Oma liike, 5 op, lv. 2020-21

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17563020

Aika: 07.11.2020 - 12.12.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 32

Kurssin tiedot

Aikataulu: 7.–8.11. ja 12.–13.12. la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–16.30

Paikka TeaK

Sisältö: Kehollinen ilmaisu, liikeimprovisaatio, kompositio. Aiheisiin syvennytään pääosin toiminnallisesti. Aloitetaan oman liikkeen tuottamisesta, kehollisen ilmaisun ja kehollisen vuorovaikutuksen harjoitteista ja näistä edetään erilaisten liikeimprovisaatioharjoitusten kautta kompositiotehtäviin. Näiden pohjalta luodaan oma soolo- tai ryhmäkompositio. Työskentelyä tukee kirjallinen ja visuaalinen oheismateriaali, keskustelut ja luennot.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t) ja oma soolokompositio/ryhmäkompositio sekä työskentelypäiväkirja.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tanssin monet muodot, 5 op, lv. 2020-21

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17563030

Aika: 09.01.2021 - 31.01.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 32

Kurssin tiedot

Aikataulu: 9.–10.1. ja 30.–31.1.2021 la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–16.30
Paikka TeaK

Sisältö: Tanssin tuntemus, tanssikulttuurit, tanssi esittävänä taiteena. Tällä lähiopetusjaksolla avataan katse tanssin moniin muotoihin ympäröivässä yhteiskunnassamme ja eri kulttuureissa. Aihetta lähestytään katsauksella tanssin historiaan, josta edetään tanssianalyysin perusteisiin. Katsotaan tanssiesityksiä ja harjaannutaan tanssin katsomiseen ja siitä kirjoittamiseen. Tehdään havaintoja tanssista niin esittävänä taiteena, mediakulttuurin osana kuin yhteisöllisen elämän osana.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t), esitysten katsominen, kirjallisuus, kirjalliset tehtävät esitysten pohjalta.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tanssin oppiminen ja opettaminen, 5 op, lv. 2020-21

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17563040

Aika: 06.03.2021 - 28.03.2021

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 32

Kurssin tiedot

Ajankohta:  6.–7.3. ja 27.–28.3.2021 la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–16.30
Paikka TeaK

Sisältö: Oppimistyylit, oppimisteoriat, erilaiset lähestymistavat tanssin opettamiseen. Tällä jaksolla siirretään huomio omasta oppimisesta tanssin opettamiseen. Tutustutaan erilaisiin tanssipedagogisiin lähestymistapoihin ja pohditaan kriittisesti tanssipedagogiikan perinteisiä, opettajajohtoisia menetelmiä. Syvennytään vuorovaikutteisiin ja dialogisiin lähestymistapoihin ja siihen, miten heterogeenisissä ryhmissä on mahdollista ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset taipumukset ja tarpeet sekä kannustaa jokaista oppijaa löytämään omat vahvuutensa tanssin parissa.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t) ja kirjallisuus ja essee.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Oma projekti: lopputyö, 5 op, lv. 2020-21

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17563050

Aika: 15.05.2021 - 16.05.2021

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 16

Kurssin tiedot

Ajankohta: 15.–16.5.2021 klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–16.30
Paikka TeaK

Sisältö: Omaa projektia suunnitellaan syksyn jaksoista lähtien, ja sen toteutus tapahtuu kevään aikana lähiopetusjaksojen ulkopuolella. Oma projekti on opetuskokeilu, joka tähtää pienimuotoiseen esitykselliseen tapahtumaan. Tarkoituksena on dokumentoida prosessin kulkua eri tavoin: kirjallisesti (oma työpäiväkirja, osallistujien kokemukset) ja kuvallisesti (valokuvat, video). Koulutuksen päättyessä jokainen osallistuja laatii portfolion omasta projektistaan ja esittelee sen sekä mahdollisen videotaltioinnin viimeisellä lähiopetusjaksolla (16 t).

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely (oma opetusprojekti), työpäiväkirja, portfolio.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot