bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Teatteri ja kasvatus, laajentavat opinnot 40 op, lv. 2018 – 2020

Tämä kurssi on päättynyt Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja!

17603000 Kurssimaksu: 1340,00 €

Aika: 07.09.2018 - 31.12.2018

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeT Soile Rusanen ja TeM Sami Nieminen

Ilmoittautuminen alkaa: 30.05.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.09.2018 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Teatteri ja kasvatus, laajentavat opinnot 40 op järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti.

Tavoite ja sisältö:
Syvennetään ja täydennetään perusopinnoissa käsiteltyjä aihealueita. Opintojaksot integroituvat toinen toisiinsa ja työskentely on prosessimaista. Opiskelu tapahtuu lähiopetuksena, pienryhmätyöskentelynä ja itsenäisesti opiskellen. Lähiopetusjaksojen välillä on kirjallisia tehtäviä. Keskeisenä tavoitteena on taiteellisessa prosessissa oppiminen ja oppimisen reflektointi, tutkiminen ja arvioiminen. Opiskelija tutkii taiteellista ja henkilökohtaista prosessia pitämällä opintojen aikana oppimispäiväkirjaa. Näkökulma on taidepedagoginen. Koulutus antaa teatterin aineenopettajan kelpoisuuden kun asetuksen A 14.12.1998/986 muut kelpoisuusehdot täyttyvät.

Edeltävät opinnot
Teatteri ja kasvatus -perusopinnot, 25 op tai Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op

Kouluttajat:
TeT Soile Rusanen ja TeM Sami Nieminen sekä mahdolliset vierailijat

Ilmoittautuminen ja kurssimaksut

  • Haku verkossa täytettävällä hakemuksella. Kysy mahdollisia vapaita paikkoja!
  • Osallistujat on valittu opintoihin hakemuksen ja valintatilaisuuden perusteella. Valinnan jälkeen ilmoittautuminen on sitova.        
  • Kokonaisuuden maksu on 1340 € (sisältää Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun perimän maksun 80 €)
  • Kokonaisuusmaksun voi maksaa neljässä erässä. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä
Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Opettaja/ohjaaja taidekasvattajana, 5 op, lv. 2018 – 2020

Tämä kurssi on päättynyt Kokonaisuuteen valitaan hakemuksen ja valintatilaisuuden perusteella

17603010

Aika: 07.09.2018 - 06.10.2018

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeT Soile Rusanen ja TeM Sami Nieminen

Oppitunteja: 205

Kurssin tiedot

Aika: 7.–8.9., 21.–22.9., 5.–6.10.
pe klo 17.00–21.00 ja la klo 10.00–17.15

Sisältö: Teatteriesityksen tekeminen draamakasvatuksen genrenä. Opettaja/ohjaaja esityksen ohjaajana ja organisoijana oppilaitoksissa, taiteen perusopetuksessa, harrastajateattereissa ja vastaavissa ryhmissä.

Suoritustapa:  Osallistuminen lähiopetukseen, työpäiväkirjan pitäminen ja itsenäiset opintotehtävät. 

Kirjallisuus:  
Benedetti,Jean: Johdatus Stanislavskiin (Stanislavski. An Introduction) (1993);
Toporkov, Vasilij O: Toiminnasta tunteeseen (1984);
Niemi, Irmeli: Nykyteatterin juuret: Teorioita, tavoitteita, saavutuksia 1900-luvun eurooppalaisessa teatterissa. (1984) sekä
muu opetuksen yhteydessä ilmoitettava kirjallisuus ja näytelmät

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Teatterin uranuurtajat ja työpajat, 5 op, lv. 2018 – 2020

Tämä kurssi on päättynyt Kokonaisuuteen valitaan hakemuksen ja valintatilaisuuden perusteella

17603020

Aika: 19.10.2018 - 01.12.2018

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeT Soile Rusanen ja TeM Sami Nieminen

Oppitunteja: 205

Kurssin tiedot

Aika: 19.–20.10., 16.–17.11., 30.11.–1.12.
pe klo 17.00–21.00 ja la klo 10.00–17.15 

Sisältö: Tutustuminen näytelmäkirjallisuuteen sekä teatterin uranuurtajien metodeihin. Opiskelija tutustuu näytelmiin ennakkotehtävän avulla. Lähijaksolla työpajoissa annettua aihetta ja näkökulmaa syvennetään teatterillisin ja toiminnallisin keinoin.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen, oppimispäiväkirjan pitäminen ja tehtävät näytelmien ja kirjojen pohjalta.

Kirjallisuus: Benedetti,Jean: Johdatus Stanislavskiin (Stanislavski. An Introduction) (1993); Toporkov, Vasilij O: Toiminnasta tunteeseen (1984); Niemi, Irmeli: Nykyteatterin juuret: Teorioita, tavoitteita, saavutuksia 1900-luvun eurooppalaisessa teatterissa. (1984) sekä muu opetuksen yhteydessä ilmoitettava kirjallisuus ja näytelmät

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Klassikkonäytelmän sovittaminen ja dramaturgia, 7 op, lv. 2018 – 2020

Tämä kurssi on päättynyt Kokonaisuuteen valitaan hakemuksen ja valintatilaisuuden perusteella

17603030

Aika: 11.01.2019 - 09.03.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeT Soile Rusanen ja TeM Sami Nieminen

Oppitunteja: 205

Kurssin tiedot

Aika: 11.–12.1.2019, 25.–26.1.2019, 

8.–9.2.2019, 8.–9.3.2019, 
pe klo 17.00–21.00 ja la klo 10.00–17.15 

Sisältö: Opiskelija perehtyy dramaturgian työtapoihin ja laatii sovituksen klassikkonäytelmästä. Jaksolla vierailee näytelmäkirjailija.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen, oppimispäiväkirjan pitäminen ja näytelmäsovituksen tekeminen.

Kirjallisuus: 
Cohen, Robert: Näyttelijän mahti (1986)
Weston, Judith: Näyttelijän ohjaamisesta, (1999) 
Reitala, Heta ja Heinonen, Timo (toim.): Dramaturgioita: näkökulmia draamateorian, dramaturgian ja analyysin ongelmiin (2003)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Esityksen valmistaminen, 7 op, lv. 2018 – 2020

Tämä kurssi on päättynyt Kokonaisuuteen valitaan hakemuksen ja valintatilaisuuden perusteella

17603040

Aika: 22.03.2019 - 11.05.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeT Soile Rusanen ja TeM Sami Nieminen

Oppitunteja: 205

Kurssin tiedot

Aika: 22.–23.3.2019, 5.–6.4.2019, 3.–5.5.2019 ja 10.–11.5. 2019
pe klo 17.00–21.00 ja la klo 10.00–17.15 
Huom. opetusta su 5.5. klo 10.00–17.15

Sisältö: Edellisellä jaksolla sovitetut näytelmät ovat pohjana esityksen työstämisen vaiheille. Opiskelu etenee prosessina, joka sisältää yhtäaikaisesti ohjaajan- ja näyttelijäntyötä sekä muita esityksen osa-alueita.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen ,oppimispäiväkirjan pitäminen ja opintotehtävät.

Kirjallisuus: 
Cohen, Robert: Näyttelijän mahti (1986)
Weston, Judith: Näyttelijän ohjaamisesta, (1999)
Reitala, Heta ja Heinonen, Timo (toim.): Dramaturgioita: näkökulmia draamateorian, dramaturgian ja analyysin ongelmiin (2003)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Osallistava teatteri, 6 op, lv. 2018 – 2020

Ei ilmoittautumista netin kautta. Kokonaisuuteen valitaan hakemuksen ja valintatilaisuuden perusteella

17603050

Aika: 06.09.2019 - 05.10.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeT Soile Rusanen ja TeM Sami Nieminen

Oppitunteja: 42

Kurssin tiedot

Aika: 6.–7.9.2019, 20.–21.9.2019 ja 4.–5.10.2019 
pe klo 17.00–21.00 ja la klo 10.00–17.15

Sisältö: Tarkastellaan osallistavaa teatteria taiteellisen prosessin osana. Kokeillaan miten osallistavan teatterin avulla valmistaudutaan taiteelliseen prosessiin tai esityksen vastaanottamiseen tai miten syvennetään nähdyn esityksen kokemusta.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen, oppimispäiväkirjan pitäminen ja esityskäsikirjoituksen laatiminen

Kirjallisuus:

Boal, A., The Rainbow of Desire. The Boal Method of Theatre and Therapy, (1995)
Bowell, Pamela & Heap, Brian S Prosessidraama – polkuja opettamiseen ja oppimiseen (2005)
KOPS – Kiasman kiertokoulun opetusuunnitelma, toim. Minna Turtiainen ja Minna Raitmaa, (2004)
Korhonen, Pekka & Airaksinen Raija Hyvä hankaus. Teatterilähtöiset menetelmät oppimisen ja osallisuuden mahdollisuuksina (2006)
Lamden, G.,Devising: a handbook for drama and theatre students, (2000) 
Neelands, J. & Goode, T. Structuring Drama Work. A handbook of available forms in theatre and drama. Second edition (2000).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Taiteellisen oppimisen tutkiminen / Seminaari, 10 op, lv. 2018 – 2020

Ei ilmoittautumista netin kautta. Kokonaisuuteen valitaan hakemuksen ja valintatilaisuuden perusteella

17603060

Aika: 18.10.2019 - 25.01.2020

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeT Soile Rusanen ja TeM Sami Nieminen

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika: 18.–19.10.2019 ja 15.–16.11.2019 ja loppuseminaari 24.–25.1.2020
pe klo 17.00–21.00 ja la klo 10.00–17.15

Sisältö: Opiskelija perehtyy erilaisiin käsityksiin taiteen oppimisesta, opettamisesta sekä taiteen ja taideopetuksen tutkimukseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Työskentelyyn kuuluu seminaariin osallistuminen ja kirjallinen tutkielma, jossa opiskelija tarkastelee jotakin työprosessia tai jotakin opintojaksoihin liittyvää teemaa. Vaihtoehtoisesti tutkielmassa voidaan tutkia jotain muutakin taiteessa oppimisen prosessia. Kirjallisuus sovitaan opetuksen yhteydessä.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen sekä kirjallinen tutkielma.

Kirjallisuus:
Me tutkimme. Taidekasvatuksen jatko-opiskelijoiden menetelmällisiä puheenvuoroja (toim. Marjatta Saarnivaara & Inkeri Sava) 1998
Ihan taiteessa. Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen suhteesta. Minna Haveri & Jouni Kiiskinen (toim.) Aaltoyliopiston julkaisusarja Taide + muotoilu + arkkitehtuuri 5/2012

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot