Oikeustieteen perusteet, 1 op

Tämä kurssi on päättynyt

15604050 Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 01.09.2019 - 31.12.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: HTM, FM Jonna Kosonen

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

HUOM. Ilmoittauduttuasi opintojaksolle pyydä kesäyliopistosta ilmoittautumislinkki, jolla pääset kirjautumaan Itä-Suomen yliopiston järjestelmiin ja saat opinto-oikeuden jaksolle sekä opintosuorituksen rekisteröinnin!

Tavoite ja sisältö: Antaa opiskeluvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun. Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus. Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet. Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet.
 

Aika: Opiskelija voi suorittaa tentin omassa aikataulussaan. Tentit arvioidaan seuraavina ajankohtina:
1.10.2019, 15.10.2019, 1.11.2019, 25.11.2019, 10.1.2020, 10.2.2020, 6.3.2020, 7.4.2020, 8.5.2020, 8.6.2020. 
 

Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali ja sen tenttiminen DigiCampus-oppimisympäristössä (https://digicampus.fi) opiskelijan haluamana ajankohtana. 

Tentti on 40 kysymyksen monivalintatentti, josta opiskelijan on saatava oikein 20 kohtaa.  Aloitusajankohdan jälkeen opiskelijalla on 30 minuuttia aikaa vastata kysymyksiin. Arvostelu HYV - HYL.

Oppimateriaali: Oikeudellisen ajattelun perusteita. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2018. Oppikirja on luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2853-5   

Korvaavuus: Oikeustieteen perusteet 1 op, Itä-Suomen yliopisto

Opettaja: Prof. Tapio Määttä ja HTM, FM Jonna Kosonen

Kuulustelumaksu: 35 € / tenttikerta.

Opintojakson esittely UEF:n sivuilla:
https://weboodi.uef.fi/weboodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=59532513&haettuOpas=-1
Esittelyssä mainittu Mooc-maksu sisältyy kesäyliopiston tenttimaksuun.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot