bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Johdatus toipumisorientaatioon

Ei ilmoittautumista netin kautta.

88001150L Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 03.05.2019 - 20.05.2019

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: TtT, professori Lauri Kuosmanen

Kurssin tiedot

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot kohdassa "Mieli ja psykologia".

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus

Tämä kurssi on päättynyt

88003000 Kurssimaksu: 2550,00 €

Aika: 13.09.2018 - 09.04.2019

Paikka: Gate8, Business Park, Äyritie 12 C, 01510 Vantaa (käynti Presto-rakennuksen ovesta)

Opettaja: Kirsi Saukkola

Oppitunteja: 96

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.09.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 13.–14.9., 25.–26.10., 29.–30.11. to–pe ja 14.–15.1.2019, 25.–26.2.2019, 8.–9.4.2019 ma–ti klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Neuropsykiatrisen valmentaja toimii valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Sitä voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista. Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin, jossa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Samalla menetelmät auttavat työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit. Keskeiset sisältöalueet:

• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Syventävä Asperger-tietous
• Mindfulness ja myötätuntotaidot valmentajan työkaluina
• Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Lähiopiskelujaksojen lisäksi on itsenäistä opiskelua etäjaksoilla, jotka sisältävät käytäntöön soveltamista, välitehtäviä, perehtymistä alan kirjallisuuteen, reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä ja harjoittelua.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 op:n työmäärää.

Kohderyhmä: Erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskentelevät tai ne, joilla on työkokemusta alalta.

Esitietovaatimukset: Vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa todiste (kopio) pohjatietovaatimuksista joko sähköpostitse: info@kesayliopistohki.fi tai postitse: Helsingin seudun kesäyliopisto, Kaisaniemenkatu 4 A, 00100 Helsinki.

Kouluttajat: Koulutuksen johtaja: Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja, ADHD -asiantuntija Kirsi Saukkola. Pääkouluttaja: YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen kouluttaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane
Vierailevat kouluttajat: Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria); vastaava ohjaaja, sh AMK, sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, Niko Wass sekä yksikön johtaja, sosionomi AMK, fysioterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja Samuli Juutilainen (Lastensuojelun ja päihdekuntoutuksen asiantuntijat); Asperger-asiantuntija (nimi ilmoitetaan myöhemmin); fysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindfulness-ohjaajien kouluttaja Maria Saarelainen (tunnetaidot ja mindfulness); ADD - aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus

Aikataulu muuttunut kevään painetusta ohjelmasta

88003000 Kurssimaksu: 2650,00 €

Aika: 19.09.2019 - 02.04.2020

Paikka: Gate8, Business Park, Äyritie 12 C, 01510 Vantaa (käynti Presto-rakennuksen ovesta)

Opettaja: YTM Taina Laane

Oppitunteja: 96

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 19.–20.9. to–pe, 30.–31.10. ke–to, 2.–3.12. ma–ti, 14.–15.1.2020 ti–ke, 11.–12.2.2020 ti–ke ja 1.–2.4.2020 ke–to klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Neuropsykiatrisen valmentaja toimii valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Sitä voidaan käyttää myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Valmennuksen tavoitteena on tukea arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat laatukriteerit. Keskeiset sisältöalueet:

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan ja positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Syventävä tietous autismikirjon häiriöistä
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Lähiopiskelujaksojen lisäksi on itsenäistä opiskelua etäjaksoilla, jotka sisältävät käytäntöön soveltamista, välitehtäviä, perehtymistä alan kirjallisuuteen, reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä ja harjoittelua.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 op:n työmäärää.

Kohderyhmä: Erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskentelevät tai ne, joilla on työkokemusta alalta.

Esitietovaatimukset: Vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa todiste (kopio) pohjatietovaatimuksista joko sähköpostitse: info@kesayliopistohki.fi tai postitse: Helsingin seudun kesäyliopisto, Kaisaniemenkatu 4 A, 00100 Helsinki.

Kouluttajat:
Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola.
Pääkouluttajana Senior Advisor, YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja, kirjailija Taina Laane.
Vierailevat asiantuntijat Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria) tai vastaava psykiatrian erikoislääkäri, kokemusasiantuntija, ADD - aikuinen Aleksi Lehtinen + avustaja, muita eri alojen asiantuntijavieraita esim. autismikirjon (Asperger) asiantuntija ja lastensuojelun- ja päihdekuntoutuksen asiantuntija.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot