Musiikkiterapian perusopinnot, 40 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101000 Kurssimaksu: 930,00 €

Aika: 29.01.2020 - 02.06.2021

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Musiikkiterapian perusopinnot, 40 op järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opintovaatimusten mukaisesti.

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Musiikkiterapiaa käytetään niin psyykkisessä kuntoutuksessa kuin kehitysvammahuollossa, oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa, vanhustenhoidossa, avohoidossa ja kaikkialla, missä ihminen on hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa.

Opintokokonaisuudessa tutustutaan musiikkiterapian eri sovellutusalueisiin, käytäntöihin, taustalla vaikuttaviin teorioihin ja musiikin terapeuttisen soveltamisen mahdollisuuksiin. Opinnoissa tutustutaan musiikin terapeuttiseen käyttöön sekä kokemuksellisesti että käytännön työskentelyn kautta. Perusopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta. Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen on tärkeää. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä työskentelyä oman tutkimuksen ja harjoittelun merkeissä.

Kohderyhmä: Ne, jotka haluavat saada yleiskuvan musiikkiterapiasta ja sen käyttömahdollisuuksista. Opinnot sopivat erityisesti hoito-, erityiskasvatus-, opetus- tai musiikkialan ammateissa toimiville tai kyseisillä aloilla opiskeleville. Koulutuksen suorittaneet voivat omien musiikillisten valmiuksiensa rajoissa käyttää musiikkia terapeuttisesti oman työnsä monipuolistamiseksi.

Hinta: 930 €, sisältää Taideyliopiston avoimen yliopiston maksun 80 €. Koulutusmaksun voi maksaa kahdessa erässä.

Opintokokonaisuuteen valitaan hakemuksen perusteella. Haku alkaa 10.4.2019 ja päättyy perjantaina 10.1.2020 klo 15.00. Haku tapahtuu valitsemalla ostoskoriin kurssi "Haku musiikkiterapian opintoihin" ja täyttämällä kurssi-ilmoittautumisessa kysytyt tiedot sekä motivaatiokirjeellä (= taustatietolomake), johon on linkki kohdassa Haku musiikkiterapian opintoihin.

- Opinnoista voi valita myös joitakin opintojaksoja (Johdatus musiikkiterapiaan, Musiikkipsykologia I ja Musiikin kehityspsykologia I), joihin voi ilmoittautua yksittäin. Niihin voi ilmoittautua suoraan ilman erillistä hakemista maksamalla kurssimaksun. Paikkoja on rajoitetusti.

 

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Haku musiikkiterapian perusopintoihin

Tämä kurssi on päättynyt

15101001

Aika: 10.04.2019 - 10.01.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Musiikkiterapian vastuuopettaja

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.01.2020 15:00

Kurssin tiedot

HAKU ON PÄÄTTYNYT 10.1.2020

Hakeutuminen musiikkiterapian perusopintojen (40 op, vastuuyliopisto Taideyliopiston Sibelius-Akatemia) opiskelijaksi:

- Opintoihin voidaan ottaa noin 20 opiskelijaa hakemusten perusteella.

- Ennen hakemuksen jättämistä tutustu huolellisesti opintojaksojen aikatauluihin, jotka ovat jo kaikissa jaksoissa näkyvissä opintojen loppuun saakka. Huomaa, että säännöllinen läsnäolo (vähintään 50 %) on välttämätöntä lähiopetuksessa, joten varmista, että opintojen aikataulut sopivat sinulle.

- Opiskelupaikkaa haetaan kaksivaiheisesti:
(1) Aloita klikkaamalla alla linkkiä "Ilmoittaudu", jolloin pääset täyttämään tiedot hakulomakkeelle. Täytä ja lähetä lomake. Tarkista erityisesti, että sähköpostiosoitteesi on oikein!
- Hakulomakkeen lähetettyäsi sinun ei tule siirtyä maksamaan, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Hakulomakkeesi on nyt otettu vastaan.
- Tämän jälkeen
(2) täytä taustatietolomake, jossa kerrot, miksi sinut pitäisi valita opintoihin. 

- Huom. Ilmoittautuminen hakijaksi ei ole vielä ilmoittautuminen opintoihin vaan opiskelupaikka varmistuu vasta hakuajan päätyttyä!
- Valinnat opintoihin tehdään taustatietolomakkeiden perusteella.
- Haku alkaa 10.4.2019 ja päättyy pe 10.1.2020 klo 15.00.

- Opintoihin valituille tiedotetaan valinnasta sähköpostitse mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Varmistathan ilmoittaneesi sähköpostiosoitteesi oikein.
- Kun valinnoista on ilmoitettu valituiksi tulleille, osallistuminen muuttuu sitovaksi ja peruutusehdot astuvat voimaan.

- Maksut ks. kokonaisuuden tiedot.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Orientaatio kokonaisuuden opiskeluun

Tämä kurssi on päättynyt

15101002

Aika: 29.01.2020 - 29.01.2020

Paikka: Pohjoinen Rautatiekatu 9 (Sibelius-Akatemia, R-talo)

Opettaja: Päivi Jordan-Kilkki ja Kirsi Tuomi

Oppitunteja: 3

Kurssin tiedot

 29.1.2020 ke klo 17.00–19.30

Opettajat: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, MuM Päivi Jordan-Kilkki ja musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP-vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja, FM Kirsi Tuomi

Tilaisuudessa käydään läpi musiikkiterapian opintojen käytännön asioita mm. suoritustapoihin, omaan harjoitteluun jne. liittyen. Läsnäolo on välttämätön.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdatus musiikkiterapiaan, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

15101010 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 01.02.2020 - 08.02.2020

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FT Hanna Hakomäki

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.01.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 
Luennot:
1.2.2020 la klo 9.15–16.00 Sibelius-Akatemian M-talo, auditorio
ja
8.2. la klo 9.15–16.00 Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6, auditorio 1

Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FT Hanna Hakomäki

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa musiikin eri merkityksiä psyykkisen hyvinvoinnin ja kuntoutumisen näkökulmista, kuvata musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa, luetella ja kuvailla pääpiirteittäin musiikkiterapian perusmenetelmät, hahmottaa musiikkiterapialle asetettavia tavoitteita ja kliinisen toiminnan perusperiaatteita sekä hakea koulutukseen, tutkimukseen ja kliiniseen toimintaan liittyvää lisätietoa musiikkiterapian alueelta.

Suoritustapa: Luennot (14 t) sekä omakohtainen työskentely (118 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

 • Ala-Ruona, Saukko & Tarkki (2009): Musiikkiterapiapalvelut.
 • Erkkilä & Rissanen (2008): Kuntoutus: Taiteet ja kuntoutuminen, s. 523–539
 • Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136
 • Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa Musiikkiterapia, 28(1)
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta, 6 op

Tämä kurssi on päättynyt

15101020

Aika: 29.02.2020 - 01.04.2020

Paikka: Pohjoinen Rautatiekatu 9 (Sibelius-Akatemia, R-talo)

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 23

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
29.2.2020 la klo 9.30–16.15 (Marko Punkanen),
5.3. to klo 17.00–19.30 (Päivi Saukko),
11.3. ke klo 17.00–19.30 (Sari Laitinen),
18.3. ke klo 17.00–19.30 (Anita Forsblom), --> 12.8., ks. Optima
25.3. ke klo 17.00–19.30 (Juha Salo) ja --> pidetään myöhemmin
8.4. ke klo 17.00–19.30 (Anu Arponen) --> 26.8., ks. Optima

Opetuspaikka Pohjoinen Rautatiekatu 9 paitsi poikkeus 25.3. opetuspaikka Oppimiskeskus Valteri, Ruskiksen koulu

Opettajat: Musiikkiterapeutti, työnohjaaja, FT Anita Forsblom; Musiikkiterapeutti, FL Sari Laitinen; Musiikki- ja tanssiterapeutti, psykoterapeutti (VET), FT Marko Punkanen; Musiikkiterapeutti, FM, peruskoulun lehtori Juha Salo; FM, musiikki- ja psykoterapeutti Anu Arponen; Musiikkiterapeutti, työnohjaaja, FT Päivi Saukko

Tavoite: Opiskelija osaa nimetä ja kuvata musiikkiterapian perusmenetelmät ja selittää niiden pääasiallisia sovellustapoja eri kohderyhmissä. Hän osaa tunnistaa eri tekniikoiden ja menetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia terapeuttisessa työskentelyssä sekä ottaa käytäntöön perusmenetelmien lähestymistapoja.

Suoritustapa: Luennot, tapauskertomukset ja demonstraatiot (23 t) sekä omakohtainen työskentely (139 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

 • Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28(2)
 • Honka, R. (2009). Musiikkiterapian mahdollisuuksia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Musiikkiterapia, 24(1)
 • Lehtonen, K. (2008). Johdatus musiikkipsykoterapiaan. Psykoterapia, 27(2)
 • Punkanen, M. (2004). Matalataajuinen äänivärähtelyhoito – teoreettisia näkökulmia, kliinisiä sovellutuksia ja tutkimustuloksia. Musiikkiterapia 19(1)
 • Raine, H. (1999). Kehitysvammaisten orkesterin harjoittamismetodi. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, s. 131-142
 • Romppanen, M. (2001). Satumaa on ihmisen sielussa. Musiikkiterapia, 16(2)
 • Ruponen, J. (2009). Avainta etsimässä – kliinisiä kokemuksia nuorten musiikkiterapiasta. Musiikkiterapia, 24(2)
 • Salo, J. (2000). Missä sinä olet ollut? Terapeuttista musiikkikasvatusta Ruskeasuon koulussa. Musiikkiterapia, 15(1)
 • Saukko, P. (2008): Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa, s. 17–43.
 • Särkämö, T.; Laitinen, S.; Numminen, A.; Tervaniemi, M.; Kurki, M & Rantanen, P. (2011). Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään Säätiö A:10
 • Tervo, J. (2007). Musiikin ja sanojen suhteesta musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 22(2)
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Musiikkiterapian erityismenetelmiä, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

15101030

Aika: 15.04.2020 - 27.05.2020

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 27

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
15.4.2020 ke klo 17.00–19.30 (Päivi Jordan-Kilkki),
22.4. ke klo 17.00–19.30 (Päivi Jordan-Kilkki), -> pidetään etäyhteydellä
25.4. la klo 9.00–12.00 (Päivi Jordan-Kilkki) -> pidetään etäyhteydellä
9.5. la klo 9.30–12.45 (ryhmä A) ja klo 13.15–16.30 (ryhmä B) (Kaarlo Uusitalo), -> pidetään myöhemmin
15.5. pe klo 17.00–19.30 ja 16.5. la klo 9.30–12.45 (Esa Ala-Ruona), -> pidetään 4.-5.9.
27.5. ke klo 17.00–19.30 (Hanna Hakomäki) -> pidetään etäyhteydellä

Opetuspaikka Sibelius-Akatemian R-talo, poikkeus 9.5. la paikka Resonaari, Kulosaaren puistotie 26

Opettajat: Musiikki- ja psykoterapeutti, FT Esa Ala-Ruona; musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, MuM Päivi Jordan-Kilkki; musiikkiterapeutti, pedagogi Kaarlo Uusitalo; musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FT Hanna Hakomäki

Tavoite: Opiskelija tuntee Suomessa tyypillisimmin käytettävät musiikkiterapian erityismenetelmät, osaa kuvata eri menetelmien (esim. toiminnallinen musiikkiterapia TMT, Vibroakustinen hoito, kuvionuotit, tarinasäveltäminen) käyttöalueita, erityispiirteitä ja mahdollisuuksia terapeuttisessa työskentelyssä.

Suoritustapa: Luennot (24 t) ja omakohtainen työskentely (112 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

 • Ala-Ruona, E. (2003). Fysioakustinen hoito osana erikoissairaanhoitoa ja kuntoutustutkimusta. Teoksessa Ala-Ruona, Erkkilä, Jukkola & Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001, s. 173-192
 • Hakomäki, H. (2004). Tarinasäveltäminen – taustaa, määrittelyä ja mahdollisuuksia. Musiikkiterapia, 19(1)
 • Hakomäki, H. (2005). Pedagogisia näkökulmia tarinasäveltämiseen. Musiikkiterapia, 20(1)
 • Jordan-Kilkki, P., Kokko, J. & Rissanen, H. (1999). Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä ja oppimisvaikeudet – näkökulmia oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, 25-48.
 • Jordan-Kilkki, P. (1996): Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä erityisopetuksessa. Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto. Jyväskylän yliopisto, 3, 17-21
 • Kaikkonen, M.; Uusitalo, K. & Äystö, S. (2005). Soita mitä näet: Kuvionuotit opetuksessa ja terapiassa. Helsinki: Kehitysvammaliitto
 • Savela, T. (2014). Vibroakustisen menetelmän mahdollisuuksia kiintymyssuhteessaan traumatisoitujen lasten musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 29 (1), 36-50
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Musiikkipsykologia I, 3 op

15101040 Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 09.10.2020 - 10.10.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: MuT Suvi Saarikallio

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.10.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Luennot:

pe 9.10. klo 18.00-20.00 ja la 10.10. klo 10.00-13.30

Kurssi opetetaan etäopetuksena Zoom-yhteydellä. Tarvitset opetukseen osallistumiseen tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on äänentoisto, mikrofoni ja kamera. Kutsulinkki luennoille lähetetään sähköpostilla lähempänä luennon alkua.

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä, kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä sekä kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Suoritustapa: Luennot (7 t) ja omakohtainen työskentely (oppimistehtävät). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

 • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) (2010): Musiikkipsykologia. Luvut 1-3, 5-6
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Musiikin kehityspsykologia I, 2 op

15101050 Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 30.10.2020 - 31.10.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: MuT Suvi Saarikallio

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.10.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Luennot:
pe 30.10. klo 18.00-20.00 ja la 31.10. klo 10.00-13.30

Kurssi opetetaan etäopetuksena Zoom-yhteydellä. Tarvitset opetukseen osallistumiseen tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on äänentoisto, mikrofoni ja kamera. Kutsulinkki luennoille lähetetään sähköpostilla lähempänä luennon alkua.

Opettaja: MuT Suvi Saarikallio

Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä, kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen sekä hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).

Suoritustapa: Luennot (7 t) ja omakohtainen työskentely (oppimistehtävät). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisus:

 • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) (2010): Musiikkipsykologia. Luku 4.
 • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori, P.  Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja  tutkimukseen.
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjallinen työ, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101060

Aika: 09.09.2020 - 08.05.2021

Paikka: Etäopetus

Opettaja: Musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP-vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja, FM Kirsi Tuomi

Oppitunteja: 31

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
9.9.2020 ke klo 17.15–19.45,
24.10.2020 la klo 10.00–17.15,
5.3.2021 pe klo 17.15–19.45,
6.3.2021 la klo 10.00–13.15,
7.5.2021 pe klo 17.15–19.45,
8.5.2021 la klo 9.30–16.00

Opettaja:

Musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP-vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja, FM Kirsi Tuomi

Tavoite: Opiskelija osaa raportoida musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksista, yhdistellä ja jäsentää eri aineistoja kirjallisen työn tuottamisessa, hakea lisätietoa musiikkiterapian ja musiikin terapeuttisen käytön tutkimuksista ja tapauskuvauksista, kuvata musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia kasvun, kehityksen ja toipumisen keinona sekä yhdistää eri opintojaksojen sisältöjä ja kuvata omaa oppimisprosessiaan.

Suoritustapa: luennot, raportin kirjoittamisen ohjaus ja seminaarityöskentely (yht. 29 t) sekä omakohtainen työskentely (106 t)

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: Opiskelija valitsee kirjallisen työn tekemisen tueksi tarkoituksenmukaista kirjallisuutta (esim. Tutki ja kirjoita).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kokemuksellinen osuus (käytännön harjoittelu), 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101070

Aika: 02.09.2020 - 02.06.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Ajankohta: Syksy 2020–kevät 2021

Ohjaava opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Tavoite: Opiskelija osaa kokeilla musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia, jäsentää kokemuksellista tietoa teoreettisen tiedon avulla, soveltaa omaksumiaan oppeja käytännön työskentelyyn esim. hoidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen alueilla, sekä erotella eri terapeuttisten lähestymistapojen erityisiä mahdollisuuksia.

Suoritustapa: Sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Vaihtoehtoina esim. pienimuotoinen kliininen harjoittelu, oman musiikkisuhteen tarkastelu tai musiikillinen pienryhmätoiminta.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: valitaan kokemuksellisen työskentelyn aihepiirin ja tarpeen mukaan

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Käytännön harjoittelun ohjaus ja reflektiopäiväkirjan laatiminen, 6 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101080

Aika: 02.09.2020 - 02.06.2021

Paikka: Pohjoinen Rautatiekatu 9 (Sibelius-Akatemia, R-talo)

Opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Oppitunteja: 37

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
Orientaatio: 2.9.2020 ke klo 17.00–19.30
Työnohjauksellinen työskentely:
1.10.2020 to ja 11.11.2020, 25.11.2020, 27.1.2021, 24.2.2021, 17.3.2021 ja 7.4.2021 ke klo 17.00–20.15
Purku ja kokonaisuuden päätös:
2.6.2021 ke klo 17.00–19.30

Tavoite: Opiskelija osaa pohtia ja läpikäydä omia kokemuksellisessa osuudessaan soveltamiaan musiikkiterapeuttisia työtapoja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa työnohjauksellisesti havainnoida yksilön/ryhmän musiikillisessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia nostaa esille käytännön työskentelyssä nousevien ilmiöiden ja teoreettisten näkökulmien välisiä yhteyksiä.

Suoritustapa: Kokemuksellisen osuuden pohjustus, työnohjauksellinen työskentely ja reflektiopäiväkirjojen läpikäynti (yht. 29 t) sekä omakohtainen työskentely (133 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Demonstraatioryhmä, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101090

Aika: 14.09.2020 - 30.09.2020

Paikka: Pohjoinen Rautatiekatu 9 (Sibelius-Akatemia, R-talo)

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
Ryhmä A:
14.9., 21.9. ja 28.9. ma klo 16.45–20.00
Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FT Hanna Hakomäki

Ryhmä B:
16.9., 23.9. ja 30.9. ke klo 16.45–20.00
Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FM Jouni Aavaluoma

Tavoite: Opiskelija osaa omakohtaisen pienryhmätyöskentelyn keinoin havainnoida ja tutkia musiikin terapeuttisia mahdollisuuksia kasvun ja kehityksen tukena sekä hyödyntää erilaista musiikillista materiaalia musiikkiterapeuttisessa työskentelyssä.

Suoritustapa: Pienryhmätyöskentelyä (11–13 t/ryhmä) ja omakohtainen työskentely (70 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot