Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12961085

Aika: 30.03.2020 - 17.05.2020

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: TaM Milja Laurila

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika:

maanantaisin ja torstaisin klo 17.15–19.30
ma 30.3. Kurssin esittely; Luento | Tehtävien 1, 2 ja 3 jako
to 2.4. Luento
ma 6.4. Luento
ma 20.4. Tehtävä 1: Opiskelijoiden esittelyt
to 23.4. Tehtävä 1: Opiskelijoiden esittelyt
ma 27.4. Tehtävä 1: Opiskelijoiden esittelyt
ma 4.5. Tehtävä 2: Kritiikki
to 6.5. Tehtävä 2: Kritiikki

viikonloppu:
la 16.5. klo 10-16 Tehtävä 2: Kritiikki
su 17.5.klo 10-16 Tehtävä 2: Kritiikki

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muokata havaintojaan sisällöiksi, osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa. Opiskelija perehtyy valokuvauksen metodologiaan, sekvenssi- ja dokumenttikuvaukseen ja saa perustiedot valokuvauksesta tutkimusmetodina

Suoritustapa: Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit. Itsenäinen työskentely.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Valokuvataiteen produktio 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12961090

Aika: 01.05.2020 - 30.11.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: TaM Milja Laurila

Oppitunteja: 48

Kurssin tiedot

Aika: kevät-syksy 2020
Tavoite ja sisältö: Produktion aloittaminen edellyttää, että muut perusopintojen arvosanaan sisältyvät opinnot on pääasiallisesti suoritettu. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valita henkilökohtaisen kuvausaiheen ja toteuttaa kuvakokonaisuuden, osaa esitellä omia teoksiaan ja arvioida tekemistään. Opiskelija oppii itsenäistä taiteellista työskentelyä ja valokuvallista ilmaisua.

Suoritustapa: Ohjattua opetusta, kritiikki. Valokuvaproduktio ja kirjallinen raportti omasta työskentelystä. mahdollinen osallistuminen loppunäyttelyyn.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot