Tanssin oppiminen ja opettaminen, 5 op, lv. 2019-20

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17563040

Aika: 07.03.2020 - 05.04.2020

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Nurmela Maria, Anttila Eeva

Oppitunteja: 32

Kurssin tiedot

Ajankohta:  7.–8.3.2020 ja 4.–5.4.2020 la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–16.30
Paikka TeaK

Opettajat: prof. Eeva Anttila, tanssitaiteilija-pedagogi Kaisa Hahl

Sisältö: Oppimistyylit, oppimisteoriat, erilaiset lähestymistavat tanssin opettamiseen. Tällä jaksolla siirretään huomio omasta oppimisesta tanssin opettamiseen. Tutustutaan erilaisiin tanssipedagogisiin lähestymistapoihin ja pohditaan kriittisesti tanssipedagogiikan perinteisiä, opettajajohtoisia menetelmiä. Syvennytään vuorovaikutteisiin ja dialogisiin lähestymistapoihin ja siihen, miten heterogeenisissä ryhmissä on mahdollista ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset taipumukset ja tarpeet sekä kannustaa jokaista oppijaa löytämään omat vahvuutensa tanssin parissa.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t) ja kirjallisuus ja essee.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Oma projekti: lopputyö, 5 op, lv. 2019-20

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17563050

Aika: 16.05.2020 - 17.05.2020

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Nurmela Maria, Ahjo Pirkko

Oppitunteja: 16

Kurssin tiedot

Ajankohta: 16.–17.5.2020 la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–16.30
Paikka TeaK

Opettajat: TaM, HuK, Pirkko Ahjo, prof. Eeva Anttila, TaT Heli Kauppila

Sisältö: Omaa projektia suunnitellaan syksyn jaksoista lähtien, ja sen toteutus tapahtuu kevään aikana lähiopetusjaksojen ulkopuolella. Oma projekti on opetuskokeilu, joka tähtää pienimuotoiseen esitykselliseen tapahtumaan. Tarkoituksena on dokumentoida prosessin kulkua eri tavoin: kirjallisesti (oma työpäiväkirja, osallistujien kokemukset) ja kuvallisesti (valokuvat, video). Koulutuksen päättyessä jokainen osallistuja laatii portfolion omasta projektistaan ja esittelee sen sekä mahdollisen videotaltioinnin viimeisellä lähiopetusjaksolla (16 t).

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely (oma opetusprojekti), työpäiväkirja, portfolio.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot