bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Oikeustieteen perusteet, 1 op

15604050 Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 01.08.2019 - 31.12.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: HTM, FM Jonna Kosonen

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: Ilmoitetaan myöhemmin.

Tavoite ja sisältö: Antaa opiskeluvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun. Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus. Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet.  Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Oppimateriaali: Oikeudellisen ajattelun perusteita. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2018. Oppikirja on luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2853-5   

Korvaavuus: Oikeustieteen perusteet 1 op, Itä-Suomen yliopisto

Opettaja: HTM, FM Jonna Kosonen

Kuulustelumaksu: 35 € / tenttikerta.

HUOM. Tentti on maksuton Ympäristöoikeuden 25 op kokonaisuuteen ilmoittautuneille. Kokonaisuusopiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua tälle jaksolle erikseen vaan he saavat erilliset ohjeet jakson suorittamisesta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ympäristöoikeuden perusopinnot, 25 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

19261001 Kurssimaksu: 680,00 €

Aika: 15.08.2019 - 31.07.2020

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Opinnot on tarkoitettu kaikille oikeustieteistä kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää oikeudellista osaamistaan juridista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Ympäristöalan työmarkkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Alalla arvostetaan monipuolista koulutusta ja edellytetään useiden eri alojen osaamista. Ympäristöoikeuden opinnot on suunniteltu työelämän käytännön vaatimuksia ajatellen, mutta ne soveltuvat erinomaisesti myös sivuaineeksi moniin tutkintoihin. Opinnot järjestetään Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opintoihin täällä.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Sopimusoikeus, 3 op

23501500 Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 03.06.2019 - 05.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjallisuuskuulustelut:
3.6. ma klo 17.00–20.00
5.8. ma klo 17.00–20.00
Huomaathan, että tenttimaksu (35 €) koskee yhtä tenttikertaa. Jos olet osallistunut kokeeseen kesäkuussa ja haluat tenttiä uudelleen, tee uusi ilmoittautuminen.

Tavoite: Tunnistaa erilaisten sopimustyyppien moninaisuus ja osata vertailla niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Muodostaa kokonaiskuva sopimusoikeudellisesta sääntelystä ja tiedostaa eri sopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Saavuttaa käytännön sopimuksentekotaidot.

Sisältö: Yritysoikeuden näkökulmasta sopimuksen sisällön määräytyminen sekä sopimusoikeuden yleisten oppien ja oikeusperiaatteiden vaikutukset yritysten sopimustoiminnassa. Aiheet: sopimuksen tekeminen, sitovuus, pätemättömyys, tulkinta ja muuttaminen, irtisanominen ja päättyminen, suoritushäiriöt, riidanratkaisu, vahingonkorvaus, edustus. Erilaiset sopimustyypit.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Oppimateriaali: Hoppu & Hoppu: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet (2016) seuraavin osin:
Luvut 1-5 (s. 21-182) Luku 6 – Asuinhuoneiston vuokra (s. 185-191)
Luku 7 – Valtuutus (s. 199-210)
Luku 8 – Velka (s. 217-239)
Luku 9 – Vakuudet (s. 245-275)
Luku 10 – Vahingonkorvaus (s. 279-300)
Luku 12 – Saamisoikeuden lakkaaminen (s. 315-337)
Luku 15 – Immateriaalioikeudet (s. 450-460)
Luku 16 – Kuluttajansuoja (s. 461-480)

Korvaavuus: Soveltuu liitettäväksi useisiin amk-tutkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Työoikeus, 3 op

Tämä kurssi on peruutettu

23501700 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 80,00 €

Aika: 20.05.2019 - 04.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: OTM, ekon. Rauno Paakkinen

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

20.–23.5. ma–to klo 16.15–19.30 ja
27.–28.5. ma–ti klo 16.15–18.45
Tentti 4.6. ti klo 16.15–18.15
Uusinta 29.7. ma klo 17.00–19.00

Tavoite: Tuntea työoikeuden normijärjestelmän perusteet ja pystyä soveltamaan normistoa käytännön tilanteissa yrittäjänä, esimiehenä ja/tai työntekijänä.

Sisältö: Työoikeuden perusteet ja normijärjestelmä. Työsopimus ja siitä johtuvat työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Työsuojelu ja muu sosiaalinen työoikeus sekä kollektiivinen työoikeus. Verovapaat korvaukset ja luontoisedut käsitellään lyhyesti.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset (22 t) sekä tentti (2 t).

Oppimateriaali: Luentomateriaali

Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot