Musiikkipsykologia I, 3 op

15101040 Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 09.10.2020 - 10.10.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: MuT Suvi Saarikallio

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.10.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Luennot:

pe 9.10. klo 18.00-20.00 ja la 10.10. klo 10.00-13.30

Kurssi opetetaan etäopetuksena Zoom-yhteydellä. Tarvitset opetukseen osallistumiseen tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on äänentoisto, mikrofoni ja kamera. Kutsulinkki luennoille lähetetään sähköpostilla lähempänä luennon alkua.

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä, kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä sekä kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Suoritustapa: Luennot (7 t) ja omakohtainen työskentely (oppimistehtävät). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

  • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) (2010): Musiikkipsykologia. Luvut 1-3, 5-6
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Musiikin kehityspsykologia I, 2 op

15101050 Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 30.10.2020 - 31.10.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: MuT Suvi Saarikallio

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.10.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Luennot:
pe 30.10. klo 18.00-20.00 ja la 31.10. klo 10.00-13.30

Kurssi opetetaan etäopetuksena Zoom-yhteydellä. Tarvitset opetukseen osallistumiseen tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on äänentoisto, mikrofoni ja kamera. Kutsulinkki luennoille lähetetään sähköpostilla lähempänä luennon alkua.

Opettaja: MuT Suvi Saarikallio

Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä, kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen sekä hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).

Suoritustapa: Luennot (7 t) ja omakohtainen työskentely (oppimistehtävät). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisus:

  • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) (2010): Musiikkipsykologia. Luku 4.
  • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori, P.  Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja  tutkimukseen.
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot