Musiikkiterapian erityismenetelmiä, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101030

Aika: 15.04.2020 - 27.05.2020

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 27

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
15.4.2020 ke klo 17.00–19.30 (Päivi Jordan-Kilkki),
22.4. ke klo 17.00–19.30 (Päivi Jordan-Kilkki),
25.4. la klo 9.00–12.00 (Päivi Jordan-Kilkki)
9.5. la klo 9.30–12.45 (ryhmä A) ja klo 13.15–16.30 (ryhmä B) (Kaarlo Uusitalo),
15.5. pe klo 17.00–19.30 ja 16.5. la klo 9.30–12.45 (Esa Ala-Ruona),
27.5. ke klo 17.00–19.30 (Hanna Hakomäki)

Opetuspaikka Sibelius-Akatemian R-talo, poikkeus 9.5. la paikka Resonaari, Kulosaaren puistotie 26

Opettajat: Musiikki- ja psykoterapeutti, FT Esa Ala-Ruona; musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, MuM Päivi Jordan-Kilkki; musiikkiterapeutti, pedagogi Kaarlo Uusitalo; musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FT Hanna Hakomäki

Tavoite: Opiskelija tuntee Suomessa tyypillisimmin käytettävät musiikkiterapian erityismenetelmät, osaa kuvata eri menetelmien (esim. toiminnallinen musiikkiterapia TMT, Vibroakustinen hoito, kuvionuotit, tarinasäveltäminen) käyttöalueita, erityispiirteitä ja mahdollisuuksia terapeuttisessa työskentelyssä.

Suoritustapa: Luennot (24 t) ja omakohtainen työskentely (112 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

  • Ala-Ruona, E. (2003). Fysioakustinen hoito osana erikoissairaanhoitoa ja kuntoutustutkimusta. Teoksessa Ala-Ruona, Erkkilä, Jukkola & Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001, s. 173-192
  • Hakomäki, H. (2004). Tarinasäveltäminen – taustaa, määrittelyä ja mahdollisuuksia. Musiikkiterapia, 19(1)
  • Hakomäki, H. (2005). Pedagogisia näkökulmia tarinasäveltämiseen. Musiikkiterapia, 20(1)
  • Jordan-Kilkki, P., Kokko, J. & Rissanen, H. (1999). Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä ja oppimisvaikeudet – näkökulmia oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, 25-48.
  • Jordan-Kilkki, P. (1996): Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä erityisopetuksessa. Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto. Jyväskylän yliopisto, 3, 17-21
  • Kaikkonen, M.; Uusitalo, K. & Äystö, S. (2005). Soita mitä näet: Kuvionuotit opetuksessa ja terapiassa. Helsinki: Kehitysvammaliitto
  • Savela, T. (2014). Vibroakustisen menetelmän mahdollisuuksia kiintymyssuhteessaan traumatisoitujen lasten musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 29 (1), 36-50
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Musiikkipsykologia I, 3 op

15101040 Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 21.08.2020 - 22.08.2020

Paikka: Töölönlahdenkatu 16 C (Sibelius-Akatemia, M-talo)

Opettaja: MuT Suvi Saarikallio

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Luennot:
21.–22.8.2020 pe klo 17.30–20.00 ja la klo 10.00–13.30
Paikka Musiikkitalon auditorio

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä, kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä sekä kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Suoritustapa: Luennot (7 t) ja omakohtainen työskentely (74 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

  • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) (2010): Musiikkipsykologia. Luvut 1-3, 5-6
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Musiikin kehityspsykologia I, 2 op

15101050 Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 09.10.2020 - 10.10.2020

Paikka: Töölönlahdenkatu 16 C (Sibelius-Akatemia, M-talo)

Opettaja: MuT Suvi Saarikallio

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Luennot:
9.–10.10.2020 pe klo 17.30–20.00 ja la klo 10.00–13.30
Paikka Musiikkitalon auditorio

Opettaja: MuT Suvi Saarikallio

Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä, kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen sekä hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).

Suoritustapa: Luennot (7 t) ja omakohtainen työskentely (47 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisus:

  • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) (2010): Musiikkipsykologia. Luku 4.
  • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori, P.  Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja  tutkimukseen.
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjallinen työ, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101060

Aika: 09.09.2020 - 08.05.2021

Paikka: Pohjoinen Rautatiekatu 9 (Sibelius-Akatemia, R-talo)

Opettaja: Musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP-vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja, FM Kirsi Tuomi

Oppitunteja: 31

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
9.9.2020 ke klo 17.15–19.45,
24.10.2020 la klo 10.00–17.15,
5.3.2021 pe klo 17.15–19.45,
6.3.2021 la klo 10.00–13.15,
7.5.2021 pe klo 17.15–19.45,
8.5.2021 la klo 9.30–16.00

Opettaja:

Musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP-vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja, FM Kirsi Tuomi

Tavoite: Opiskelija osaa raportoida musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksista, yhdistellä ja jäsentää eri aineistoja kirjallisen työn tuottamisessa, hakea lisätietoa musiikkiterapian ja musiikin terapeuttisen käytön tutkimuksista ja tapauskuvauksista, kuvata musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia kasvun, kehityksen ja toipumisen keinona sekä yhdistää eri opintojaksojen sisältöjä ja kuvata omaa oppimisprosessiaan.

Suoritustapa: luennot, raportin kirjoittamisen ohjaus ja seminaarityöskentely (yht. 29 t) sekä omakohtainen työskentely (106 t)

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: Opiskelija valitsee kirjallisen työn tekemisen tueksi tarkoituksenmukaista kirjallisuutta (esim. Tutki ja kirjoita).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kokemuksellinen osuus (käytännön harjoittelu), 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101070

Aika: 02.09.2020 - 02.06.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Ajankohta: Syksy 2020–kevät 2021

Ohjaava opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Tavoite: Opiskelija osaa kokeilla musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia, jäsentää kokemuksellista tietoa teoreettisen tiedon avulla, soveltaa omaksumiaan oppeja käytännön työskentelyyn esim. hoidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen alueilla, sekä erotella eri terapeuttisten lähestymistapojen erityisiä mahdollisuuksia.

Suoritustapa: Sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Vaihtoehtoina esim. pienimuotoinen kliininen harjoittelu, oman musiikkisuhteen tarkastelu tai musiikillinen pienryhmätoiminta.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: valitaan kokemuksellisen työskentelyn aihepiirin ja tarpeen mukaan

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Käytännön harjoittelun ohjaus ja reflektiopäiväkirjan laatiminen, 6 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101080

Aika: 02.09.2020 - 02.06.2021

Paikka: Pohjoinen Rautatiekatu 9 (Sibelius-Akatemia, R-talo)

Opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Oppitunteja: 37

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
Orientaatio: 2.9.2020 ke klo 17.00–19.30
Työnohjauksellinen työskentely:
1.10.2020 to ja 11.11.2020, 25.11.2020, 27.1.2021, 24.2.2021, 17.3.2021 ja 7.4.2021 ke klo 17.00–20.15
Purku ja kokonaisuuden päätös:
2.6.2021 ke klo 17.00–19.30

Tavoite: Opiskelija osaa pohtia ja läpikäydä omia kokemuksellisessa osuudessaan soveltamiaan musiikkiterapeuttisia työtapoja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa työnohjauksellisesti havainnoida yksilön/ryhmän musiikillisessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia nostaa esille käytännön työskentelyssä nousevien ilmiöiden ja teoreettisten näkökulmien välisiä yhteyksiä.

Suoritustapa: Kokemuksellisen osuuden pohjustus, työnohjauksellinen työskentely ja reflektiopäiväkirjojen läpikäynti (yht. 29 t) sekä omakohtainen työskentely (133 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Demonstraatioryhmä, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101090

Aika: 14.09.2020 - 30.09.2020

Paikka: Pohjoinen Rautatiekatu 9 (Sibelius-Akatemia, R-talo)

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
Ryhmä A:
14.9., 21.9. ja 28.9. ma klo 16.45–20.00
Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FT Hanna Hakomäki

Ryhmä B:
16.9., 23.9. ja 30.9. ke klo 16.45–20.00
Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FM Jouni Aavaluoma

Tavoite: Opiskelija osaa omakohtaisen pienryhmätyöskentelyn keinoin havainnoida ja tutkia musiikin terapeuttisia mahdollisuuksia kasvun ja kehityksen tukena sekä hyödyntää erilaista musiikillista materiaalia musiikkiterapeuttisessa työskentelyssä.

Suoritustapa: Pienryhmätyöskentelyä (11–13 t/ryhmä) ja omakohtainen työskentely (70 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot