Lean-perusteet

Tämä kurssi on peruutettu

81602655 Kurssimaksu: 195,00 €

Aika: 01.06.2020 - 15.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: Organisaatioarkkitehti Jarkko Koivuniemi

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 1.6. ja 15.6. ma klo 9.00–16.00
Etäopetukseen tarvitset tietokoneen nettiyhteydellä, äänentoistolla ja mikrofonilla sekä mielellään kameralla.

Tavoite ja sisältö: Organisaatiot pyrkivät tehokkaaseen toimintaan, mutta se ei aina lisää arvoa. Keskitytäänkö vääriin asioihin? Karkaako työn määrä käsistä? Lean-filosofialla etsitään keinoja yhtenäisen tuoteportfolion tai palvelukokonaisuuden kehittämiseksi, jossa esimerkiksi vähennetään päällekkäisyyksiä. Käytännönläheistä Leania voi soveltaa myös palveluissa ja toimistossa. Käsiteltäviä teemoja ovat mm.: Miten kehittämisohjelmien tavoitteet asetetaan organisaatiossa tai toiminnassa? Miten kehittäminen organisoidaan ja toteutetaan? Jatkuva kehittäminen, mitä se on? Mitä on opittu Japanista Lean-oppien mukaisesti? Kurssilla tutustutaan Leanin keskeisiin periaatteisiin ja työkaluihin. Lähitapaamisten välillä työstetään menetelmää omaehtoisesti esimerkiksi omassa työympäristössä.

Kohderyhmä: Kaikki, joiden työtehtäviin kuuluu toiminnan kehittämistä tai ovat kiinnostuneita työkulttuurin kehittämisestä.

Kouluttaja: Organisaatioarkkitehti ja asiantuntija Jarkko Koivuniemi, joka on toiminut asiantuntijaorganisaation eri tehtävissä ja esimiehenä, kouluttajana sekä luennoitsijana yli 20 vuotta.

Koulutuspäivien sisältö:

1. päivä:
•       Johdanto ja historiaa
        o   Toyota ja Lean-filosofia
        o   Kaizen
        o   5S
•       Strateginen johtaminen
•       Leanin käyttöönotto ja suunnittelu
•       Lean-kulttuuri
•       Lean organisaation eri funktioissa
•       Käsitteitä
        o   Jatkuva parantaminen
        o   PDCA-sykli
        o   FIFO
        o   5S
        o   Standard work
        o   JIT ja Jidoka
•       Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen
•       Järjestelmän tai tuotannon kehittäminen
•       Virtaustehokkuus ja imu
•       Hukka tunnistaminen ja poistaminen
•       Lean Six Sigma
•       Pienryhmätyö
•       Muutoksen johtaminen
•       Prosessijohtaminen tänään

2. päivä:
•       Lean asiantuntijatyön johtamisessa
•       Asiakas, yksinkertaisuus, hukan estäminen
•       Prosessi
•       Kokemuksia Lean-periaatteiden soveltamisesta
•       Uudista asiantuntijatyön johtamista
•       Systeemin ymmärtäminen
•       Uuden tiedon luominen kokeilemalla
•       Vakiointi ja standardointi
•       Mittaaminen, ja mittaamisen haasteet
•       Kaoottinen työympäristö ja uupunut henkilöstö
•       Työhyvinvoinnin paraneminen
•       Uusia ajattelumalleja organisaation eri funktioihin
•       Esimerkkejä

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Minäkö projektin vetäjäksi? – Työkaluja projektinhallintaan

81603000 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 23.10.2020 - 23.10.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Asko Rasinen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 22.05.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.10.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 23.10. pe klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Oppia projektimaisen toimintatavan pääperiaatteet alkukartoituksesta sen päättämiseen. Tarkoittavatko projekti, prosessi, hanke ja toiminto samaa asiaa vai missä erot piilevät? Projektinhallinnassa on tärkeää käyttää oikeita työkaluja kuvaamiseen, aikatauluttamiseen, budjetointiin ja seurantaan.

 • Projektitoiminnan taustat ja projektisuunnitelma
 • Projektin asettaminen ja päättäminen
 • Projektisuunnitelman laatiminen
 • Projektin eri osa-alueiden hallinta
 • Projektin johtamisen periaatteet, dokumentointi ja kommunikointi
 • Käytännön työkalut

Kohderyhmä: Projektointia asiakkuuksien hoidossa käyttävät, kehittämisryhmien vetäjät ja jäsenet sekä yrittäjät

Kouluttaja: AmO, M.Sc.(HRD), MBA Asko Rasinen, joka on toiminut markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun johtotehtävissä alansa johtavissa yrityksissä sekä Suomessa että ulkomailla. Koulutukseen liittyvää käytännön kokemusta on erilaisten organisaatioiden toiminnan kehittämiseen, tuotekehitykseen sekä franchise-yritysten perustamiseen liittyvistä projekteista.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Palvelujen valintamuotoilu – käyttäjän päätöksenteon ymmärtäminen

81603804 Kurssimaksu: 185,00 €

Aika: 24.08.2020 - 25.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: Behavior, Business and Service Designer Sami Oinonen

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 24.–25.8. ma–ti klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Valintamuotoilu (tuuppaaminen, nudging) on osa palvelumuotoilijan työkalupakkia ja se auttaa ymmärtämään ihmisen päätöksentekoa valintatilanteissa. Soveltamalla valintamuotoilua palvelukehittäjä pystyy parhaimmillaan vaikuttamaan ihmisten valintoihin ja käyttäytymiseen ennakoitavalla tavalla, niin että he tekevät parempia päätöksiä sekä hetkessä että etenkin pitkäjänteisesti. Luennoista, keskusteluista, henkilökohtaisesta pohdinnasta ja pienryhmissä tapahtuvasta case-työskentelystä koostuvassa koulutuksessa:

 • Opit valintamuotoilun peruskäsitteet ja sen miten valintamuotoilu linkittyy palvelumuotoiluun ja palvelujen kehittämisen prosessiin
 • Opit palvelujen kehittämisen kannalta keskeisimmät inhimillisen päätöksenteon luontaiset oikopolut ja vinoumat kuten ankkurointi, vertaisvaikutus, vahvistusharha ja tappiokammo.
 • Opit käytännön esimerkkien ja pienryhmätöiden kautta miten valintamuotoilun keinoja käytetään osana palvelujen kehittämistä
 • Luot itsellesi valintamuotoilun työkalupakin, jonka avulla pystyt luomaan palveluja, joilla on vaikuttavuutta.

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka ovat mukana tai vastuullisia toiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämisessä. Edellytyksenä käytännön kokemus palvelumuotoilusta ja/tai opintoja palvelumuotoilun perusteet -opintokokonaisuudesta.

Kouluttaja: Behavior, Business and Service Designer Sami Oinonen, Pinto Design Oy. Sami on Suomen johtavia käyttäjälähtöisen kehittämisen kouluttajia ja yritysvalmentajia. Vuosittain hän kouluttaa noin tuhat yksityisen ja julkisen sektorin toiminnankehittäjää muotoiluajatteluun ja muotoilun työkalupakkien soveltamiseen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeiset ReTeaming -koulutukset

81604000 Kurssimaksu: 365,00 €

Aika: 02.09.2020 - 16.09.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 08.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2020 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

ReTeaming on muutoksenhallinnan ratkaisukeskeinen menetelmä, vaiheittain etenevä looginen prosessi, jonka avulla voidaan ratkoa ongelmia ja saavuttaa tavoitteita innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Menetelmä soveltuu mm.

 • Työyhteisöjen ja tiimien keskustelukulttuurin parantamiseen
 • Itsensä kehittämiseen
 • Kehityskeskustelujen rungoksi
 • Motivaation opiskelun välineeksi
 • Esimiestaitojen vahvistamiseen
 • Työhyvinvointi-selvitysten purkamiseen

Kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin kanssa kolmesta alla esitellystä päivästä koostuvan koulutusohjelman, jonka jokainen koulutuspäivä on itsenäinen kokonaisuus. Osallistujat voivat ilmoittautua ja osallistua kaikkiin tai yksittäisiin päiviin. Kaikkiin koulutuspäiviin osallistuneet voivat hankkia Lyhytterapiainstituutin ReTeaming-valmentajan pätevyyden. Ohjeet valmentajapätevyyteen ja tehtäviin saa kouluttajalta päivien yhteydessä.

Kouluttajat:
Työelämän diplomatiaa ja Ongelmista tavoitteiksi: Työyhteisökouluttaja, kouluttajapsykoterapeutti Tapani Ahola.
Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen: KM, kouluttajapsykoterapeutti Maiju Ahola.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €. Mikäli ilmoittaudut kaikkiin kolmeen koulutuspäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

ReTeaming 1: Työelämän diplomatiaa

81604010 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 02.09.2020 - 02.09.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti (VET) Tapani Ahola

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 08.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Työelämän diplomatiaa – ratkaisukeskeinen keskustelukulttuuri

Aika: 2.9. ke klo 9.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Opimme ottamaan vastaan kriittistä palautetta, antamaan rakentavalla tavalla kriittistä palautetta muille, purkamaan loukkaantumisia ja toimimaan viisaasti tilanteissa, joissa joutuu välikäteen kahden muun ihmisen välisessä konfliktissa. Soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten välisten konfliktien hallinnasta ja tarvitsevat näitä taitoja työssään.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

ReTeaming 2: Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen

81604020 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 09.09.2020 - 09.09.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: KM, psykoterapeutti (VET) Maiju Ahola

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 08.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen – henkilökohtainen valmennusprosessi

Aika: 9.9. ke klo 9.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Perehdymme ratkaisukeskeiseen itsensä kehittämisohjelmaan. Kyseessä on menetelmä, jota voi käyttää pyrkiessään ratkomaan omia ongelmiaan tai halutessaan vahvistaa omaa motivaatiotaan asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Soveltuu erinomaisesti työvälineeksi mm. valmentajille, esimiehille, opettajille, konsulteille ja terapeuteille.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

ReTeaming 3: Ongelmista tavoitteiksi

81604030 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 17.09.2020 - 17.09.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti (VET) Tapani Ahola

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 08.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ongelmista tavoitteiksi – ratkaisukeskeinen työyhteisöjen ja tiimien kehittäminen

Aika: 17.9. to klo 9.00–15.00

Huom. päivä muuttunut oppaassa ilmoitetusta

Tavoite ja sisältö: Perehdymme ReTeaming-työyhteisöjen valmennus- ja kehittämismenetelmään. Sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisen ajattelun soveltamisesta tiimien ja työryhmien toiminnan tehostamiseen, työilmapiirin ja työnilon kehittämiseen, luovaan ongelmanratkontaan sekä työyhteisöjen kehittämiseen.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Taitava itsensä johtaminen – oma hyvinvointi ja jaksaminen

Tämä kurssi on päättynyt Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta

81604050 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 11.06.2020 - 11.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: Viestintävalmentaja, psykologi, psykoterapeutti Essi Juvakka

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.06.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 11.6. to klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Kaipaatko välineitä ajan- ja työkuorman hallintaan? Tällä käytännönläheisellä ja osallistavalla kurssilla opit johtamaan itseäsi tehokkaammin, etenkin muuttuneessa tilanteessa esimerkiksi etätöissä. Koulutuksen tavoitteet: 

 • Vahvistaa osallistujien valmiuksia itsensä johtamisessa
 • Saada käytännön työkaluja omaan ajanhallintaan, työyhteisötaitoihin, työyhteisön ilmapiirin parantamiseen ja jokaisen omaan asenteeseen ja käytökseen
 • Oppia tunnistamaan tekijöitä ja tilanteita, joissa ajanhallinta on koetuksella
 • Ymmärtää työyhteisötaitojen ja oman asenteen merkitys ystävällisessä työyhteisössä
 • Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä
 • Oppia tunnistamaan omat kehitettävät osa-alueet

Kouluttaja: Essi Juvakka, viestintävalmentaja, psykologi, psyko- ja perheterapeutti. Hänellä on useiden vuosien kouluttajakokemus vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä henkilöstö- ja esimiestyön aiheista.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Oman osaamisen myyminen

81604051 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 28.08.2020 - 28.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: Viestintävalmentaja, psykologi, psykoterapeutti Essi Juvakka

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 08.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 28.8. pe klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Tällä käytännönläheisellä ja osallistavalla kurssilla opit myymään omaa osaamistasi rohkeammin, puhumaan rahasta sekä ideoimaan ja innovoimaan uusia tuotteita ja palveluita. Opit myös mm. kiteyttämään oman ammatillisen osaamisesi tunnistamalla vahvuutesi ja kehityskohteesi sekä kontaktoimaan asiakkaitasi oikeissa kanavissa.

Kouluttaja: Essi Juvakka, viestintävalmentaja, psykologi, psyko- ja perheterapeutti. Hänellä on useiden vuosien kouluttajakokemus vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä henkilöstö- ja esimiestyön aiheista.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Sähköisen arkistoinnin perusteet

81604950 Kurssimaksu: 195,00 €

Aika: 24.08.2020 - 25.08.2020

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: Organisaatioarkkitehti Jarkko Koivuniemi

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 18.03.2020 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 1.6. ja 15.6. ma klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Organisaatiot pyrkivät tehokkaaseen toimintaan, mutta se ei aina lisää arvoa. Keskitytäänkö vääriin asioihin? Karkaako työn määrä käsistä? Lean-filosofialla etsitään keinoja yhtenäisen tuoteportfolion tai palvelukokonaisuuden kehittämiseksi, jossa esimerkiksi vähennetään päällekkäisyyksiä. Käytännönläheistä Leania voi soveltaa myös palveluissa ja toimistossa. Käsiteltäviä teemoja ovat mm.: Miten kehittämisohjelmien tavoitteet asetetaan organisaatiossa tai toiminnassa? Miten kehittäminen organisoidaan ja toteutetaan? Jatkuva kehittäminen, mitä se on? Mitä on opittu Japanista Lean-oppien mukaisesti? Kurssilla tutustutaan Leanin keskeisiin periaatteisiin ja työkaluihin. Lähitapaamisten välillä työstetään menetelmää omaehtoisesti esimerkiksi omassa työympäristössä.

Kohderyhmä: Kaikki, joiden työtehtäviin kuuluu toiminnan kehittämistä tai ovat kiinnostuneita työkulttuurin kehittämisestä.

Kouluttaja: Organisaatioarkkitehti ja asiantuntija Jarkko Koivuniemi, joka on toiminut asiantuntijaorganisaation eri tehtävissä ja esimiehenä, kouluttajana sekä luennoitsijana yli 20 vuotta.

Koulutuspäivien sisältö:

1. päivä:
•       Johdanto ja historiaa
        o   Toyota ja Lean-filosofia
        o   Kaizen
        o   5S
•       Strateginen johtaminen
•       Leanin käyttöönotto ja suunnittelu
•       Lean-kulttuuri
•       Lean organisaation eri funktioissa
•       Käsitteitä
        o   Jatkuva parantaminen
        o   PDCA-sykli
        o   FIFO
        o   5S
        o   Standard work
        o   JIT ja Jidoka
•       Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen
•       Järjestelmän tai tuotannon kehittäminen
•       Virtaustehokkuus ja imu
•       Hukka tunnistaminen ja poistaminen
•       Lean Six Sigma
•       Pienryhmätyö
•       Muutoksen johtaminen
•       Prosessijohtaminen tänään

2. päivä:
•       Lean asiantuntijatyön johtamisessa
•       Asiakas, yksinkertaisuus, hukan estäminen
•       Prosessi
•       Kokemuksia Lean-periaatteiden soveltamisesta
•       Uudista asiantuntijatyön johtamista
•       Systeemin ymmärtäminen
•       Uuden tiedon luominen kokeilemalla
•       Vakiointi ja standardointi
•       Mittaaminen, ja mittaamisen haasteet
•       Kaoottinen työympäristö ja uupunut henkilöstö
•       Työhyvinvoinnin paraneminen
•       Uusia ajattelumalleja organisaation eri funktioihin
•       Esimerkkejä

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tietotalouden Lean – turhia järjestelmiä vai hyödyllistä digitalisointia?

Tämä kurssi on peruutettu

8160code Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 17.08.2020 - 17.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: Organisaatioarkkitehti Jarkko Koivuniemi

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Kurssin tiedot

Aika: 17.8. ma klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Uusia järjestelmiä vanhojen tilalle, lisää digitalisaatiota – onko tämä hyödyllistä vai hukkaa? Miten löytää toiminnasta turhat ja arvoa tuottamattomat työvaiheet sekä päällekkäiset järjestelmät? Lean-ajattelu auttaa hahmottamaan tilanteen ja kehittämään organisaatiota. Opit ymmärtämään ja arvioimaan digitalisoinnin tuomaa hyötyä Leanin hengessä.

Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat kehittää toimintaa ja parantaa prosesseja asiakasnäkökulma mielessä pitäen.

Kouluttaja: Tieto- ja teknologia-asiantuntija, organisaatioarkkitehti Jarkko Koivuniemi, MBA

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Laatujärjestelmä organisaation työkaluna

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

8160koodi Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 01.09.2020 - 31.12.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: Organisaatioarkkitehti Jarkko Koivuniemi

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: Kurssi tulossa syksyllä!

Tavoite ja sisältö: Organisaation laatujärjestelmä on olennainen osa yritystoiminnan kehittämistä ja laadun varmistamista. Laatujärjestelmissä on kyse johtamisjärjestelmistä, joissa keskitytään yrityksen johtamisen kehittämiseen ja tuotteiden sekä palveluiden jatkuvaan parantamiseen. Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen kannattaa, sillä jo pienillä muutoksilla voidaan saada paljon aikaiseksi.

Kohderyhmä: Kaikki organisaation kehittämisestä kiinnostuneet, esimies- ja johtotehtävissä toimivat, strategian kehittämisessä ynnä muissa asiantuntijatehtävissä toimivat.

Kouluttaja: Organisaatioarkkitehti ja asiantuntija Jarkko Koivuniemi, joka on toiminut asiantuntijaorganisaation eri tehtävissä ja esimiehenä, kouluttajana sekä luennoitsijana yli 20 vuotta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot