Brändi ja visuaalisuus, 3 op, ryhmä A

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990020

Aika: 28.10.2020 - 03.12.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: TaM, muotoilija, luova johtaja Julius Oförsagd

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika: 28.–29.10., 18.–19.11. ke ja to sekä 3.12. ke klo 17.00–20.30

Opettaja: TaM, muotoilija, luova johtaja Julius Oförsagd

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen identiteetin sekä brändin rakentamisen osa-alueita. Osaat soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä, analysoida ja esitellä brändikokonaisuuden osia sekä toimia suunnittelupalvelun ostajana.

Suoritustapa: Luennot (21 t), ryhmätyö, kirjallinen tehtävä (yksilötyönä tehtävä essee) sekä kirjallisuus.  Itsenäinen työskentely (60 t). Edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, erityisesti ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön.

 

 

Asiasana: viestintä, visuaalinen viestintä, markkinointiviestintä, graafinen suunnittelu
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op, ryhmä A

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990040

Aika: 01.01.2021 - 30.06.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika:
9.–10.4.2021 & 23.–24.4.2021 pe klo 16.30–20.30 sekä la klo 9.00–17.00

Tavoite ja sisältö: Käsiteltäviä aiheita ovat tuotteiden, palveluiden, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Pienyhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 t), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 t). Edellyttää aktiivista läsnäoloa, erityisesti läsnäolo ensimmäisellä kerralla on välttämätön kurssille osallistumisen kannalta.

 

 

 

 

Asiasana: palvelut, julkinen sektori, palvelumuotoilu, design management, liiketoiminta, 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op, ryhmä A

Ei ilmoittautumista netin kautta. Järjestetään etäopetuksena verkossa!

10990050

Aika: 12.11.2020 - 11.02.2021

Paikka: Etäopetus

Opettaja: Palvelumuotoilija Hanna-Riina Vuontisjärvi

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika: To 12.11., 10.12., 14.1.2021, 28.1.2021 ja 11.2.2021 klo 16.30–20.00

Opettaja: Palvelumuotoilija Hanna-Riina Vuontisjärvi

Tavoite ja sisältö: Osaat eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät ja käyttää käyttäjälähtöisiä kehittämisen menetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä, ymmärrät kehittämistyötä ja -projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta. Antaa valmiudet menetelmien soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Suoritustapa: Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 t), itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (60 t). Edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Asiasana: palvelumuotoilu, liiketalous, liiketoimi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Julkisten palveluiden muotoilu, 4 op, ryhmä A

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990060

Aika: 01.01.2021 - 30.06.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Hanna-Riina Vuontisjärvi

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika:

To 28.1.2021 klo 16.30 -  20.00
To 11.2 2021 klo 16.30 - 20.00
Pe 26.2.2021 klo 16.30 - 20.00
To 18.3.2021 klo 16.30 - 19.45
Pe 19.3.2021klo 16.30 - 19.45 

Tavoite ja sisältö: Osaat tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä ja soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen. Opit toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Pienryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyön ohjaus ja harjoitukset (28 t), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 t). Edellyttää aktiivista läsnäoloa, erityisesti ensimmäisellä kerralla läsnäolo on edellytys osallistumiselle.

 

 

Asiasana: palvelut, julkinen sektori, palvelumuotoilu, design management, liiketoiminta, 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Palvelumuotoilun johtaminen, 4 op, ryhmä A

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

10990070

Aika: 01.01.2021 - 30.06.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika: Kevät 2021

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä, soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen sekä analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita ovat mm.: palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Pienryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset (28 t), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 t). Edellyttää aktiivista läsnäoloa, erityisesti ensimmäisellä kerralla läsnäolo on edellytys osallistumiselle.

 

 

 

Asiasana: palvelut, julkinen sektori, palvelumuotoilu, design management, liiketoiminta, 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot