bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä, 3 op

28050050 Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 29.07.2019 - 09.09.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.07.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjallisuuskuulustelut:
29.7. ma klo 17.00–21.00
9.9. ma klo 17.00–21.00    

Tavoite: Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverolakia yrityksen taloushallinnon tehtävissä. Opiskelija tietää, ketkä ovat verovelvollisia ja mikä liiketoiminta on arvonlisäverollista.
Opiskelija hallitsee kotimaan kauppaa harjoittavan yrityksen arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteen ja syventää osaamistaan arvonlisäverotuksen erityiskysymyksillä sekä niiden kirjanpitokäsittelyn oppimisella.

Sisältö: Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset, kuten ulkomaankaupan, yhteisökaupan ja kiinteistöjen arvonlisäverotus sekä eräät muut arvonlisäverokysymykset, kuten rakentamispalveluiden käännetty verovelvollisuus.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Tenttiin opiskeltava materiaali:
Tomperi 2017, Kehittyvä kirjanpitotaito ja Tomperi 2017, Kehittyvä kirjanpitotaito: harjoituskirja (Edita) seuraavin osin:
Luku 11 Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä
+ kerrattavaksi liittyen arvonlisäverotukseen: Luku 7 Liiketapahtumien tarkastelua / Arvonlisävero

Korvaavuus: Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin amk-tutkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kustannuslaskenta, 3 op

28050350 Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 10.06.2019 - 14.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.06.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjallisuuskuulustelut:
10.6. ma klo 17.00–20.00
14.8. ke klo 17.00–20.00

Tavoite: Opiskelija osaa kaupallistaa liiketaloudellisesti kannattavia tuotteita ja palveluja. Opiskelija hallitsee tuotteistamisen ja kaupallistamisen talousprosessin kaikki vaiheet.

Sisältö: Tuotteiden hinnoittelun ja kustannuslaskennan hallinta. Miten asiakastarpeista kehitetty tuote tai palvelu hinnoitellaan ja hallitaan kokonaisuudessaan taloudellisesti kannattavaksi yrityksen liiketoiminnaksi.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu.

Oppimateriaali:
Jyrkkiö-Riistama: Laskentatoimi päätöksenteon apuna (2008) s.14-202 seuraavin osin:
− Analyyttinen tuloslaskenta
− Hinnoittelu
− Katetuottolaskenta
− Kustanuslajilaskenta
− Kustannuslaskenta
− Kustannuspaikkalaskenta
− Kustannusten jakaminen
− Lisäyslaskenta
− Tehokkuuden tunnuslukuja
− Toiminnan sopeutus

Korvaavuus: Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin amk-tutkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Opettaja: KTM Jani Munne

Kuulustelumaksu: 35 € / tentti
Huomaathan, että tenttimaksu koskee yhtä tenttikertaa. Jos olet osallistunut kokeeseen kesäkuussa ja haluat tenttiä uudelleen, tee uusi ilmoittautuminen.
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tuloslaskenta ja tilinpäätös, 3 op

28050800 Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 17.06.2019 - 20.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.06.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjallisuuskuulustelut:
17.6. ma klo 17.00–20.00
20.8. ti klo 17.00–20.00

Tavoite: Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen, laskea verotettavan tulon sekä analysoida tuloksen perusteella yrityksen taloudellista tilannetta.

Sisältö: Tilinpäätöksen suunnittelu, laatiminen ja rakenne, yrityksen verotettavan tulon laskeminen, tilinpäätöksen analysointi, tilinpäätösasiakirjat, sekä tilintarkastus pääpiirteittäin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu.

Oppimateriaali: Tomperi: Käytännön kirjanpito (2018) ja Tomperi-Keskinen: Käytännön kirjanpito: harjoituskirja (2018) seuraavin osin:

Luku 10 Tilinpäätös ja siihen liittyvät tehtävät
Luku 11 Välittömän verotuksen perusteet ja siihen liittyvät tehtävät

+ kerrattavaksi liittyen tilinpäätöksen laadintaan:
Luku 2 Kirjanpidon peruskäsitteitä / Tilikausi + Tilikauden kirjanpidon vaiheet
Luku 3 Tiliryhmät ja kirjaussäännöt / Tilinpäätöstilit
Luku 4 Hankintamenon jaksottaminen (varastonmuutos & kalustonpoisto)
Luku 7 Liiketapahtumien tarkastelua / Siirtyvät erät

Suositeltava lisämateriaali:
Yrityksen taloudellisen tilanteen analysointi tunnusluvuilla,  esimerkiksi täältä:
http://www.balanceconsulting.fi/tunnusluvut
tai esimerkiksi kirjasta Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi 2017 (Gaudeamus).

Korvaavuus: Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin amk-tutkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Tentaattori: KTM Jani Munne

Kuulustelumaksu: 35 € / tentti
Huomaathan, että tenttimaksu koskee yhtä tenttikertaa. Jos olet osallistunut kokeeseen kesäkuussa ja haluat tenttiä uudelleen, tee uusi ilmoittautuminen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjanpidon perusteet

86582000 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 26.08.2019 - 30.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Heikki Karhama

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 26.–30.8. ma–pe klo 16.45–20.00

Sisältö: Kirjanpito muodostuu yrityksen tai yhdistyksen tuotoista ja kuluista sekä omaisuudesta, varoista ja veloista. Tällä tiiviillä johdannolla kirjanpidon maailmaan opit kirjanpidon keskeiset termit ja kirjaustekniikat, tutustut tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä opit lukemaan tilinpäätöstä.

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla. Tarvitset myös laskimen.

Kohderyhmä: Kaikki, jotka tarvitsevat kirjanpidon perusteiden ymmärrystä työssään, vapaaehtois- tai luottamustoimen hoidossa yms.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Sijoittamisen jatkokurssi

86584960 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 05.10.2019 - 19.10.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTM Heikki Karhama

Oppitunteja: 15

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 5.–19.10. la klo 9.00–13.30

Sisältö: Jatkamme ja osittain kertaamme sijoittamisen peruskurssin asioita. Pureudumme syvällisemmin erilaisiin sijoitustuotteisiin, siihen mistä tuotot syntyvät ja mikä syö voittoa, sekä miten tappioiden kanssa tulee sijoitusmaailmassa toimia, miten hyödynnetään syntyneet tappiot.

Kohderyhmä: Kaikki sijoittamisesta kiinnostuneet, jotka ovat hieman perehtyneet sijoittamisen perusteisiin.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot