Autenttinen liike, 2 op

Tämä kurssi on peruutettu

17651015 Kurssimaksu: 195,00 €, opiskelijalle 165,00 €

Aika: 24.08.2019 - 01.09.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Näyttelijä Simo Routarinne

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
24.–25.8 ja 7.–8.9. la–su klo 10.00–17.00

Paikka:
Haapaniemenkatu 6, Teatterikorkeakoulu, sali 523

Sisältö ja tavoite:
Tällä kurssilla voit viettää todellista laatuaikaa itsesi ja kehosi kanssa ilman suorituspaineita, yhdessä toisten kanssa. Autenttinen liike on läsnäolon, hyväksymisen ja hyväksytyksi tulemisen kokemisen harjoitus, jonka avulla itsetuntemus lisääntyy. Autenttinen liike on itseohjautuvaa täysin vapaata liikettä tai liikkumattomuutta, jota herkistytään aistimaan silmät suljettuina. Kurssilla on mahdollista joko antaa aiheiden ja teemojen nousta itsestään tietoisuuteen tai prosessoida haluamaansa aihepiiriä, muistin, luovuuden, tunteiden ja erilaisten tietoisuuden tilojen jne. alueilta. Liike tai liikkumattomuus on kanava alitajuntaan, mielikuviin, luovuuteen ja tunteisiin. Liikkujalla on aina todistaja, joka havainnoi ja huolehtii turvallisuudesta, hienovaraisesti ja kunnioittavasti. Harjoittelussa pyritään irti arvottamisesta ja arvostelusta sekä omaksutaan hyväksyvä ja kunnioittava asenne itseä ja toista kohtaan. Liikesession (n. 30 min) jälkeen liikkuja ja todistaja purkavat sisäiset ja ulkoiset havaintonsa pareittain puhuen, liikkuen, kirjoittaen, piirtäen tai eri tapoja yhdistellen. Tämän jälkeen roolit vaihtuvat. Autenttista liikettä on käytetty moninaisiin tarkoituksiin, sen avulla on luotu koreografioita, tekstejä, maalauksia, veistoksia, runoutta, sitä käyttäen on prosessoitu muistoja, tunteita, kehonkuvaa, sitä voi myös käyttää erilaisten tajunnantilojen tutkimiseen ja itsetuntemuksen kasvattamiseen. Pidä mielesi avoinna ja anna aiheiden nousta esiin! Työskentely sopii kaikille, sekä keholliseen työskentelyyn tutustuneille että kokemattomille. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Kurssin kalenteri:
La 24.08.2019 10.00-17.00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 25.08.2019 10.00-17.00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
La 07.09.2019 10.00-17.00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Su 08.09.2019 10.00-17.00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Kurssin tiedot

Draama oppimis- ja opetusmenetelmänä – prosessidraama, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

17651025 Kurssimaksu: 170,00 €, opiskelijalle 140,00 €

Aika: 30.07.2018 - 03.08.2018

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeT Soile Rusanen ja TeM Sami Nieminen

Oppitunteja: 45

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 30.7.–3.8. ma–pe klo 9.00–16.00

Paikka: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6, sali 709

Tavoite ja sisältö: Tutustumme toiminnallisesti draamakasvatuksen ja prosessidraaman eri genreihin ja työskentelytapoihin sekä draaman suunnittelun keskeisiin periaatteisiin. Reflektoimme toteutettavia prosessidraamoja ja käymme niiden jälkeen opetuskeskusteluja draaman käytöstä opetuksessa, oppimisessa ja kasvatuksessa. Kurssin jälkeen tunnet draaman käytön mahdollisuuksia, osaat rakentaa draamaprosessin ja olet saanut omakohtaisia kokemuksia prosessidraamatyöskentelystä sekä tiedät alan keskeistä sanastoa ja taustaa sekä tämän taidekasvatusmuodon kehitykseen vaikuttaneiden henkilöiden ajattelua. Sopii kaikille draamasta ja teatterista kiinnostuneille.

Korvaavuus: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Improvisaation peruskurssi, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

17653005 Kurssimaksu: 195,00 €, opiskelijalle 165,00 €

Aika: 10.06.2019 - 14.06.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Näyttelijä Simo Routarinne

Oppitunteja: 35

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 
10.–14.6. ma–pe klo 10.00–16.15

Paikka:
Haapaniemenkatu 6, Teatterikorkeakoulu, sali 526

Sisältö ja tavoite:
Improvisaatiota voi soveltaa sekä näyttämölle, että elämään loppumattoman monialaisesti. Keskeisiä teemoja ovat suunnittelusta luopuminen, oman ilmaisun tietoinen tunnistaminen ja sen jouston lisääminen, toisten ideoista vaikuttuminen ja hyväksyminen, kontrollista irti päästäminen ja toisten tukeminen. Opiskelu tapahtuu helppojen, hauskojen ja oivalluksia antavien harjoitteiden ja syventävien purkukeskustelujen avulla. Harjoitteet perustuvat mm. Keith Johnstonen, Viola Spolinin ja Del Closen sekä monien muiden työlle.Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Improvisaation peruskurssi, 2 op

17653005 Kurssimaksu: 195,00 €, opiskelijalle 165,00 €

Aika: 08.06.2020 - 12.06.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Näyttelijä Simo Routarinne

Oppitunteja: 35

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.06.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 8.–12.6. ma–pe klo 10.00–16.15

Sisältö ja tavoite: Improvisaatiota voi soveltaa sekä näyttämölle että elämään loppumattoman monialaisesti. Keskeisiä teemoja ovat suunnittelusta luopuminen, oman ilmaisun tietoinen tunnistaminen ja sen jouston lisääminen, toisten ideoista vaikuttuminen ja hyväksyminen, kontrollista irti päästäminen ja toisten tukeminen. Opiskelu tapahtuu helppojen, hauskojen ja oivalluksia antavien harjoitteiden ja syventävien purkukeskustelujen avulla. Harjoitteet perustuvat mm. Keith Johnstonen, Viola Spolinin ja Del Closen sekä monien muiden työlle. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.

Korvaavuus: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Improvisaation jatkokurssi, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

17653010 Kurssimaksu: 195,00 €, opiskelijalle 165,00 €

Aika: 12.08.2019 - 16.08.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Näyttelijä Simo Routarinne

Oppitunteja: 35

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
12.–16.8. ma–pe klo 10.00–16.15

Paikka:
Haapaniemenkatu 6, Teatterikorkeakoulu, sali 522

Sisältö ja tavoite:
Improvisaation jatkokurssi perustuu alkeiskurssilla opittuihin asioihin. Syvennämme hetkessä elämisen, hahmon rakentamisen, toisista vaikuttumisen, tarinankerronnan ja statusilmaisun taitoja edelleen. Keskeisiä teemoja ovat fokuksen löytäminen, huomion suuntaaminen toiseen, riskin ottamisen hallittu kasvattaminen ja pidempien draaman kaarten kannattelu. Teemme hauskoja ja oivalluttavia harjoitteita ja puramme niitä keskustellen. Harjoitteet perustuvat mm. Keith Johnstonen, Viola Spolinin ja Del Closen sekä monien muiden työlle. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Improvisaation jatkokurssi, 2 op

17653010 Kurssimaksu: 195,00 €, opiskelijalle 165,00 €

Aika: 17.08.2020 - 21.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Näyttelijä Simo Routarinne

Oppitunteja: 35

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 17.–21.8. ma–pe klo 10.00–16.15

Sisältö ja tavoite:
Improvisaation jatkokurssi perustuu alkeiskurssilla opittuihin asioihin. Syvennämme hetkessä elämisen, hahmon rakentamisen, toisista vaikuttumisen, tarinankerronnan ja statusilmaisun taitoja edelleen. Keskeisiä teemoja ovat fokuksen löytäminen, huomion suuntaaminen toiseen, riskin ottamisen hallittu kasvattaminen ja pidempien draaman kaarten kannattelu. Teemme hauskoja ja oivalluttavia harjoitteita ja puramme niitä keskustellen. Harjoitteet perustuvat mm. Keith Johnstonen, Viola Spolinin ja Del Closen sekä monien muiden työlle. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.

Korvaavuus: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Johdatus draaman kirjoittamiseen, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

17653015 Kurssimaksu: 170,00 €, opiskelijalle 140,00 €

Aika: 03.06.2019 - 13.06.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: TeM, dramaturgi, kirjoittamisen opettaja Asta Honkamaa

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
3.–13.6. ma, ti ja to klo 10.00–14.00

Paikka:
Ma 03.06.2019 klo 10:00 - 14:00, K-155 Auditorio 2
Ti 04.06.2019 klo 10:00 - 14:00, K-155 Auditorio 2
To 06.06.2019 klo 10:00 - 14:00, K-155 Auditorio 2
Ma 10.06.2019 klo 10:00 - 14:00, K-505 Ryhmätyö 505
Ti 11.06.2019 klo 10:00 - 14:00, K-505 Ryhmätyö 505
To 13.06.2019 klo 10:00 - 14:00, K-505 Ryhmätyö 505

Sisältö ja tavoite:                            
Draaman kirjoittamisen johdantokurssilla tutustumme esimerkkitekstien ja nopeiden kirjoitusharjoitusten avulla näytelmän kirjoittamisen eri osa-alueisiin, kuten henkilöstöön, draamalliseen tilanteeseen, dialogiin ja käänteeseen. Kaiken työskentelyn keskiössä on vertaispalaute, jota annetaan keskeneräisistä teksteistä. Itsenäisissä kirjoitusharjoituksissa hahmottelemme kirjoittajalle tärkeitä aiheita ja kokeilemme erilaisia lähestymistapoja kohtauksen kirjoittamiseen. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.  

Korvaavuus:
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdatus draaman kirjoittamiseen, 2 op

17653015 Kurssimaksu: 185,00 €, opiskelijalle 155,00 €

Aika: 01.06.2020 - 11.06.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: TeM, dramaturgi, kirjoittamisen opettaja Asta Honkamaa

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.05.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 1.–11.6. ma, ti ja to klo 10.00–14.00

Sisältö ja tavoite: Draaman kirjoittamisen johdantokurssilla tutustumme esimerkkitekstien ja nopeiden kirjoitusharjoitusten avulla näytelmän kirjoittamisen eri osa-alueisiin, kuten henkilöstöön, draamalliseen tilanteeseen, dialogiin ja käänteeseen. Kaiken työskentelyn keskiössä on vertaispalaute, jota annetaan keskeneräisistä teksteistä. Itsenäisissä kirjoitusharjoituksissa hahmottelemme kirjoittajalle tärkeitä aiheita ja kokeilemme erilaisia lähestymistapoja kohtauksen kirjoittamiseen. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.  

Korvaavuus: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Klovnerian perusteet, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

17653040 Kurssimaksu: 195,00 €, opiskelijalle 165,00 €

Aika: 03.06.2019 - 07.06.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: FM, teatteriohjaaja Taina Mäki-Iso

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Aika: 3.–7.6. ma–pe klo 9.00–16.00

Paikka:
Haapaniemenkatu 6, Teatterikorkeakoulu, sali 523

Sisältö ja tavoite: 
Perehdymme klovnerian perusteisiin. Kurssilla etsimme kunkin omaa persoonallista klovnia. Klovnille läsnäolo ja heittäytyminen ovat tärkeitä. Millaista on minun klovnini ’hullutteleva runous’? Milloin ja miksi olen naurettava? Miten edetä improvisoinnista kohti klovninumeroa? Olennaista on: Moka ponnahduslautana. Leikki, läsnäolo ja jakamisen ilo. Fyysisyys. Klovneria erityisenä olemisen tilana. Harjoittelemme myös klovnin kontaktia ja vuorovaikutusta suhteessa sekä yleisöön että toisiin klovneihin. Uskallanko vapaasti hengittäen ja leikkien kuunnella ja aistia yleisön reaktioita? Opetus tapahtuu improvisoinnin, liike- ja ääni-ilmaisun harjoitusten sekä leikin avulla. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.

Lisätietoja:
Huomaa oheinen Klovnerian kurssikirje, jossa on lisätietoa mukaan otettavista tarvikkeista.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Opettaja:
FM, teatteriohjaaja Taina Mäki-Iso on erikoistunut fyysiseen teatteriin ja klovneriaan. Hän on käyttänyt ohjauksissaan klovneriaa, opettanut sitä ja esiintynyt myös itse klovnina. Hän on opiskellut klovneriaa ja komiikkaa opettajinaan mm. Philippe Gaulier, Pierre Byland, Angela de Castro ja Giovanni Fusetti.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Klovnerian perusteet, 2 op

17653040 Kurssimaksu: 195,00 €, opiskelijalle 165,00 €

Aika: 01.06.2020 - 05.06.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM, teatteriohjaaja Taina Mäki-Iso

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.05.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 1.–5.6. ma–pe klo 9.00–16.00 

Sisältö ja tavoite: 
Perehdymme klovnerian perusteisiin ja etsimme kunkin omaa persoonallista klovnia. Klovnille läsnäolo ja heittäytyminen ovat tärkeitä. Millaista on minun klovnini ’hullutteleva runous’? Milloin ja miten olen naurettava? Miten edetä improvisoinnista kohti klovninumeroa? Olennaista on: Moka ponnahduslautana. Leikki, läsnäolo ja jakamisen ilo. Fyysisyys. Klovneria erityisenä olemisen tilana. Harjoittelemme myös klovnin kontaktia ja vuorovaikutusta suhteessa sekä yleisöön että toisiin klovneihin. Uskallanko vapaasti hengittäen ja leikkien kuunnella ja aistia yleisön reaktioita? Opetus tapahtuu improvisoinnin, liike- ja ääni-ilmaisun harjoitusten sekä leikin avulla. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.

Lisätietoja: 

  • Tarvitset liikkumiseen soveltuvat vaatteet.
  • Muistele joku vitsi, joka saa sinut nauramaan. Mieti valmiiksi 1-2 laulua. Mikä laulu on itsellesi tärkeä? Laulu, joka koskettaa, liikuttaa ja/tai huvittaa suuresti sinua. Tyylilaji ja sanoituskieli vapaa. Kertaa laulusta ainakin ensimmäisen säkeistön sanat. Sillä ei ole merkitystä, miten hyvin tai huonosti laulat. Tuo mukanasi erilaisia ja erikokoisia sekä naisten että miesten vaatteita (osa mielellään menneiltä vuosikymmeniltä), hattuja ja asusteita. Esimerkiksi miesten housut ja puvuntakki, liivi, iltapuku (ei kuitenkaan liian hieno), jakkupuku, hame, naisten takki, miesten ja naisten hattuja, myssyjä, käsilaukkuja, salkku… Oikeita vaatteita, ei "pellepukuja". Erilaisia kenkiäkin saa tuoda. Nämä tulevat kaikkien kurssilaisten käyttöön. Mitä enemmän sen parempi.
  • Nenän saat kurssilla.
  • Huom. Mikäli et voikaan osallistua kurssille, peruutathan osallistumisesi ajoissa. Klovneriakurssi on todella suosittu ja jonotuslistalla on paljon innokkaita osallistujia.

Korvaavuus: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Opettaja: FM, teatteriohjaaja Taina Mäki-Iso on erikoistunut fyysiseen teatteriin ja klovneriaan. Hän on käyttänyt ohjauksissaan klovneriaa, opettanut sitä ja esiintynyt myös itse klovnina. Hän on opiskellut klovneriaa ja komiikkaa opettajinaan mm. Philippe Gaulier, Pierre Byland, Angela de Castro ja Giovanni Fusetti.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Nukke- ja esineteatterin alkeet, 1 op

17653070 Kurssimaksu: 150,00 €, opiskelijalle 120,00 €

Aika: 08.06.2020 - 11.06.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: TeM Johanna Kultala

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.06.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 8.–11.6. ma–to klo 10.00–15.00

Sisältö ja tavoite: Nukke- ja esineteatterin alkeiskurssilla tutustutaan nukkenäyttelemisen eli nuketuksen perusteisiin. Erilaisten nuken liikkeeseen, hengitykseen ja katseeseen keskittyvien harjoitteiden kautta tutkitaan, kuinka luodaan illuusio nuken elollisuudesta. Kurssilla havainnoidaan myös nuken ja esiintyjän välistä vuorovaikutusta sekä kiinnitetään huomiota nuken ergonomiseen liikuttamiseen. Tutuksi tulee muodonmuutoksen käsite keskeisenä osana nukketeatteri-ilmaisua. Kurssi tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden nukketeatterillisen ajattelun kehittämiseen ja uusien työskentelyvälineiden löytämiseen omassa taiteellisessa työssä. Kurssin aikana käsitys siitä, mikä voi olla nukke, laajenee. Kurssilla työskennellään sekä perinteisten pöytänukkien että esineiden kanssa. Rakennamme kurssin aikana pieniä esityksellisiä kohtauksia kannustavassa ilmapiirissä. Kurssi on suunnattu aikuisille. Osallistujalta ei vaadita aikaisempaa kokemusta nukketeatterista. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Runolla kertomisen keinot

Tämä kurssi on päättynyt

17653500 Kurssimaksu: 120,00 €

Aika: 27.05.2019 - 14.06.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 27

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
27.5.–14.6. ma, ke ja pe klo 17.00–19.30

Tavoite ja sisältö:
Runon ja proosan tavat kertoa poikkeavat toisistaan. Eroista huolimatta runoista löytyy usein jokin tarina, joka välittää lukijalle tietoa. Näitä runolla kertomisen keinoja voi olla välillä vaikea tunnistaa, sillä runoilijat kirjottavat runojaan enemmän tai vähemmän intuitiivisesti. Paneudumme tapoihin, joilla runo kertoo. Teemme harjoituksia, keskustelemme ja annamme palautetta runoista sekä luemme tekstejä, joissa avataan runolla kertomisen keinoja. Soveltuu erityisesti runoista kiinnostuneelle, joka on joko opiskellut luovaa kirjoittamista tai on harrastanut kirjoittamista jo hetken.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Suomalainen nykydraama, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

17653550 Kurssimaksu: 120,00 €, opiskelijalle 90,00 €

Aika: 03.09.2019 - 15.10.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FT Katri Tanskanen

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
3.9.–15.10. ti klo 17.00–18.30

Tavoite ja sisältö:
Kurssilla tarkastelemme, miltä yhteiskunnallisesti kantaaottava näytelmäkirjallisuus näyttää 2010-luvun Suomessa. Luemme uusia näytelmiä ja keskustelemme niistä opettajan alustusten pohjalta. Tutustumme esimerkiksi ekodramaturgiaan, jonka avulla puidaan ympäristökysymyksiä, dokumenttiteatteriin sekä elämäkerrallisten esitysten poliittisiin ulottuvuuksiin.

Suoritustapa:
luennot (14 t) sekä luentopäiväkirja ja loppuessee, joka palautetaan viimeistään 31.10. Moodleen.

Oheiskirjallisuus:

Dramaturgiakirja. Kaikki järjestyy aina. Toim. Katariina Numminen, Maria Kilpi ja Mari Hyrkkänen. Like 2018.

Get Real. Documentary Theatre Past and Present. Toim. Alison Forsyth ja Chris Megson. Palgrave MacMillan 2009.

Jumalainen näytelmä – Dramaturgisia työkaluja. Toim. Paula Salmien ja Elina Snicker. Like 2012.

Junttila, Janne: Dokumenttiteatterin uusi aalto. Like 2012.

Koivisto, Päivi: Elämästä autofiktioksi. Lajitradition jäljillä Pirkko Saision romaanisarjassa Pienin yhteinen jaettava, Vastavalo ja Punainen erokirja. Koivisto 2011.

Kurdi, Maria: Representations of Gender and Female Subjectivity in Contemporary Irish Drama by Women. Edwin Mellen Press 2010.

Lane, David: Contemporary British Drama. Edinburgh University Press 2010.

Lehmann, Hans-Thies: Draaman jälkeinen teatteri. Like 2009.

New Dramaturgy. International Perspectives on Theory and Practice. Toim. Katalin Trencsényi ja Bernadette Cochrane. Bloomsbury 2014.

Posthumanismi. Toim. Karoliina Lummaa ja Lea Rojola. Eetos 2014.

Readings in Performance and Ecology. Toim. Wendy Arons ja Theresa J. May. Palgrave Macmillan 2012.

Tanskanen, Katri: Yleisö kohtaa toisen. Etiikan dramaturgioita 2010-luvun suomalaisissa näytelmissä. 2017.

Muuta materiaalia:

https://uno-npf.fi/nayttamo/#podcast

Korvaavuus:
TTK-TE236 Draama, dramaturgia 5 op tai TTK-TE240 Valinnainen erikoiskurssi 5 op (Helsingin yliopisto)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

The body that speaks, 2 ECTS

Tämä kurssi on peruutettu

17653570 Kurssimaksu: 170,00 €, opiskelijalle 140,00 €

Aika: 05.08.2019 - 14.08.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: M.A. Yuko Takeda

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times:
August 5-8, Mon, Wed-Thu, August 12 &14, Mon & Wed, 10:00-15:00

Place:
Haapaniemenkatu 6, Theatre Academy, room 709

Objective and content:
In this course, the student will learn the basics of a few physical training methods: Suzuki Method of Actor Training, Viewpoints, and Hino Method (a method based in classic Japanese martial arts) to build the corporeal foundation for greater expressivity and connectivity on stage. The key words in learning are Listening, Focus, Stillness, Sensitivity, Drive and Attitude. Through careful, diligent practice, the student will develop an invaluable asset as a performing artist, the body of presence.

Credits:
2 ECTS given by Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (Theatre Academy, University of the Arts Helsinki)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Toiminta ja tunne, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2019!

17653580 Kurssimaksu: 170,00 €, opiskelijalle 140,00 €

Aika: 05.08.2019 - 09.08.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: MA in Acting Sami Henrik Haapala

Oppitunteja: 35

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
5.–9.8. ma–pe klo 10.00–16.15

Paikka:
Haapaniemenkatu 6, Teatterikorkeakoulu, sali K-535

Tavoite ja sisältö:
Tämä kurssi on johdatus näyttelijän tekniikkaan. Aloitamme fyysisillä harjoituksilla, jatkamme äänityöskentelyyn ja yhdistämme nämä lopulta työskentelyyn pienimuotoisen kohtauksen kanssa. Keskitymme kurssilla pääasiassa Stanislavskista periytyviin näyttelijäntaiteen tekniikkoihin. Amerikkalaisen Sanford Meisnerin kehittämä Meisner-tekniikka muodostaa näistä yhden keskeisen metodin, mutta sovellamme myös muita lähestymistapoja laajentaaksemme ilmaisun keinovalikoimaa. Kurssin pääasiallisena tavoitteena on oppia reagoimaan intuitiivisesti, kehollisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Opettaja:
Sami Henrik Haapala, näyttelijä FIA, tanssija ja dj, www.samihenrik.me
 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Toiminta ja tunne, 2 op

17653580 Kurssimaksu: 195,00 €, opiskelijalle 165,00 €

Aika: 10.08.2020 - 14.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: MA in Acting Sami Henrik Haapala

Oppitunteja: 35

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 10.–14.8. ma–pe klo 10.00–16.15

Tavoite ja sisältö: Tämä kurssi on johdatus näyttelijän tekniikkaan. Aloitamme fyysisillä harjoituksilla, jatkamme äänityöskentelyyn ja yhdistämme nämä lopulta työskentelyyn pienimuotoisen kohtauksen kanssa. Keskitymme kurssilla pääasiassa Stanislavskista periytyviin näyttelijäntaiteen tekniikoihin. Amerikkalaisen Sanford Meisnerin kehittämä Meisner-tekniikka muodostaa näistä yhden keskeisen metodin, mutta sovellamme myös muita lähestymistapoja laajentaaksemme ilmaisun keinovalikoimaa. Kurssin pääasiallisena tavoitteena on oppia reagoimaan intuitiivisesti, kehollisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20 €.

Korvaavuus: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta

Opettaja: Sami Henrik Haapala, näyttelijä FIA, tanssija ja dj, www.samihenrik.me
 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Käynnistä runomoottorisi – johdattelua runon kirjoittamiseen

59003145 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 25.05.2020 - 12.06.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 27

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.05.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 25.5.–12.6. ma, ke ja pe klo 17.00–19.30

Tavoite ja sisältö: Jos olet kiinnostunut runon kirjoittamisesta ja lukemisesta mutta et tiedä kuinka pääsisit siinä alkuun, tämä kurssi on sinulle oikea. Runoja voi kuka tahansa kirjoittaa mutta siinä edistyminen vaatii määrätietoista kirjoittamista ja/tai kurssille osallistumista, jossa runouden saloja avataan ymmärrettävästi. Käymme läpi runon kirjoittamisen perusteita. Kuvallisuus, rytmi, typografia, puhujuus ovat kurssin aiheita.

Kirja: Kirjoita runo - opas aloittelevalle runoilijalle (Avain 2011), lue ennen kurssia.

Opettaja: Kurssia vetää runoilija ja runoaktiivi Tommi Parkko, jonka tietokirjat runoudesta ovat myös kurssin opetusmateriaalina.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot