Jazzlauluohjelmisto: jazzstandardit, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt Huomaa taustatietolomake!

15001150 Kurssimaksu: 130,00 €, opiskelijalle 100,00 €

Aika: 10.06.2019 - 19.06.2019

Paikka: Töölönlahdenkatu 16 C (Sibelius-Akatemia, M-talo)

Opettaja: MuM Jenny Robson

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
10.–14.6. ma ja pe, sekä 17.–19.6. ma–ke klo 10.00–15.15    

Paikka:
Töölönlahdenkatu 16 D, luokka S5117 (Musiikkitalo)
HUOM. Kurssilaiset tapaavat Sibelius-Akatemian sisäänkäynnillä osoitteessa Töölönlahdenkatu 16 D, josta opettaja noutaa ryhmän. Tulethan paikalle ajoissa, viimeistään klo 9.55. Talossa ei pääse liikkumaan ilman kulkulupaa, joka on ainoastaan opettajalla.

Opettajat:
MuM Jenny Robson
18.6. sijaisena MuM Nina Höynälä

Tavoite ja sisältö:
Tutustumme jazzstandardien kautta jazzlauluilmaisuun, sekä kuuntelemme paljon erilaisia levyesimerkkejä jazzstandardeista. Tutustumme myös sävellysten historiaan ja tunnettuihin versioihin. Harjoittelemme jazzlaulufraseerausta, jossa yhdistetään tekstintulkinta ja rytmiikka. Harjoittelemme myös improvisointia työstettävien kappaleiden kautta. Pohdimme yhdessä, mitä erilaisia mahdollisuuksia kappaleet tarjoavat. Tavoite on, että oppilas suunnittelee monipuolisen ohjelmistokokonaisuuden, joka toimii jatkossa oman harjoittelun pohjana. Kurssi sisältää ryhmäopetusta enintään 30 t ja opiskelijan omakohtaista työtä vähintään 48 t. Tavoitteena on, että opintojakson myötä opiskelija

  • kykenee ymmärtämään jazzlaulun perinnettä
  • harjoittelemaan teksti-ilmaisun osa-alueita itsenäisesti
  • hahmottamaan jazzfraseeraukseen liittyviä musiikillisia ja ääni-ilmaisullisia osa-alueita ja osaa itse jäsentää kuulemastaan näitä osa-alueita
  • suunnittelemaan monipuolisen ohjelmistokokonaisuuden sekä syventää jazzlauluhistorian tuntemustaan

Esitietovaatimukset:
Edellytetään laulu-/musiikkiharrastustaustaa.

Suoritustapa:
Osallistuminen opetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen sekä loppukuulustelu. Huom. kurssin suorittaakseen on oltava läsnä vähintään 4 kerralla 5:stä.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vahvistamaa opetusta a2086.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumisen yhteydessä täytetään taustatietolomake. Lomake tulee täyttää 2 päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittautuneille lähetetään tieto hyväksynnästä mahdollisimman pian. Jos sinua ei hyväksytä osallistujaksi kurssille, olet oikeutettu koko kurssimaksun palautukseen. Kurssille voidaan ottaa maksimissaan 15 osallistujaa. Hakemukset käsitellään ilmoittautumisjärjestyksessä ja paikat täytetään sitä mukaa, kunnes kurssi on täynnä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ääni ja keho, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

15009020 Kurssimaksu: 115,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 11.06.2019 - 14.06.2019

Paikka: Lehtikuusentie 6 (Helsingin Rudolf Steiner -koulu)

Opettaja: MuT, äänitaiteilija Outi Pulkkinen

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
11.–14.6. ti–pe klo 10.00–15.30

Tavoite ja sisältö: 
Keskitymme äänen kehollisuuteen. Teemme äänenkäytön ja äänenhuollon harjoituksia, kehollisia harjoituksia, tutkimme äänen kokemista kehossa sekä äänen ja liikkeen yhteyttä ja vuorovaikutusta. Improvisatorisissa harjoituksissa yhdistyvät ääni, liike, puhe ja musiikki. Rentous-, aivojen aktivointi- ja tietoisuusharjoitukset vahvistavat uuden oppimista. Kurssi on erinomainen sekä laulajille että muille äänenkäyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita luontevasta ja kokonaisvaltaisesta ilmaisusta. Päälle joustavat vaatteet ja mukaan jonkinlainen makuualusta.

Korvaavuus:
2 op S-Y28 (Taideyliopiston SibA).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Avaa ovi laulun maailmaan

Tämä kurssi on päättynyt

5200101A Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 20.05.2019 - 24.05.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuM Päivi Kannisto

Oppitunteja: 8.33

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
20.–24.5. ma klo 17.00–20.15, ti–to klo 16.20–20.00 ja pe 17.00–19.30

Tavoite ja sisältö:
Tule tutustumaan terveellisen ja toimivan lauluäänenkäytön perusteisiin! Tutustumme lauluääneen soittimena ja laulu-instrumentin eri osatekijöihin sekä siihen, miten laulun opiskelu ja harjoittelu vaikuttavat niihin. Opettelemme laulutekniikan perusasioita käytännönläheisten hengitys- ja ääniharjoitusten kautta sekä sovellamme niitä helppojen laulujen parissa. Aloitamme ma yhteisellä luennolla ja harjoitustunnilla sekä lyhyillä henkilökohtaisilla opetustuokioilla. Ti, ke ja to jokaisella on 20 minuutin henkilökohtainen laulutunti klo 16.20–20.00 välisenä aikana. Päätämme pe yhteiseen luentoon ja harjoitustuntiin. Soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran laulua harrastaneille. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä. Materiaali jaetaan kurssilla. Voit halutessasi tuoda mukanasi myös omia laulunuotteja.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Biisipaja 1 – peruskurssi

Tämä kurssi on päättynyt

52002000 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 03.06.2019 - 14.06.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuM Asta Levy

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
3.–14.6. ma, ke ja pe klo 17.00–20.00

Tavoite ja sisältö:
Biisipajassa teemme biisejä. Panostamme määrään laatua enemmän. Harjoittelemme biisinkirjoitustekniikoita ja analysoimme musiikkia. Äänitämme demoja. Keskustelemme tuotoksistamme ja verkostoidumme muiden harrastajien kanssa. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta säveltämisestä tai tekstittämisestä. Alkeellinen kitaran tai pianon soittotaito on eduksi ja auttaa kurssilla. Sisältää myös itsenäistä työskentelyä.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä sekä kurssipaikan sijainnista. 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Biisipaja 2 – jatkokurssi

Tämä kurssi on peruutettu

52002001 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 05.08.2019 - 16.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuM Asta Levy

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
5.–16.8. ma, ke ja pe klo 17.00–20.00

Tavoite ja sisältö:
Biisipajan jatkokurssilla syvennämme ensimmäisellä kurssilla oppimaamme. Tekstinkirjoituksessa keskitymme viilaamaan ja hiomaan tekstiä valmiiksi sekä opettelemme kyseenalaistamaan omia valintojamme tekstissä positiivisen kautta. Melodiankirjoituksessa tutustumme erilaisiin tekniikoihin ja kokeilemme niiden vaikutusta melodiaan. Soinnutamme ja leikimme niiden muuntelulla.  Sovitusasioissa kuuntelemme ja analysoimme referenssibiisejä. Kurssilla keskitytään enemmän yhden kappaleen loppuun saattamiseen. Käymme läpi biisinteonprosessin eri vaiheita aina alusta demovaiheeseen. Iso osa työskentelystä tehdään kotona, joten varaudu käyttämään koko viikon kurssitehtävien parissa. Osallistuminen edellyttää jonkin verran kokemusta laulunkirjoittamisesta. Kurssin aikana työstämme asioita pienryhmissä, mutta yksin tekeminen on myös mahdollista.

Huomaa oheinen kurssikirje, jossa on tietoa kurssilla tarvittavista välineistä sekä kurssipaikan sijainnista. 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Gregoriaaninen laulu – löytöretki muinaisiin säveliin

Tämä kurssi on päättynyt

52002800 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 12.08.2019 - 14.08.2019

Paikka: Helsingin Diakonissalaitoksen kirkko (Alppikatu 2)

Opettaja: laulupedagogi, laulaja, MuM Pia Skibdahl

Oppitunteja: 15

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
12.–14.8. ma–ke klo 10.00–14.30

Tavoite ja sisältö:
Laulamme yksinkertaisia keskiaikaisia lauluja latinaksi ja suomeksi ja tutustumme gregoriaanisen laulun erityispiirteisiin: kehoresonanssiin, yläsävellauluun sekä muinaisiin asteikkoihin, moodeihin. Gregoriaaninen laulu on hyvin kokonaisvaltaista: opettelemme tuntemaan äänen värähtelyä kehossa. Lauluja opiskellaan korvakuulolla. Opimme myös luonnollista ja tervettä äänenkäyttöä. Laulamme kirkkotilassa, jossa akustiikka kannattelee laulua ja tuo gregoriaanisen laulun kauneuden ja mystisyyden esille. Tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet äänen ja laulun mahdollisuuksista. Laulutaito ei ole välttämätön.

 

Kurssin kalenteri:
Ma 12.08.2019 10.00-14.30, Helsingin Diakonissalaitoksen kirkko (Alppikatu 2)
Ti 13.08.2019 10.00-14.30, Helsingin Diakonissalaitoksen kirkko (Alppikatu 2)
Ke 14.08.2019 10.00-14.30, Helsingin Diakonissalaitoksen kirkko (Alppikatu 2)

Kurssin tiedot

Irlantilaisen laulun helmiä, peruskurssi

Tämä kurssi on päättynyt

52003000 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.06.2019 - 12.06.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuT Hanni Autere

Oppitunteja: 18

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
3.–12.6. ma–ke klo 16.00–18.15

Tavoite ja sisältö: 
Kurssilla tutustumme irlantilaisen kansanlauluperinteen ohjelmistoon ja tyylipiirteisiin. Pääosin laulut ovat englanninkielisiä, mutta kurssilaisten kiinnostuksen mukaan voidaan ohjelmaan ottaa myös iirinkielisiä lauluja. Työstämme ohjelmistoa sekä yksi- että moniäänisesti. Tavoitteenamme on tutustua lauluihin ja kehittää äänellistä ilmaisua. Opetus tapahtuu enimmäkseen korvakuulolta, mutta kaikista kappaleista jaetaan myös nuotit.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Irlantilaisen laulun helmiä, jatkokurssi

Tämä kurssi on peruutettu

52003001 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 05.08.2019 - 14.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuT Hanni Autere

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
5.–14.8. ma–ke klo 17.00–19.15  

Tavoite ja sisältö:
Kurssilla syvennymme ja laajennamme irlantilaisen kansanlauluperinteen tuntemusta. Tutustumme sekä englanninkielisiin että iirinkielisiin lauluihin. Ohjelmistoa työstetään sekä yksi- että moniäänisesti. Tavoitteena on tutustua lauluihin, kehittää äänellistä ilmaisua sekä opetella irlantilaisen kansanlaulun tyylipiirteitä, kuten melodioita rikastuttavien korusävelten tuottamista. Opetus tapahtuu enimmäkseen korvakuulolta, mutta kaikista kappaleista jaetaan myös nuotit.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Singing for Larks – Laulun ilosta, introductory course

Tämä kurssi on päättynyt

52003501 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 06.08.2019 - 06.08.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Kuoronjohtaja Faith Watson

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 
6.8. ti klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite:
Muiden kanssa laulaminen on riemastuttava ja vapauttava kokemus, josta kuka tahansa voi nauttia. Tällä kurssilla ei lauleta yksin eikä tarvitse osata laulutekniikkaa, vaan ryhmä oppii laulamaan yhdessä erilaisia lauluja. Tavoitteena on kokea rennossa ilmapiirissä yhdessä laulamisen ilo. Brittiläinen opettaja Faith Watson uskoo, että jokainen osaa laulaa. Hän on valinnut tälle yhden päivän kurssille lauluja, jotka ovat helposti lähestyttäviä, lyhyitä, nopeasti opittavia sekä hauskoja laulaa. Laulut ovat kooste kansainvälistä populaarimusiikkia, tuttua jazzia, kansanmusiikkia ja soulia. Faith on säveltänyt ja sovittanut lauluja myös itse ja työskennellyt yli 30 vuoden ajan erilaisten ihmisten kanssa tavoitteena innostaa ihmisiä löytämään korvakuulolta laulamisen ilo. Opetuskielenä on helposti ymmärrettävä englanti, musiikin kansainvälinen kieli!

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Singing for Larks – Laulun ilosta, continuation course

Tämä kurssi on päättynyt

52003502 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 08.08.2019 - 09.08.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Kuoronjohtaja Faith Watson

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 
8.–9.8. to–pe klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite:
Muiden kanssa laulaminen on riemastuttava ja vapauttava kokemus, josta kuka tahansa voi nauttia. Tällä kurssilla ei lauleta yksin eikä tarvitse osata laulutekniikkaa, vaan ryhmä oppii laulamaan yhdessä erilaisia lauluja. Tavoitteena on kokea rennossa ilmapiirissä yhdessä laulamisen ilo. Mikäli olet kokeneempi laulaja, kurssi kehittää kuulemisen ja harmonian taitoja ja uudenlaista lähestymistapaa laulamiseen. Brittiläinen opettaja Faith Watson uskoo, että jokainen osaa laulaa. Hän on valinnut kurssille lauluja, jotka ovat helposti lähestyttäviä. Laulut ovat kooste kansainvälistä populaarimusiikkia, tuttua jazzia, kansanmusiikkia ja soulia. Faith on säveltänyt ja sovittanut lauluja myös itse ja työskennellyt yli 20 vuoden ajan erilaisten ihmisten kanssa tavoitteena innostaa ihmisiä löytämään korvakuulolta laulamisen ilo. Opetuskielenä on helposti ymmärrettävä englanti.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Laulun yksityistunnit

52003600 Kurssimaksu: 255,00 €

Aika: 15.01.2020 - 27.03.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuM Päivi Kannisto

Oppitunteja: 6.7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Henkilökohtaiset laulutunnit:
15.1.–27.3.2020 ke tai pe
Huom. ei opetusta viikolla 8

Tavoite ja sisältö:
Opiskelemme laulutekniikkaa sekä laulujen tulkintaa opiskelijoiden yksilöllisistä lähtökohdista. Soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran laulua harrastaneille. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä. Harjoiteltavista lauluista sovitaan yksilöllisesti. Jokaisella opiskelijalla on viikoittain 30 minuutin henkilökohtainen laulutunti, yhteensä 10 kertaa. Henkilökohtaisen laulutunnin aika varataan ilmoittautumisen yhteydessä. Vaihtoehtoina on joko ke klo 17.15–20.30 välisenä aikana tai pe klo 16.45–20.00 välisenä aikana. Alaikäraja on 16 vuotta.

Kun olet ilmoittautunut kurssille ja maksanut osallistumisesi, voit sen jälkeen varata itsellesi sopivan lauluajan kesäyliopiston toimistosta: satu.kuitunen@kesayliopistohki.fi / p. 020 779 2400.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Musiikin teorian ja säveltapailun perusteet

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2019!

52004001 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 10.06.2019 - 09.08.2019

Paikka: Vattuniemenkatu 5 (Lauttasaaren musiikkiopisto)

Opettaja: MuM Matti Jordman

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
10.–14.6. ja 5.-9.8. ma–pe klo 17.00–18.30
heinäkuussa etäohjaus verkossa
Loppukoe 9.8. pe klo 18.45–20.15

Tavoite ja sisältö:
Kaikille musiikista kiinnostuneille soveltuva käytännönläheinen, nuotinlukua ja musiikin hahmotustaitoja kehittävä kurssi. Osallistuminen ei edellytä aikaisempia tietoja tai taitoja musiikin teoriasta ja säveltapailusta. Käsittelemme musiikin teoriaa: nuottinimet, sävellajeja, nuottien aika-arvot, tahtilajeja, intervalleja ja sointuja. Lisäksi teemme harjoituksia, jotka kehittävät rytmin, melodian ja harmonian hahmotustaitoja. Kurssi jäsentyy kolmeen vaiheeseen. Kesäkuussa opiskelemme keskeiset asiat lähiopetuksena ja opettelemme verkkoympäristön käyttöä. Välijaksolla harjoittelemme itsenäisesti verkossa etäohjauksessa. Elokuussa syvennämme opittuja asioita. Kurssin päätteeksi on mahdollista suorittaa musiikin perusteiden perustason suoritus 1, 2 tai 3.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Sointumerkeistä soittaminen ja vapaa säestys (piano)

Tämä kurssi on päättynyt

52005010 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 03.06.2019 - 07.06.2019

Paikka: Nervanderinkatu 13 (Sibelius-Akatemia)

Opettaja: Musiikinopettaja Heikki Ruismäki

Oppitunteja: 15

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
3.–7.6. ma–pe klo 9.00–10.30 sekä yksi soittotunti pareittain joka päivä
Huom. Osa soittotunneista (ti-pe) alkaa jo klo 8.00 Sibelius-Akatemian aukioloajoista johtuen.

Paikka:
Nervanderinkatu 13, luokka N-521 (Sibelius-Akatemia)

Tavoite ja sisältö:
Sisältö painottuu erilaisten melodioiden soinnuttamiseen sointumerkeistä. Perehdymme mm. perussointuihin, nelisointuihin, sointufunktioihin ja erilaisiin mahdollisuuksiin säestää lauluja. Tutustumme uusiin lauluihin ja niiden soittotyyleihin sekä internetin ja mobiiliteknologian mahdollisuuksiin soiton-opiskelussa. Osallistujien toivotaan hallitsevan nuottienlukutaidon alkeet. Yhteiset luennot alkavat klo 9.00. Luentojen jälkeen pidetään soittoharjoitukset pareittain, ajoista sovitaan ensimmäisellä kerralla. Soittotunnit järjestetään klo 8.00–16.00 välisenä aikana. Soveltuu esimerkiksi peruskoulunopettajille, lastentarhan- ja musiikkileikkikoulun opettajille, em. alojen opiskelijoille sekä muille sointumerkeistä ja vapaan säestyksen soittamisesta kiinnostuneille.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Suomalaista kansanmusiikkia

Tämä kurssi on päättynyt Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta

52005090 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.06.2019 - 12.06.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuT Hanni Autere

Oppitunteja: 18

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
3.–11.6. ma–ke klo 18.30–21.15
HUOM. Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta. Ei opetusta ke 12.6.

Tavoite ja sisältö:
Soitamme ja laulamme pelimannikappaleita, vanhaa iskelmää sekä vanhinta suomalaista musiikkia, arkaaista tyyliä. Instrumentti on vapaavalintainen, ja ainakin musisoinnin alkeet on hyvä olla hallussa. Opiskelu tapahtuu osin korvakuulolta ja osin nuoteista. Kurssin opiskelijat voivat  toivoa opeteltavia kappaleita, joista opettaja tekee sovitukset tarvittaville instrumenteille. Tunneilla pääsee kokeilemaan erilaisia soittimia, mm. viulua, mandoliinia, jouhikkoa ja pienkanteleita.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Yksinlaulu

Tämä kurssi on päättynyt

52007080 Kurssimaksu: 230,00 €

Aika: 11.09.2019 - 20.11.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: MuM Päivi Kannisto

Oppitunteja: 10.7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Yhteiset luennot:
ke 11.9. ja ke 20.11. klo 18.00–20.00

Henkilökohtaiset laulutunnit:
18.9.–15.11. ke tai pe

Huom. ei opetusta viikolla 42

Tavoite ja sisältö: 
Opiskelemme laulutekniikan perusasioita sekä laulujen tulkintaa opiskelijoiden yksilöllisistä lähtökohdista. Perehdymme terveelliseen ja toimivaan lauluäänen käyttöön, lauluääneen soittimena ja lauluinstrumentin eri osatekijöihin sekä siihen, miten laulun opiskelu ja harjoittelu vaikuttavat niihin. Aloitamme ke 11.9. yhteisellä luennolla ja harjoitustunnilla. 18.9.–15.11. jokaisella opiskelijalla on viikoittain 30 min henkilökohtainen laulutunti, yhteensä 8 kertaa. Laulutunnin aika (ke klo 17.15–20.30 tai pe klo 16.45–20.00 välillä) varataan ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssin päätteeksi ke 20.11. on yhteinen luento ja harjoitustunti. Soveltuu sekä vasta-alkajille että jonkin verran laulua harrastaneille. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä. Harjoiteltavista lauluista sovitaan yksilöllisesti, lisäksi käytetään jonkin verran yhteistä oppimateriaalia, joka jaetaan kurssin aikana. Huom. alaikäraja 16 vuotta.

Kun olet ilmoittautunut kurssille ja maksanut osallistumisesi, voit sen jälkeen varata itsellesi sopivan lauluajan kesäyliopiston toimistosta: satu.kuitunen@kesayliopistohki.fi.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot