bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Autenttinen liike, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

17651015 Kurssimaksu: 170,00 €, opiskelijalle 140,00 €

Aika: 30.07.2018 - 03.08.2018

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Näyttelijä Simo Routarinne

Oppitunteja: 35

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
30.7.-3.8. ma–pe klo 10.00–16.15
Huom. Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

Paikka:
TeaK, sali 522

Sisältö ja tavoite:
Tällä kurssilla voit viettää todellista laatuaikaa itsesi ja kehosi kanssa ilman suorituspaineita, yhdessä toisten kanssa. Autenttinen liike on läsnäolon, hyväksymisen ja hyväksytyksi tulemisen kokemisen harjoitus, jonka avulla itsetuntemus lisääntyy. Autenttinen liike on itseohjautuvaa täysin vapaata liikettä tai liikkumattomuutta, jota herkistytään aistimaan silmät suljettuina. Kurssilla on mahdollista joko antaa aiheiden ja teemojen nousta itsestään tietoisuuteen tai prosessoida haluamaansa aihepiiriä, muistin, luovuuden, tunteiden ja erilaisten tietoisuuden tilojen jne. alueilta. Liike tai liikkumattomuus on kanava alitajuntaan, mielikuviin, luovuuteen ja tunteisiin. Liikkujalla on aina todistaja, joka havainnoi ja huolehtii turvallisuudesta, hienovaraisesti ja kunnioittavasti. Harjoittelussa pyritään irti arvottamisesta ja arvostelusta sekä omaksutaan hyväksyvä ja kunnioittava asenne itseä ja toista kohtaan. Liikesession (n. 30 min) jälkeen liikkuja ja todistaja purkavat sisäiset ja ulkoiset havaintonsa pareittain puhuen, liikkuen, kirjoittaen, piirtäen tai eri tapoja yhdistellen. Tämän jälkeen roolit vaihtuvat. Autenttista liikettä on käytetty moninaisiin tarkoituksiin, sen avulla on luotu koreografioita, tekstejä, maalauksia, veistoksia, runoutta, sitä käyttäen on prosessoitu muistoja, tunteita, kehonkuvaa, sitä voi myös käyttää erilaisten tajunnantilojen tutkimiseen ja itsetuntemuksen kasvattamiseen. Pidä mielesi avoinna ja anna aiheiden nousta esiin! Työskentely sopii kaikille, sekä keholliseen työskentelyyn tutustuneille että kokemattomille. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Draama oppimis- ja opetusmenetelmänä – prosessidraama, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

17651025 Kurssimaksu: 170,00 €, opiskelijalle 140,00 €

Aika: 30.07.2018 - 03.08.2018

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeT Soile Rusanen ja TeM Sami Nieminen

Oppitunteja: 45

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 30.7.–3.8. ma–pe klo 9.00–16.00

Paikka: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6, sali 709

Tavoite ja sisältö: Tutustumme toiminnallisesti draamakasvatuksen ja prosessidraaman eri genreihin ja työskentelytapoihin sekä draaman suunnittelun keskeisiin periaatteisiin. Reflektoimme toteutettavia prosessidraamoja ja käymme niiden jälkeen opetuskeskusteluja draaman käytöstä opetuksessa, oppimisessa ja kasvatuksessa. Kurssin jälkeen tunnet draaman käytön mahdollisuuksia, osaat rakentaa draamaprosessin ja olet saanut omakohtaisia kokemuksia prosessidraamatyöskentelystä sekä tiedät alan keskeistä sanastoa ja taustaa sekä tämän taidekasvatusmuodon kehitykseen vaikuttaneiden henkilöiden ajattelua. Sopii kaikille draamasta ja teatterista kiinnostuneille.

Korvaavuus: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Improvisaation peruskurssi, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta

17653005 Kurssimaksu: 170,00 €, opiskelijalle 140,00 €

Aika: 04.06.2018 - 08.06.2018

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Näyttelijä Simo Routarinne

Oppitunteja: 35

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
4.–8.6. ma–pe klo 10.00–16.15
Huom. Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

Paikka:
TeaK, sali 522

Sisältö ja tavoite:
Improvisaatiota voi soveltaa sekä näyttämölle, että elämään loppumattoman monialaisesti. Keskeisiä teemoja ovat suunnittelusta luopuminen, oman ilmaisun tietoinen tunnistaminen ja sen jouston lisääminen, toisten ideoista vaikuttuminen ja hyväksyminen, kontrollista irti päästäminen ja toisten tukeminen. Opiskelu tapahtuu helppojen, hauskojen ja oivalluksia antavien harjoitteiden ja syventävien purkukeskustelujen avulla. Harjoitteet perustuvat mm. Keith Johnstonen, Viola Spolinin ja Del Closen sekä monien muiden työlle. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Improvisaation jatkokurssi, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

17653010 Kurssimaksu: 170,00 €, opiskelijalle 140,00 €

Aika: 06.08.2018 - 10.08.2018

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Näyttelijä Simo Routarinne

Oppitunteja: 35

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
6.–10.8. ma–pe klo 10.00–16.15

Paikka:
TeaK, sali 527 

Sisältö ja tavoite:
Improvisaation jatkokurssi perustuu alkeiskurssilla opittuihin asioihin. Kurssilla syvennetään hetkessä elämisen, hahmon rakentamisen, toisista vaikuttumisen, tarinankerronnan ja statusilmaisun taitoja edelleen. Keskeisiä teemoja ovat fokuksen löytäminen, huomion suuntaaminen toiseen, riskin ottamisen hallittu kasvattaminen ja pidempien draaman kaarten kannattelu. Teemme hauskoja ja oivalluttavia harjoitteita ja puramme niitä keskustellen. Harjoitteet perustuvat mm. Keith Johnstonen, Viola Spolinin ja Del Closen sekä monien muiden työlle. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdatus draaman kirjoittamiseen, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

17653015 Kurssimaksu: 170,00 €, opiskelijalle 140,00 €

Aika: 11.06.2018 - 15.06.2018

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeM, dramaturgi, kirjoittamisen opettaja Asta Honkamaa

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
11.–15.6. ma–pe klo 10.00–15.00

Paikka:
TeaK, auditorio 3 

Sisältö ja tavoite:                            
Draaman kirjoittamisen johdantokurssilla tutustutaan luentojen, esimerkkitekstien ja nopeiden kirjoitusharjoitusten avulla näytelmän kirjoittamisen eri osa-alueisiin, kuten henkilöstöön, draamalliseen tilanteeseen, dialogiin ja käänteeseen. Kurssilla harjoitellaan palautteen antamista keskeneräisestä tekstistä. Itsenäisissä kirjoitusharjoituksissa hahmotellaan kirjoittajalle itselleen tärkeää aihetta ja etsitään mielekkäitä lähestymistapoja näytelmän kirjoittamiseen. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.  

Korvaavuus:
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Klovnerian perusteet, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

17653040 Kurssimaksu: 170,00 €, opiskelijalle 140,00 €

Aika: 11.06.2018 - 15.06.2018

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: FM, teatteriohjaaja Taina Mäki-Iso

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
11.–15.6. ma–pe klo 9.00–16.00

Paikka: 
TeaK, sali 531

Sisältö ja tavoite:
Tavoitteena on perehtyä klovnerian perusteisiin. Kurssilla etsitään kunkin omaa persoonallista klovnia. Klovnille läsnäolo ja heittäytyminen ovat tärkeitä. Millaista on minun klovnini ’hullutteleva runous’? Milloin ja miksi olen naurettava? Miten edetä improvisoinnista kohti klovninumeroa? Olennaista on: Moka ponnahduslautana. Leikki, läsnäolo ja jakamisen ilo. Fyysisyys. Klovneria erityisenä olemisen tilana. Harjoitellaan myös klovnin kontaktia ja vuorovaikutusta suhteessa sekä yleisöön että toisiin klovneihin. Uskallanko vapaasti hengittäen ja leikkien kuunnella ja aistia yleisön reaktioita? Opetus tapahtuu improvisoinnin, liike- ja ääni-ilmaisun harjoitusten sekä leikin avulla. Aamupäivisin liikutaan ja tehdään erilaisia tekniikkaharjoituksia, iltapäivisin improvisoidaan soolona, pareittain ja ryhmänä. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.

Lisätietoja:
Huomaa oheinen Klovnerian kurssikirje, jossa on lisätietoa mukaan otettavista tarvikkeista.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Opettaja:
FM, teatteriohjaaja Taina Mäki-Iso on erikoistunut fyysiseen teatteriin ja klovneriaan. Hän on käyttänyt ohjauksissaan klovneriaa, opettanut sitä ja esiintynyt myös itse klovnina. Hän on opiskellut klovneriaa ja komiikkaa opettajinaan mm. Philippe Gaulier, Pierre Byland, Angela de Castro ja Giovanni Fusetti.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot