Minäkö projektin vetäjäksi? – Työkaluja projektinhallintaan

81603000 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 23.10.2020 - 23.10.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Asko Rasinen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 22.05.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.10.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 23.10. pe klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Oppia projektimaisen toimintatavan pääperiaatteet alkukartoituksesta sen päättämiseen. Tarkoittavatko projekti, prosessi, hanke ja toiminto samaa asiaa vai missä erot piilevät? Projektinhallinnassa on tärkeää käyttää oikeita työkaluja kuvaamiseen, aikatauluttamiseen, budjetointiin ja seurantaan.

  • Projektitoiminnan taustat ja projektisuunnitelma
  • Projektin asettaminen ja päättäminen
  • Projektisuunnitelman laatiminen
  • Projektin eri osa-alueiden hallinta
  • Projektin johtamisen periaatteet, dokumentointi ja kommunikointi
  • Käytännön työkalut

Kohderyhmä: Projektointia asiakkuuksien hoidossa käyttävät, kehittämisryhmien vetäjät ja jäsenet sekä yrittäjät

Kouluttaja: AmO, M.Sc.(HRD), MBA Asko Rasinen, joka on toiminut markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun johtotehtävissä alansa johtavissa yrityksissä sekä Suomessa että ulkomailla. Koulutukseen liittyvää käytännön kokemusta on erilaisten organisaatioiden toiminnan kehittämiseen, tuotekehitykseen sekä franchise-yritysten perustamiseen liittyvistä projekteista.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot