Teatteri ja kasvatus, perusopinnot 25 op, lv. 2019 – 2020

Tämä kurssi on päättynyt | Voit ilmoittautua, jos Sinut on valittu opintoihin.

17601000 Kurssimaksu: 895,00 €

Aika: 30.08.2019 - 25.04.2020

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeM Karoliina Helminen ja TeM Hanna Seppä

Ilmoittautuminen alkaa: 15.08.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.08.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Teatteri ja kasvatus, perusopinnot 25 op järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti. 

Tavoite ja sisältö:
Tutustutaan teatterin ja draaman tekemiseen ja työtapoihin. Osallistujat prosessoivat ja reflektoivat opiskelun aikana oppimaansa ja osaavat soveltaa sitä omassa työssään. Tutustutaan teatterin ja draaman tekemisen eri muotoihin, kehitetään ilmaisullisia perusvalmiuksia ja tutkitaan näyttämöllisiä perustilanteita.Opiskelu on toiminnallista ja kokemuksellista.  Näkökulma on taidepedagoginen. Opinnot päättyvät ryhmissä tehtäviin esityksiin ja henkilökohtaiseen kirjalliseen työhön, jossa opiskelija pohtii taiteen merkitystä, erilaisia työskentelytapoja ja pyrkii löytämään oman lähestymistapansa aiheeseen.
 
Koulutuksesta sanottua:

"Aivan mahtavan elämyksellinen teatterimatka, lämpimästi suosittelen kaikille, alasta riippumatta, sillä kaikki me olemme tekemisissä ihmisten kanssa ja siitähän teatterissa on kyse: vuorovaikutuksesta ja läsnäolosta tietyssä tilanteessa."
"Näitä toiminnallisia menetelmiä voin käyttää erilaisten ryhmien kanssa."
"Ehdottomasti yksi elämäni parhaita koulutuksia!"

"Kurssi on vastannut täysin – ja vähän ylikin – odotuksia." 
"Hienoa oppia käytännön kautta ryhmäprosesseja ja teatteria."
"Opettajat loivat ammattitaitoisesti avoimen, keskittyneen ja hyväksyvän ilmapiirin."
"Sain uusia ideoita ja suuntani tarkentui."
"Monipuolinen. Sopii hyvin eri alojen ihmisille."

Kohderyhmä: 
Opettajat, varhaiskasvattajat,  nuoriso- ja sosiaalityöntekijät,  harrastajaryhmien vetäjät, ryhmänohjaajat sekä muut  teatterista, draamasta ja ryhmädynamiikasta kiinnostuneet. Sopii myös sivuaineeksi esim. käyttäytymistieteitä opiskeleville.
 

Ilmoittautuminen ja kurssimaksut

  • Täydennyshaku viimeistään 29.8. mennessä  verkossa täytettävällä lomakkeella.
  • Täydennyshaun hakijat kutsutaan sähköpostitse alkukeskusteluun, joka on pe 30.8. klo 15.30 Teatterikorkeakoululla. 
  • Osallistujat valitaan hakemuksen ja keskustelun perusteella. Valinnan jälkeen ilmoittautuminen on sitova.
  • Kokonaisuuden maksu on 895 € (sisältää Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun perimän maksun 50 €)
  • Kokonaisuusmaksun voi maksaa kolmessa erässä. Huom. käsittelymaksu 5 € / laskutettava erä.

 

Asiasana: Teatteri, draama, taide, pedagogia, oppiminen, toiminnallisuus, toiminnalliset menetelmät

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Orientoiva aloitusjakso, 5 op, lv. 2019 – 2020

Tämä kurssi on päättynyt

17601010

Aika: 30.08.2019 - 14.09.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeM Karoliina Helminen ja TeM Hanna Seppä

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika: 30.–31.8. ja 13.–14.9.
pe klo 17.00–20.45 ja la klo 10.00–16.30 

Sisältö: Ensimmäisenä viikonloppuna käynnistetään ryhmä- ja yksilöprosessit ja tutustutaan tulevien opintojaksojen sisältöihin, teatterin mahdollisuuksiin ja työtapoihin.  Toisena viikonloppuna keskitytään kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kysymyksiin ja ryhmäprosesseihin.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen ja essee. Ohjeet esseestä annetaan lähiopetusjaksolla.

Kirjallisuus:
Pekka Korhonen ja Anna-Lena stern (toim.): Katarsis – draama, teatteri ja kasvatus. 2001.
Anne Bogart: Ohjaaja valmistautuu. Seitsemän kirjoitusta taiteesta ja teatterista. 2004

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Dramaturgia – oma teksti, sovittaminen, esitysdramaturgia, 3 op, lv. 2019 – 2020

Tämä kurssi on päättynyt

17601020

Aika: 11.10.2019 - 26.10.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeM Karoliina Helminen ja TeM Hanna Seppä

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika: 11.–26.10.
pe klo 17.00–20.45 ja la klo 10.00–16.30 

Tavoite ja sisältö: Rohkaista omassa kirjoitustyösä ja löytää oma ääni kirjoittajana. Kirjoitusharjoitusten kautta etsitään työkaluja omaan työhön ja pohjustetaan tulevaa esitystä.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen

Kirjallisuus: Elina Snicker & Paula Salminen (toim.): Jumalainen näytelmä - dramaturgisia työkaluja. 2012 sekä erikseen sovitut näytelmät

 

Asiasana: kirjoittaminen, näytteleminen, näytelmä. teatteri, 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ryhmälähtöinen teatterityö – ohjaajan- ja näyttelijäntyön sekä osallistavan teatterin kysymyksiä, 9 op, lv. 2019 – 2020

Tämä kurssi on päättynyt

17601030

Aika: 27.09.2019 - 01.02.2020

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeM Karoliina Helminen ja TeM Hanna Seppä sekä vierailevia opettajia

Oppitunteja: 70

Kurssin tiedot

Aika:
27.–28.9., 8.–9.11., 22.–23.11., 14.12.
17.–18.1.2020 ja 31.1.–1.2.2020
pe klo 17.00–20.45 ja la klo 10.00–16.30 

Sisältö: Lähestytään teatterintekemistä eri näkökulmista. Tutustumme ohjaajan- ja näyttelijäntyöhön sekä osallistavan teatterin työtapoihin. Prosessin myötä rohkaistumme tunnistamaan ja käsittelemään omia aiheitamme sekä työstämään niitä teatterillisesti.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen

Kirjallisuus:
Kaisa Korhonen (toim.): Koirien ajama kettu. Ohjaustaiteen kysymyksiä. 1999
Yoshi Oida: Näkymätön näyttelijä. 2004 
Pieta Koskenniemi: Osallistava teatteri. Devising ja muita merkillisyyksiä. 2007
Sovitut näytelmät

 

Asiasana: Teatteri, ohjaus, näytteleminen, 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Esityksen valmistaminen, 5 op, lv. 2019 – 2020

Tämä kurssi on päättynyt

17601040

Aika: 14.02.2020 - 14.03.2020

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeM Karoliina Helminen ja TeM Hanna Seppä

Oppitunteja: 42

Kurssin tiedot

Aika: 14.–15.2.2020, 28.–29.2.2020, 13.–14.3.2020 ja 28.3.2020
pe klo 17.00–20.45 ja la klo 10.00–16.30 

Sisältö: Jaksolla keskitytään edellisillä jaksoilla opitun edelleen työstämiseen ja soveltamiseen. Kokonaisuus päättyy ryhmissä tehtävään esitykseen.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen ja esityksen valmistamiseen

 

Asiasana: teatteri, esitys, esittäminen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Portfolio/Lopputyö, 3 op, lv. 2019 – 2020

Tämä kurssi on päättynyt

17601050

Aika: 01.01.2020 - 05.04.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TeM Karoliina Helminen ja TeM Hanna Seppä

Kurssin tiedot

Sisältö: Portfolio dokumentoi oppimista ja kasvua ja auttaa muodostamaan henkilökohtaisen näkökulman asioihin.

Suoritustapa: Portfolio kootaan oppimispäiväkirjan pohjalta. Opintojen vetäjät lukevat portfoliot ja antavat niistä henkilökohtaista palautetta. Aikataulusta sovitaan lähiopetusjaksoilla.

Kirjallisuus: Niikko, Anneli: Portfolio oppimisen avartajana. 2000

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Palaute ja opintojakson purku, lv. 2019 – 2020

Tämä kurssi on päättynyt

17601060

Aika: 24.04.2020 - 25.04.2020

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeM Karoliina Helminen ja TeM Hanna Seppä

Oppitunteja: 9

Kurssin tiedot

Aika: 24.–25.4.2020 
pe klo 17.00–20.45 ja la klo 10.00–16.30 

Sisältö: Opinnot päättyvät henkilökohtaiseen palautekeskusteluun (oma henkilökohtainen aika sovitaan myöhemmin em. aikojen puitteissa) sekä yhteiseen opintojakson purkuun lauantain lopuksi. 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot