Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op, ryhmä A

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990040

Aika: 20.04.2020 - 24.04.2020

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Opettaja: Muotoilujohtaja ja teollinen muotoilija Juha Kosonen

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Aika: 20. - 24.4. ma - pe klo 16.30 - 20.30

Tavoite ja sisältö: Käsiteltäviä aiheita ovat tuotteiden, palveluiden, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (24 t), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h). Edellyttää aktiivista läsnäoloa, erityisesti läsnäolo ensimmäisellä kerralla on välttämätön kurssille osallistumisen kannalta.

Edeltävät opinnot: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.
Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 

Asiasana: liiketalous, muotoilu, muotoilujohtaminen, visuaalinen viestintä,  liiketoiminta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op, ryhmä B

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990041

Aika: 20.04.2020 - 24.04.2020

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Opettaja: Muotoilujohtaja ja teollinen muotoilija Juha Kosonen

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Aika: 20. - 24.4. ma - pe klo 16.30 - 20.30

Tavoite ja sisältö: Käsiteltäviä aiheita ovat tuotteiden, palveluiden, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (24 t), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h). Edellyttää aktiivista läsnäoloa, erityisesti läsnäolo ensimmäisellä kerralla on välttämätön kurssille osallistumisen kannalta.

Edeltävät opinnot: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.
Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 

Asiasana: liiketalous, muotoilu, muotoilujohtaminen, visuaalinen viestintä,  liiketoiminta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot