bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Kouluttajakoulutus asiantuntijoille

Tämä kurssi on päättynyt

81602555L Kurssimaksu: 225,00 €

Aika: 05.06.2018 - 19.06.2018

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: KM (aikuiskoulutus) Jaana Ovaska

Kurssin tiedot

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot kohdassa "Kasvatus ja opetus".

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Minäkö projektin vetäjäksi? Työkaluja projektinhallinnan perusteisiin ja periaatteisiin

Tämä kurssi on päättynyt

81603000 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 20.06.2018 - 20.06.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Asko Rasinen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 20.6. ke klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Oppia projektimaisen toimintatavan pääperiaatteet alkukartoituksesta projektin päättämiseen. Päivän aikana rakennetaan kuvaa projektinhallinnan periaatteista prosessikuvauksen avulla, annetaan selkeät ohjeet projektin perustamiseen ja suunnitelman laatimiseen sekä tutustutaan projektinhallinnassa tarvittaviin työkaluihin. Tarkoittavatko projekti, prosessi, hanke ja toiminto samaa asiaa vai missä erot piilevät? Projektinhallinnassa on tärkeää käyttää oikeita työkaluja esimerkiksi projektin kuvaamiseen, aikataulujen laatimiseen, budjetointiin ja projektin edistymisen seurantaan. Projektiryhmä on saatava vauhtiin mahdollisimman nopeasti, jolloin myös ryhmänvetäjän taidot ovat hyödyllisiä. Muutoksen suunnittelu saattaa aiheuttaa vastustusta, johon on hyvä osata suhtautua oikein jo alkuvaiheessa. Myös konfliktinhallinnan taitoja tarvitaan muuttuvien tilanteiden nopeaan selvittämiseen. Koulutuksen teemoja ovat:

 • Projektitoiminnan taustoihin perehtyminen
 • Projektin asettaminen
 • Projektipäällikön toimenkuva
 • Projektisuunnitelman laatiminen
 • Riskien hallinta ja logistiikka
 • Projektin johtamisen periaatteet, dokumentointi ja kommunikoinnin korostunut tarve
 • Projektin päättäminen
 • Käytännön työkaluja projektinhallintaan (ohjelmistot, lomakkeet)

Kohderyhmä: Kaikki, jotka vastaavat organisaatiossaan kehittämisryhmän vetämisestä tai joiden organisaatio käyttää projektointia asiakkuuksien hoidossa. Myös niille, jotka esimerkiksi tilapäisesti toimivat ryhmässä, joka vastaa uuden menetelmän, palvelun, tuotteen tai järjestelmän kehittämistyöstä. Sopii myös pk-yritysten kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Kouluttaja: M.Sc.(HRD), MBA Asko Rasinen, joka on toiminut markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun johtotehtävissä alansa johtavissa yrityksissä sekä Suomessa että yli 10 vuotta ulkomailla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Palvelumuotoilu teoriasta käytäntöön – työkalupakki käyttäjälähtöiseen kehittämiseen

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

81603800 Kurssimaksu: 225,00 €

Aika: 15.06.2018 - 24.08.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Behavior, Business and Service Designer Sami Oinonen

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 15.6., 17.8. ja 24.8. pe klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Opit soveltamaan palvelumuotoilun työkalupakkia ja muotoiluajattelua kokonaisvaltaisesti asiakasymmärryksen kartoittamiseen, palveluideoiden luonnosteluun, konseptointiin ja testaamiseen sekä palvelujen tuotteistamiseen. Luot itsellesi käytännön esimerkkien ja pienryhmätöiden kautta palvelumuotoilun työkalupakin, jonka avulla pystyt luomaan käyttäjälähtöisiä palveluja nopeasti, tehokkaasti ja inspiroivasti.  Koulutus toteutetaan ryhmätyönä. On toivottavaa, että kullakin opiskelijalla olisi esimerkiksi omaan työhön liittyvä alustava kehityshaaste pohdittuna. Kuljetamme kunkin näistä päivien aikana kohti konkretiaa. Konkreettisen oman kehityshaasteen puuttuminen ei ole kuitenkaan este osallistumiselle. Kesäkuun johdantopäivän jälkeen opiskelijat kartoittavat pienryhmissä kehitysteemoihinsa liittyvää asiakasymmärrystä. Elokuun kaksi lähiopetuspäivää muodostavat design sprintin, jossa ryhmät työstävät kartoitusvaiheen teemansa, ideansa ja mahdollisuutensa testattaviksi palvelukonsepteiksi.

Kohderyhmä: Palvelumuotoilun soveltamisesta kiinnostuneet, jotka jollain tavalla ovat mukana tai vastuullisia toiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämisessä.

Kouluttaja: Customer Experience & Behavioral Designer Sami Oinonen, Pinto Design Oy. Sami on Suomen johtavia käyttäjähtöisen kehittämisen kouluttajia ja yritysvalmentajia. Vuosittain hän kouluttaa noin 800 yksityisen ja julkisen sektorin toiminnankehittäjää muotoiluajatteluun.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Urapuu® – intensiivikurssi alanvaihtoa harkitseville ja muutosta työelämään kaipaaville

Ei ilmoittautumista netin kautta.

81605030L Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 08.01.2019 - 15.01.2019

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: Sosiaalipsykologi (VTM) Leena Koivula

Kurssin tiedot

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot kohdassa "Mieli ja psykologia".

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Verkostot haltuun! Verkostotyöskentely ja verkostojen johtaminen -kokonaisuus

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

81605500 Kurssimaksu: 210,00 €

Aika: 04.10.2018 - 10.10.2018

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: KTT Timo Järvensivu

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.10.2018 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Kurssikokonaisuus rakentuu kolmesta aamupäivästä, jotka sisältävät lyhyitä alustuksia sekä yhteistä työskentelyä:

 • Verkostotyö ja verkostojen johtaminen: Mitä verkostot ovat ja miten kehitän verkostoja menestyksellisesti?
  Aika: 4.10. to klo 9.00–12.15
 • Osallistava työskentely verkostoissa: Miten kehitämme ja opimme tehokkaasti yhdessä?
  Aika: 5.10. pe klo 9.00–12.15
 • Dialogisuus verkostoissa: Dialogi on yhdessä ajattelua. Miten hyödynnämme dialogisuutta verkostotyössä?
  Aika: 10.10. ke klo 9.00–12.15

Sisältö ja tavoite: Tutustutaan verkostotyön ja verkostojohtamisen keskeisiin näkökulmiin ja arjen käytäntöihin. Miksi ja mihin verkostoja tarvitaan? Miten voin kehittää verkostoja tehokkaasti? Minkälaisia askeleita verkostotyö sisältää ja mitkä ovat verkostotyön keskeiset työkalut? Kurssin aikana hahmotetaan minkälaisissa verkostoissa kurssin osallistujat toimivat ja mitä näiden verkostojen kehittäminen vaatii. Keskustellen jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä verkostotyön arjesta.

Kohderyhmä: Oman verkosto-osaamisensa tai oman työpaikkansa verkostojen kehittämisestä kiinnostuneet. Koulutus tarjoaa näkökulmia ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä paitsi verkostojen koordinoijille ja johtajille, myös verkostoissa eri rooleissa työskenteleville.

Kouluttaja: Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut verkostotyön arkea ja verkostojohtamisen käytäntöjä yli 15 vuoden ajan. Hän on toiminut verkostotyön tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen ja konsultoiden erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin kehittämisverkostoja.

Kurssimaksu: Koulutukset muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden, jonka hinta on 210 €. Kurssipäivät toimivat myös itsenäisinä oppimispaketteina, joihin voi osallistua yksittäin hintaan 90 €. Mikäli ilmoittaudut kaikkiin kolmeen koulutusaamupäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Verkostot haltuun! 1: Verkostotyö ja verkostojen johtaminen

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

81605501 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 04.10.2018 - 04.10.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: KTT Timo Järvensivu

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.10.2018 23:59

Kurssin tiedot

Verkostotyö ja verkostojen johtaminen: Mitä verkostot ovat ja miten kehitän verkostoja menestyksellisesti?

Sisältö ja tavoite: Tutustutaan verkostotyön ja verkostojohtamisen keskeisiin näkökulmiin ja arjen käytäntöihin. Miksi ja mihin verkostoja tarvitaan? Miten voin kehittää verkostoja tehokkaasti? Minkälaisia askeleita verkostotyö sisältää ja mitkä ovat verkostotyön keskeiset työkalut? Kurssin aikana hahmotetaan minkälaisissa verkostoissa kurssin osallistujat toimivat ja mitä näiden verkostojen kehittäminen vaatii. Keskustellen jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä verkostotyön arjesta.

Kohderyhmä: Oman verkosto-osaamisensa tai oman työpaikkansa verkostojen kehittämisestä kiinnostuneet. Koulutus tarjoaa näkökulmia ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä paitsi verkostojen koordinoijille ja johtajille, myös verkostoissa eri rooleissa työskenteleville.

Kouluttaja: Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut verkostotyön arkea ja verkostojohtamisen käytäntöjä yli 15 vuoden ajan. Hän on toiminut verkostotyön tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen ja konsultoiden erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin kehittämisverkostoja.

Kurssimaksu: 90 € tai kolme koulutusaamupäivää 210 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Verkostot haltuun! 2: Osallistava työskentely verkostoissa

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

81605502 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 05.10.2018 - 05.10.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: KTT Timo Järvensivu

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.10.2018 23:59

Kurssin tiedot

Osallistava työskentely verkostoissa: Miten kehitämme ja opimme tehokkaasti yhdessä?

Sisältö ja tavoite: Tutustutaan verkostotyön ja verkostojohtamisen keskeisiin näkökulmiin ja arjen käytäntöihin. Miksi ja mihin verkostoja tarvitaan? Miten voin kehittää verkostoja tehokkaasti? Minkälaisia askeleita verkostotyö sisältää ja mitkä ovat verkostotyön keskeiset työkalut? Kurssin aikana hahmotetaan minkälaisissa verkostoissa kurssin osallistujat toimivat ja mitä näiden verkostojen kehittäminen vaatii. Keskustellen jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä verkostotyön arjesta.

Kohderyhmä: Oman verkosto-osaamisensa tai oman työpaikkansa verkostojen kehittämisestä kiinnostuneet. Koulutus tarjoaa näkökulmia ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä paitsi verkostojen koordinoijille ja johtajille, myös verkostoissa eri rooleissa työskenteleville.

Kouluttaja: Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut verkostotyön arkea ja verkostojohtamisen käytäntöjä yli 15 vuoden ajan. Hän on toiminut verkostotyön tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen ja konsultoiden erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin kehittämisverkostoja.

Kurssimaksu: 90 € tai kolme koulutusaamupäivää 210 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Verkostot haltuun! 3: Dialogisuus verkostoissa

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

81605503 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 10.10.2018 - 10.10.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: KTT Timo Järvensivu

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.10.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dialogisuus verkostoissa: Dialogi on yhdessä ajattelua. Miten hyödynnämme dialogisuutta verkostotyössä?

Sisältö ja tavoite: Tutustutaan verkostotyön ja verkostojohtamisen keskeisiin näkökulmiin ja arjen käytäntöihin. Miksi ja mihin verkostoja tarvitaan? Miten voin kehittää verkostoja tehokkaasti? Minkälaisia askeleita verkostotyö sisältää ja mitkä ovat verkostotyön keskeiset työkalut? Kurssin aikana hahmotetaan minkälaisissa verkostoissa kurssin osallistujat toimivat ja mitä näiden verkostojen kehittäminen vaatii. Keskustellen jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä verkostotyön arjesta.

Kohderyhmä: Oman verkosto-osaamisensa tai oman työpaikkansa verkostojen kehittämisestä kiinnostuneet. Koulutus tarjoaa näkökulmia ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä paitsi verkostojen koordinoijille ja johtajille, myös verkostoissa eri rooleissa työskenteleville.

Kouluttaja: Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut verkostotyön arkea ja verkostojohtamisen käytäntöjä yli 15 vuoden ajan. Hän on toiminut verkostotyön tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen ja konsultoiden erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin kehittämisverkostoja.

Kurssimaksu: 90 € tai kolme koulutusaamupäivää 210 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot