bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Valokuvauksen perusopinnot, 25 op

12961000 Kurssimaksu: 1295,00 €

Aika: 15.01.2019 - 31.05.2020

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.11.2018 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

järjestetään kesäyliopistossa Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintojaksojen kirjallisuus, suoritustavat ja päivitetyt tiedot kesäyliopiston verkkosivuilla. Opintokokonaisuus alkaa alkuvuodesta 2019 ja tarkemmat aikataulut ja tiedot päivitetään verkkosivuillemme kesän 2018 aikana.

Tavoite ja sisältö: Opiskelija ymmärtää ja hyödyntää erilaisten kameroiden merkitykset tallennevälineinä ja osaa hyödyntää niitä omassa visuaalisessa kerronnassaan ja taiteellisessa työskentelyssään. Hän oppii käyttämään valokuvaa myös tutkimusvälineenään. Hän tunnistaa ympäristöönsä liittyviä visuaalisia esitystapoja ja niihin liitettyjä käytäntöjä.

Pakolliset opintojaksot:
Valokuvauksen traditiot  4 op 
Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op
Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II 5 op
Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op
Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op
Valokuvataiteen produktio 4 op

 

Kurssimaksu: 1295 euroa. Kesäyliopiston opintomaksu 1260 euroa ja LY:n avoimen yliopiston opintomaksu 35 euroa/opintokokonaisuus.  Lapin yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35 euroa maksetaan LY:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä (ILPA-ohjeet lähetetään erikseen ilmoittautuneille koulutuksen alkaessa).

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Opintomaksu ei sisällä kursseilla tarvittavien materiaalien ja mahdollisten näyttelykäyntien maksuja, vaan opiskelija kustantaa ne itse.
Ilmoittautujia pyydetään täyttämään taustatietolomake tästä.

Opintojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista lähiopetukseen (80% läsnäolo) ja oman (digi)järjestelmäkameran käyttöä. Lisäksi edellytetään kuvankäsittelyohjelman perushallintaa ja mahdollisuutta käyttää kuvankäsittelyohjelmaa myös itsenäisesti tehtävissä harjoitustöissä.

Opinnot toteutetaan ilta- ja viikonloppuopetuksena. 

 

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Valokuvauksen traditiot 4 op

12961030 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 15.01.2019 - 16.04.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: TaM Laura Nissinen

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Luennot 15.1.,  29.1., 12.2., 26.2.,  12.3.,  26.3.,  2.4.,  16.4.2019
ti klo 18.00-20.30

15.1.              Valokuvan alkuvaiheet

29.1.              Jukka Kukkonen: Kuvattavana sisällissota. Sotakuvat ennen sotakuvaajia 1918

12.2.               Moderni valokuva. Valokuvan muutokset 1920–1950-luvuilla

26.2.               Valokuvan abstraktio. Valokuvataideryhmä Fotograafikoiden toiminta 1960-luvulla

12.3.               Jukka Kukkonen: Kohtalona kuvamassat. Seikkailuni kuva-arkistoissa 1975-2018

26.3.               Mustavalkoinen 1970-luku. Kotimainen dokumentaarinen valokuva

2.4.                 Valokuvasta taiteeksi. Kotimainen valokuvataide 1980–1990-luvuilla

16.4.               Valokuvan teoria ja tutkimus

Kurssi sisältää lisäksi yhden viikonlopulle sijoittuvan näyttelyvierailun.

Loppuesseen palautus viimeistään 31.5.2019

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää kuvallisen viestinnän ja oman välineensä historiaa ja teoriaa, nähdä niiden suhteen nykyhetkeen ja yhteiskuntaan sekä kirjoittaa analyyttisesti valokuvasta. Opiskelija saa perustiedot valokuvauksen historiasta ja suhteesta muihin taiteenaloihin. 

Suoritustapa: Luennot, essee, itsenäinen työskentely
Luennoitsijat: TaM Laura Nissinen, sekä vieraileva luennoitsija Jukka Kukkonen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12961050

Aika: 01.11.2019 - 29.02.2020

Paikka: Toimipaikka avoin

Opettaja: TaM Milja Laurila

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika:marraskuu 2019-helmikuu 2020

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee visuaalisen ilmaisun perustaidot, tuntee valokuvauksen kehityksen analogisista digitaalisiin työvälineisiin ja –prosesseihin. Opiskelija perehtyy monokromaattiseen työskentelyyn ja havaintopohjaiseen kuvaukseen.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille/harjoituksiin, demonstraatioihin ja kritiikkiin. Itsenäinen työskentely.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12961060

Aika: 01.08.2019 - 19.10.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KM, valokuvaaja Tiina Puputti

Oppitunteja: 60

Kurssin tiedot

Aikataulu:

1. Studiojakso                    31.8.–1.9.    

2. Miljööjakso 1                  14.–15.9.      

3. Miljööjakso 2                  28.–29.9.   

4. Miljööjakso 3                  18.–19.10.   

 

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valokuvauksen kerrontatapoja, ymmärtää valaisuilmaisun periaatteet ja osaa soveltaa niitä kuvissaan, osaa kehittää ideointikykyään ja ilmaisuaan. Opiskelija tutustuu henkilökuvauksen osa-alueisiin ja perehtyy eriluonteisen valon havainnointiin luonnonvalosta studiovaloon.

Suoritustapa: Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit. Itsenäinen työskentely.

Opettaja: KM, valokuvaaja Tiina Puputti

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12961080

Aika: 01.01.2020 - 31.05.2020

Paikka: Toimipaikka avoin

Opettaja: TaM Milja Laurila

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika: kevät 2020
Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää erilaisten tallentamisvälineiden mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan ja tutustuu eri kuvausmetodeihin. Opiskelija saa perustiedot vaihtoehtoisista kuvaus- ja vedostusmenetelmistä.
Suoritustapa: Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit. Itsenäinen työskentely.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12961085

Aika: 01.01.2020 - 31.05.2020

Paikka: Toimipaikka avoin

Opettaja: TaM Milja Laurila

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika: kevät 2020

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muokata havaintojaan sisällöiksi, osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa. Opiskelija perehtyy valokuvauksen metodologiaan, sekvenssi- ja dokumenttikuvaukseen ja saa perustiedot valokuvauksesta tutkimusmetodina

Suoritustapa: Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit. Itsenäinen työskentely.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Valokuvataiteen produktio 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12961090

Aika: 01.04.2020 - 30.09.2020

Paikka: Toimipaikka avoin

Opettaja: TaM Milja Laurila

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika: kevät-syksy 2020
Tavoite ja sisältö: Produktion aloittaminen edellyttää, että muut perusopintojen arvosanaan sisältyvät opinnot on pääasiallisesti suoritettu. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valita henkilökohtaisen kuvausaiheen ja toteuttaa kuvakokonaisuuden, osaa esitellä omia teoksiaan ja arvioida tekemistään. Opiskelija oppii itsenäistä taiteellista työskentelyä ja valokuvallista ilmaisua.

Suoritustapa: Ohjattua opetusta, kritiikki. Valokuvaproduktio ja kirjallinen raportti omasta työskentelystä. mahdollinen osallistuminen loppunäyttelyyn.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot