bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Johdatus toipumisorientaatioon

Ei ilmoittautumista netin kautta.

88001150L Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 07.03.2019 - 21.03.2019

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: TtT, professori Lauri Kuosmanen

Kurssin tiedot

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot kohdassa "Mieli ja psykologia".

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kuvalliset menetelmät asiakastyössä

Tämä kurssi on peruutettu

88001300 Kurssimaksu: 710,00 €

Aika: 24.01.2019 - 22.03.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FM Johanna Wahlbeck

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.01.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 24.–25.1.2019 to–pe, 22.–23.2.2019 pe–la ja 21.–22.3.2019 to–pe klo 9.30–16.30

Sisältö ja tavoite: Koulutus tarjoaa teoreettisen tietopohjan kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä käytännön valmiuksia soveltaa ko. menetelmiä omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa. Aiempi oma taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää. Kuvan kautta voidaan saada kirjaimellisesti näkyviin enemmän kuin sanoin. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan piirtää tavoitteet ylös, voidaan tarkentaa mielikuvia ja toiveita, ja kommunikoida myös silloin kun asiakas on vaitonainen tai jopa puhumaton. Kuvan ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, jotka eivät ole aiemmin piirtäneet paljoa. Kouluttaja opastaa käytännön esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön. Kuvallinen työskentely tuo nopeasti esille syvällisiä, myös henkilökohtaisia, asioita. Tämän vuoksi herkkyys kuvan käytössä on kaikessa asiakastyössä erityisen tärkeää, suhteessa sekä asiakkaaseen että työskentelyraameihin. Kuvan käyttöä opetellaan koulutuksessa sekä oman työskentelyn että ammatillisten esimerkkien avulla. Opetus jakaantuu kolmeen teemakokonaisuuteen:

1. Teorian opetus: toiminnallisten menetelmien käyttö asiakastyössä, luovien menetelmien käyttö asiakastyössä, kuvamenetelmien käyttö asiakastyössä, kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä, teoriaa ja historiaa.
2. Käytännön taiteellisten tekniikoiden opetus: piirustusta, maalausta, muotoilua, käsitetaiteellista työskentelyä (tarvittavat materiaalit hankitaan erikseen kyseisille opetuskerroille ohjeistuksen mukaan).
3. Soveltamisen opetus: koulutukseen kuuluvien kehittämistehtävien avulla kuvamenetelmiä voi ottaa työssään käyttöön jo koulutuksen aikana. Lähiopetuspäivinä on mahdollisuus käsitellä asiakastyön tapauksia työnohjauksellisesti kuvamenetelmiä hyödyntäen.

Koulutus vastaa työmäärältään 3 opintopisteen laajuutta sisältäen 48 lähiopetustuntia ja 33 tuntia itsenäisiä omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä. Joitain päiviä voi olla pois ja suorittaa ne lisätehtävillä.

Opiskelijakommentteja aiemmista koulutuksista:

”Hakeuduin Kuvan käyttö asiakastyössä– koulutukseen löytääkseni ja oppiakseni uusia luovia, toiminnallisia ja kuvallisia työmenetelmiä auttaakseni perheitä ja perheenjäseniä löytämään tapoja ilmaista mm. tunteita ja ajatuksia, joita he eivät välttämättä tavoita sanallisella tasolla.
Kuvallinen työskentely syvensi asiakastyötä ja sen kautta löytyi käsittelyyn sellaisia asioita, joita pelkästään sanallisella tasolla ei olisi voinut tavoittaa.
Yllätyin kuvien voimasta omakohtaisesti lähiopetuspäivinä ja asiakastyössä, kuinka ne nostivat myös sellaisia asioita käsittelyyn, jotka olivat vasta sisäisenä hahmona.
Koulutuksen aikana ymmärsin, kuinka kuvan kautta työskentely onnistuu ilman että ohjaaja ja/tai ohjattava on taiteellisesti lahjakas. Sain teoreettista ja käytännöllistä tietoa kuvallisten menetelmien käytöstä.
Johannan laaja koulutus- ja osaamistausta antoivat mahdollisuuden käsitellä kuvallisia asioita monipuolisesti ja joustavasti.
Johannan avoin ja  innostava ohjaamistyyli loi luovan oppimisympäristön.
Olen erittäin tyytyväinen, että osallistuin tähän koulutukseen, jossa opin todella paljon luovista, toiminnallisista ja kuvallisista työmenetelmistä, joita olen rohkeampi käyttämään jatkossa työssäni.” Diakoninen perhetyöntekijä

”Kurssi on tarjonnut monipuolisen teoriataustan ja käytännön kokemuksen kuvan käyttämisestä terapiatyön osana. Kurssin aikana on ollut turvallisen tuntuista ottaa uusi menetelmä käyttöön. Kuvien voima on yllättänyt!” Puheterapeutti

”Voin lämpimästi suositella Johannan kuvamenetelmien koulutusta. Sain uusia työvälineitä omaan työhöni ja ajatteluuni. Johannan pirskahteleva ja asiantunteva tapa kouluttaa sai ryhmän innostumaan ja oppimaan.” Taru, Viestintäkonsultti

Lisätietoa: kouluttajan youtube-kanava ja Oivallamme.fi

Kohderyhmä: Neuvonta-, ohjaus-, hoito- ja muuta asiakastyötä tekevät. Soveltuu esimerkiksi työnohjaajille, terapeuteille, valmentajille, opinto-ohjaajille, lastensuojelun työntekijöille, erilaisissa hoito- ja sosiaalialan ammateissa toimiville sekä soveltuvaa asiakastyötä esimerkiksi järjestöissä tekeville. Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehitykseen liittyen.

Kouluttaja: Kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry), taidefilosofi (FM), tohtorikoulutettava (taidekasvatus, Jyväskylän yliopisto) Johanna Wahlbeck.

Tarvikelista, jonka materiaalit osallistuja hankkii itse (arvio 50 €), lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Psykoterapian perusvalmiudet – psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Ei ilmoittautumista netin kautta.

88002000 Kurssimaksu: 2700,00 €

Aika: 29.01.2019 - 10.12.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot kohdassa "Mieli ja psykologia".

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus

88003000 Kurssimaksu: 2550,00 €

Aika: 13.09.2018 - 09.04.2019

Paikka: Gate8, Business Park

Opettaja: Kirsi Saukkola

Oppitunteja: 96

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.09.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 13.–14.9., 25.–26.10., 29.–30.11. to–pe ja 14.–15.1.2019, 25.–26.2.2019, 8.–9.4.2019 ma–ti klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Neuropsykiatrisen valmentaja toimii valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Sitä voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista. Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin, jossa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Samalla menetelmät auttavat työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit. Keskeiset sisältöalueet:

• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Syventävä Asperger-tietous
• Mindfulness ja myötätuntotaidot valmentajan työkaluina
• Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Lähiopiskelujaksojen lisäksi on itsenäistä opiskelua etäjaksoilla, jotka sisältävät käytäntöön soveltamista, välitehtäviä, perehtymistä alan kirjallisuuteen, reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä ja harjoittelua.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 op:n työmäärää.

Kohderyhmä: Erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskentelevät tai ne, joilla on työkokemusta alalta.

Esitietovaatimukset: Vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa todiste (kopio) pohjatietovaatimuksista joko sähköpostitse: info@kesayliopistohki.fi tai postitse: Helsingin seudun kesäyliopisto, Kaisaniemenkatu 4 A, 00100 Helsinki.

Kouluttajat: Koulutuksen johtaja: Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja, ADHD -asiantuntija Kirsi Saukkola. Pääkouluttaja: YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen kouluttaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane
Vierailevat kouluttajat: Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria); vastaava ohjaaja, sh AMK, sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, Niko Wass sekä yksikön johtaja, sosionomi AMK, fysioterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja Samuli Juutilainen (Lastensuojelun ja päihdekuntoutuksen asiantuntijat); Asperger-asiantuntija (nimi ilmoitetaan myöhemmin); fysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindfulness-ohjaajien kouluttaja Maria Saarelainen (tunnetaidot ja mindfulness); ADD - aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 2017-2018

Tämä kurssi on päättynyt

88006000 Kurssimaksu: 1650,00 €

Aika: 14.06.2017 - 08.06.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: TaM Miina Savolainen

Ilmoittautuminen alkaa: 29.05.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika:

1. opintojakso ke 14.6.2017
2. opintojakso ke-to 9.-10.8.2017
3. opintojakso ke 18.10.2017
4. opintojakso to-pe 18.-19.1.2018
5. opintojakso pe 16.3.2018
6. opintojakso ma-ti 11.-12.6.2018

Paikka: Kuukiventie 6, Laajasalon opisto
 

Sisältö ja tavoite: Voimauttava valokuva on sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa valokuvaa ja katsetta käytetään terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen. Keskiössä on henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Opintojaksojen välillä on itsenäisiä harjoitustehtäviä, joihin osallistuja löytää henkilökohtaista elämäntilannettaan sekä työyhteisönsä ajankohtaista tarvetta palvelevan näkökulman. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät ovat sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana. Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä. Koulutus antaa perustason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä. Koulutus vastaa laajuudeltaan 8 opintopisteen työmäärää. Perusteet-koulutuksen jälkeen on mahdollista osallistua erikoistumiskoulutukseen (40 op), joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä itsenäisen ammatinharjoittajan työssä.

Kohderyhmä: Pedagogisen, hoidollisen ja terapeuttisen alan työntekijät

Edeltävät opinnot: Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltuvalta pedagogiselta tai hoidolliselta alalta. (Sosiaali-, ja terveysalojen työntekijät, terapeutit, opettajat, työnohjaajat jne.) Läsnäolo jokaisella opintojaksolla. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu olemaan poissa 1. tai 2. opintojaksolla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa.
Hakeminen: Kurssilaiset valitaan vapaamuotoisen verkossa täytettävän esitietolomakkeen perusteella.(Katso kohta ilmoittautuminen!) Valinnoista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisajan päätyttyä ja sitova ilmoittautuminen vahvistetaan valinnan jälkeen.

Kouluttaja: Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen
Ilmoittautuminen: 4.6. mennessä tästä
Kurssimaksu: 1650 €, voidaan maksaa neljässä erässä

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot