bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Jazzlauluohjelmisto: jazzstandardit, 3 op

15001150 Kurssimaksu: 130,00 €, opiskelijalle 100,00 €

Aika: 10.06.2019 - 19.06.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: MuM Jenny Robson

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
10.–14.6. ma ja pe, sekä 17.–19.6. ma–ke klo 10.00–15.15           

Tavoite ja sisältö:
Tutustumme jazzstandardien kautta jazzlauluilmaisuun, sekä kuuntelemme paljon erilaisia levyesimerkkejä jazzstandardeista. Tutustumme myös sävellysten historiaan ja tunnettuihin versioihin. Harjoittelemme jazzlaulufraseerausta, jossa yhdistetään tekstintulkinta ja rytmiikka. Harjoittelemme myös improvisointia työstettävien kappaleiden kautta. Pohdimme yhdessä, mitä erilaisia mahdollisuuksia kappaleet tarjoavat. Tavoite on, että oppilas suunnittelee monipuolisen ohjelmistokokonaisuuden, joka toimii jatkossa oman harjoittelun pohjana. Kurssi sisältää ryhmäopetusta enintään 30 t ja opiskelijan omakohtaista työtä vähintään 48 t. Tavoitteena on, että opintojakson myötä opiskelija

  • kykenee ymmärtämään jazzlaulun perinnettä
  • harjoittelemaan teksti-ilmaisun osa-alueita itsenäisesti
  • hahmottamaan jazzfraseeraukseen liittyviä musiikillisia ja ääni-ilmaisullisia osa-alueita ja osaa itse jäsentää kuulemastaan näitä osa-alueita
  • suunnittelemaan monipuolisen ohjelmistokokonaisuuden sekä syventää jazzlauluhistorian tuntemustaan

Esitietovaatimukset:
Edellytetään laulu-/musiikkiharrastustaustaa.

Suoritustapa:
Osallistuminen opetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen sekä loppukuulustelu. Huom. kurssin suorittaakseen on oltava läsnä vähintään 4 kerralla 5:stä.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vahvistamaa opetusta a2086.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumisen yhteydessä täytetään taustatietolomake. Lomake tulee täyttää 2 päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittautuneille lähetetään tieto hyväksynnästä mahdollisimman pian. Jos sinua ei hyväksytä osallistujaksi kurssille, olet oikeutettu koko kurssimaksun palautukseen. Ks. lisätietoja kesäyliopiston verkkosivuilta www.kesayliopistohki.fi. Kurssille voidaan ottaa maksimissaan 15 osallistujaa. Hakemukset käsitellään ilmoittautumisjärjestyksessä ja paikat täytetään sitä mukaa, kunnes kurssi on täynnä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ääni ja keho, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

15009020 Kurssimaksu: 115,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 11.06.2019 - 14.06.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: MuT, äänitaiteilija Outi Pulkkinen

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
11.–14.6. ti–pe klo 10.00–15.30

Tavoite ja sisältö: 
Keskitymme äänen kehollisuuteen. Teemme äänenkäytön ja äänenhuollon harjoituksia, kehollisia harjoituksia, tutkimme äänen kokemista kehossa sekä äänen ja liikkeen yhteyttä ja vuorovaikutusta. Improvisatorisissa harjoituksissa yhdistyvät ääni, liike, puhe ja musiikki. Rentous-, aivojen aktivointi- ja tietoisuusharjoitukset vahvistavat uuden oppimista. Kurssi on erinomainen sekä laulajille että muille äänenkäyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita luontevasta ja kokonaisvaltaisesta ilmaisusta. Päälle joustavat vaatteet ja mukaan jonkinlainen makuualusta.

Korvaavuus:
2 op S-Y28 (Taideyliopiston SibA).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Avaa ovi laulun maailmaan

5200101A Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 20.05.2019 - 24.05.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: MuM Päivi Kannisto

Oppitunteja: 8.33

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.05.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
20.–24.5. ma klo 17.00–20.15, ti–to klo 16.20–20.00 ja pe 17.00–19.30

Tavoite ja sisältö:
Tule tutustumaan terveellisen ja toimivan lauluäänenkäytön perusteisiin! Tutustumme lauluääneen soittimena ja laulu-instrumentin eri osatekijöihin sekä siihen, miten laulun opiskelu ja harjoittelu vaikuttavat niihin. Opettelemme laulutekniikan perusasioita käytännönläheisten hengitys- ja ääniharjoitusten kautta sekä sovellamme niitä helppojen laulujen parissa. Aloitamme ma yhteisellä luennolla ja harjoitustunnilla sekä lyhyillä henkilökohtaisilla opetustuokioilla. Ti, ke ja to jokaisella on 20 minuutin henkilökohtainen laulutunti klo 16.20–20.00 välisenä aikana. Päätämme pe yhteiseen luentoon ja harjoitustuntiin. Soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran laulua harrastaneille. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä. Materiaali jaetaan kurssilla. Voit halutessasi tuoda mukanasi myös omia laulunuotteja.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot