bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Henkilöstöjohtaminen, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

24752920 Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 17.06.2019 - 20.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Kirjallisuuskuulustelut:
17.6. ma klo 17.00–20.00
20.8. ti klo 17.00–20.00

 

Tavoite: Opiskelija syventää osaamistaan henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija osaa yhdistää henkilöstöjohtamisen teorioita henkilöstöjohtamisen käytännön tilanteisiin, sekä osaa arvioida ja vertailla henkilöstöjohtajan rooleja eri johtamistilanteissa.

Sisältö: HR, henkilöstöjohtamisen erityisteemoja, projekti- ja tiimijohtaminen.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu.

Oppimateriaali: Viitala: Henkilöstöjohtaminen - Strateginen kilpailutekijä (2015) ja Ulrich: Henkilöstöjohtamisella huipulle (2007).

Korvaavuus: Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin amk-tutkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Opettaja: KTM Jani Munne

Kuulustelumaksu: 35 € / tentti.
Huomaathan, että tenttimaksu koskee yhtä tenttikertaa. Jos olet osallistunut kokeeseen kesäkuussa ja haluat tenttiä uudelleen, tee uusi ilmoittautuminen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johtaminen ja strategia, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

24753080 Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 03.06.2019 - 05.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Kirjallisuuskuulustelut:
3.6. ma klo 17.00–20.00
5.8. ma klo 17.00–20.00

Tavoite: Opiskelija osaa arvioida valittua strategiaa, tehdä strategialähtöisiä ratkaisuja sekä suunnitella ja organisoida toimintaa käytännön tilanteissa. Hyödyntää erilaisia strategiatyön työkaluja ja menetelmiä. Laatia strategian toimeenpano- ja seurantasuunnitelman.

Sisältö: Strategia, toiminnan suunnittelu, strategiatyön työkalut.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Tenttiin luettava materiaali:
Johnson, G., K. Scholes & R. Whittington. Exploring corporate strategy (Prentice Hall) seuraavin osin:
Luvut 1-3
Luvut 6-7
Luku 10
Luvut 11-12
Luku 14

Korvaavuus: Soveltuu liitettäväksi useisiin amk-tutkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Opettaja: KTM Jani Munne

Kuulustelumaksu: 35 € / tentti.
Huomaathan, että tenttimaksu koskee yhtä tenttikertaa. Jos olet osallistunut kokeeseen kesäkuussa ja haluat tenttiä uudelleen, tee uusi ilmoittautuminen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tiimit ja tiimijohtaminen, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

24758550 Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 10.06.2019 - 14.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Kirjallisuuskuulustelut:
10.6. ma klo 17.00–20.00
14.8. ke klo 17.00–20.00

Tavoite: Opiskelija osaa arvioida tiimin toimintaa ja kehittää sitä omalla panoksellaan edelleen. Opiskelija osaa ottaa tiimin jäsentä suuremman roolin tiimin toiminnassa ja vaikuttaa toiminnallaan koko tiimiin yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Sisältö: Toimivan tiimin rakentaminen, tiimityön haasteet ja niiden ratkaiseminen, tiimin toimintaan vaikuttaminen.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Tenttiin luettava materiaali:
R. Meredith Belbin: Management Teams – Why they succeed or fail

Korvaavuus: Soveltuu liitettäväksi useisiin amk-tutkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Opettaja: KTM Jani Munne

Kuulustelumaksu: 35 € / tentti.
Huomaathan, että tenttimaksu koskee yhtä tenttikertaa. Jos olet osallistunut kokeeseen kesäkuussa ja haluat tenttiä uudelleen, tee uusi ilmoittautuminen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Esimies – ota haltuun coaching-taidot!

Tämä kurssi on päättynyt

83201000 Kurssimaksu: 185,00 €

Aika: 12.08.2019 - 13.08.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Marja Kamrat

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 12.–13.8. ma–ti klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Jokaisessa ihmisessä piilee merkittävä määrä potentiaalia, joka vain odottaa esiin pääsyä. Tämän väittämän vahvistaa positiivisen psykologian tutkimustieto. Modernilla esimiehellä on kyky vapauttaa tuota potentiaalia ja saada tiimi lentämään. Coaching-keskustelu on modernin esimiehen keskeinen työkalu, jolla hän luo uutta voimaannuttavaa esimieskulttuuria ja tekee huipputulosta ihmisten kanssa. Kurssin tavoitteena on sisäänajaa osanottajat coaching-keskustelun käyttöön: perehdymme coaching-keskustelun tausta-ajatteluun, opimme keskustelun läpivientimallin ja opiskelemme coachingin ydintaitoja miniluentojen pohjalta sekä kokemuksellisen oppimisen ja harjoittelun keinoin.

Kohderyhmä: Esimiehet ja tiiminvetäjät, projektipäälliköt, konsultoiva myyntihenkilöstö ja mentorit.

Kouluttaja: Marja Kamrat, Business Coach (CBCM/BCI), Certified Enneagram Coach (by Ginger Lapid-Bogda). Kouluttajalla on oma valmennusyritys sekä aiempi 15 vuoden kokemus viestinnän ja liiketoiminnan tulosvastuullisista tehtävistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Esimies – vapauta paras luontainen johtamispotentiaalisi!

Tämä kurssi on peruutettu

83201040 Kurssimaksu: 185,00 €

Aika: 02.09.2019 - 03.09.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Marja Kamrat

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 2.–3.9. ma–ti klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Valmentavalta esimieheltä odotetaan kykyä motivoida alaiset huippusuorituksiinsa suurtenkin muutos- ja tulospaineiden alla. Oletko tullut ajatelleeksi, että voit parantaa omaa ja alaistesi resilienssiä tutustumalla luontaiseen selviytymisstrategiaasi? Kurssilla:
• Tunnistat selviytymisstrategiasi sekä tutustut yhdeksään erilaiseen perusstrategiaan ja niiden vahvuuksiin esimiestyössä
• Opit havainnoimaan perusstrategiaasi ja keinoja tietoisempaan itsesäätelyyn
• Opit lukemaan ja arvostamaan alaistesi erilaisuutta ja tukemaan tehokkaammin heidän itseohjautuvuuttaan ja suorituskykyään
Pohjautuu enneagrammi-persoonallisuusmalliin sekä sen sovelluksiin johtajien/esimiesten itsetuntemuksen kehittämisessä sekä hyödynnetään volitiotutkija Ria Parppein (TkT) Volition Booster -toimeenpanomallia.

Kohderyhmä: Esimiehet, tiiminvetäjät, projektipäälliköt, konsultoiva myyntihenkilöstö, mentorit. Erityisen suositeltava kesäyliopiston coaching-kurssin käyneille esimiehille.

Kouluttaja: Marja Kamrat, Business Coach (CBCM/BCI), Certified Enneagram Coach (by Ginger Lapid-Bogda). Kouluttajalla on oma valmennusyritys sekä aiempi 15 vuoden kokemus viestinnän ja liiketoiminnan tulosvastuullisista tehtävistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Rakenna luottamusta muutoksessa

Tämä kurssi on peruutettu

83205500 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 27.09.2019 - 27.09.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Päivi Lohikoski

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 27.9. pe klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Muutosalttiissa ympäristössä tarvitaan vahvaa arvoilla johtamista ja luottamuksen rakentamisen taitoa. Mitkä ovat tärkeimmät luottamuksen lajit? Mitä tarvitaan, jotta muutosjohtaminen voisi onnistua? Miten ottaa huomioon erilaisten ihmisten erilaiset tarpeet muuttuvassa työssä? Luottamuksen rakentaminen vaatii osaavaa ihmisten johtamista - varsinkin nykyisessä verkkotyössä, esimiehiltä vaaditaan vahvoja kommunikaatiotaitoja niin verkossa kuin kasvotusten ja on kriittistä, että viestinnän foorumit ja käytännöt ovat kunnossa. Koulutus tarjoaa ratkaisuja muutosjohtamisen haasteisiin ja työkaluja luottamuksen rakentamiseen myös silloin kun työkavereita ei tavata kasvotusten ollenkaan tai heitä tavataan vain harvoin. Hyödyt:

  • Ymmärrät, miksi ja millä tavalla luottamus rakentuu
  • Tunnistat oman johtajatyylisi vahvuudet ja kehittämiskohteet luottamuksen rakentamisessa
  • Saat työkaluja parempaan ihmisten johtamiseen.

Kohderyhmä: Esimiehet, tiiminvetäjät ja projektipäälliköt, jotka johtavat etätyötä, hajautettua tiimiä, tai tekevät työtä muutosalttiissa ympäristössä.

Kouluttaja: FT tuotantotalous, kouluttaja, konsultti Päivi Lohikoski on kokenut viestinnän asiantuntija ja yrittäjä, jolla on kokemusta useilta eri toimialoilta. Hän on pitänyt luottamustyöpajoja yrittäjille, johtajille sekä yliopisto-opiskelijoille ja kirjoittanut aiheesta. Päivi on tutkinut luottamusta globaaleissa tuotekehitystiimeissä, asiantuntijayhteisöissä, kulttuuriprojekteissa ja urheilumaailmassa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Verkostot haltuun! Verkostotyöskentely ja verkostojen johtaminen -kokonaisuus

Tämä kurssi on päättynyt

83206000 Kurssimaksu: 210,00 €

Aika: 13.09.2019 - 19.09.2019

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: KTT Timo Järvensivu

Kurssin tiedot

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot kohdassa "Henkilöstö ja organisaatiot"

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot