Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä, 3 op (heinäkuu)

28050050 Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 13.07.2020 - 13.07.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjallisuuskuulustelu:
13.7. ma klo 17.00–20.00

Tavoite: Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverolakia yrityksen taloushallinnon tehtävissä. Opiskelija tietää, ketkä ovat verovelvollisia ja mikä liiketoiminta on arvonlisäverollista.
Opiskelija hallitsee kotimaan kauppaa harjoittavan yrityksen arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteen ja syventää osaamistaan arvonlisäverotuksen erityiskysymyksillä sekä niiden kirjanpitokäsittelyn oppimisella.

Sisältö: Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset, kuten ulkomaankaupan, yhteisökaupan ja kiinteistöjen arvonlisäverotus sekä eräät muut arvonlisäverokysymykset, kuten rakentamispalveluiden käännetty verovelvollisuus.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Tenttiin opiskeltava materiaali:
Tomperi 2017, Kehittyvä kirjanpitotaito ja Tomperi 2017, Kehittyvä kirjanpitotaito: harjoituskirja (Edita) seuraavin osin:
Luku 11 Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä
+ kerrattavaksi liittyen arvonlisäverotukseen: Luku 7 Liiketapahtumien tarkastelua / Arvonlisävero

Korvaavuus: Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin amk-tutkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä, 3 op (elokuu)

2805005B Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 17.08.2020 - 17.08.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 14.05.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjallisuuskuulustelu:
17.8. ma klo 17.00–20.00 

Tavoite: Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverolakia yrityksen taloushallinnon tehtävissä. Opiskelija tietää, ketkä ovat verovelvollisia ja mikä liiketoiminta on arvonlisäverollista.
Opiskelija hallitsee kotimaan kauppaa harjoittavan yrityksen arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteen ja syventää osaamistaan arvonlisäverotuksen erityiskysymyksillä sekä niiden kirjanpitokäsittelyn oppimisella.

Sisältö: Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset, kuten ulkomaankaupan, yhteisökaupan ja kiinteistöjen arvonlisäverotus sekä eräät muut arvonlisäverokysymykset, kuten rakentamispalveluiden käännetty verovelvollisuus.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Tenttiin opiskeltava materiaali:
Tomperi 2017, Kehittyvä kirjanpitotaito ja Tomperi 2017, Kehittyvä kirjanpitotaito: harjoituskirja (Edita) seuraavin osin:
Luku 11 Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä
+ kerrattavaksi liittyen arvonlisäverotukseen: Luku 7 Liiketapahtumien tarkastelua / Arvonlisävero

Korvaavuus: Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin amk-tutkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tuloslaskenta ja tilinpäätös, 3 op (heinäkuu)

28050800 Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 13.07.2020 - 13.07.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjallisuuskuulustelut:
13.7. ma klo 17.00–20.00

Tavoite: Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen, laskea verotettavan tulon sekä analysoida tuloksen perusteella yrityksen taloudellista tilannetta.

Sisältö: Tilinpäätöksen suunnittelu, laatiminen ja rakenne, yrityksen verotettavan tulon laskeminen, tilinpäätöksen analysointi, tilinpäätösasiakirjat, sekä tilintarkastus pääpiirteittäin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu.

Oppimateriaali: Tomperi: Käytännön kirjanpito (2018) ja Tomperi-Keskinen: Käytännön kirjanpito: harjoituskirja (2018) seuraavin osin:

Luku 10 Tilinpäätös ja siihen liittyvät tehtävät
Luku 11 Välittömän verotuksen perusteet ja siihen liittyvät tehtävät

+ kerrattavaksi liittyen tilinpäätöksen laadintaan:
Luku 2 Kirjanpidon peruskäsitteitä / Tilikausi + Tilikauden kirjanpidon vaiheet
Luku 3 Tiliryhmät ja kirjaussäännöt / Tilinpäätöstilit
Luku 4 Hankintamenon jaksottaminen (varastonmuutos & kalustonpoisto)
Luku 7 Liiketapahtumien tarkastelua / Siirtyvät erät

Suositeltava lisämateriaali:
Yrityksen taloudellisen tilanteen analysointi tunnusluvuilla,  esimerkiksi täältä:
http://www.balanceconsulting.fi/tunnusluvut
tai esimerkiksi kirjasta Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi 2017 (Gaudeamus).

Korvaavuus: Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin amk-tutkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Tentaattori: KTM Jani Munne

Kuulustelumaksu: 35 € / tentti
Huomaathan, että tenttimaksu koskee yhtä tenttikertaa. Jos olet osallistunut kokeeseen kesäkuussa ja haluat tenttiä uudelleen, tee uusi ilmoittautuminen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tuloslaskenta ja tilinpäätös, 3 op (elokuu)

2805080B Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 03.08.2020 - 03.08.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 14.05.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjallisuuskuulustelu:
3.8. ma klo 17.00–20.00

Tavoite: Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen, laskea verotettavan tulon sekä analysoida tuloksen perusteella yrityksen taloudellista tilannetta.

Sisältö: Tilinpäätöksen suunnittelu, laatiminen ja rakenne, yrityksen verotettavan tulon laskeminen, tilinpäätöksen analysointi, tilinpäätösasiakirjat, sekä tilintarkastus pääpiirteittäin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu.

Oppimateriaali: Tomperi: Käytännön kirjanpito (2018) ja Tomperi-Keskinen: Käytännön kirjanpito: harjoituskirja (2018) seuraavin osin:

Luku 10 Tilinpäätös ja siihen liittyvät tehtävät
Luku 11 Välittömän verotuksen perusteet ja siihen liittyvät tehtävät

+ kerrattavaksi liittyen tilinpäätöksen laadintaan:
Luku 2 Kirjanpidon peruskäsitteitä / Tilikausi + Tilikauden kirjanpidon vaiheet
Luku 3 Tiliryhmät ja kirjaussäännöt / Tilinpäätöstilit
Luku 4 Hankintamenon jaksottaminen (varastonmuutos & kalustonpoisto)
Luku 7 Liiketapahtumien tarkastelua / Siirtyvät erät

Suositeltava lisämateriaali:
Yrityksen taloudellisen tilanteen analysointi tunnusluvuilla,  esimerkiksi täältä:
http://www.balanceconsulting.fi/tunnusluvut
tai esimerkiksi kirjasta Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi 2017 (Gaudeamus).

Korvaavuus: Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin amk-tutkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Tentaattori: KTM Jani Munne

Kuulustelumaksu: 35 € / tentti
Huomaathan, että tenttimaksu koskee yhtä tenttikertaa. Jos olet osallistunut kokeeseen kesäkuussa ja haluat tenttiä uudelleen, tee uusi ilmoittautuminen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Vero- ja tilinpäätössuunnittelu, 3 op (heinäkuu)

28050900 Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 30.07.2020 - 30.07.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjallisuuskuulustelut:
30.7. to klo 17.00–20.00

Edeltävät opinnot: Kirjanpito ja tilinpäätös tai vastaavat tiedot

Tavoite: Opiskelija ymmärtää verosuunnittelun merkityksen osana yrittäjän ja yrityksen taloudenhoitoa ja tilinpäätössuunnittelua. Opiskelija perehtyy erilaisiin tilinpäätöstilanteisiin ja osaa hyödyntää verosuunnittelua osana tilinpäätöksen laatimista.

Sisältö: Verosuunnittelun käsite ja rajat. Verosuunnittelu eri yritysmuodoissa. Verosuunnittelun ja yritysverotuksen erityiskysymyksiä. Tilinpäätössuunnittelu. Välittömän verotuksen vaiheet ja verotusmenettely. Yritysverotus eri yritysmuodoissa ja elinkeinotoiminnan verotus. Ajankohtaista yritysverotuksesta.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu.

Oppimateriaali: Tomperi: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, Sanoma Pro 2017.

Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti.

Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin amk-tutkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Vero- ja tilinpäätössuunnittelu, 3 op (elokuu)

2805090B Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 10.08.2020 - 10.08.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 14.05.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjallisuuskuulustelut:
10.8. ma klo 17.00–20.00

Edeltävät opinnot: Kirjanpito ja tilinpäätös tai vastaavat tiedot

Tavoite: Opiskelija ymmärtää verosuunnittelun merkityksen osana yrittäjän ja yrityksen taloudenhoitoa ja tilinpäätössuunnittelua. Opiskelija perehtyy erilaisiin tilinpäätöstilanteisiin ja osaa hyödyntää verosuunnittelua osana tilinpäätöksen laatimista.

Sisältö: Verosuunnittelun käsite ja rajat. Verosuunnittelu eri yritysmuodoissa. Verosuunnittelun ja yritysverotuksen erityiskysymyksiä. Tilinpäätössuunnittelu. Välittömän verotuksen vaiheet ja verotusmenettely. Yritysverotus eri yritysmuodoissa ja elinkeinotoiminnan verotus. Ajankohtaista yritysverotuksesta.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu.

Oppimateriaali: Tomperi: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, Sanoma Pro 2017.

Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti.

Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin amk-tutkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjanpidon perusteet

86582000 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 24.08.2020 - 28.08.2020

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Opettaja: KTM Heikki Karhama

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 24.–28.8. ma–pe klo 16.45–20.00

Sisältö: Kirjanpito muodostuu yrityksen tai yhdistyksen tuotoista ja kuluista sekä omaisuudesta, varoista ja veloista. Tällä tiiviillä johdannolla kirjanpidon maailmaan opit kirjanpidon keskeiset termit ja kirjaustekniikat, tutustut tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä opit lukemaan tilinpäätöstä.

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla. Tarvitset myös laskimen.

Kohderyhmä: Kaikki, jotka tarvitsevat kirjanpidon perusteiden ymmärrystä työssään, vapaaehtois- tai luottamustoimen hoidossa yms.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Sijoittamisen jatkokurssi

86584960 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 05.09.2020 - 26.09.2020

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Opettaja: KTM Heikki Karhama

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 5.–26.9. la klo 9.00–13.30

Sisältö: Jatkamme ja osittain kertaamme sijoittamisen peruskurssin asioita. Pureudumme syvällisemmin erilaisiin sijoitustuotteisiin, siihen mistä tuotot syntyvät ja mikä syö voittoa, sekä miten tappioiden kanssa tulee sijoitusmaailmassa toimia, miten hyödynnetään syntyneet tappiot.

Kohderyhmä: Kaikki sijoittamisesta kiinnostuneet, jotka ovat hieman perehtyneet sijoittamisen perusteisiin.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Talouden tasapainottaminen

8658500B Kurssimaksu: 40,00 €

Aika: 21.09.2020 - 23.09.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTM Heikki Karhama

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 05.05.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 21.9. ma ja 23.9. ke klo 16.45–20.00

Sisältö: Miten hoitaa omaa talouttaan järkevästi? Mitä apukeinoja nykyinen elämänmeno tarjoaa ja miten niitä kannattaa hyödyntää? Miten välttää nykytekniikan huonot puolet kuten pikavipit? Tule kuulemaan miten voit seurata ja korjata omaa taloudenpitoasi!  

Kouluttaja: KTM Heikki Karhama     

Kesto ja kurssimaksu: 8 t, 40 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Varallisuuden siirto lapselle

8658910B Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 05.10.2020 - 08.10.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTM Heikki Karhama

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 05.05.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 5.10. ma, 7.10. ke ja 8.10. to klo 16.45–20.00

Sisältö: Kurssilla käydään läpi lahja- ja perintöverotus käytännönläheisesti. Miten voi tukea lapsiaan kestävästi ja veroseuraamuksitta? Miten toimia käytännössä? Lahjaverotuksessa keskitytään lapsen verottoman tukemisen muotoihin ja perintöverotus-osiossa järkevään perintösuunnitteluun.

Kouluttaja: KTM Heikki Karhama     

Kesto ja kurssimaksu: 12 t, 60 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot