bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Kulttuurin rahoitus, 5 op

17520020 Kurssimaksu: 180,00 €

Aika: 06.11.2018 - 11.12.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.11.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 6.11.–11.12. ti klo 17.00–20.15 sekä 27.10. ja 24.11. la klo 10.00–15.00

Sisältö ja tavoite: Tutustutaan taide- ja kulttuurialojen rahoituksen perusteisiin ja peruskäsitteistöön sekä rahoituksen käytännön välineisiin
ja projektin hallintaan. Kurssin suoritettuasi:
• tunnet kulttuurin rahoituksen perusteet (eri rahoittajatahot, rahoituskäytännöt, toimintamallit)
• hallitset tulos- ja taselaskennan, budjetoinnin
ja talousseurannan perusteet
• hallitset sponsoroinnin ja yritysyhteistyön perusteet kulttuurisektorilla (kulttuurisponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytännöt ja teoria, nykyisiin kulttuurisponsorointikäytäntöihin ja yritysyhteistyömalleihin tutustuminen, sponsoripaketin kokoaminen ja prosessin hallinta)

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöt, caset (36 ), itsenäinen työskentely (99 t) ja ryhmätehtävä

Kurssimaksu: Mikäli ilmoittaudut yksittäiseen jaksoon on kurssimaksu 180 €. Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 150 €, sekä Taideyliopiston yliopiston perimästä maksusta, 30 €. 

Asiasanat: kulttuurin rahoitus, kulttuurisponsorointi, tuloslaskenta, taselaskenta, budjetointi, talousseuranta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kulttuuriorganisaation johtaminen ja kulttuuriyrittäjyys, 5 op

17520030 Kurssimaksu: 180,00 €

Aika: 15.01.2019 - 02.03.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 15.1.–12.2. ti klo 17.00–20.15 sekä 2.2. ja 2.3. la klo 10.00–15.00

Sisältö ja tavoite: Käsitellään kulttuuriorganisaation johtamisen ja johtajuuden kysymyksiä, strategista johtamista sekä johtamisen prosesseja
kulttuurisektorilla. Aiheina ovat lisäksi yrittäjyyden erityispiirteet kulttuurialalla. Tämän päivän taide- ja kulttuuriorganisaatioissa tarvitaan yhä enemmän yrittäjämäistä toimintatapaa, jotta löydetään uusia ansaintamalleja ja tapoja toimia. Kulttuuriyrittäjyyttä käsitellään niin yrittäjyysteorioiden valossa kuin käytännön esimerkein. Kurssin suoritettuasi:
• osaat kuvata luovan organisaation johtamismalleja, johtajuuden perusteita ja luovuuden johtamisen prosesseja
• hahmotat strategisen johtamisen perusteet kulttuuriorganisaatiossa (strategisen johtamisen perusteet ja suunnittelu, laatu osana strategista johtamista)
• osaat määritellä yrittäjyyden kulttuurisektorilla (johdatus yrittäjyysteoriaan, kulttuuriyrittäjyyden mallit ja prosessit, kulttuuriyrityksen johtaminen)
• tunnet uudet yrittämisen muodot (verkostomallit, joukkorahoituksen tuomat uudet toimintamallit, kansainvälinen ulottuvuus)

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöt, caset (36 t), itsenäinen työskentely (99 t) ja ryhmätehtävä

Kurssimaksu: Mikäli ilmoittaudut yksittäiseen jaksoon on kurssimaksu 180 €. Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 150 €, sekä Taideyliopiston yliopiston perimästä maksusta, 30 €. 

Asiasanat: kulttuuriyrittäjyys, johtaminen, kulttuuriorganisaatio

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Taiteen soveltava käyttö ja yleisösuhteet, 5 op

17520040 Kurssimaksu: 180,00 €

Aika: 12.03.2019 - 27.04.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.03.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 12.3.–23.4. ti klo 17.00–20.15 sekä 6.4. ja 27.4. la klo 10.00–15.00

Sisältö ja tavoite: Tutustutaan taiteen mahdollisuuksiin erilaisissa soveltavissa konteksteissa. Taidetta on sovellettu menestyksekkäästi erilaisten organisaatioiden toimintaa kehittävinä prosesseina. Taiteita on käytetty edistämään mm. yritysten sisäistä vuorovaikutusta ja yrityskulttuuria, lääketieteellisen hoidon terapeuttista vaikutusta, sekä luovien ratkaisujen kehittämistä sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. Opintojaksolla tutustutaan lisäksi yleisötutkimuksen ja yleisö- ja luovuuskasvatuksen perusteisiin sekä toimintamalleihin ja niiden käyttöön kulttuurisektorilla.
Kurssin suoritettuasi:
• osaa määritellä taiteen soveltavia käyttökohteita (yritykset, sosiaali- ja terveysalan organisaatiot)
• tunnistaa erilaisiin taiteilijan kehittäjärooleihin organisaatioissa (erilaiset mallit, yhdessä kehittäminen (co-creation), interventiot)
• osaat kuvata yleisötutkimukseen (yleisötutkimuksen perusteet, case -esimerkkejä) ja yleisökasvatukseen (menetelmät ja case -esimerkkejä) perusteet
• osaa määritellä asiakaslähtöisyyden kulttuurikontekstissa (asiakaslähtöisyyden määritelmät, asiakaslähtöisyyden toteutus ja toimintatavat)

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöt, caset (36 t),
omakohtainen työskentely (99 t) ja ryhmätehtävä

Kurssimaksu: Mikäli ilmoittaudut yksittäiseen jaksoon on kurssimaksu 180 €. Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 150 €, sekä Taideyliopiston yliopiston perimästä maksusta, 30 €.

Asiasanat: taiteen soveltava käyttö, yrityskulttuuri, yleisötutkimus, yleisökasvatus

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot