bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12961050

Aika: 01.11.2019 - 29.02.2020

Paikka: Toimipaikka avoin

Opettaja: TaM Milja Laurila

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika: marraskuu 2019-helmikuu 2020

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee visuaalisen ilmaisun perustaidot, tuntee valokuvauksen kehityksen analogisista digitaalisiin työvälineisiin ja –prosesseihin. Opiskelija perehtyy monokromaattiseen työskentelyyn ja havaintopohjaiseen kuvaukseen.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille/harjoituksiin, demonstraatioihin ja kritiikkiin. Itsenäinen työskentely.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta

12961060

Aika: 14.09.2019 - 27.10.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KM, valokuvaaja Tiina Puputti

Oppitunteja: 60

Kurssin tiedot

Aikataulu:

1. Studiojakso                    14.–15.9.  la–su  klo 10–16

2. Miljööjakso 1                  28.–29.9. la–su  klo 10–16   

3. Miljööjakso 2                  19.–20.10.   la–su  klo 10–16   

4. Miljööjakso 3                  26.–27.10. la–su  klo 10–16  

 

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valokuvauksen kerrontatapoja, ymmärtää valaisuilmaisun periaatteet ja osaa soveltaa niitä kuvissaan, osaa kehittää ideointikykyään ja ilmaisuaan. Opiskelija tutustuu henkilökuvauksen osa-alueisiin ja perehtyy eriluonteisen valon havainnointiin luonnonvalosta studiovaloon.

Suoritustapa: Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit (etäohjausjaksot) Itsenäinen työskentely.

Opettaja: KM, valokuvaaja Tiina Puputti

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12961080

Aika: 01.01.2020 - 31.05.2020

Paikka: Toimipaikka avoin

Opettaja: TaM Milja Laurila

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika: kevät 2020
Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää erilaisten tallentamisvälineiden mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan ja tutustuu eri kuvausmetodeihin. Opiskelija saa perustiedot vaihtoehtoisista kuvaus- ja vedostusmenetelmistä.
Suoritustapa: Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit. Itsenäinen työskentely.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12961085

Aika: 01.01.2020 - 31.05.2020

Paikka: Toimipaikka avoin

Opettaja: TaM Milja Laurila

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika: kevät 2020

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muokata havaintojaan sisällöiksi, osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa. Opiskelija perehtyy valokuvauksen metodologiaan, sekvenssi- ja dokumenttikuvaukseen ja saa perustiedot valokuvauksesta tutkimusmetodina

Suoritustapa: Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit. Itsenäinen työskentely.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Valokuvataiteen produktio 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12961090

Aika: 01.04.2020 - 30.09.2020

Paikka: Toimipaikka avoin

Opettaja: TaM Milja Laurila

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika: kevät-syksy 2020
Tavoite ja sisältö: Produktion aloittaminen edellyttää, että muut perusopintojen arvosanaan sisältyvät opinnot on pääasiallisesti suoritettu. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valita henkilökohtaisen kuvausaiheen ja toteuttaa kuvakokonaisuuden, osaa esitellä omia teoksiaan ja arvioida tekemistään. Opiskelija oppii itsenäistä taiteellista työskentelyä ja valokuvallista ilmaisua.

Suoritustapa: Ohjattua opetusta, kritiikki. Valokuvaproduktio ja kirjallinen raportti omasta työskentelystä. mahdollinen osallistuminen loppunäyttelyyn.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot