bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Kestävä työ ja dialogisuus -kokonaisuus

Uutta 2019!

81602610 Kurssimaksu: 235,00 €

Aika: 03.09.2019 - 06.09.2019

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.08.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kolmen aamupäivän ajan pohditaan ekologisesti ja inhimillisesti kestävää työtä yhteisessä dialogissa ja samalla harjoitellaan dialogitaitoja.

 • Minä ja kestävä työ
  3.9. ti klo 9.00–12.15
 • Minä ja muut töissä
  5.9. to klo 9.00–12.15
 • Ekologisesti ja inhimillisesti kestävä työ yhteiskunnassa
  6.9. pe klo 9.00–12.15

Sisältö ja tavoite: Tutustumme yhdessä ekologisesti ja inhimillisesti kestävään työhön. Samalla luomme tilaa hyvälle dialogille ja opimme, miten dialogisuuden avulla voidaan tukea yhteistä ajattelua ja työn kehittämistä. Ajattelutyön tukena hyödynnämme ekopsykologian viitekehystä. Minkälainen suhde minulla on kestävään työhön? Minkälaista on kestävyys omassa ja muiden työssä ja työpaikoilla? Miten voimme rakentaa kestävän työn yhteiskuntaa? Dialogien aluksi teemoihin virittäydytään lyhyillä alustuksilla ja ennakkolukemistolla. Dialogiharjoitteiden kautta opetellaan keskeisiä dialogitaitoja: pysähtymistä, kuuntelua, arvostavaa kysymistä sekä dialogisuuden yhteistä havainnointia ja fasilitointia.

Kohderyhmä: Kestävän työn tai dialogitaitojen ymmärtämisestä ja kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi oman työn tai työpaikan kestävän kehityksen edistämisessä, uuden mielekkään työn etsimisessä, työelämän merkityksen pohtimisessa, dialogisten yhteisöjen rakentamisessa, ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Kouluttajat: KTT Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut dialogia ja verkostomaista kehittämistyötä sekä kestävää liiketoimintaa ja yhteiskuntakehitystä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen, konsultoiden ja tutkien monenlaisia julkisen alan, järjestösektorin ja vapaaehtoistoiminnan verkostoja ja yhteisöjä.
FT Sini Forssell on toiminut pitkään ekologisen ja inhimillisen kestävyyden kysymysten parissa tutkijana, kehittäjänä, konsulttina ja keskusteluttajana, Suomessa ja kansainvälisesti. Häntä kiinnostavat ne yksilölliset ja kollektiiviset polut, joiden kautta kuljemme kohti kestävämpää olemista ja tekemistä.

Kurssimaksu: Koulutukset muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden, jonka hinta on 235 €. Yksittäisten kurssipäivien hinta on 95 €. Mikäli ilmoittaudut kaikkiin kolmeen koulutusaamupäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

1. Minä ja kestävä työ

81602611 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 03.09.2019 - 03.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 3.9. ti klo 9.00–12.15

Sisältö ja tavoite: Minkälaisia olemme ja minkälaisia suhteita meillä on kestävään työhön? Dialogitaitoina harjoittelemme pysähtymistä, kuuntelua ja toisten puheeseen liittymistä.

Kohderyhmä: Kestävän työn tai dialogitaitojen ymmärtämisestä ja kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi oman työn tai työpaikan kestävän kehityksen edistämisessä, uuden mielekkään työn etsimisessä, työelämän merkityksen pohtimisessa, dialogisten yhteisöjen rakentamisessa, ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Kouluttajat: KTT Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut dialogia ja verkostomaista kehittämistyötä sekä kestävää liiketoimintaa ja yhteiskuntakehitystä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen, konsultoiden ja tutkien monenlaisia julkisen alan, järjestösektorin ja vapaaehtoistoiminnan verkostoja ja yhteisöjä.
FT Sini Forssell on toiminut pitkään ekologisen ja inhimillisen kestävyyden kysymysten parissa tutkijana, kehittäjänä, konsulttina ja keskusteluttajana, Suomessa ja kansainvälisesti. Häntä kiinnostavat ne yksilölliset ja kollektiiviset polut, joiden kautta kuljemme kohti kestävämpää olemista ja tekemistä.

Kurssimaksu: 95 € tai kolme koulutuspäivää 235 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

2. Minä ja muut töissä

81602612 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 05.09.2019 - 05.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 5.9. to klo 9.00–12.15

Sisältö ja tavoite: Mitä tiedämme ja ajattelemme toisten työn ja työnteon kestävyydestä? Minkälainen olisi kestävä suhde luontoon ja muihin ihmisiin työssäni? Minkälainen olisi kestävä työpaikka? Dialogitaitoina harjoittelemme arvostavaa kuuntelua ja kysymistä sekä dialogin havainnointia ja havaintojen aukipuhumista.

Kohderyhmä: Kestävän työn tai dialogitaitojen ymmärtämisestä ja kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi oman työn tai työpaikan kestävän kehityksen edistämisessä, uuden mielekkään työn etsimisessä, työelämän merkityksen pohtimisessa, dialogisten yhteisöjen rakentamisessa, ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Kouluttajat: KTT Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut dialogia ja verkostomaista kehittämistyötä sekä kestävää liiketoimintaa ja yhteiskuntakehitystä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen, konsultoiden ja tutkien monenlaisia julkisen alan, järjestösektorin ja vapaaehtoistoiminnan verkostoja ja yhteisöjä.
FT Sini Forssell on toiminut pitkään ekologisen ja inhimillisen kestävyyden kysymysten parissa tutkijana, kehittäjänä, konsulttina ja keskusteluttajana, Suomessa ja kansainvälisesti. Häntä kiinnostavat ne yksilölliset ja kollektiiviset polut, joiden kautta kuljemme kohti kestävämpää olemista ja tekemistä.

Kurssimaksu: 95 € tai kolme koulutuspäivää 235 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

3. Ekologisesti ja inhimillisesti kestävä työ yhteiskunnassa

81602613 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 06.09.2019 - 06.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 6.9. pe klo 9.00–12.15

Sisältö ja tavoite: Minkälaisia ajureita ja oletuksia on kestävän ja kestämättömän työnteon taustalla? Miten voitaisiin rakentaa kestävän työnteon yhteiskuntaa? Dialogitaitona harjoittelemme dialogin yhteistä havainnointia ja fasilitointia.

Kohderyhmä: Kestävän työn tai dialogitaitojen ymmärtämisestä ja kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi oman työn tai työpaikan kestävän kehityksen edistämisessä, uuden mielekkään työn etsimisessä, työelämän merkityksen pohtimisessa, dialogisten yhteisöjen rakentamisessa, ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Kouluttajat: KTT Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut dialogia ja verkostomaista kehittämistyötä sekä kestävää liiketoimintaa ja yhteiskuntakehitystä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen, konsultoiden ja tutkien monenlaisia julkisen alan, järjestösektorin ja vapaaehtoistoiminnan verkostoja ja yhteisöjä.
FT Sini Forssell on toiminut pitkään ekologisen ja inhimillisen kestävyyden kysymysten parissa tutkijana, kehittäjänä, konsulttina ja keskusteluttajana, Suomessa ja kansainvälisesti. Häntä kiinnostavat ne yksilölliset ja kollektiiviset polut, joiden kautta kuljemme kohti kestävämpää olemista ja tekemistä.

Kurssimaksu: 95 € tai kolme koulutuspäivää 235 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeiset ReTeaming -koulutukset

81604000 Kurssimaksu: 365,00 €

Aika: 04.09.2019 - 18.09.2019

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

ReTeaming on muutoksenhallinnan ratkaisukeskeinen menetelmä, vaiheittain etenevä looginen prosessi, jonka avulla voidaan ratkoa ongelmia ja saavuttaa tavoitteita innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Menetelmä soveltuu mm.

 • Työyhteisöjen ja tiimien keskustelukulttuurin parantamiseen
 • Itsensä kehittämiseen
 • Kehityskeskustelujen rungoksi
 • Motivaation opiskelun välineeksi
 • Esimiestaitojen vahvistamiseen
 • Työhyvinvointi-selvitysten purkamiseen

Kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin kanssa kolmesta alla esitellystä päivästä koostuvan koulutusohjelman, jonka jokainen koulutuspäivä on itsenäinen kokonaisuus. Osallistujat voivat ilmoittautua ja osallistua kaikkiin tai yksittäisiin päiviin. Kaikkiin koulutuspäiviin osallistuneet voivat hankkia Lyhytterapiainstituutin ReTeaming-valmentajan pätevyyden. Ohjeet valmentajapätevyyteen ja tehtäviin saa kouluttajalta päivien yhteydessä.

Kouluttajat:
Työelämän diplomatiaa ja Ongelmista tavoitteiksi: Työyhteisökouluttaja, kouluttajapsykoterapeutti Tapani Ahola.
Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen: KM, kouluttajapsykoterapeutti Maiju Ahola.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €. Mikäli ilmoittaudut kaikkiin kolmeen koulutuspäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

ReTeaming 1: Työelämän diplomatiaa

81604010 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 04.09.2019 - 04.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti (VET) Tapani Ahola

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Työelämän diplomatiaa – ratkaisukeskeinen keskustelukulttuuri

Aika: 4.9. ke klo 9.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Opimme ottamaan vastaan kriittistä palautetta, antamaan rakentavalla tavalla kriittistä palautetta muille, purkamaan loukkaantumisia ja toimimaan viisaasti tilanteissa, joissa joutuu välikäteen kahden muun ihmisen välisessä konfliktissa. Soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten välisten konfliktien hallinnasta ja tarvitsevat näitä taitoja työssään.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

ReTeaming 2: Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen

81604020 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 11.09.2019 - 11.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KM, psykoterapeutti (VET) Maiju Ahola

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen – henkilökohtainen valmennusprosessi

Aika: 11.9. ke klo 9.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Perehdymme ratkaisukeskeiseen itsensä kehittämisohjelmaan. Kyseessä on menetelmä, jota voi käyttää pyrkiessään ratkomaan omia ongelmiaan tai halutessaan vahvistaa omaa motivaatiotaan asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Soveltuu erinomaisesti työvälineeksi mm. valmentajille, esimiehille, opettajille, konsulteille ja terapeuteille.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

ReTeaming 3: Ongelmista tavoitteiksi

81604030 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 18.09.2019 - 18.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti (VET) Tapani Ahola

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ongelmista tavoitteiksi – ratkaisukeskeinen työyhteisöjen ja tiimien kehittäminen

Aika: 18.9. ke klo 9.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Perehdymme ReTeaming-työyhteisöjen valmennus- ja kehittämismenetelmään. Sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisen ajattelun soveltamisesta tiimien ja työryhmien toiminnan tehostamiseen, työilmapiirin ja työnilon kehittämiseen, luovaan ongelmanratkontaan sekä työyhteisöjen kehittämiseen.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Verkostot haltuun! Verkostotyöskentely ja verkostojen johtaminen -kokonaisuus

81605500 Kurssimaksu: 210,00 €

Aika: 13.09.2019 - 19.09.2019

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: KTT Timo Järvensivu

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.08.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kurssikokonaisuus rakentuu kolmesta aamupäivästä, jotka sisältävät lyhyitä alustuksia sekä yhteistä työskentelyä:

 • Verkostotyö ja verkostojen johtaminen: Mitä verkostot ovat ja miten kehitän verkostoja menestyksellisesti?
  Aika: 13.9. pe klo 9.00–12.15
 • Osallistava työskentely verkostoissa: Miten kehitämme ja opimme tehokkaasti yhdessä?
  Aika: 17.9. ti klo 9.00–12.15
 • Dialogisuus verkostoissa: Dialogi on yhdessä ajattelua. Miten hyödynnämme dialogisuutta verkostotyössä?
  Aika: 19.9. to klo 9.00–12.15

Sisältö ja tavoite: Tutustumme verkostotyön ja verkostojohtamisen keskeisiin näkökulmiin ja arjen käytäntöihin. Miksi ja mihin verkostoja tarvitaan? Miten voin kehittää verkostoja tehokkaasti? Minkälaisia askeleita verkostotyö sisältää ja mitkä ovat verkostotyön keskeiset työkalut? Hahmotamme minkälaisissa verkostoissa kurssin osallistujat toimivat ja mitä näiden verkostojen kehittäminen vaatii. Keskustellen jaamme kokemuksia ja näkemyksiä verkostotyön arjesta.

Kohderyhmä: Oman verkosto-osaamisensa tai oman työpaikkansa verkostojen kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä paitsi verkostojen koordinoijille ja johtajille, myös verkostoissa eri rooleissa työskenteleville.

Kouluttaja: Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut verkostotyön arkea ja verkostojohtamisen käytäntöjä yli 15 vuoden ajan. Hän on toiminut verkostotyön tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen ja konsultoiden erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin kehittämisverkostoja.

Kurssimaksu: Koulutukset muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden, jonka hinta on 210 €. Kurssipäivät toimivat myös itsenäisinä oppimispaketteina, joihin voi osallistua yksittäin hintaan 90 €. Mikäli ilmoittaudut kaikkiin kolmeen koulutusaamupäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Verkostot haltuun! 1: Verkostotyö ja verkostojen johtaminen

81605501 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 13.09.2019 - 13.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTT Timo Järvensivu

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Verkostotyö ja verkostojen johtaminen: Mitä verkostot ovat ja miten kehitän verkostoja menestyksellisesti?

Sisältö ja tavoite: Tutustumme verkostotyön ja verkostojohtamisen keskeisiin näkökulmiin ja arjen käytäntöihin. Miksi ja mihin verkostoja tarvitaan? Miten voin kehittää verkostoja tehokkaasti? Minkälaisia askeleita verkostotyö sisältää ja mitkä ovat verkostotyön keskeiset työkalut? Hahmotamme minkälaisissa verkostoissa kurssin osallistujat toimivat ja mitä näiden verkostojen kehittäminen vaatii. Keskustellen jaamme kokemuksia ja näkemyksiä verkostotyön arjesta.

Kohderyhmä: Oman verkosto-osaamisensa tai oman työpaikkansa verkostojen kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä paitsi verkostojen koordinoijille ja johtajille, myös verkostoissa eri rooleissa työskenteleville.

Kouluttaja: Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut verkostotyön arkea ja verkostojohtamisen käytäntöjä yli 15 vuoden ajan. Hän on toiminut verkostotyön tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen ja konsultoiden erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin kehittämisverkostoja.

Kurssimaksu: 90 € tai kolme koulutusaamupäivää 210 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Verkostot haltuun! 2: Osallistava työskentely verkostoissa

81605502 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 17.09.2019 - 17.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTT Timo Järvensivu

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Osallistava työskentely verkostoissa: Miten kehitämme ja opimme tehokkaasti yhdessä?

Sisältö ja tavoite: Tutustumme verkostotyön ja verkostojohtamisen keskeisiin näkökulmiin ja arjen käytäntöihin. Miksi ja mihin verkostoja tarvitaan? Miten voin kehittää verkostoja tehokkaasti? Minkälaisia askeleita verkostotyö sisältää ja mitkä ovat verkostotyön keskeiset työkalut? Hahmotamme minkälaisissa verkostoissa kurssin osallistujat toimivat ja mitä näiden verkostojen kehittäminen vaatii. Keskustellen jaamme kokemuksia ja näkemyksiä verkostotyön arjesta.

Kohderyhmä: Oman verkosto-osaamisensa tai oman työpaikkansa verkostojen kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä paitsi verkostojen koordinoijille ja johtajille, myös verkostoissa eri rooleissa työskenteleville.

Kouluttaja: Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut verkostotyön arkea ja verkostojohtamisen käytäntöjä yli 15 vuoden ajan. Hän on toiminut verkostotyön tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen ja konsultoiden erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin kehittämisverkostoja.

Kurssimaksu: 90 € tai kolme koulutusaamupäivää 210 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Verkostot haltuun! 3: Dialogisuus verkostoissa

81605503 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 19.09.2019 - 19.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTT Timo Järvensivu

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dialogisuus verkostoissa: Dialogi on yhdessä ajattelua. Miten hyödynnämme dialogisuutta verkostotyössä?

Sisältö ja tavoite: Tutustumme verkostotyön ja verkostojohtamisen keskeisiin näkökulmiin ja arjen käytäntöihin. Miksi ja mihin verkostoja tarvitaan? Miten voin kehittää verkostoja tehokkaasti? Minkälaisia askeleita verkostotyö sisältää ja mitkä ovat verkostotyön keskeiset työkalut? Hahmotamme minkälaisissa verkostoissa kurssin osallistujat toimivat ja mitä näiden verkostojen kehittäminen vaatii. Keskustellen jaamme kokemuksia ja näkemyksiä verkostotyön arjesta.

Kohderyhmä: Oman verkosto-osaamisensa tai oman työpaikkansa verkostojen kehittämisestä kiinnostuneet. Tarjoaa näkökulmia ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä paitsi verkostojen koordinoijille ja johtajille, myös verkostoissa eri rooleissa työskenteleville.

Kouluttaja: Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut verkostotyön arkea ja verkostojohtamisen käytäntöjä yli 15 vuoden ajan. Hän on toiminut verkostotyön tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii nyt päätoimisena yrittäjänä kouluttaen ja konsultoiden erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin kehittämisverkostoja.

Kurssimaksu: 90 € tai kolme koulutusaamupäivää 210 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot