekä laulajille että muille äänenkäyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita luontevasta ja kokonaisvaltaisesta ilmaisusta. Päälle joustavat vaatteet ja mukaan makuualusta. Kurssimaksuun sisältyy SibAn opintomaksu 20 €.

Korvaavuus: 2 op S-Y28 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Avaa ovi laulun maailmaan 2

Tämä kurssi on peruutettu

52001012 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 31.08.2020 - 04.09.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuM Päivi Kannisto

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 31.8.–4.9. ma klo 17.00–20.15, ti–to klo 16.20–20.00 ja pe 17.00–19.30

Tavoite ja sisältö: Syvennämme ja kertaamme laulutekniikan ja tulkinnan perusteita. Kurssi soveltuu esim. Avaa ovi laulun maailmaan -kurssin jatkoksi tai vaikka tehostartiksi laulun parissa. Aloitamme ma yhteisellä luennolla ja harjoitustunnilla sekä lyhyillä henkilökohtaisilla opetustuokioilla. Ti, ke ja to jokaisella on 20 minuutin henkilökohtainen lauluaika klo 16.20–20.00 välisenä aikana. Päätämme pe yhteiseen luentoon ja harjoitustuntiin. Aluksi käymme perusteellisesti läpi laulutekniikan perusteita ja henkilökohtaisilla laulutunneilla etenemme yksilöllisesti jokaisen opiskelijan omista lähtökohdista. Voit tulla kurssille myös, vaikka et olisi aiemmin opiskellut laulua. Materiaali jaetaan kurssilla. Voit halutessasi tuoda myös omia laulunuotteja. Huom. alaikäraja 16 vuotta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Avaa ovi laulun maailmaan

Tämä kurssi on peruutettu

5200101A Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 17.08.2020 - 21.08.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuM Päivi Kannisto

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 17.8.–21.8. ma klo 17.00–20.15, ti–to klo 16.20–20.00 ja pe 17.00–19.30

Tavoite ja sisältö: Tule tutustumaan terveellisen ja toimivan lauluäänenkäytön perusteisiin! Tutustumme lauluääneen soittimena ja lauluinstrumentin eri osatekijöihin sekä siihen, miten laulun opiskelu ja harjoittelu vaikuttavat niihin. Opettelemme laulutekniikan perusasioita käytännönläheisten hengitys- ja ääniharjoitusten kautta sekä sovellamme niitä helppojen laulujen parissa. Aloitamme ma yhteisellä luennolla ja harjoitustunnilla sekä lyhyillä henkilökohtaisilla opetustuokioilla. Ti, ke ja to jokaisella on 20 minuutin henkilökohtainen lauluaika klo 16.20–20.00 välisenä aikana. Päätämme pe yhteiseen luentoon ja harjoitustuntiin. Soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran laulua harrastaneille. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä. Materiaali jaetaan kurssilla. Voit halutessasi tuoda myös omia laulunuotteja. Huom. alaikäraja 16 vuotta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Biisipaja

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

52002000 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 01.06.2020 - 05.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: MuM Asta Levy

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.06.2020 10:00

Kurssin tiedot

Aika: 1.–5.6. ma, ke ja pe klo 17.00–20.30
Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä.

Tavoite ja sisältö: Biisipajassa teemme biisejä. Panostamme määrään laatua enemmän. Harjoittelemme biisinkirjoitustekniikoita ja analysoimme musiikkia. Äänitämme demoja. Keskustelemme tuotoksistamme ja verkostoidumme muiden harrastajien kanssa. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta säveltämisestä tai tekstittämisestä. Alkeellinen kitaran tai pianon soittotaito on eduksi ja auttaa kurssilla. Sisältää myös itsenäistä työskentelyä.

Kurssilla tarvittavia välineitä:

 • muistiinpanovälineet (kynä, kumi, teroitin, paperia/vihko)
 • tietokone jos on
 • tallennin jos löytyy
 • mahdollisesti oma soitin, esim. kitara
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Biisipaja 2 – jatkokurssi

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

52002001 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 08.06.2020 - 12.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: MuM Asta Levy

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.06.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 8.–12.6. ma, ke ja pe klo 17.00–20.30
Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä.

Tavoite ja sisältö: Biisipajan jatkokurssilla syvennämme ensimmäisellä kurssilla oppimaamme. Tekstinkirjoituksessa keskitymme viilaamaan ja hiomaan tekstiä valmiiksi sekä opettelemme kyseenalaistamaan omia valintojamme tekstissä positiivisen kautta. Melodiankirjoituksessa tutustumme erilaisiin tekniikoihin ja kokeilemme niiden vaikutusta melodiaan. Soinnutamme ja leikimme niiden muuntelulla. Sovitusasioissa kuuntelemme ja analysoimme referenssibiisejä. Kurssilla keskitymme enemmän yhden kappaleen loppuun saattamiseen. Käymme läpi biisinteonprosessin eri vaiheita aina alusta demovaiheeseen. Iso osa työskentelystä tehdään kotona, joten varaudu käyttämään koko viikko kurssitehtävien parissa. Osallistuminen edellyttää jonkin verran kokemusta laulunkirjoittamisesta. Kurssin aikana työstämme asioita pienryhmissä, mutta yksin tekeminen on myös mahdollista.

Kurssilla tarvittavia välineitä:

 • muistiinpanovälineet (kuulakärkikynä, paperia/vihko)
 • tietokone jos on ja kuulokkeet
 • tallennin jos löytyy, puhelin käy!
 • mielellään oma soitin, esim. kitara

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Gregoriaaninen laulu – löytöretki muinaisiin säveliin

Tämä kurssi on peruutettu

52002800 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 17.08.2020 - 19.08.2020

Paikka: Helsingin Diakonissalaitoksen kirkko (Alppikatu 2)

Opettaja: laulupedagogi, laulaja, MuM Pia Skibdahl

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 17.–19.8. ma–ke klo 10.00–14.30

Tavoite ja sisältö: Laulamme yksinkertaisia keskiaikaisia lauluja latinaksi ja suomeksi ja tutustumme gregoriaanisen laulun erityispiirteisiin: kehoresonanssiin, yläsävellauluun sekä muinaisiin asteikkoihin, moodeihin. Gregoriaaninen laulu on hyvin kokonaisvaltaista: opettelemme tuntemaan äänen värähtelyä kehossa. Lauluja opiskellaan korvakuulolla. Opimme myös luonnollista ja tervettä äänenkäyttöä. Laulamme kirkkotilassa, jossa akustiikka kannattelee laulua ja tuo gregoriaanisen laulun kauneuden ja mystisyyden esille. Tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet äänen ja laulun mahdollisuuksista. Laulutaito ei ole välttämätön.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Irlantilaisen laulun ihanuuksia

Tämä kurssi on päättynyt

52003000 Kurssimaksu: 45,00 €

Aika: 03.08.2020 - 06.08.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: MuT Hanni Autere

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.08.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 3.–6.8. ma–to klo 17.00–19.30

Tavoite ja sisältö: Tutustumme irlantilaisen kansanlauluperinteen ohjelmistoon ja tyylipiirteisiin. Pääosin laulut ovat englanninkielisiä, mutta kurssilaisten kiinnostuksen mukaan voidaan ohjelmaan ottaa myös iirinkielisiä lauluja. Työstämme ohjelmistoa sekä yksi- että moniäänisesti. Tavoitteena on tutustua lauluihin, kehittää äänellistä ilmaisua sekä opetella irlantilaisen kansanlaulun tyylipiirteitä, kuten melodioita rikastuttavien korusävelten tuottamista.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdatus musiikin muotoihin

Tämä kurssi on peruutettu

52003200 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 01.06.2020 - 07.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: MuM Antti Korhola

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 1.–5.6. ja 3.–7.8. ma–pe klo 17.30–19.00
Huom. etäopetus!

Tavoite ja sisältö: Musiikin tuntemusta syventävä kurssi, joka johdattaa klassisen musiikin pariin. Tutustumme pääasiassa klassisen musiikin rakenteisiin ja tyylipiirteisiin sekä kokonaisten musiikkiteosten hahmottamiseen. Mitä eroa on sinfonialla ja konsertolla? Miten Mozartin ja Sibeliuksen musiikki eroavat toisistaan? Tutustumme esimerkkeihin kuunnellen ja nuottien avulla, joten osallistujilta toivotaan auttavaa nuotinlukutaitoa.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kansanmusiikkia meiltä ja muualta

Tämä kurssi on peruutettu

52003300 Kurssimaksu: 40,00 €

Aika: 17.08.2020 - 19.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: MuT Hanni Autere

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 17. - 19.8. ma - ke klo 16.00–18.30
HUOM. Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta!

Tavoite ja sisältö: Tutustumme suomalaiseen, ruotsalaiseen ja irlantilaiseen kansanmusiikkiin soittaen ja laulaen. Mukaan voi tulla minkä instrumentin kanssa tahansa, ja opiskelija voi halutessaan vain laulaa tai soittaa. Sävelmien osalta opetus tapahtuu enimmäkseen korvakuulolta, mutta nuotit saavat myös olla esillä. Kurssilaiset voivat esittää toiveita kurssin sisältöön, ja opettaja muokkaa sovituksia tarpeen mukaan. Oppimateriaali jaetaan halukkaille sähköpostitse.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kehollisuutta viulunsoittoon

Tämä kurssi on peruutettu

52003350 Kurssimaksu: 40,00 €

Aika: 10.08.2020 - 12.08.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuT Hanni Autere

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 10.–12.8. ma–ke klo 16.00–18.30 

Tavoite ja sisältö: Väsyykö viulukäsi? Jäkittääkö jousikäsi? Haasteita rytmeissä tai sävelpuhtaudessa? Muun muassa näihin tilanteisiin pureudutaan kurssilla, jossa kehitetään soittoasentojen elastisuutta kehollisen kokemuksen kautta. Paneudumme myös liikeratojen laajentamiseen, monipuolistamiseen ja rentouteen. Tunneilla tehtävät harjoitteet auttavat keskittymään soittoasentojen yksityiskohtiin, ja opiskelijoilla on myös mahdollisuus vaihtaa kokemuksia kehollisuudesta. Lähtökohtana työskentelylle on perustiedot soittoasennoista, mutta kovin pitkää soittokokemusta ei tarvita. Kurssilla voi turvallisesti ja matalalla kynnyksellä kokeilla koko kropan ottamista mukaan soittoon. Vapautunut vartalon tuntuma edesauttaa soittamisen rentoutta. Tavoitteena on näin tuottaa laadukkaampaa ääntä sekä parempaa musiikkia.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Runon ja musiikin symbioosi – äänimaisemia koskettaville teksteille

Tämä kurssi on peruutettu

52003470 Kurssimaksu: 40,00 €

Aika: 10.08.2020 - 12.08.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuT Hanni Autere

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 10.–12.8. ma–ke klo 18.40–21.10

Tavoite ja sisältö: Kurssi soveltuu kaikille runojen ja sävelten yhdistämisestä kiinnostuneille. Varsinaista soittotaitoa ei välttämättä tarvitse, sillä monia opettajan tuomia instrumentteja voi soittaa ilman aiempaa kokemusta. Tutustumme äänimaisemien käyttöön lausuttua tekstiä tukemassa ja tunnelmaa luomassa. Oppilaat voivat tuoda omia tekstiehdotuksiaan. Äänimaisemia voi luoda omalla äänellä tai soittimella, erilaisilla kurssilaisista koostuvilla kokoonpanoilla. Tavoitteena on kehittää sävelellistä mielikuvitusta ja musiikillisen ilmaisun rohkeutta. 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Singing for Larks – Laulun ilosta, introductory course

Tämä kurssi on peruutettu

52003501 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 03.08.2020 - 03.08.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Kuoronjohtaja Faith Watson

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.07.2020 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 3 Mon, 9:00–16:00

Objectives and content: Singing with others is an exhilarating and liberating experience that everyone can enjoy. On this course you don’t need to be able to read music and you won’t be asked to sing on your own; instead, the whole group will learn songs together in a relaxed atmosphere that celebrates the joy of singing in harmony.

Teacher: Faith Watson passionately believes that everyone can sing and, on this one-day course, she will choose songs that are short, quick to learn, accessible to new singers and fun to sing. Faith writes and arranges her own songs as well as teaching songs in a variety of styles (folk, jazz, soul etc) from around the world. The teaching language is English and the international language of music!

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Singing for Larks – Laulun ilosta, continuation course

Tämä kurssi on peruutettu

52003502 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 05.08.2020 - 06.08.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Kuoronjohtaja Faith Watson

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.07.2020 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 5–6 Wed–Thu, 9:00–16:00

Objectives and content: This course is for people who have some experience of harmony singing (either on previous Singing for Larks courses or elsewhere) and who would like to learn songs that are longer and more challenging. You don’t need to be an expert, though: you’ll still be singing with others, not on your own, you’ll still learn the songs aurally, so you don’t need to be able to read music and we’ll take time to build up the longer songs in small chunks over the two day course, so you don’t need to learn fast. You’ll have the chance to work on skills: keeping your pitch, even in close harmonies; tackling tricky rhythms; finding your way from one section of a song to a contrasting section; being able to hear all of the harmonies. The main emphasis will still firmly be on singing for the pure joy of it!

Teacher: Faith Watson passionately believes that everyone can sing and, on this one-day course, she will choose songs that are short, quick to learn, accessible to new singers and fun to sing. Faith writes and arranges her own songs as well as teaching songs in a variety of styles (folk, jazz, soul etc) from around the world. The teaching language is English and the international language of music!

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Laulun yksityistunnit

Tämä kurssi on päättynyt Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta

52003600 Kurssimaksu: 255,00 €

Aika: 15.01.2020 - 12.06.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuM Päivi Kannisto

Oppitunteja: 6.7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Henkilökohtaiset laulutunnit:
15.1.–27.3.2020 ke tai pe
Huom. ei opetusta viikolla 8
HUOM. Maaliskuun pitämättä jääneet laulutunnit pidetään kesäkuun alussa, viikoilla 23 ja 24 (3.6. ke - 12.6. pe) samoihin kellonaikoihin. 

Tavoite ja sisältö:
Opiskelemme laulutekniikkaa sekä laulujen tulkintaa opiskelijoiden yksilöllisistä lähtökohdista. Soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran laulua harrastaneille. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä. Harjoiteltavista lauluista sovitaan yksilöllisesti. Jokaisella opiskelijalla on viikoittain 30 minuutin henkilökohtainen laulutunti, yhteensä 10 kertaa. Henkilökohtaisen laulutunnin aika varataan ilmoittautumisen yhteydessä. Vaihtoehtoina on joko ke klo 17.15–20.30 välisenä aikana tai pe klo 16.45–20.00 välisenä aikana. Alaikäraja on 16 vuotta.

Kun olet ilmoittautunut kurssille ja maksanut osallistumisesi, voit sen jälkeen varata itsellesi sopivan lauluajan kesäyliopiston toimistosta: satu.kuitunen@kesayliopistohki.fi / p. 020 779 2400.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Laulun yksityistunnit

52003600 Kurssimaksu: 255,00 €

Aika: 13.01.2021 - 26.03.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuM Päivi Kannisto

Oppitunteja: 6.7

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
Henkilökohtaiset laulutunnit: 13.1.–26.3.2021 ke tai pe
Huom. ei opetusta viikolla 8

Tavoite ja sisältö: Opiskelemme laulutekniikkaa sekä laulujen tulkintaa opiskelijoiden yksilöllisistä lähtökohdista. Soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran laulua harrastaneille. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä. Harjoiteltavista lauluista sovitaan yksilöllisesti. Jokaisella opiskelijalla on viikoittain 30 minuutin henkilökohtainen laulutunti, yhteensä 10 kertaa. Henkilökohtaisen laulutunnin aika varataan ilmoittautumisen yhteydessä. Vaihtoehtoina on joko ke klo 17.15–20.30 välisenä aikana tai pe klo 16.45–20.00 välisenä aikana. Huom. alaikäraja 16 vuotta.

Kun olet ilmoittautunut kurssille ja maksanut osallistumisesi, voit sen jälkeen varata itsellesi sopivan lauluajan kesäyliopiston toimistosta: info@kesayliopistohki.fi / p. 020 779 2400.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Musiikin teorian ja säveltapailun perusteet

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

52004001 Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 01.06.2020 - 07.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: MuM Antti Korhola

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.06.2020 10:00

Kurssin tiedot

Aika: 1.–5.6. ja 3.–7.8. ma–pe klo 16.00–17.30
heinäkuussa etäohjaus
Loppukoe viimeisellä kerralla
HUOM. Koko kurssi pidetään etäopetuksena. Kesäkuussa ja elokuussa luentoja, heinäkuussa tehtäviä ja ohjausta.

Tavoite ja sisältö: Kaikille musiikista kiinnostuneille soveltuva käytännönläheinen, nuotinlukua ja musiikin hahmotustaitoja kehittävä kurssi. Osallistuminen ei edellytä aikaisempia tietoja tai taitoja musiikin teoriasta ja säveltapailusta. Käsittelemme musiikin teoriaa: nuottinimet, sävellajeja, nuottien aika-arvot, tahtilajeja, intervalleja ja sointuja. Lisäksi teemme harjoituksia, jotka kehittävät rytmin, melodian ja harmonian hahmotustaitoja. Kurssi jäsentyy kolmeen vaiheeseen. Kesäkuussa opiskelemme keskeiset asiat lähiopetuksena ja opettelemme verkkoympäristön käyttöä. Välijaksolla harjoittelemme itsenäisesti verkossa etäohjauksessa. Elokuussa syvennämme opittuja asioita. Kurssin päätteeksi on mahdollista suorittaa musiikin perusteiden perustason suoritus 1, 2 tai 3.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Sointumerkeistä soittaminen ja vapaa säestys (piano)

Tämä kurssi on peruutettu

52005010 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 03.08.2020 - 07.08.2020

Paikka: Vattuniemenkatu 5 (Lauttasaaren musiikkiopisto)

Opettaja: Musiikinopettaja Heikki Ruismäki

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.07.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 3.–7.8. ma–pe klo 9.00–10.30 sekä yksi soittotunti pareittain joka päivä
Huom. Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta!

Tavoite ja sisältö: Sisältö painottuu erilaisten melodioiden soinnuttamiseen sointumerkeistä. Perehdymme mm. perussointuihin, nelisointuihin, sointufunktioihin ja erilaisiin mahdollisuuksiin säestää lauluja. Tutustumme uusiin lauluihin ja niiden soittotyyleihin sekä internetin ja mobiiliteknologian mahdollisuuksiin soitonopiskelussa. Osallistujien toivotaan hallitsevan nuottienlukutaidon alkeet. Yhteiset luennot alkavat klo 9.00. Luentojen jälkeen pidetään soittoharjoitukset pareittain, ajoista sovitaan ensimmäisellä kerralla. Soittotunnit järjestetään klo 10.30–17.00 välisenä aikana. Soveltuu esimerkiksi peruskoulunopettajille, lastentarhan- ja musiikkileikkikoulun opettajille, em. alojen opiskelijoille sekä muille sointumerkeistä ja vapaan säestyksen soittamisesta kiinnostuneille.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Yksinlaulu

52007080 Kurssimaksu: 230,00 €

Aika: 16.09.2020 - 20.11.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuM Päivi Kannisto

Oppitunteja: 10.7

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.09.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika:
Yhteiset luennot: 16.9. ja 25.11. ke klo 18.00–20.00

Henkilökohtaiset laulutunnit: 23.9.–20.11. ke tai pe
Huom. ei opetusta viikolla 42

Tavoite ja sisältö: Opiskelemme laulutekniikan perusasioita sekä laulujen tulkintaa opiskelijoiden yksilöllisistä lähtökohdista. Perehdymme terveelliseen ja toimivaan lauluäänen käyttöön, lauluääneen soittimena ja lauluinstrumentin eri osatekijöihin sekä siihen, miten laulun opiskelu ja harjoittelu vaikuttavat niihin. Aloitamme ke 16.9. luennolla ja harjoitustunnilla. 23.9.–20.11. opiskelijalla on viikoittain 30 min henkilökohtainen laulutunti, yht. 8 kertaa. Laulutunnin aika (ke klo 17.15–20.30 tai pe klo 16.45–20.00 välillä). Kurssin päätteeksi ke 25.11. on luento ja harjoitustunti. Soveltuu sekä vasta-alkajille että laulua harrastaneille. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä. Huom. alaikäraja 16 vuotta.

Kun olet ilmoittautunut kurssille ja maksanut osallistumisesi, voit sen jälkeen varata itsellesi sopivan lauluajan kesäyliopiston toimistosta: info@kesayliopistohki.fi.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot