bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Tuotantotalous 25 op, lv. 2018-19

17931000 Kurssimaksu: 350,00 €

Aika: 30.08.2018 - 14.06.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.08.2018 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Tuotantotalous 25 op -kokonaisuus järjestetään Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Tässä opintokokonaisuudessa opiskellaan monimuotoisesti: luentoja voi seurata verkossa, harjoitustehtäviä voi tehdä itsenäisesti tai ohjatusti, joihinkin jaksoista kuuluu tentti ja/tai esseesuoritus. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2018 ja päättyvät kesällä 2019. Luentoaikataulut päivitetään kunkin jakson kohdalle sitä mukaa kun ajankohdat vahvistuvat. Verkkotutorien toiminnasta tiedotetaan myöhemmin Optimassa. Lisäksi Helsingissä kokoontuu paikallisryhmä, jonka toiminta tukee opiskelua.

Mitä tuotantotalous on?
Tuotantotalous tarkoittaa yritysten taloudellisen ja tuotannollisen toiminnan lisäksi esimerkiksi innovaatioita, projektien ja ihmisten johtamista tai yrityksen strategioiden suunnittelua. Tuotantotalouden menetelmiä voidaan soveltaa kaikkiin tuotannon aloihin teollisuudesta kolmannen sektorin toimintaan. Opinnoissa yhdistyvät tekninen, taloudellinen ja sosiaalinen osaaminen.

Kenelle opinnot soveltuvat?
Tuotantotalouden opinnot antavat valmiuksia toimia mm. tuotannollisten ja palvelualan yritysten asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä. Opinnot sopivat myös kaikille työelämässä oleville, joita esim. kiinnostaa pohtia työhyvinvointiin liittyviä asioita, jotka toimivat projekteissa tai jotka haluavat pohtia työn organisoinnin tapoja.

Opintojen esittelyvideo: http://connectpro.oulu.fi/p81349518/

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen
Kokonaisuuteen ilmoittautuminen viimeistään 30.8.
Kokonaisuusmaksu 350 € (sisältää Oulun yliopiston perimät maksut).

Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kurssimaksu heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna (tai kesäyliopiston toimistossa korttimaksuna).

 

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tuotantotalouden peruskurssi, 5 op, lv. 2018-19

Tämä kurssi on päättynyt

17931010 Kurssimaksu: 70,00 €

Aika: 30.08.2018 - 19.10.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: DI Jukka Majava

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Ajankohta:
Aloitusluento 30.8. torstaina kello 16.15 - 17.45
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helian tilat), luokka 4013
Luentoa voi seurata myös omalta koneelta kesäyliopistosta lähetettävän linkin kautta.

Verkkokurssiin (30.8.2018 - 19.10.2018) kuuluvien tehtävien aikataulut ilmoitetaan Optimassa.

Helsingin paikallisryhmän tapaamiset:
11.9. ti klo 17.00 (viikkotehtävät 1-2), Kaisaniemenkatu 4 A, 4. krs
25.9. ti klo 17.00 (viikkotehtävät 3-4), Kaisaniemenk. 4 A
9.10. ti klo 17.00 (viikkotehtävät 5-7), Kaisaniemenkatu 13 A (Teologisen instituutin tilat, 4. kerros)
23.10. ti klo 17.00 (viikkotehtävät 8-9), Kaisaniemenk. 4 A
Tapaamisissa tehdään ohjatusti kurssisuoritukseen vaadittavia viikkotehtäviä ja niiden aikana saa myös opintoneuvontaa.
Tapaamisten paikka: Kaisaniemenkatu 4 A, neljäs kerros; poikkeus 9.10.

Opettajat
Kurssin vastuuopettaja DI Jukka Majava
Helsingin paikallisryhmän vetäjä TkK Eelis Paukku

Sisältö: Johdanto tuotantotalouteen: tuotanto ja tuottavuus, tuotantostrategiat, kysynnän ennustaminen, talousmenetelmiä. Tuotantojärjestelmien suunnittelu: sijaintipaikka, layout, toimitusketjut, kapasiteetin hallinta, henkilöstökysymykset. Tuotantojärjestelmien hallinta ja johtaminen: tilaus-toimitusketjun hallinta, tuotannon suunnittelu ja ohjaus, kunnossapito ja luotettavuus.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa, mitä tuotantotalous kokonaisuudessaan tarkoittaa
 • osaa selittää yritystoimintaan ja tuotantoon liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja käyttää niitä yritystoiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa
 • osaa kuvata yrityksen talousprosessin ja perustella laskentatoimen merkityksen yrityksen päätöksenteon apuna
 • osaa laskea suoritteiden yksikkökustannukset erilaisissa yksinkertaisissa esimerkkitilanteissa
 • osaa laskea erilaisia vaihtoehto-, suunnittelu- ja tavoitelaskelmia annettujen tietojen perusteella sekä tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella
 • osaa annettujen esimerkkien perusteella tehdä tuotantosysteemeihin liittyviä yksinkertaisia lasku- ja suunnittelutehtäviä ja arvioida niitä

Suoritustapa: Aloitus- ja päätösluennot, 9 viikkotehtävää ja verkkotutorointi.
Kurssi suoritetaan viikkotehtävillä, joiden tarkemmat ohjeet annetaan Optimassa. Kukin viikkotehtävä palautetaan kahden viikon kuluessa tehtävänannosta. Ohjaus ja tutorointi tehtävien tekemiseen, ks. Ajankohta.

Arvostelu: 1-5 ja hylätty

Kirjallisuus: Jay Heizer & Barry Render (2014) Operations Management, 11th ed., Pearson, Inc.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:

 • Tuotannollinen toiminta ja tuottavuus, Tuotantostrategia
 • Ennustaminen, Kustannuslaskenta
 • Investointitoiminta, Kestävä kehitys
 • Kapasiteetin hallinta, Sijaintipaikan valinta
 • Tuotannon layout, Henkilöstöasiat
 • Toimitusketjun hallinta, Alihankinta
 • Varastojen hallinta, Tuotannon suunnittelu
 • MRP & ERP, Tuotannon ohjaus
 • JIT & Lean, Kunnossapito

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 50 € + 20 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Projektinhallinnan peruskurssi, 5 op, lv. 2018-19

17931020 Kurssimaksu: 70,00 €

Aika: 22.10.2018 - 17.12.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Prof. Jaakko Kujala ja TkT Kirsi Aaltonen

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.10.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu:

 • Aloituspäivänä 22.10.2018 aukeaa kurssin oppimisympäristö ja ensimmäinen luentoviikko alkaa. Verkkopäivystys 22.10. illalla kysymyksille klo 17.00-18.00: Kurssin käytännnöt
 • Verkkoluentokokonaisuudet (1-6) oman aikataulun mukaan loka-marras-joulukuun 2018 aikana

Helsingin paikallisryhmän tapaamiset: 30.10. tiistai ja 13.11. tiistai kello 17.00 alkaen (lopetus aikaisntaan klo 18.30 ja viimeistään 19.15),
paikka Kaisaniemenkatu 4 A, 4. krs

Opettajat
Kurssin vastuuopettajat prof. Jaakko Kujala ja TkT Kirsi Aaltonen
Helsingin paikallisryhmän vetäjä TkK Aleksi Autio

Opintojakso toteutetaan verkossa Optima-oppimisympäristössä seuraavasti:
Verkkoluennot, verkkotutorointi (n. 3 chat-sessiota marraskuussa), viikkotehtävät (monivalintakysymyksiä sekä pienimuotoisia esseitä), sertifiontikoe tai reflektioessee.

Sisältö: Johdanto projektihallintoon: projektien ja projektityön luonne sekä erilaisia toteutusmalleja. Projektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta. Projektin elinkaari. Projektien johtaminen ja projektit liiketoimintana. Projektin myynti ja markkinointi. Projektin tavoitteiden, kustannusten, sidosryhmien, riskien ja riippuvuuksien hallinta. Tuloksen arvon laskeminen.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
 • pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
 • pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
 • tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
 • ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
 • osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

Suoritustapa: Verkkoluennot ja viikkotehtävät sekä sertifiointikoe Oulussa 4.12. klo 16 - tai etävaihtoehto kokeelle, joka on reflektioessee (palautus 12.12. mennessä).

Arvostelu: hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa)

Kirjallisuus: Artto et al (2006) Projektiliiketoiminta, myös sähköisenä osoitteessa http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet: 

 • Johdatus projektinhallintaan: Projektin määritelmät ja projektityypit, projektinhallinnan osaamisalueet, projektin sidosryhmät, projektin elinkaari, projektin aloitus ja määrittely, projektin myynti- ja markkinointi.
 • Projektin tavoitteet ja menestymisen mittaaminen, laajuuden hallinta ja osittaminen . Projektin aikataulun hallinta. Tehtäväverkko, kriittinen polku ja kriittinen ketju, puskurien käyttö.
 • Johdatus projektin kustannusten hallintaan Tuloksen arvo ja siihen liittyvät tunnusluvut kolmen pisteen menetelmä kustannusten arviointiin.
 • Projektin ohjaus ja raportointi Projektin riskienhallinta projektin sopimus riskienhallinnan työvälineenä.
 • Projektinhallinnan standardit ja sertifiointi, Projektisuunnittelu, Projektipäällikön rooli ja osaamisvaatimukset.
 • Projektinhallinnan kurssin yhteenveto Projektinhallinta eri toimialoilla ja näihin liittyvät erityispiirteet (mm. ketterät menetelmät, integroitu projektitoimitus) 

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 50 € + 20 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta, 5 op, lv. 2018-19

17931030 Kurssimaksu: 70,00 €

Aika: 12.12.2018 - 20.02.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TkT Arto Reiman

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.12.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ajankohta:
- Aloitusluennot: ke 12.12.2018 klo 16.15–17.45
- Päätös-/yhteenvetoluennot: ke 20.2.2019 klo 16.15–17.45
Aloitus- ja päätösluennot voi seurata reaaliajassa AC-yhteydellä. Luennon osoitteen saa kesäyliopistosta ennen opintojen alkua. Luennot tulevat myös tallenteena Optimaan.
- Paikallisryhmän tapaamiset Helsingissä 17.12. ma  ja 5.2.2019 ti klo 17.00 alkaen (noin 3 oppituntia), paikka ilmoitetaan myöhemmin
- Verkkotyöskentelyn aikataulu: 12.12.2018 - 20.2.2019,
lisäksi verkkotentit (Optimassa):
To 28.2.2019 klo 17-20 (1. tentti)
To 28.3.2019 klo 17-20 (1. uusinta)
To 4.5.2019   klo 17-20 (2. uusinta)

Opettajat
Kurssin vastuuopettaja TkT Arto Reiman
Helsingin paikallisryhmän vetäjä DI Maria Lindholm

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet: 

 • Työhyvinvointia ja työelämän laatua - aloitusluento; prof. Seppo Väyrynen, TkT Kari Kisko, DI Henri Jounila
 • Työhyvinvointi - lainsäädännöllinen ja taloudellinen pohja; dos. Erkki Yrjänheikki
 • Harjoitustyöaiheiden esittely; prof. Seppo Väyrynen 
 • Kommunikointi työssä - vuorovaikutuksella tuottavaan työhyvinvointiin; prof. Hannu Soini
 • Työjärjestelmä toivottujen piirteiden ja tulosten lisäämisen sekä ei-toivottujen vähentämisen kehyksenä; prof. Seppo Väyrynen
 • Työyhteisöviestintä; TkT Mirja Väänänen
 • Luovuus yksilö- ja ryhmäilmiönä; TkT Kari Kisko
 • Luovan työn tekniikan soveltaminen; TkT Kari Kisko
 • Yritysesimerkkejä kommunikoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämisestä ja keskinäisriippuvuudesta (mm. KIKO-hanke); Mirja Väänänen
 • Työhyvinvoinnin indikaattorit ja työelämän laadun kehittämistoimet työpaikalla; dos. Erkki Yrjänheikki
 • Työhyvinvointia ja työelämän laatua - yhteenveto; prof. Seppo Väyrynen, TkT Kari Kisko, DI Henri Jounila

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa asettaa tavoitteita sekä valita keinoja työhyvinvoinnin kehittämiselle niin yksilö- kuin organisaatiotasoillakin
 • osaa sijoittaa työhyvinvoinnin niin työelämän lainsäädännön, organisaation tavoiteasetannan, tuottavuuden edistämisen, työsuojelun asiantuntijuuden kuin esimiestyön- ja henkilöstöhallinnon yhteyteen
 • tunnistaa työhyvinvoinnin merkityksen yksilön ja organisaation suorituskyvyn osalta kyeten myös arvioimaan työhyvinvoinnin taloudellisia vaikutuksia organisaatiotasolla
 • tuntee kansallisen ja kansainvälisen julkisen vallan lainsäädännöllisen ja strategisen tavoiteasetannan, esimerkkiorganisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä tutkimuksen ja kehittämisen keskeiset ajankohtaiset asiat ja menetelmät

Sisältö
Kurssin lähtökohtana on tuoda esille työelämän laatutekijöiden moniulotteisuus. Kurssin verkkoluennoilla esillä ovat mm.:

 • Työelämän nykytila, haasteet ja strategiset tavoitteet kansallisesti ja kansainvälisesti; työhyvinvoinnin merkitys työvoiman terveyttä turvaavana ja edistävänä sekä viihtyisyyttä, töiden kehittävyyttä ja kokonaisvaltaista tehokkuutta lisäävänä toimintana.
 • Työhyvinvoinnin johtaminen yrityksen strategiaan sidottuna toimintona.
 • Työhyvinvoinnin henkilöstö- ja talousvaikutukset eri mittareilla; ml. sairauspoissaolot ja ammattitaudit; suomalaisen ja yleiseurooppalaisen lainsäädännön ja normien perusteet; työsuojelu; työsuojeluyhteistoiminta, -valvonta sekä työterveyshuolto ja työkykyä edistävä toiminta; - sosiaalinen, psyykkinen, kognitiivinen, fyysinen, kemiallinen ja biologinen työympäristö, erilaiset vaaratekijät ja niiden tekninen ja toiminnallinen torjunta ja hallinta.
 • Hyvinvoinnin tuottavuus; työhyvinvoinnin ja yrityksen suorituskyvyn yhteydet muuhun johtamiseen ja kehittämiseen integroituna, välttämättömänä ja hyödyllisenä, myös laatua ja tuottavuutta vahvistavana kokonaisuutena.
 • Johdon ja linjaorganisaation mahdollisuudet ja vastuut; henkilöstön osallistumisen ja osallistamisen tärkeys ja keinot; palkitseminen ja sanktiot, hyvän ergonomian ja työympäristön tuottavuusvaikutukset.

Suoritustapa: Luennot 22h, viikkotehtävät, verkkotentti.

Arviointi: 1-5 ja hylätty. Tentti (painotus arvosanassa 50 %), viikkotehtävät (50 %).

Kirjallisuus: Kaikki oppimateriaali Optimassa. Kansainvälisen kirjallisuuden taustaa antaa soveltuvin osin Arnold, J. et al. (2010), Work Psychology; Understanding Human Behaviour in the Workplace. 5th Edition. Financial Times/Prentice Hall. Ajantasainen muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin aikana.

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 50 € + 20 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Prosessi- ja laatujohtaminen, 5 op, lv. 2018-19

17931040 Kurssimaksu: 70,00 €

Aika: 27.02.2019 - 29.04.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: DI Osmo Kauppila

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.02.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ajankohta:
Helsingin paikallisryhmä: mahdolliset tapaamisajat ilmoitetaan myöhemmin
Verkkotyöskentely: 27.2.2019 - 30.4.2019
Aloitus-/orientointiluennot: ke  27.2.2019 klo 16.15-17.45 pidetään sähköisesti osoitteessa https://connect.funet.fi/osmokauppila/   
Luennot voi katsoa myös myöhemmin tallennettuina Optimasta.

Sisältö: Prosessien mallintaminen ja kehittäminen. Prosessin suorituskyky ja sen mittaaminen. Tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) menetelmät sekä niiden soveltaminen käytännön ongelmien ratkaisuun. Laatujohtamisen perusteet. Laatu- ja johtamisjärjestelmät. Laadun merkitys yrityksen toiminnassa. Laatu avoimissa ja suljetuissa systeemeissä. Laatukustannukset ja laatutyökalut.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelijalla on valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Suoritustapa: Aloitusluento, kahdeksan videomateriaaliin ja oppikirjaan perustuvaa viikoittaista luentoa ja päätösluento verkossa. Kurssi toteutetaan jatkuvana arviointina: jokaisesta luentokerrasta laaditaan reflektio ja vastaus viikkotehtävään. Tarkemmat ohjeet Optimassa.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa).

Kirjallisuus: Oakland, J.S. (2014) Total quality management and operational excellence (4th ed.). Routledge, 529 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

Verkkoluennoilla (Optima) käsiteltävät aiheet:
Orientaatio, prosessien ja laadun johtaminen eri toiminta-ympäristöissä
Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit
Strateginen näkökulma prosessi- ja laatujohtamiseen
Kumppanuudet, resurssit, design for quality
Suorituskyvyn mittaus
Prosessien johtaminen ja suunnittelu
Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
Jatkuva kehittäminen II, Lean osana laatu- ja prosessijohtamista
Ihmiset osana prosessi- ja laatujohtamista
Laatu- ja prosessijohtamisen käytännön toteutus/yhteenveto 

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 50 € + 20 €

 

Hakusanat: tuotantotalous

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tuotekehitys, 5 op, lv. 2018-19

17931050 Kurssimaksu: 70,00 €

Aika: 24.04.2019 - 05.06.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TkT Kai Hänninen

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ajankohta:
Opintojen työtila Optimassa avautuu keskiviikkona 24.4.2019, jolloin julkaistaan kurssin luentosarja.
Kurssin päätösluento julkaistaan Optimassa keskiviikkona 5.6.2019.
Verkkotentit:

to 13.6.2019  klo 17-20 (1. tentti)
to 8.8.2019    klo 17-20 (1. uusinta)
to 5.9.2019    klo 17-20 (2. uusinta)

Sisältö: Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa. Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely sekä sen onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD) ja vaatimusten hallinta. Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
 • osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
 • osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
 • osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
 • osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
 • osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Suoritustapa: Luennot 20 h, harjoitustyö ryhmätyöskentelynä (tarvittaessa virtuaalisesti) ja avoin verkkotentti (oma materiaalin käyttö sallittua).  Kurssisuoritus edellyttää kurssitentin ja harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta. Kurssiarvosana muodostuu tentin (60 %) ja harjoitustyön (40 %) arvosanoista.

Arviointi: 1-5 ja hylätty.

Kirjallisuus: Ulrich, K&Eppinger, S. 2000. Product Design and Development. Mc Graw-Hill, 358 p.
Suositeltava lukemisto: Cooper, R. 2001. Winning at New Products. Perseus Publishing, 425 p.

Verkkoluennoilla (Optima) käsiteltävät aiheet:
Tuotekehityksen rooli
Tuotestrategiat ja tuotteen elinkaari
Tuotekehityksen vaiheet (3 luentoa)
Vaatimusmäärittely
Tuotelaatu (2 luentoa)
Tuotekehityksen toimintamalleja
Tuote vs. palvelu

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 50 € + 20 €

 

hakusanat: tuotantotalous

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tuotekehitys, 5 op, lv. 2017-18

Tämä kurssi on päättynyt

17931050 Kurssimaksu: 40,00 €

Aika: 25.04.2018 - 06.09.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TkT Kai Hänninen

Ilmoittautuminen alkaa: 30.05.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.04.2018 23:59

Kurssin tiedot

Ajankohta:
Verkkotyöskentely 25.4.2018 - 7.6.2018

Verkkotentit:
to 14.6.2018  klo 17-20
to 9.8.2018    klo 17-20  (1. uusinta)
to 6.9.2018    klo 17-20  (2. uusinta)

Sisältö: Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa. Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely sekä sen onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD) ja vaatimusten hallinta. Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
 • osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
 • osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
 • osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
 • osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
 • osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Suoritustapa: Luennot 20 h (tallenteina Optimassa), harjoitustyö ryhmätyöskentelynä (tarvittaessa virtuaalisesti), avoin verkkotentti (oma materiaalin käyttö sallittua) ja verkkotutorointi. Kurssisuoritus edellyttää kurssitentin ja harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta. Kurssiarvosana muodostuu tentin (60 %) ja harjoitustyön (40 %) arvosanoista.

Arviointi: 1-5 ja hylätty.

Kirjallisuus: Ulrich, K&Eppinger, S. 2000. Product Design and Development. Mc Graw-Hill, 358 p.
Suositeltava lukemisto: Cooper, R. 2001. Winning at New Products. Perseus Publishing, 425 p.

Verkkoluennoilla (Optima) käsiteltävät aiheet:
Tuotekehityksen rooli
Tuotestrategiat ja tuotteen elinkaari
Tuotekehityksen vaiheet (3 luentoa)
Vaatimusmäärittely
Tuotelaatu (2 luentoa)
Tuotekehityksen toimintamalleja
Tuote vs. palvelu

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään viikkoa ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 20 € + 20 € (pelkkä verkkokurssi, ei paikallisryhmän toimintaa)

 

hakusanat: tuotantotalous

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot