bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op, ryhmä A, lv.2019-2020

10990000 Kurssimaksu: 895,00 €, opiskelijalle 895,00 €

Aika: 02.09.2019 - 30.06.2020

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.08.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op, järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

Sisältö ja tavoite: Opit tarkastelemaan muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Opinnot suoritettuasi osaat: 

 • määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat, 
 • käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltaa niitä,
 • selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palveluiden merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet,
 • selittää brändin käsitteen monipuolisesti,
 • määritellä palvelumuotoilun prosessin ja soveltaa siihen liittyviä menetelmiä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa.

Opinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohella: lähiopetus on iltaisin ja viikonloppuisin.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 895 €, sisältää Lapin avoimen yliopiston perimän maksun 35 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Lapin  avoimeen yliopistoon  ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Kokonaisuusmaksun voi maksaa kahdessa erässä. Kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kahdessa erässä". Huom. Käsittelymaksu 5 €/lerä.

Ilmoittautuminen: ma 19.8. mennessä

 

Asiasana: palvelumuotoilu, muotoilu, visuaalinen viestintä, service design, service management, palvelujohtaminen, johtaminen, markkinointi

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op, ryhmä B, lv.2019-2020

10990001 Kurssimaksu: 895,00 €

Aika: 21.10.2019 - 30.06.2020

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.08.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op, järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

Sisältö ja tavoite: Opit tarkastelemaan muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Opinnot suoritettuasi osaat: 

 • määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat, 
 • käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltaa niitä,
 • selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palveluiden merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet,
 • selittää brändin käsitteen monipuolisesti,
 • määritellä palvelumuotoilun prosessin ja soveltaa siihen liittyviä menetelmiä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa.

Opinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohella: lähiopetus on iltaisin ja viikonloppuisin.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 895 €, sisältää Lapin avoimen yliopiston perimän maksun 35 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Lapin  avoimeen yliopistoon  ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Kokonaisuusmaksun voi maksaa kahdessa erässä.  Kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kahdessa erässä". Huom. Käsittelymaksu 5 €/lerä.

Ilmoittautuminen: ma 19.8. mennessä

 

Asiasana: palvelumuotoilu, muotoilu, visuaalinen viestintä, service design, service management, palvelujohtaminen, johtaminen, markkinointi

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdanto muotoiluajatteluun, 2 op, ryhmä A

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990010

Aika: 25.10.2019 - 26.10.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Behavior, Business and Service Designer Sami Oinonen

Oppitunteja: 14

Kurssin tiedot

Aika: 25.–26.10. pe klo 16.00–21.00 ja la klo 10.00–17.15

Tavoite:
Luennot käytyäsi osaat

 • kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman alasi sisältöihin
 • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Sisältö: Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h).

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 

Asiasana: Palvelumuotoilu, visuaalinen viestintä, markkinointi, service design

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdanto muotoiluajatteluun, 2 op, ryhmä B

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990011

Aika: 22.11.2019 - 23.11.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Behavior, Business and Service Designer Sami Oinonen

Oppitunteja: 14

Kurssin tiedot

Aika: 22.–23.11. pe klo 16.00–21.00 ja la klo 10.00–17.15

Tavoite:
Luennot käytyäsi osaat

 • kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman alasi sisältöihin
 • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Sisältö: Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h).

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 

Asiasana: Palvelumuotoilu, visuaalinen viestintä, markkinointi, service design

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Brändi ja visuaalisuus, 3 op, ryhmä A

Ei ilmoittautumista netin kautta.

10990020

Aika: 06.11.2019 - 17.12.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: TaM, muotoilija, luova johtaja Julius Oförsagd

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika: 6.–7.11. ke ja to, 27–28.11. ke ja to sekä 17.12 ti klo 17.00–20.30

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita, soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään, analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisuja sekä toimia suunnittelupalvelun ostajana.

Opintojakson aiheina ovat:

 • Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä.
 • Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi.
 • Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta.
 • Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä.

Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Ryhmätyön lisäksi tehdään yksilöllinen kirjallinen osuus esseetehtävä.

Suoritustapa:
Luennot (21 t), ryhmätyö, kirjallinen tehtävä (yksilötyönä tehtävä essee) sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (60 t). Edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, erityisesti ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön.

Kirjallisuus: 
Ilmoitetaan luennoilla.

 

Asiasana: viestintä, visuaalinen viestintä, markkinointiviestintä, graafinen suunnittelu
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Brändi ja visuaalisuus, 3 op, ryhmä B

Ei ilmoittautumista netin kautta.

10990021

Aika: 03.10.2019 - 31.07.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: TaM, muotoilija, luova johtaja Julius Oförsagd

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika: 3.–4.10. to ja pe, 9.–10.10. ke ja to sekä 8.11. pe klo 17.00–20.30

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita, soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään, analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisuja sekä toimia suunnittelupalvelun ostajana.

Opintojakson aiheina ovat:

 • Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä.
 • Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi.
 • Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta.
 • Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä.

Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Ryhmätyön lisäksi tehdään yksilöllinen kirjallinen osuus esseetehtävä.

Suoritustapa:
Luennot (21 t), ryhmätyö, kirjallinen tehtävä (yksilötyönä tehtävä essee) sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (60 t). Edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, erityisesti ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön.

Kirjallisuus: 
Ilmoitetaan luennoilla.

 

Asiasana: viestintä, visuaalinen viestintä, markkinointiviestintä, graafinen suunnittelu
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Palvelujen markkinointi, 5 op, ryhmä A

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990030

Aika: 02.09.2019 - 07.10.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTM Virpi Näsänen

Oppitunteja: 34

Kurssin tiedot

Aika: 2.9.–25.9. ma ja ke sekä 7.10. ma klo 17.00–19.45
Huom. aikataulu hivenen muuttunut kevään painetusta ohjelmasta
Tentti 21.10. ma klo 17.00–21.00
Uusinta 25.11 ma klo 17.00–21.00

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa, selittää keskeiset palvelujen laatumallit sekä palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet. Opintojakson aiheita ovat palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen ja palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Suoritustapa: Luennot (30 t) ja tentti luennoista ja kirjallisuudesta sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. 

KIrjallisuus: 
Grönroos, Christian (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
Wilson, Alan ym. (2012) Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.

 

Asiasana: liiketalous, palveluorganisaatio, palvelujohtaminen, palvelu

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Palvelujen markkinointi, 5 op, ryhmä B

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990031

Aika: 21.10.2019 - 20.11.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTM Virpi Näsänen

Oppitunteja: 34

Kurssin tiedot

Aika: 21.10.–13.11. ma ja ke sekä 20.11. ke klo 17.00–19.45
Huom. opetusta ti 22.10., mutta ei ke 23.10.
Huomaathan, että aikataulu on hivenen muuttunut kevään painetusta ohjelmasta
Tentti  25.11. ma klo 17.00–21.00
Uusinta 7.1.2020 ti klo 17.00–21.00

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa, selittää keskeiset palvelujen laatumallit sekä palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet. Opintojakson aiheita ovat palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen ja palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Suoritustapa: Luennot (30 t) ja tentti luennoista ja kirjallisuudesta sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. 

KIrjallisuus: 
Grönroos, Christian (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
Wilson, Alan ym. (2012) Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.

 

Asiasana: liiketalous, palveluorganisaatio, palvelujohtaminen, palvelu

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op, lv 2018-2019 alkanut opetus

Tämä kurssi on päättynyt

10990040 Kurssimaksu: 103,75 €

Aika: 03.06.2019 - 12.06.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Muotoilujohtaja ja teollinen muotoilija Juha Kosonen

Oppitunteja: 22

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 3. –12.6. ma–ke klo 17.00–20.15
Paikka: Mäkelän Koulu (os. Hattulantie 2, käynti Mäkelänkadun puoleisen puistikon kautta), sali ilmoitetaan ala-aulassa

Tavoite ja sisältö: Käsiteltäviä aiheita ovat tuotteiden, palveluiden, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. . Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h). Edellyttää aktiivista läsnäoloa, erityisesti läsnäolo ensimmäisellä kerralla on välttämätön kurssille osallistumisen kannalta.

Edeltävät opinnot: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.
Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Mikäli osallistut yksittäiseen opintojaksoon, lisää kurssikoriin tämä kurssi.

Asiasana: liiketalous, muotoilu, muotoilujohtaminen, visuaalinen viestintä,  liiketoiminta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op, ryhmä A

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990040

Aika: 01.05.2020 - 31.07.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Opettaja ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 22

Kurssin tiedot

Aika: Kevät/kesä 2020

Tavoite ja sisältö: Käsiteltäviä aiheita ovat tuotteiden, palveluiden, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. . Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h). Edellyttää aktiivista läsnäoloa, erityisesti läsnäolo ensimmäisellä kerralla on välttämätön kurssille osallistumisen kannalta.

Edeltävät opinnot: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.
Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 

Asiasana: liiketalous, muotoilu, muotoilujohtaminen, visuaalinen viestintä,  liiketoiminta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op, LISÄRYHMÄ, lv 2018-2019 alkanut opetus

Tämä kurssi on päättynyt

10990041 Kurssimaksu: 103,75 €

Aika: 03.06.2019 - 12.06.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Muotoilujohtaja ja teollinen muotoilija Juha Kosonen

Oppitunteja: 22

Kurssin tiedot

Aika: 3. –12.6. ma–ke klo 17.00–20.15

Paikka: Mäkelän Koulu (os. Hattulantie 2, käynti Mäkelänkadun puoleisen puistikon kautta), sali ilmoitetaan ala-aulassa

Tavoite ja sisältö: Käsiteltäviä aiheita ovat tuotteiden, palveluiden, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. . Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h). Edellyttää aktiivista läsnäoloa, erityisesti läsnäolo ensimmäisellä kerralla on välttämätön kurssille osallistumisen kannalta.

Edeltävät opinnot: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.
Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Mikäli osallistut yksittäiseen opintojaksoon, lisää kurssikoriin tämä kurssi.

Asiasana: liiketalous, muotoilu, muotoilujohtaminen, visuaalinen viestintä,  liiketoiminta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op, ryhmä B

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990041

Aika: 01.05.2020 - 31.07.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Opettaja ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 22

Kurssin tiedot

Aika: Kevät/kesä 2020

Tavoite ja sisältö: Käsiteltäviä aiheita ovat tuotteiden, palveluiden, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h). Edellyttää aktiivista läsnäoloa, erityisesti läsnäolo ensimmäisellä kerralla on välttämätön kurssille osallistumisen kannalta.

Edeltävät opinnot: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.
Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 

Asiasana: liiketalous, muotoilu, muotoilujohtaminen, visuaalinen viestintä,  liiketoiminta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op, ryhmä A

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990050

Aika: 14.11.2019 - 23.01.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Palvelumuotoilija Hanna-Riina Vuontisjärvi

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika: 

14.11. to klo 16.30–20.00 (molempien ryhmien yhteisluento)
15.11. pe klo 16.30–20.00
13.12. pe klo 16.30–20.00
16.1.2020 to klo 16.30–20.00
23.1.2020 to klo 16.30–20.00

Tavoite ja sisältö: Osaat eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät ja käyttää käyttäjälähtöisiä kehittämisen menetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä, ymmärrät kehittämistyötä ja -projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta. Kurssi antaa valmiudet menetelmien soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Suoritustapa: Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (60 h). Edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Stickdorn, M. ym. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.
Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.
Miettinen, S. & Koivisto, M. (toim.) (2009). Designing Services with Innovative Methods.Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Asiasana: palvelumuotoilu, liiketalous, liiketoimi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op, ryhmä B

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990051

Aika: 14.11.2019 - 24.01.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Palvelumuotoilija Hanna-Riina Vuontisjärvi

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika: 

14.11. to klo 16.30–20.00 (molempien ryhmien yhteisluento)
12.12. to klo 16.30–20.00
17.1. pe klo 16.30–20.00
22.1. ke klo 16.30–20.00
24.1. pe klo 16.30–20.00

Tavoite ja sisältö: Osaat eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät ja käyttää käyttäjälähtöisiä kehittämisen menetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä, ymmärrät kehittämistyötä ja -projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta. Kurssi antaa valmiudet menetelmien soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Suoritustapa: Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (60 h). Edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Stickdorn, M. ym. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.
Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.
Miettinen, S. & Koivisto, M. (toim.) (2009). Designing Services with Innovative Methods.Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Asiasana: palvelumuotoilu, liiketalous, liiketoimi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Julkisten palveluiden muotoilu, 4 op, ryhmä A

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990060

Aika: 01.01.2020 - 31.05.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Opettaja ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika: Kevät 2020

Tavoite ja sisältö: Osaat tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä ja soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

Sisältö: Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyön ohjaus ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h). Edellyttää aktiivista läsnäoloa, erityisesti ensimmäisellä kerralla läsnäolo on edellytys kurssille osallistumiselle.

Edeltävät opinnot: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.
Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press.
Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 

Asiasana: palvelut, julkinen sektori, palvelumuotoilu, design management, liiketoiminta, 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Julkisten palveluiden muotoilu, 4 op, ryhmä B

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990061

Aika: 01.01.2020 - 31.07.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Opettaja ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika: Kevät 2020

Tavoite ja sisältö: Osaat tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä ja soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

Sisältö: Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyön ohjaus ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h). Edellyttää aktiivista läsnäoloa, erityisesti ensimmäisellä kerralla läsnäolo on edellytys kurssille osallistumiselle.

Edeltävät opinnot: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.
Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press.
Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 

Asiasana: palvelut, julkinen sektori, palvelumuotoilu, design management, liiketoiminta, 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Palvelumuotoilun johtaminen, 4 op, ryhmä A

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990070

Aika: 01.01.2020 - 31.05.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Opettaja ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika: Kevät 2020

Tavoite ja sisältö:  Osaat kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä, soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen sekä analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat:

 • Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa,
 • Muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen
 • Muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa
 • Kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa.

Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h). Edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, erityisesti läsnöolo ensimmäisellä kerralla on välttämätön kurssille osallistumisen kannalta.

Edeltävät opinnot: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Kirjallisuus ja muu materiaali
Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
Phillips P. L. (2012). Creating the Perfect Design Brief. Allworth Press.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 

Asiasana: liiketoiminta, liiketoimintaprosessi, muotoilu, 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Palvelumuotoilun johtaminen, 4 op, ryhmä B

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990071

Aika: 01.01.2020 - 31.05.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Opettaja ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika: Kevät 2020

Tavoite ja sisältö:  Osaat kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä, soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen sekä analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat:

 • Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa,
 • Muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen
 • Muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa
 • Kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa.

Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h). Edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, erityisesti läsnöolo ensimmäisellä kerralla on välttämätön kurssille osallistumisen kannalta.

Edeltävät opinnot: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Kirjallisuus ja muu materiaali
Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
Phillips P. L. (2012). Creating the Perfect Design Brief. Allworth Press.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 

Asiasana: liiketoiminta, liiketoimintaprosessi, muotoilu, 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot