Fasilitointi – yhteistyön ja ryhmätoiminnan rakentaja

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2019!

81602250 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 27.05.2019 - 27.05.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Viestintävalmentaja, psykologi, psykoterapeutti Essi Juvakka

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 27.5. ma klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Kaipaatko välineitä ryhmätoiminnan ohjaamiseen? Fasilitaattori toimii puolueettomana ryhmäprosessien ohjaajana tukien ryhmän tavoitteiden saavuttamista. Tarkoituksena ylläpitää ryhmän toiminnan sujuvuutta, myönteistä ilmapiiriä ja motivoida toimintaa haasteellisissakin tilanteissa. Parhaimmillaan fasilitointi tehostaa koko organisaation tai yksittäisen ryhmän toimintaa. Konkreettisessa, käytännönläheisessä ja osallistavassa koulutuksessa opit erilaisia aktivoivia menetelmiä ja toimivia tapoja fasilitaattorina toimimiseksi:

 • Motivointi, innostaminen ja menestyminen
 • Ryhmän ulkopuolinen jäsen – neutraalius ja luotettavuus.
 • Toiminnan ohjaaminen ja hiljaisten signaalien kuuleminen.
 • Avoimet kysymykset ja tulla kuulluksi.
 • Tunnetilojen tunnistaminen ja hallitseminen
 • Myönteisyys ja rakentava palaute

Kohderyhmä: Henkilöstöhallinnon ja koulutusalan ammattilaiset, jotka osallistuvat työssään paljon ryhmäprosesseihin. Myös esimiehet ja muut, jotka ovat mukana työyhteisöjen rakentamisessa mm. organisaatiomuutosten tai yt-prosessien yhteydessä.

Kouluttaja: Essi Juvakka, viestintävalmentaja, psykologi, psyko- ja perheterapeutti. Hänellä on useiden vuosien kouluttajakokemus vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä henkilöstö- ja esimiestyön aiheista.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Hyvinvoiva työyhteisö

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2019!

81602550 Kurssimaksu: 155,00 €

Aika: 13.06.2019 - 13.06.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: KTM Juhani Kauhanen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: to 13.6. klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Saat käsityksen, siitä mitä työhyvinvoinnilla (laajasti ottaen) tarkoitetaan, miten sitä voidaan kehittää ja mitata sekä mitä se edellyttää yksilöiltä ja työyhteisöltä. Tarkastellaan myös työhyvinvoinnin vaikutuksia yksilöiden ja työyhteisöjen kaikinpuoliseen menestykseen.

 • Työhyvinvoinnin olemus
 • Työyhteisön hyvinvoinnin tilanneanalyysi
 • Hyvinvoinnin kehittämistasot, toimenpiteet ja rahoitus
 • Lainsäädännön luomat puitteet
 • Kehittämisosapuolet ja -ohjelmat
 • Hyvinvoivan työyhteisön menestyminen

Kohderyhmä: Esimiehet ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset, työterveyshuolto ja muut työhyvinvoinnin parissa työskentelevät.

Kouluttaja: KTM Juhani Kauhanen on arvostettu asiantuntija henkilöstö- ja esimiesaiheissa. Hän on kirjoittanut kirjoja henkilöstövoimavarojen johtamisesta ja palkitsemisesta; viimeisimpänä Työhyvinvointi organisaation menestystekijänä (2016) ja Henkilöstöjohtaminen Suomessa 1960–2015 (2015), jossa hän on toiminut artikkelikirjoittajana ja päätoimittajana. Monivuotisen kouluttajakokemuksen lisäksi hänellä on monivuotinen kokemus henkilöstöjohdon tehtävistä niin teollisuudessa kuin palvelualoilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kestävä työ ja dialogisuus -kokonaisuus

Tämä kurssi on peruutettu

81602610 Kurssimaksu: 235,00 €

Aika: 03.09.2019 - 06.09.2019

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Kolmen aamupäivän ajan pohditaan ekologisesti ja inhimillisesti kestävää työtä yhteisessä dialogissa ja samalla harjoitellaan dialogitaitoja.

 • Minä ja kestävä työ
  3.9. ti klo 9.00–12.15
 • Minä ja muut töissä
  5.9. to klo 9.00–12.15
 • Ekologisesti ja inhimillisesti kestävä työ yhteiskunnassa
  6.9. pe klo 9.00–12.15

Sisältö ja tavoite: Tutustumme yhdessä ekologisesti ja inhimillisesti kestävään työhön. Samalla luomme tilaa hyvälle dialogille ja opimme, miten dialogisuuden avulla voidaan tukea yhteistä ajattelua ja työn kehittämistä. Ajattelutyön tukena hyödynnämme ekopsykologian viitekehystä. Minkälainen suhde minulla on kestävään työhön? Minkälaista on kestävyys omassa ja muiden työssä ja työpaikoilla? Miten voimme rakentaa kestävän työn yhteiskuntaa? Dialogien aluksi teemoihin virittäydytään lyhyillä alustuksilla ja ennakkolukemistolla. Dialogiharjoitteiden kautta opetellaan keskeisiä dialogitaitoja: pysähtymistä, kuuntelua, arvostavaa kysymistä sekä dialogisuuden yhteistä havainnointia ja fasilitointia.

Kohderyhmä: Kestävän työn tai dialogitaitojen ymmärtämisestä ja kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi oman työn tai työpaikan kestävän kehityksen edistämisessä, uuden mielekkään työn etsimisessä, työelämän merkityksen pohtimisessa, dialogisten yhteisöjen rakentamisessa, ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Kouluttajat: KTT Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut dialogia ja verkostomaista kehittämistyötä sekä kestävää liiketoimintaa ja yhteiskuntakehitystä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen, konsultoiden ja tutkien monenlaisia julkisen alan, järjestösektorin ja vapaaehtoistoiminnan verkostoja ja yhteisöjä.
FT Sini Forssell on toiminut pitkään ekologisen ja inhimillisen kestävyyden kysymysten parissa tutkijana, kehittäjänä, konsulttina ja keskusteluttajana, Suomessa ja kansainvälisesti. Häntä kiinnostavat ne yksilölliset ja kollektiiviset polut, joiden kautta kuljemme kohti kestävämpää olemista ja tekemistä.

Kurssimaksu: Koulutukset muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden, jonka hinta on 235 €. Yksittäisten kurssipäivien hinta on 95 €. Mikäli ilmoittaudut kaikkiin kolmeen koulutusaamupäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

1. Minä ja kestävä työ

Tämä kurssi on peruutettu

81602611 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 03.09.2019 - 03.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 3.9. ti klo 9.00–12.15

Sisältö ja tavoite: Minkälaisia olemme ja minkälaisia suhteita meillä on kestävään työhön? Dialogitaitoina harjoittelemme pysähtymistä, kuuntelua ja toisten puheeseen liittymistä.

Kohderyhmä: Kestävän työn tai dialogitaitojen ymmärtämisestä ja kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi oman työn tai työpaikan kestävän kehityksen edistämisessä, uuden mielekkään työn etsimisessä, työelämän merkityksen pohtimisessa, dialogisten yhteisöjen rakentamisessa, ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Kouluttajat: KTT Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut dialogia ja verkostomaista kehittämistyötä sekä kestävää liiketoimintaa ja yhteiskuntakehitystä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen, konsultoiden ja tutkien monenlaisia julkisen alan, järjestösektorin ja vapaaehtoistoiminnan verkostoja ja yhteisöjä.
FT Sini Forssell on toiminut pitkään ekologisen ja inhimillisen kestävyyden kysymysten parissa tutkijana, kehittäjänä, konsulttina ja keskusteluttajana, Suomessa ja kansainvälisesti. Häntä kiinnostavat ne yksilölliset ja kollektiiviset polut, joiden kautta kuljemme kohti kestävämpää olemista ja tekemistä.

Kurssimaksu: 95 € tai kolme koulutuspäivää 235 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

2. Minä ja muut töissä

Tämä kurssi on peruutettu

81602612 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 05.09.2019 - 05.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 5.9. to klo 9.00–12.15

Sisältö ja tavoite: Mitä tiedämme ja ajattelemme toisten työn ja työnteon kestävyydestä? Minkälainen olisi kestävä suhde luontoon ja muihin ihmisiin työssäni? Minkälainen olisi kestävä työpaikka? Dialogitaitoina harjoittelemme arvostavaa kuuntelua ja kysymistä sekä dialogin havainnointia ja havaintojen aukipuhumista.

Kohderyhmä: Kestävän työn tai dialogitaitojen ymmärtämisestä ja kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi oman työn tai työpaikan kestävän kehityksen edistämisessä, uuden mielekkään työn etsimisessä, työelämän merkityksen pohtimisessa, dialogisten yhteisöjen rakentamisessa, ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Kouluttajat: KTT Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut dialogia ja verkostomaista kehittämistyötä sekä kestävää liiketoimintaa ja yhteiskuntakehitystä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen, konsultoiden ja tutkien monenlaisia julkisen alan, järjestösektorin ja vapaaehtoistoiminnan verkostoja ja yhteisöjä.
FT Sini Forssell on toiminut pitkään ekologisen ja inhimillisen kestävyyden kysymysten parissa tutkijana, kehittäjänä, konsulttina ja keskusteluttajana, Suomessa ja kansainvälisesti. Häntä kiinnostavat ne yksilölliset ja kollektiiviset polut, joiden kautta kuljemme kohti kestävämpää olemista ja tekemistä.

Kurssimaksu: 95 € tai kolme koulutuspäivää 235 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

3. Ekologisesti ja inhimillisesti kestävä työ yhteiskunnassa

Tämä kurssi on peruutettu

81602613 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 06.09.2019 - 06.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 6.9. pe klo 9.00–12.15

Sisältö ja tavoite: Minkälaisia ajureita ja oletuksia on kestävän ja kestämättömän työnteon taustalla? Miten voitaisiin rakentaa kestävän työnteon yhteiskuntaa? Dialogitaitona harjoittelemme dialogin yhteistä havainnointia ja fasilitointia.

Kohderyhmä: Kestävän työn tai dialogitaitojen ymmärtämisestä ja kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi oman työn tai työpaikan kestävän kehityksen edistämisessä, uuden mielekkään työn etsimisessä, työelämän merkityksen pohtimisessa, dialogisten yhteisöjen rakentamisessa, ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Kouluttajat: KTT Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut dialogia ja verkostomaista kehittämistyötä sekä kestävää liiketoimintaa ja yhteiskuntakehitystä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen, konsultoiden ja tutkien monenlaisia julkisen alan, järjestösektorin ja vapaaehtoistoiminnan verkostoja ja yhteisöjä.
FT Sini Forssell on toiminut pitkään ekologisen ja inhimillisen kestävyyden kysymysten parissa tutkijana, kehittäjänä, konsulttina ja keskusteluttajana, Suomessa ja kansainvälisesti. Häntä kiinnostavat ne yksilölliset ja kollektiiviset polut, joiden kautta kuljemme kohti kestävämpää olemista ja tekemistä.

Kurssimaksu: 95 € tai kolme koulutuspäivää 235 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Lean-perusteet

Tämä kurssi on päättynyt

81602655 Kurssimaksu: 195,00 €

Aika: 12.06.2019 - 18.06.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Organisaatioarkkitehti Jarkko Koivuniemi

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 12.6. ja 18.6. ti klo 9.00–16.00
HUOM. Aikataulu muuttunut alkuperäisestä!

Tavoite ja sisältö: Organisaatiot pyrkivät tehokkaaseen toimintaan, mutta se ei aina lisää arvoa. Keskitytäänkö vääriin asioihin? Karkaako työn määrä käsistä? Lean-filosofialla etsitään keinoja yhtenäisen tuoteportfolion tai palvelukokonaisuuden kehittämiseksi, jossa esimerkiksi vähennetään päällekkäisyyksiä. Käytännönläheistä Leania voi soveltaa myös palveluissa ja toimistossa. Käsiteltäviä teemoja ovat mm.: Miten kehittämisohjelmien tavoitteet asetetaan organisaatiossa tai toiminnassa? Miten kehittäminen organisoidaan ja toteutetaan? Jatkuva kehittäminen, mitä se on? Mitä on opittu Japanista Lean-oppien mukaisesti? Kurssilla tutustutaan Leanin keskeisiin periaatteisiin ja työkaluihin. Lähitapaamisten välillä työstetään menetelmää omaehtoisesti esimerkiksi omassa työympäristössä.

Kohderyhmä: Kaikki, joiden työtehtäviin kuuluu toiminnan kehittämistä tai ovat kiinnostuneita työkulttuurin kehittämisestä.

Kouluttaja: Organisaatioarkkitehti ja asiantuntija Jarkko Koivuniemi, joka on toiminut asiantuntijaorganisaation eri tehtävissä ja esimiehenä, kouluttajana sekä luennoitsijana yli 20 vuotta.

Koulutuspäivien sisältö:

1. päivä:
•       Johdanto ja historiaa
        o   Toyota ja Lean-filosofia
        o   Kaizen
        o   5S
•       Strateginen johtaminen
•       Leanin käyttöönotto ja suunnittelu
•       Lean-kulttuuri
•       Lean organisaation eri funktioissa
•       Käsitteitä
        o   Jatkuva parantaminen
        o   PDCA-sykli
        o   FIFO
        o   5S
        o   Standard work
        o   JIT ja Jidoka
•       Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen
•       Järjestelmän tai tuotannon kehittäminen
•       Virtaustehokkuus ja imu
•       Hukka tunnistaminen ja poistaminen
•       Lean Six Sigma
•       Pienryhmätyö
•       Muutoksen johtaminen
•       Prosessijohtaminen tänään

2. päivä:
•       Lean asiantuntijatyön johtamisessa
•       Asiakas, yksinkertaisuus, hukan estäminen
•       Prosessi
•       Kokemuksia Lean-periaatteiden soveltamisesta
•       Uudista asiantuntijatyön johtamista
•       Systeemin ymmärtäminen
•       Uuden tiedon luominen kokeilemalla
•       Vakiointi ja standardointi
•       Mittaaminen, ja mittaamisen haasteet
•       Kaoottinen työympäristö ja uupunut henkilöstö
•       Työhyvinvoinnin paraneminen
•       Uusia ajattelumalleja organisaation eri funktioihin
•       Esimerkkejä

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Minäkö projektin vetäjäksi? Työkaluja projektinhallinnan perusteisiin ja periaatteisiin

Tämä kurssi on päättynyt

81603000 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 19.06.2019 - 19.06.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Asko Rasinen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 19.6. ke klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Oppia projektimaisen toimintatavan pääperiaatteet alkukartoituksesta sen päättämiseen. Tarkoittavatko projekti, prosessi, hanke ja toiminto samaa asiaa vai missä erot piilevät? Projektinhallinnassa on tärkeää käyttää oikeita työkaluja kuvaamiseen, aikatauluttamiseen, budjetointiin ja seurantaan.

 • Projektitoiminnan taustat ja projektisuunnitelma
 • Projektin asettaminen ja päättäminen
 • Projektipäällikön toimenkuva
 • Riskien hallinta ja logistiikka
 • Projektin johtamisen periaatteet, dokumentointi ja kommunikointi
 • Käytännön työkalut

Huom. Tämä koulutus ja Projektin johtaminen ja muutoksen toteutus käytännössä muodostavat kokonaisuuden, mutta ovat sisällöllisesti itsenäisiä.

Kohderyhmä: Projektointia asiakkuuksien hoidossa käyttävät, kehittämisryhmien vetäjät ja jäsenet sekä yrittäjät

Kouluttaja: M.Sc.(HRD), MBA Asko Rasinen, joka on toiminut markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun johtotehtävissä alansa johtavissa yrityksissä sekä Suomessa että yli 10 vuotta ulkomailla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Palvelujen valintamuotoilu – käyttäjän päätöksenteon ymmärtäminen

Tämä kurssi on päättynyt Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta

81603804 Kurssimaksu: 185,00 €

Aika: 13.08.2019 - 14.08.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Behavior, Business and Service Designer Sami Oinonen

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 04.06.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 13.–14.8. ti–ke klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Valintamuotoilu (tuuppaaminen, nudging) on osa palvelumuotoilijan työkalupakkia ja se auttaa ymmärtämään ihmisen päätöksentekoa valintatilanteissa. Soveltamalla valintamuotoilua palvelukehittäjä pystyy parhaimmillaan vaikuttamaan ihmisten valintoihin ja käyttäytymiseen ennakoitavalla tavalla, niin että he tekevät parempia päätöksiä sekä hetkessä että etenkin pitkäjänteisesti. Luennoista, keskusteluista, henkilökohtaisesta pohdinnasta ja pienryhmissä tapahtuvasta case-työskentelystä koostuvassa koulutuksessa:

 • Opit valintamuotoilun peruskäsitteet ja sen miten valintamuotoilu linkittyy palvelumuotoiluun ja palvelujen kehittämisen prosessiin
 • Opit palvelujen kehittämisen kannalta keskeisimmät inhimillisen päätöksenteon luontaiset oikopolut ja vinoumat kuten ankkurointi, vertaisvaikutus, vahvistusharha ja tappiokammo.
 • Opit käytännön esimerkkien ja pienryhmätöiden kautta miten valintamuotoilun keinoja käytetään osana palvelujen kehittämistä
 • Luot itsellesi valintamuotoilun työkalupakin, jonka avulla pystyt luomaan palveluja, joilla on vaikuttavuutta.

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka ovat mukana tai vastuullisia toiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämisessä. Edellytyksenä käytännön kokemus palvelumuotoilusta ja/tai opintoja palvelumuotoilun perusteet -opintokokonaisuudesta.

Kouluttaja: Behavior, Business and Service Designer Sami Oinonen, Pinto Design Oy. Sami on Suomen johtavia käyttäjälähtöisen kehittämisen kouluttajia ja yritysvalmentajia. Vuosittain hän kouluttaa noin tuhat yksityisen ja julkisen sektorin toiminnankehittäjää muotoiluajatteluun ja muotoilun työkalupakkien soveltamiseen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Palvelujen valintamuotoilu – käyttäjän päätöksenteon ymmärtäminen

8160380B Kurssimaksu: 185,00 €

Aika: 23.03.2020 - 24.03.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Behavior, Business and Service Designer Sami Oinonen

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 07.01.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.03.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 23.-24.3. ma-ti klo 9.00-16.00

Tavoite ja sisältö: Valintamuotoilu (tuuppaaminen, nudging) on osa palvelumuotoilijan työkalupakkia ja se auttaa ymmärtämään ihmisen päätöksentekoa valintatilanteissa. Soveltamalla valintamuotoilua palvelukehittäjä pystyy parhaimmillaan vaikuttamaan ihmisten valintoihin ja käyttäytymiseen ennakoitavalla tavalla, niin että he tekevät parempia päätöksiä sekä hetkessä että etenkin pitkäjänteisesti. Luennoista, keskusteluista, henkilökohtaisesta pohdinnasta ja pienryhmissä tapahtuvasta case-työskentelystä koostuvassa koulutuksessa:

 • Opit valintamuotoilun peruskäsitteet ja sen miten valintamuotoilu linkittyy palvelumuotoiluun ja palvelujen kehittämisen prosessiin
 • Opit palvelujen kehittämisen kannalta keskeisimmät inhimillisen päätöksenteon luontaiset oikopolut ja vinoumat kuten ankkurointi, vertaisvaikutus, vahvistusharha ja tappiokammo.
 • Opit käytännön esimerkkien ja pienryhmätöiden kautta miten valintamuotoilun keinoja käytetään osana palvelujen kehittämistä
 • Luot itsellesi valintamuotoilun työkalupakin, jonka avulla pystyt luomaan palveluja, joilla on vaikuttavuutta.

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka ovat mukana tai vastuullisia toiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämisessä. Edellytyksenä käytännön kokemus palvelumuotoilusta ja/tai opintoja palvelumuotoilun perusteet -opintokokonaisuudesta.

Kouluttaja: Behavior, Business and Service Designer Sami Oinonen, Pinto Design Oy. Sami on Suomen johtavia käyttäjälähtöisen kehittämisen kouluttajia ja yritysvalmentajia. Vuosittain hän kouluttaa noin tuhat yksityisen ja julkisen sektorin toiminnankehittäjää muotoiluajatteluun ja muotoilun työkalupakkien soveltamiseen.

Kurssin kalenteri:
Ma 23.03.2020 09.00-16.00, Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
Ti 24.03.2020 09.00–16.00, Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeiset ReTeaming -koulutukset

Tämä kurssi on päättynyt

81604000 Kurssimaksu: 365,00 €

Aika: 04.09.2019 - 18.09.2019

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.09.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

ReTeaming on muutoksenhallinnan ratkaisukeskeinen menetelmä, vaiheittain etenevä looginen prosessi, jonka avulla voidaan ratkoa ongelmia ja saavuttaa tavoitteita innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Menetelmä soveltuu mm.

 • Työyhteisöjen ja tiimien keskustelukulttuurin parantamiseen
 • Itsensä kehittämiseen
 • Kehityskeskustelujen rungoksi
 • Motivaation opiskelun välineeksi
 • Esimiestaitojen vahvistamiseen
 • Työhyvinvointi-selvitysten purkamiseen

Kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin kanssa kolmesta alla esitellystä päivästä koostuvan koulutusohjelman, jonka jokainen koulutuspäivä on itsenäinen kokonaisuus. Osallistujat voivat ilmoittautua ja osallistua kaikkiin tai yksittäisiin päiviin. Kaikkiin koulutuspäiviin osallistuneet voivat hankkia Lyhytterapiainstituutin ReTeaming-valmentajan pätevyyden. Ohjeet valmentajapätevyyteen ja tehtäviin saa kouluttajalta päivien yhteydessä.

Kouluttajat:
Työelämän diplomatiaa ja Ongelmista tavoitteiksi: Työyhteisökouluttaja, kouluttajapsykoterapeutti Tapani Ahola.
Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen: KM, kouluttajapsykoterapeutti Maiju Ahola.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €. Mikäli ilmoittaudut kaikkiin kolmeen koulutuspäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

ReTeaming 1: Työelämän diplomatiaa

Tämä kurssi on päättynyt

81604010 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 04.09.2019 - 04.09.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti (VET) Tapani Ahola

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Työelämän diplomatiaa – ratkaisukeskeinen keskustelukulttuuri

Aika: 4.9. ke klo 9.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Opimme ottamaan vastaan kriittistä palautetta, antamaan rakentavalla tavalla kriittistä palautetta muille, purkamaan loukkaantumisia ja toimimaan viisaasti tilanteissa, joissa joutuu välikäteen kahden muun ihmisen välisessä konfliktissa. Soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten välisten konfliktien hallinnasta ja tarvitsevat näitä taitoja työssään.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

ReTeaming 2: Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen

Tämä kurssi on päättynyt

81604020 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 11.09.2019 - 11.09.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: KM, psykoterapeutti (VET) Maiju Ahola

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen – henkilökohtainen valmennusprosessi

Aika: 11.9. ke klo 9.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Perehdymme ratkaisukeskeiseen itsensä kehittämisohjelmaan. Kyseessä on menetelmä, jota voi käyttää pyrkiessään ratkomaan omia ongelmiaan tai halutessaan vahvistaa omaa motivaatiotaan asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Soveltuu erinomaisesti työvälineeksi mm. valmentajille, esimiehille, opettajille, konsulteille ja terapeuteille.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

ReTeaming 3: Ongelmista tavoitteiksi

Tämä kurssi on päättynyt

81604030 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 18.09.2019 - 18.09.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti (VET) Tapani Ahola

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Ongelmista tavoitteiksi – ratkaisukeskeinen työyhteisöjen ja tiimien kehittäminen

Aika: 18.9. ke klo 9.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Perehdymme ReTeaming-työyhteisöjen valmennus- ja kehittämismenetelmään. Sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisen ajattelun soveltamisesta tiimien ja työryhmien toiminnan tehostamiseen, työilmapiirin ja työnilon kehittämiseen, luovaan ongelmanratkontaan sekä työyhteisöjen kehittämiseen.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Verkostot haltuun! Verkostotyöskentely ja verkostojen johtaminen -kokonaisuus

Tämä kurssi on peruutettu

81605500 Kurssimaksu: 210,00 €

Aika: 13.09.2019 - 19.09.2019

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: KTT Timo Järvensivu

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.09.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Kurssikokonaisuus rakentuu kolmesta aamupäivästä, jotka sisältävät lyhyitä alustuksia sekä yhteistä työskentelyä:

 • Verkostotyö ja verkostojen johtaminen: Mitä verkostot ovat ja miten kehitän verkostoja menestyksellisesti?
  Aika: 13.9. pe klo 9.00–12.15
 • Osallistava työskentely verkostoissa: Miten kehitämme ja opimme tehokkaasti yhdessä?
  Aika: 17.9. ti klo 9.00–12.15
 • Dialogisuus verkostoissa: Dialogi on yhdessä ajattelua. Miten hyödynnämme dialogisuutta verkostotyössä?
  Aika: 19.9. to klo 9.00–12.15

Sisältö ja tavoite: Tutustumme verkostotyön ja verkostojohtamisen keskeisiin näkökulmiin ja arjen käytäntöihin. Miksi ja mihin verkostoja tarvitaan? Miten voin kehittää verkostoja tehokkaasti? Minkälaisia askeleita verkostotyö sisältää ja mitkä ovat verkostotyön keskeiset työkalut? Hahmotamme minkälaisissa verkostoissa kurssin osallistujat toimivat ja mitä näiden verkostojen kehittäminen vaatii. Keskustellen jaamme kokemuksia ja näkemyksiä verkostotyön arjesta.

Kohderyhmä: Oman verkosto-osaamisensa tai oman työpaikkansa verkostojen kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä paitsi verkostojen koordinoijille ja johtajille, myös verkostoissa eri rooleissa työskenteleville.

Kouluttaja: Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut verkostotyön arkea ja verkostojohtamisen käytäntöjä yli 15 vuoden ajan. Hän on toiminut verkostotyön tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen ja konsultoiden erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin kehittämisverkostoja.

Kurssimaksu: Koulutukset muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden, jonka hinta on 210 €. Kurssipäivät toimivat myös itsenäisinä oppimispaketteina, joihin voi osallistua yksittäin hintaan 90 €. Mikäli ilmoittaudut kaikkiin kolmeen koulutusaamupäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Verkostot haltuun! 1: Verkostotyö ja verkostojen johtaminen

Tämä kurssi on peruutettu

81605501 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 13.09.2019 - 13.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTT Timo Järvensivu

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Verkostotyö ja verkostojen johtaminen: Mitä verkostot ovat ja miten kehitän verkostoja menestyksellisesti?

Sisältö ja tavoite: Tutustumme verkostotyön ja verkostojohtamisen keskeisiin näkökulmiin ja arjen käytäntöihin. Miksi ja mihin verkostoja tarvitaan? Miten voin kehittää verkostoja tehokkaasti? Minkälaisia askeleita verkostotyö sisältää ja mitkä ovat verkostotyön keskeiset työkalut? Hahmotamme minkälaisissa verkostoissa kurssin osallistujat toimivat ja mitä näiden verkostojen kehittäminen vaatii. Keskustellen jaamme kokemuksia ja näkemyksiä verkostotyön arjesta.

Kohderyhmä: Oman verkosto-osaamisensa tai oman työpaikkansa verkostojen kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä paitsi verkostojen koordinoijille ja johtajille, myös verkostoissa eri rooleissa työskenteleville.

Kouluttaja: Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut verkostotyön arkea ja verkostojohtamisen käytäntöjä yli 15 vuoden ajan. Hän on toiminut verkostotyön tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen ja konsultoiden erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin kehittämisverkostoja.

Kurssimaksu: 90 € tai kolme koulutusaamupäivää 210 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Verkostot haltuun! 2: Osallistava työskentely verkostoissa

Tämä kurssi on peruutettu

81605502 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 17.09.2019 - 17.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTT Timo Järvensivu

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Osallistava työskentely verkostoissa: Miten kehitämme ja opimme tehokkaasti yhdessä?

Sisältö ja tavoite: Tutustumme verkostotyön ja verkostojohtamisen keskeisiin näkökulmiin ja arjen käytäntöihin. Miksi ja mihin verkostoja tarvitaan? Miten voin kehittää verkostoja tehokkaasti? Minkälaisia askeleita verkostotyö sisältää ja mitkä ovat verkostotyön keskeiset työkalut? Hahmotamme minkälaisissa verkostoissa kurssin osallistujat toimivat ja mitä näiden verkostojen kehittäminen vaatii. Keskustellen jaamme kokemuksia ja näkemyksiä verkostotyön arjesta.

Kohderyhmä: Oman verkosto-osaamisensa tai oman työpaikkansa verkostojen kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä paitsi verkostojen koordinoijille ja johtajille, myös verkostoissa eri rooleissa työskenteleville.

Kouluttaja: Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut verkostotyön arkea ja verkostojohtamisen käytäntöjä yli 15 vuoden ajan. Hän on toiminut verkostotyön tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen ja konsultoiden erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin kehittämisverkostoja.

Kurssimaksu: 90 € tai kolme koulutusaamupäivää 210 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Verkostot haltuun! 3: Dialogisuus verkostoissa

Tämä kurssi on peruutettu

81605503 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 19.09.2019 - 19.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTT Timo Järvensivu

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dialogisuus verkostoissa: Dialogi on yhdessä ajattelua. Miten hyödynnämme dialogisuutta verkostotyössä?

Sisältö ja tavoite: Tutustumme verkostotyön ja verkostojohtamisen keskeisiin näkökulmiin ja arjen käytäntöihin. Miksi ja mihin verkostoja tarvitaan? Miten voin kehittää verkostoja tehokkaasti? Minkälaisia askeleita verkostotyö sisältää ja mitkä ovat verkostotyön keskeiset työkalut? Hahmotamme minkälaisissa verkostoissa kurssin osallistujat toimivat ja mitä näiden verkostojen kehittäminen vaatii. Keskustellen jaamme kokemuksia ja näkemyksiä verkostotyön arjesta.

Kohderyhmä: Oman verkosto-osaamisensa tai oman työpaikkansa verkostojen kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä paitsi verkostojen koordinoijille ja johtajille, myös verkostoissa eri rooleissa työskenteleville.

Kouluttaja: Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut verkostotyön arkea ja verkostojohtamisen käytäntöjä yli 15 vuoden ajan. Hän on toiminut verkostotyön tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen ja konsultoiden erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin kehittämisverkostoja.

Kurssimaksu: 90 € tai kolme koulutusaamupäivää 210 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot